Geert

Geert Crevits,
de mens, het innerlijke leven, de telepathie

Geert werd geboren in 1944 in een dorp niet ver van de Belgische kust. Hij beleefde daar naar eigen zeggen een gelukkige tijd. Hij ging naar school zonder veel enthousiasme voor de leerstof. Op zijn twintigste was hij gediplomeerd onderwijzer. Zijn leraar piano wou dat hij in de muziek verder zou studeren, zijn leraar tekenen spoorde hem aan om kunstacademie te volgen, de leraar psychologie vond het jammer dat hij in zijn vak niet verder wou gaan, de directeur bood hem een plaats aan in zijn oefenschool, en zijn moeder had zowaar een lief voor hem. En hij wilde niets van dit alles.

Geerts eigen woorden: “Ik stond er zelfs niet bij stil, mijn besluit stond muurvast. Ik wilde niets van dit alles. Ik wou in het klooster gaan, ik had gelezen over de kartuizers en dat leek voor mij een ideaal. Toen ik dat voorzichtig tegen mijn moeder wilde vertellen, klonk het voor haar als dat ik mij zou laten begraven, zei ze mij. En voor de eerste keer in mijn leven zag ik haar wenen omwille van mij. Ik had zo’n liefde voor haar dat ik niet tegen haar tranen kon en stelde voor er nog eens enkele weken over na te denken. Ik kwam met nieuwe voorstellen, het zelfde een beetje afgezwakt, maar moeder bleef wenen…”

“Uiteindelijk kwamen we tot een voorlopig compromis: het werden priesterstudies. Het seminarie viel best mee, het betekende een zee van tijd die ik helemaal opvulde met zelfstudie en gebed. Van de vakken trok ik mij niet veel aan, maar volgde mijn eigen koers. Studeren deed ik enkel vlak voor de examens, dat was ik gewoon, dit stond heel bezijden mijn leven.”

“Maar toch werkte ik sedert mijn zestiende omzeggens dag en nacht. Verloor geen minuut, woekerde met mijn tijd.”…

…“In de ontwikkeling van mijn verlangen naar God in de jaren voor het seminarie, de roep naar God, de aspiratie, was eigenlijk geen plaats meer over voor iets anders. Ik zou het besterven als ik dit verlangen niet zou kunnen voldaan hebben. Niets zou mij tegenhouden om mijn leven op God te richten. En nu ik voor het eerst wat tijd kreeg, wierp ik mij met heel mijn wezen daarop, met al mijn kracht, met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Of een ander mens mij zou kunnen begrijpen was de allerminste van mijn zorgen.
“Anderen zagen mij veranderen, maar konden niet begrijpen. Elk zag wat anders.”

“God werd mijn Vader, mijn Moeder, mijn belofte, mijn alles, mijn kennis”

Na 7 jaar seminarie, zal Geert nog 10 jaar in een school een veelvoudig werk verrichten van priester, leraar en studiemeester met daarnaast op z’n eentje de zorg voor 120 kinderen van het internaat.

Dan verlaat Geert de kerk en begint met een ander facet van zijn leven. Hij is 37 jaar.

Hij ontmoet Lydia en gaat samenwonen met haar en haar vier kinderen. In de zomer van 1982 krijgt Geert een innerlijk contact met de Meester Morya. De eerste tien jaar blijft het contact binnenskamers. Samen met Lydia wordt elke avond veel studiemateriaal opgetekend, van Meester Morya of soms van andere Meesters. Daarnaast mediteren Geert en Lydia vaak en uiteraard wordt er ook heel veel gewerkt om het huishouden draaiend te houden en financieel rond te komen. In januari 1983 trouwen ze in het gemeentehuis van De Pinte, waar ze een natuurwinkel houden. Marie en Laura worden er geboren.

In 1992 verhuist de familie naar Brugge en beginnen het Elewout Centrum, genaamd naar de Engel die sinds 1982 bij hen is gekomen. Ze organiseren wat programma’s met spirituele of universele inslag.

In 1993 gaat Lydia naar India en krijgt de bevestiging van de Avatar Swami Premananda, dat het werkelijk Meester Morya is. In 1994 gaat Geert eveneens naar India en krijgt dezelfde bevestiging van een glimlachende Swami Premananda, en dat het goed is om dit werk verder te zetten.

Voor wat het werk aangaat, wordt meestal advies gevraagd aan Meester Morya. Elke twee maand, bij het opstellen van een activiteiten-foldertje, overwegen ze om iets te doen rond MM. Op de vraag of het goed is om een avond ‘channeling’ te organiseren, antwoord MM steevast: “Neen, dat moet je niet doen”. Tot Lydia de vraag eens anders formuleert en vraagt of ze een avond ‘telepathie’ zouden aankondigen? Het antwoord is een beetje een schok: “Ja, daar zit Ik al lang op te wachten. Maar voeg eraan toe: als dienst.”

Op slag worden ze zich bewust hoe belangrijk is om de kwaliteit van het contact tussen Geert en Meester Morya duidelijk te stellen en hoe belangrijk MM dat vind. Hij heeft hen maanden laten wachten, keer op keer zonder verder uitleg.

De avonden rond Meester Morya nemen een start op 3 mei 1993, onder de naam: ‘Telepathie als dienst. Geert geeft een lezing over hoe het contact is ontstaan, en een telepathisch ontvangen ‘algemene boodschap’ voor de groep. Daarna krijgt iedereen aanwezig een persoonlijke boodschap. Het werd opgenomen op een audiocassette en achteraf uitgeschreven. Later zullen de boodschappen langer en langer worden, en zullen uitgetypt worden en opgestuurd. Nog later krijgt iedereen zijn eigen cassette. Dan wordt overgeschakeld op computer met CD en MP3. Wie dan zijn waardevolle boodschap zelf uitschrijft, heeft bladzijden lang informatie van onschatbare waarde.

Het verhaal van zijn leven met God en met de Meesters zal Geert ontelbare keren vertellen in de groepen. Hij zal veel vragen beantwoorden en vele vele duizenden persoonlijke boodschappen geven, in zalen en privé. Er worden programma’s georganiseerd in België en Nederland en de laatste jaren ook in Polen.

In 1994 vraagt MM of Geert een cursus wil geven, die ‘Levensverdieping’ zou heten. Geert weet niet wat hij zich daarbij moet voorstellen, maar zo gezegd, zo gedaan. Het worden drie namiddagen samen met een handvol mensen. En wat het eerste boek zal worden, wordt ingesproken door Geerts mooie stem. In de loop van 18 jaar zullen 42 openbare Morya cursussen komen. In Nederland met de titel: ‘Levensvreugde’ Meester Morya zal op die manier een universele boodschap overbrengen voor de mens van deze tijd en voor later.

Op vragen rond de telepathie, legt MM uit, dat het contact met Hem gebeurt vanuit de ziel als een eenheid op hetzelfde niveau. Doordat Geert een eenheid had met zijn ziel, kan zijn ziel een eenheid maken met de Meester en op die manier valt tijdens de telepathie zijn bewustzijn samen met een klein deel van het bewustzijn van Meester Morya.

In 1995 koopt Lydia een computer en begint met Mayil Uitgeverij om het Morya materiaal uit te geven in eigen beheer. In 1998 komt de eerste website. In 2001 het eerste ‘e-Nieuws’ met een bezinningstekst van MM voor de volle maan. (Tot die tijd werden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd met de post.) Boeken worden opgestuurd naar boekhandels en particulieren. Er wordt een begin gemaakt met vertalingen. Al deze werkzaamheden zijn mogelijk dankzij de bereidwillige hulp van vrienden, en daar is heel veel liefde mee gemoeid.

Geert en Lydia (2006)

Vanaf 2007 spreekt Geert de boodschappen vooraf thuis in en brandt ze op cd, zodat er tijdens de programma's voor het eerst tijd is voor persoonlijk contact met de mensen. De vroegere ‘openbare avonden telepathie’ worden nu ‘Morya dagen’ waar Geert in een ontspannen sfeer dieper ingaat op de wijze woorden van MM en het beantwoorden van vragen. Er zijn geen privé consulten meer maar er worden nog steeds boodschappen opgestuurd per post of langs internet.

In de zomer van 2007 begint Marie voltijds mee te werken in Mayil Publishing House en de organisatie rond het werk van Meester Morya. Naast de public relations, houdt ze zich bezig met het bijhouden van inschrijvingen en betalingen, het opsturen van boeken en cd's, het organiseren van de Morya dagen en het hele computergedoe. Ze geeft ook een nieuw elan aan de websites, de boeken en nieuwe projecten. De vertalingen in verscheidene talen worden gecoördineerd en komen goed op gang. (Engels, Pools, Duits, Servo-Croatisch, Frans, Spaans, Portugees en Russisch).

In maart 2012 richten Geert samen met Lydia, Marie en Martine-Maria de ‘vzw MAYIL’ op, een non-profit organisatie om de missie van Meester Morya te bestendigen voor de verre toekomst.

Geert sukkelt nu en dan met zijn gezondheid. Vooral de laatste jaren ondervindt hij veel moeite met slapen en heeft vaak rugpijn. Maar de vreugde van het werk voor de Geliefde Meester volstaat voor hem om quasi onophoudelijk door te gaan, hoewel het hem fysiek steeds zwaarder valt.

De ‘telepathie als dienst’ zal Geert blijven doen tot 14 juni 2012. De laatste boodschap is voor de lieve meid Sandra Vogels.

In juli 2012 voelt Geert zich beroerd. Naarmate de weken verlopen, wordt hij ernstig ziek en op 22 augustus wordt hij in het ziekenhuis opgenomen. Op 6 september overlijdt hij in het bijzijn van Lydia en de jongste zoon. Tijdens zijn laatste momenten hier, kijkt Geert minuten lang naar "de andere kant" met verrukking in de ogen en een gelukzalige glimlach. Toen is hij mooi gestorven.

Op de begrafenis werden openhartige woorden gesproken door naaste vrienden en familie, getuigenissen uit eerste hand; deze kan je lezen op de pagina 'wat zeggen mensen over Geert?' Ze geven een goed beeld van wie Geert was, van die 68 jaar als mens tussen de mensen. Tussen de rouwberichten voor Geert vind je getuigenissen, ervaringen en verhalen van heel wat andere mensen.

Verder zonder Geert?

De persoonlijke boodschappen en live Morya cursussen zijn er nu niet meer, maar de rest van het werk wordt verder gezet door Marie, Lydia, Martine-Maria, vertalers en vrijwilligers. Alle nog onuitgegeven cursussen zullen in de komende jaren één voor één te boek worden gesteld en vertaald in verschillende talen. Ook kaarten, cd’s, apps en andere bijzondere projecten zullen gaandeweg alle aandacht krijgen.

Meester Morya is er altijd

Met de ontelbare persoonlijke boodschappen heeft Meester Morya duidelijk aangetoond hoe Hij ieder mens kent, Hij weet precies wat Hij moet zeggen om ons te geven wat we nodig hebben - of dat nu troost, kracht of inzicht is. Maar Meester Morya helpt ook op andere manieren. Als je hulp of raad nodig hebt, kan je altijd tot Hem bidden, Hem uitnodigen in je meditatie en in je hart, een van zijn boeken openslaan en er een stukje uit lezen of kaartjes trekken uit de Zoeken en Vinden kaartensets en zo een conversatie voeren met de Meester. Zijn liefde en wijsheid zijn er altijd, klaar om je te leiden en te beschermen. Lees ook de teksten bij 'Wat zegt Meester Morya over zichzelf?'