Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Alleen staan met je spiritualiteit

Wijsheid 4Morya symbool Als je in je leven naar de diepere waarden gaat, zal je bijgevolg andere keuzes maken en wordt je leven dieper en anders dan van andere mensen. Dan moet je het kunnen verdragen dat je je een tijd alleen voelt, want tot je een nieuw niveau bereikt hebt, ga je je weg alleen. Dit kan heel pijnlijk zijn, bedroevend zelfs, maar als je dit niet ondergaat, blijf je ter plaatse trappelen. Op een bepaald moment heb je de indruk van jezelf: ‘dit moet ik van me afwerpen, dit leven, ik moet een ander leven hebben.’ Maar hoe en wanneer? Dat weet je dan niet. En als je op weg durft te gaan, kom je in een eenzaamheid. Dit vind je dan misschien wel triestig, maar weet dat deze fase noodzakelijk is. Je gaat door een periode waar schijnbaar alles tegengaat en van je wegvalt. Daardoor komt er een zuivering in je, zodat je de nieuwe trilling te pakken krijgt en in een vrede kan komen op een nieuw niveau. Pas als je er helemaal door bent, en dat kan jaren duren, kom je die andere mensen tegen die op dat andere niveau leven en kan je weer een gelukkig leven hebben. Als je het forceert en je eigen wil doorduwt in deze dingen, kom je nooit waar je moet zijn. Probeer steeds het Goddelijke daarin te zien.

“Het is niet leuk”, zal je zeggen, maar als je het nader bekijkt, zal je ondervinden dat je daarin een leiding ontdekt, dat er licht is in je bestaan. Dit kan je aanvankelijk niet zien. Wie de weg durft te gaan - de weg van het zichzelf realiseren en het verder gaan dan de andere mensen - zal altijd de indruk hebben dat hij alleen staat en het is ook zo dat je deze weg alleen moet afleggen. De innerlijke verandering, hoewel aanvankelijk niet zichtbaar, wordt steeds duidelijker. Later kan je er niet meer buiten. Nog later wil je het niet meer anders, ga je erin door en kom je zo onvermijdelijk alleen te staan. Het is uitzonderlijk dat mensen deze weg samen kunnen afleggen. De nieuwe tijd zal echter meebrengen dat heel veel van die pijn en eenzaamheid weggenomen wordt van de weg die de mens alleen aflegt. Steeds meer mensen zullen op dat pad en op die weg een licht zien, niet alleen in zichzelf maar ook in de anderen. Dit kunnen ze dan samen beleven. Maar die tijd is er nog niet helemaal. Je moet nog, voorlopig tenminste, de weg alleen kunnen gaan. Daar word je sterker van. Dit is geen troost, het is een werkelijkheid. Je wordt sterker door een bepaalde weg alleen te durven gaan.

Het Pad van Licht

Licht betekent dat je lichter wordt, dat je de dingen lichter neemt, dat je niet zo zwaar tilt aan alles, maar ook dat er meer vreugde in je bestaan komt en meer kracht is in je wezen. Want door het licht zie je beter wat je moet doen en ben je bewust van zoveel zaken waar je vroeger aan zou hebben getwijfeld. De twijfel wordt steeds minder.

Wanneer de mens naar zichzelf kijkt, zal hij ondervinden dat hij, doorheen twijfels van jaren, plots het licht en de vreugde in zichzelf ontdekt, en het vertrouwen vindt in zichzelf. Dan krijgt hij de indruk: ‘ik ben er bijna door, ik zie waar het om draait, ik zie wat het leven is, ik zie waar het naartoe gaat.’ En dit is wat de weg betekent: dat je door de oppervlakkigheid van het leven heen de diepte begint te benaderen op een nieuwe manier, in een vertrouwen. Als je dit kan, zal je ondervinden dat je gelukkig wordt.

Verwijt jezelf niets

Dan ga je jezelf misschien verwijten door te zeggen van: ‘hoe komt het toch dat ik dat simpele ding, dat nu in mijn leven staat, niet vroeger heb gezien?’ Het is zo eenvoudig en tegelijk zo ingewikkeld dat je vroeger niet in staat was om het te zien. Je hoeft jezelf dus niets te verwijten. Het kan ook zijn dat je dan de indruk krijgt dat je iets moet gaan doen voor andere mensen opdat zij het ook zouden zien. Daarmee maak je echter een tweede fout, je hoeft dat niet te doen. Het is niet nodig andere mensen in te lichten over hoe het leven is, want het leven is het leven en het zal voor iedereen altijd anders zijn. Het leven draagt in zichzelf het pad. De ziel die in je woont, maakt de dingen aan jou duidelijk, dat zal je ondervinden. Er is één meester, één leider, één groot wezen dat hetzelfde is in jou en in Mij en dit wezen is voortdurend werkzaam. Als je deze werkzaamheid kan benaderen in je eigen bestaan, zal je leiding krijgen en voldoende weten om de oplossingen te vinden die belangrijk zijn voor jou.

Veel mensen zien er aan de buitenkant zelfzeker uit

Dit is allemaal mooi gezegd, maar in de werkelijkheid van je bestaan kan het er soms verschrikkelijk aan toe gaan. Je ziet het niet, je kan het niet aanvaarden, niet ondervinden en je weet wel dat je ergens staat maar je weet niet waar. Je voelt dat je ergens naartoe moet maar je weet niet waar naartoe. Dergelijke ellendige toestanden komen meer voor dan je denkt. Heel veel mensen zien er van buiten zelfverzekerd uit, maar vanbinnen zijn ze dit absoluut niet en weten echt niet waar ze staan. Ze mogen nog zo rijk, gezond en mooi zijn als ze willen, binnen in hen knaagt de worm van de twijfel, waardoor ze niet weten hoe ze verder moeten.

Een einde maken aan de twijfel

Deze twijfel mag de mens niet ondermijnen, integendeel, en het is ook niet goed om de twijfel weg te sturen. Hou hem gaande. Durf hem langs alle kanten te bekijken. Durf je twijfel in het aangezicht te kijken. Wanneer je hem zou wegsturen, kom je in een valse zekerheid en dat is niet de bedoeling. De bedoeling is het bereiken van echte zekerheid en het is de twijfel die je daar naartoe zal leiden. Wanneer je blijft twijfelen aan de diepte van het bestaan, kijk dan naar de algemene lijn van je wezen. Beschouw datgene waar je echt mee bezig bent en wat echt belangrijk is. Als je dan in de echte waarden komt, kan je een einde maken aan de twijfel. Niet eerder. Durf in alle richtingen van jouw leven en ook in de levens van anderen te kijken. Je hoeft niet alleen te blijven. Als je alleen bent, zoek contact met mensen, ga ergens naartoe, kom samen met mensen, spreek met mensen, doe dingen die je belangrijk vindt. Zo komt er iets in je bestaan wat de verandering toelaat, want het is door te handelen en door te durven leven dat de verandering op de juiste manier komt. Anders komt de verandering ook, maar niet op de juiste manier.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 27-31

Wijsheid 4Morya symbool Probeer de rust te vinden en toch naar alles te kijken, maar laat het dan weer los. Weet dat je in de stilte van jezelf niet alleen bent. Dit is ook heel belangrijk. Je bent niet alleen, je bent nooit alleen en daar moet je proberen achter te komen. Je kan eenzaam zijn en toch tot een besef komen dat je niet alleen bent. Want als je een innerlijk gesprek voert met je eigen diepste innerlijk, dan zal je antwoord kunnen krijgen op je vragen en een aanwezigheid voelen in je bestaan. In werkelijkheid ben je nooit alleen. Het is heel belangrijk dat je dit weet. Er zijn altijd wezens rond je en met heel veel van die wezens kan je ook altijd contact maken. Maar je moet eerst proberen in jezelf te kijken. Dit betekent dat je in jezelf kan zien dat daar de stilte, de rust en de vrede komt, wat op zijn beurt eigenlijk wil zeggen dat je bezig bent ruimte te maken voor contact.

Ruimte maken in jezelf

Als je tot stilte en vrede komt in jezelf, dan maak je een rust, een eiland van rust, een koepel. Je zou kunnen zeggen: een ruimte waarin de tegenwoordigheid van het andere kan komen. En dat andere, daarmee bedoel Ik dat er zoveel meer is dan je denkt dat er is. Als je ruimte maakt in jezelf, als je stilte maakt in jezelf, dan kan deze stilte, deze ruimte gevuld worden. Dan is er contact. Je zal het zien. Je gaat in meditatie en komt in jezelf. Je komt in die stilte. Je gaat binnen in die ruimte die je maakt door je gedachten en gevoelens buiten je te zetten, door ze tot stilte te brengen, door in jezelf te gaan en daar te wachten, de vrede te bewaren en je niet druk te maken.

“Het is goed mijn kind”

Dit zijn allemaal belangrijke facetten van je bestaan die je aan het overwinnen bent. Als je dit doet, dan kan het zijn dat je een aanwezigheid, een tegenwoordigheid krijgt. Eerst zal dit een lichte beweging zijn van je gevoel, een gevoel dat je niet alleen bent, een gevoel dat er een vrede naar je toe komt die niet van deze wereld is. Een contact, een warmte, een aangename verpozing die naar je toe komt en die zegt: “Het is goed mijn kind, Ik ben er en Ik zorg voor je.” Wees gerust, dit is een heel reëel gevoel, het is een echt iets. Het is geen verbeelding, al kan je dat aanvankelijk misschien denken. Uiteindelijk wordt het een echt ervaren van: ‘het is er’. Je kan het dan niet meer loochenen; het is er en het komt van elders. Het komt van een andere plaats en dat is een ervaring, een innerlijke ervaring. Zo leer je jezelf kennen op een nieuwe manier. Als je nooit deze ervaring hebt, dan kan je dat niet weten. Deze dingen vallen buiten het denken. Als je je zo’n ervaring alleen maar voorstelt in je eigen gedachten, dan heb je nog niet de ervaring van die warmte, van die innerlijke geslotenheid of van die innerlijke aanwezigheid van andere wezens. Als Ik zeg ‘geslotenheid’, dan bedoel Ik daarmee dat je daar veilig en beschermd bent. Er zijn altijd wezens rond je die je beschermen en die je leiden van het één in het ander.

Het is een lange, soms eenzame weg in het begin

Maar het is een lange, soms eenzame weg in het begin want je weet niet waar je mee bezig bent. Daarom geef Ik de beschrijving. Zo kan je in jezelf voelen wat er gebeurt wanneer je in jezelf gaat en daar de openheid probeert te scheppen voor zoveel ervaringen die naar je toe komen in deze gesloten, beschermde plaats van jezelf, je eigen innerlijk.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 121-123

Wijsheid 5Morya symboolHet kan zijn dat je dan niets anders meer wil dan groeien, omdat je de smaak te pakken hebt van: ‘dit is het werkelijke leven. Ik heb mezelf lange tijd niet gezien, maar nu ik in mijzelf kom en mezelf tot uitdrukking breng, weet ik wat de werkelijke waarde is van dat zelf.’
Dan kom je in een emancipatie, in een strijd, in een verandering. Dan begin je te beseffen hoe hardnekkig de structuren kunnen zijn waar je in zit. Want in heel veel gevallen zit de mens in een gouden gevangenis. Het is een mooie gevangenis, maar het is een gevangenis.

En wanneer je jezelf aan het bevrijden bent door begrip te krijgen van dat zelf en van wat daarin zit en wat eruit kan komen, dan krijg je begrip van de structuren die rond je zitten en die bepalend zijn voor je leven. Dan maak je brokken. Dat betekent dat je in de strijd gaat en dat je opkomt voor jezelf, dat je dingen doet die belangrijk zijn voor dat eigen leven van jou en dat je daardoor een weg aflegt die ook duidelijk is voor de anderen. Er komen telkens nieuwe elementen vanuit jezelf naar voren en je ziet dat je leven authentiek is en prachtig en dat het op zichzelf staat. Dan is het zo dat je een waarde krijgt, een goddelijkheid die naar buiten komt.

Wees dan niet bang. Heel veel mensen worden bang omdat ze zich eenzaam gaan voelen. Want wanneer je in de verandering van jezelf durft te gaan, bestaat de kans dat je niet meer begrepen wordt door de mensen om je heen en ofwel volgen ze je, ofwel gaan ze van je weg. Dat kan heel pijnlijk zijn. Dit is de strijd die dikwijls gestreden wordt, dat de mens zelfs in zijn eigen familie alleen komt te staan, in het eigen gezin alleen komt te staan. Het zal steeds belangrijk zijn dat je opkomt én voor jezelf én voor de dingen die je wil bereiken in je bestaan.

Door jou kunnen anderen ook vooruit

Maar het is niet erg. Dat wil zeggen: als je dit gaat doen, zal je steun krijgen van andere mensen en dan kom je in jezelf en zie je dat er een mogelijkheid is om werkelijk te veranderen. Dan is het heel goed mogelijk dat ook de anderen om je heen veranderen, dat ze jou als voorbeeld nemen, dat ze meegaan in de verandering en dat ze tot de ontdekking komen dat het leven de moeite waard is.

Als de mens niet in zichzelf durft te geloven, vindt hij op de duur het leven saai, vervelend en ook niet begrijpelijk meer. Als de mens met zichzelf durft te leven en vanuit zichzelf, begint hij alles boeiend te vinden en begint het leven anders te worden. Hij slaat een nieuwe weg in en brengt een nieuw iets naar voren, zodat hijzelf waardevoller wordt. Dan kan het zijn dat in één keer een grote strijd oplaait en dat in één keer van alles gebeurt.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 115-117

Wijsheid 8Morya symbool De mens neemt een grote verantwoordelijkheid op zich wanneer hij beslist stappen van vooruitgang in zijn leven te zetten. Wanneer je dit doet, sta je echter voor een deel alleen. Dit kan misschien op een vereenzaming lijken, maar dat is in werkelijkheid niet zo, want door het alleen zijn en de weg die je voor jezelf aflegt, ga je mensen op een nieuwe manier ontmoeten.

Eens je door die oppervlakkige eenzaamheid, of beter gezegd, dat oppervlakkige alleen zijn, gegaan bent, dan ontmoet je mensen op een ander niveau. Voor het zover is, kan je echter niet anders dan die weg van alleen zijn af te leggen. Dan ga je van het ene vinden naar het andere, en van het ene niveau naar het andere. Pas als je die weg hebt afgelegd, kan je opnieuw mensen ontmoeten, maar dan op het andere niveau, zodat je werkelijk de diepte van het leven bereikt. Het is als een overgang die gemaakt moet worden.

Het is ook mogelijk dat mensen daarin blijven haperen, dat ze die overgang niet maken en dus bij het oude blijven, weliswaar variërend, maar toch binnen het oude. Maar het nieuwe zal zo anders zijn dat het bepaalde mensen zal aanspreken en eens de weg ernaartoe helemaal geopenbaard is, zal men er inderdaad naar uitkijken om het te kunnen ervaren. Want in eerste instantie zal dat natuurlijk op kleine schaal gebeuren, hier en daar verspreid, in het verborgene bijna. Toch zal dit pionierswerk van heel grote waarde blijken te zijn.

Als Ik spreek over deze dingen die fundamenteel zijn, dan bedoel Ik niet dat je er onmiddellijk prioriteit aan moet geven, want het zal groeien. Je zal zien dat je verder gaat in je leven naarmate de dagen verstrijken en je er meer en meer aandacht aan zal kunnen schenken. Daarnaast zal je het ook steeds beter kunnen begrijpen. Zo zal het werkelijke een plaats in je leven krijgen. Maar het zijn de jonge mensen die voorlopers zullen zijn. De nieuwe kinderen zullen naar buiten komen met kennis die in henzelf gevormd is vele levens geleden. Zij zullen de kans krijgen om verder te gaan met deze dingen.

Mensen die niet meekunnen met deze vernieuwingen moeten niet wanhopen. Het zou namelijk kunnen zijn dat mensen denken van zichzelf van: ‘hoe is het toch mogelijk, ik stel me daarvoor open en ik wil daar iets in bereiken en ik kan dat niet.’ Er is een weg. Wat je weg ook is en door welke moeilijkheden je ook gaat, er is toch een weg en er is ook steeds een vooruitgang mogelijk. Want Ik herhaal het nog eens en Ik leg er nogmaals de nadruk op: je staat niet alleen.

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan , blz. 137-139