Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Angst / trauma

Bezinning 3Morya symbool"De eerlijkheid brengt je waar je moet zijn, want het is daardoor dat je vindt wie je werkelijk bent. (...)

Als je eerlijk bent in je leven, ben je juist bezig. En ook al sta je alleen, het zal bevestigd worden. Je hoeft niet bang te zijn, je kan zien dat er van alles gebeurt in je leven en dat je ook geholpen wordt middenin de meest beangstigende momenten. Want je bent uit je angst aan het kruipen. Heel veel mensen hebben angst en weten niet dat alle angst te overwinnen is door eerlijkheid. Je moet weten, als je eerlijk bent, dat je dan door je angst heen groeit, wat de angst ook geweest is in je leven, en dat je vooruit kan gaan en dat dit het middel is dat je verder zal brengen. Je hoeft niet bang te zijn. Wees eerlijk." Meester Morya

Fragment uit Morya Bezinning 3: Een groter leven, blz. 49-50

Wijsheid 3Morya symboolErvaringen zijn overspoelend. Je kan in gelijk welke sfeer zo benomen zijn door een ervaring dat je jezelf vergeet en dat je helemaal in de ervaring opgaat. En hoe lager de sfeer, hoe groter de impact is die ze heeft op het ervaren van de mens. Wanneer de mens bij manier van spreken in de hel terechtkomt - kijk maar naar de oorlog of naar de brute feiten van elke dag - dan komt hij in zo’n overspoelende ervaring terecht dat hij zichzelf daarin kan vergeten. Ook de angst die de mens doormaakt, is zo overspoelend dat hij daarin zichzelf niet kent. En dat is wat men ‘maya’ noemt of ‘de hypnose van maya’, dat je gehypnotiseerd wordt door de aardse werkelijkheid, door de ervaring die overspoelend is en die maakt dat de mens zichzelf vergeet. Vandaar dat de meeste mensen, gehypnotiseerd door de ervaring die ze als werkelijkheid meemaken, zichzelf vergeten en in de ervaring opgaan. Deze ervaring maakt hen tot wie ze zijn, denken ze. Maar de ervaring sluit voor een deel het zelf uit. In de ervaring vindt de mens dat hij zoveel te bekijken, te beluisteren, te betasten, te proeven heeft en noem maar op. De zintuigen spelen daar een grote rol in, omdat de ervaring de mens aanspreekt in zijn zintuigen - tenzij hij een andere ervaring in zichzelf toelaat. Deze tweede helft zou je kunnen zeggen, deze innerlijke ervaring die hij toelaat, is een ander iets.

Maar ik spreek hier even over de uiterlijke ervaring, wanneer de mens door de ervaring van de wereld overspoeld wordt. Hoe verschrikkelijker de ervaring, hoe meer hij erdoor overspoeld wordt en hoe moeilijker hij zich ervan kan losmaken. Dit is wat men dan soms een trauma noemt; wanneer de mens in de ervaring overspoeld wordt door gebeurtenissen die hij niet aankan, waar hij niet op voorbereid is en die hij niet kan plaatsen in het korte of langere leven dat hij doorgemaakt heeft. Mensen die jong zijn en nog niet gevormd door het leven, hebben dikwijls heel veel last van traumatische ervaringen die ze niet kunnen verwerken, opnemen en plaatsen. Ze kunnen ze niet vergeten, omdat de ervaring te geweldig, te overspoelend geweest is. Wie deze ervaringen heeft meegemaakt, kan daar enorm veel last van hebben.

Maar als je naar een mens kijkt, naar ieder mens, worden we allemaal min of meer overspoeld door ervaringen. Wie de ervaringen kan laten gaan, kan in het leven komen. Het is heel belangrijk om de ervaring ten eerste te doorgronden, bewust mee te maken en dan niet overspoeld te zijn, maar in een rust te staan, in een openheid, en deze ervaring te laten gaan. Dan is de ervaring als een golfslag die komt en die gaat, die weer verdwijnt. En dat is noodzakelijk, om de ervaring een echte ervaring te laten zijn. Want wie iets ervaren heeft, kan daarbij blijven staan, kan dit altijd oproepen, kan daar altijd terug naartoe gaan, en dit wordt dus een zekere rijkdom in zijn leven. Maar deze rijkdommen moet hij weer kunnen laten gaan. Hij moet zo kunnen leven dat hij iedere ervaring laat gaan om tot de essentie van het leven te komen.

Het leven zit vol paradoxen en tegenstellingen. Wie iets vasthoudt, heeft in zijn handen geen plaats meer om nieuwe dingen vast te nemen, te bekijken, om te draaien en alweer te laten gaan. Het kan gebeuren dat je erg aan een bepaalde ervaring, bijvoorbeeld een traumatische ervaring vasthoudt. Misschien wel onbewust omdat je daar voortdurend naartoe gezogen wordt, om het nog eens te overdenken en nog eens te overdenken. Tot je geen tijd meer vindt om dat altijd maar door te overdenken en dat je zegt: “Daar wil ik niet meer aan denken”, en het dan wegduwt, verdringt. Op deze manier wordt er in jou zoiets geboren als een psychose, iets wat vastzit en waar de mens niet meer naartoe kan gaan, omdat hij dat niet meer wil, omdat hij het al te veel heeft gedaan met te weinig resultaat. Wie naar zijn leven kijkt, dat leven kan zien en het dan loslaat, kan in een stemming komen waar hij de dingen op een nieuwe manier kan bekijken.

Het leven zien zoals het is, betekent loslaten en op een nieuwe manier kijken naar iets wat een ervaring in zich draagt. De ervaring op zich is altijd rijk en altijd de moeite waard om door te maken. Zelfs negatieve ervaringen zijn de moeite waard om door te maken, omdat ze voor de mens altijd een verrijking inhouden. Niets is alleen maar goed of slecht op deze aarde, maar er zijn wel aangename of minder aangename ervaringen.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 79-82

Wijsheid 4Morya symboolHet is zo dat je de gevoelens moet leren kennen en van op een afstand moet kunnen beleven. Beschouw gevoelens als een passage, als iets wat belangrijk is, maar waar je niet voortdurend in hoeft te blijven zitten. Het is maar één element van het bestaan. Er zijn ook andere dingen, die niet zozeer met het gevoel te maken hebben, zoals gedachten bijvoorbeeld. Deze gedachten moet je zo leren hanteren dat ze de gevoelens domineren, zodat je niet de dupe bent van bepaalde gevoelens. Als je verdrietig bent, dan moet je toch in staat zijn om goed werk te verrichten; bijvoorbeeld mensen ontvangen niettegenstaande je verdrietig bent. Wanneer je angstig bent, zeg dan tegen jezelf: “Je hebt geen reden om angstig te zijn, kijk eens hiernaar, en daarnaar.” Ga dus over het angstgevoel redeneren. Dat kan echter niet zonder eerst in dat gevoel van angst te duiken om het te leren kennen. Maar als je het eenmaal kent, dan besef je: ‘dit is niet iets om te koesteren, ik moet buiten mijn angst kunnen leven en een gewoon leven hebben waarin ik niet het slachtoffer ben van mijn angst.’ Anders gaat angst je leven bepalen op een manier dat je niet meer redelijk bent, dat je niet meer tot goede dingen in staat bent. Als je bijvoorbeeld angstig bent om in het vliegtuig te stappen, dan kan je geen lange afstandsreizen maken. Zorg er dus voor dat je die angst overwint en toch in het vliegtuig kan stappen om je reis te maken.

Zo kan je inzien dat gevoelens jou sterk kunnen beperken en dat je het slachtoffer kan zijn van je eigen gevoelens, en dat hoeft niet. Vandaar dat je boven de gevoelens moet kunnen staan. Probeer de gevoelens te domineren.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 78-79

Wijsheid 5Morya symboolEr zijn voortdurend verschillende gevoelens in je en als je de verlangens ziet in de gevoelens, kan het zijn dat je daarin steeds duidelijker vorm ziet en een duidelijkere vorm naar voren kan brengen. Want met gevoelens kan je creatief omgaan. Sommige mensen begrijpen dit niet. Als ze bijvoorbeeld gefixeerd zijn op een bepaald gevoel, zeg maar angst of vrees, dan kan dit gevoel zo dominerend zijn dat ze hun creativiteit vergeten aan te wenden in de gevoelens en dat ze niet beseffen dat er nog andere gevoelens zijn, die ze zelfs kunnen aanraken en in zichzelf plaatsen. Dit is heel belangrijk. Je kan bijvoorbeeld triestig zijn en je kan toch je gevoelens beïnvloeden. Je kan bijvoorbeeld denken aan bepaalde gevoelens uit bepaalde tijden die je beleefd hebt en dan komen die gevoelens stilaan naar je toe. Je kan ze sturen. Je kan ze toelaten in jezelf en je kan ze ook laten wegdrijven en dat kan je zelf besturen.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 175

Wijsheid 7Morya symboolHet gaat er dus om dat je probeert bewust te leven. Angst probeert je in het onbewuste te houden. Maar als je zuiver in de angst staat, als je dus de angst probeert te zien zoals hij is, dan kan je met de angst afrekenen en dan komt dat nooit meer terug, omdat je weet: angst is zeer beperkt. Het is eigenlijk niet nodig op deze aarde, maar het kan wel bestaan en het kan wel functioneren en je kan er op een nieuwe manier naar leren kijken. Angst moet je kunnen beperken tot een bepaald moment en op dat moment moet je zuiver leren omgaan met deze angst, zodat je kan zeggen: ‘Neen, dit is niet iets wat mij vooruit brengt, ik moet op een andere manier proberen vooruit te gaan.’ En dan kan je heel liefdevol worden ten opzichte van jezelf en kan je de openheid vinden naar de wereld en naar je eigen fundamentele ervaren.

Fragment uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, blz. 71

Morya Wijsheid 9Morya symboolDe mens is dikwijls angstig zonder dat hij weet hoe hij in die angst terechtgekomen is. Het kan zijn dat hij niet alert geweest is op bepaalde momenten van zijn of haar leven, zodat er iets gebeurd is wat hij niet kon volgen, wat hij of zij pas achteraf heeft kunnen merken. Dus het ontstaansproces van deze angst is niet bewust beleefd. Als je bewust zou zijn bij alles wat er gebeurt, dan zou je zien waardoor die angst ontstaat op een bepaald moment in je leven en zou je ze terug kunnen sturen. Je zou ze van je af kunnen laten vallen. Omdat je onvoldoende bewust bent, omdat je dus onvoldoende in die vreugde hebt geleefd of durven leven, kan het zijn dat die angst zo zwaar wordt om te overwinnen. Telkens als je een stapje in de vreugde durft te zetten, iedere keer een stukje verder in het bewustzijn, krijg je minder last van die angst. Wanneer dan een angst - bijvoorbeeld van een ander of van een toestand of van een oorlog of van wat dan ook in de buitenwereld - naar je toe komt, kan je dit herkennen. Dan kan je weten: ‘ja, maar mijn wereld is groter dan die buitenwereld, dus ik zet mijn vreugde daar tegenover.’ Dan kan je die angst overwinnen. Want jouw vreugde kan groter zijn dan welke angst ook. Die angstenergie mag dan nog duizend maal zo groot zijn, maar jouw vreugde is uit God en je moet weten: ze overwint alles.

Fragment uit Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven, blz. 61-62

Wijsheid 4Morya symboolVeel mensen zijn soms met een angst beladen omdat ze niet weten waar naartoe en op welke manier. Die angst hoef je niet toe te laten. Durf voorbij je eigen angst te gaan en een soort vreugde te beleven van: ‘ik ben bezig’. Meer hoeft dat niet te zijn: de vreugde en het plezier van het bezig zijn is wat telt. Kijk naar de mier, naar de bij en naar de werksferen die er zijn, ook op deze aarde. Dan kan je zien hoe mensen die aan het werk zijn, zich kunnen concentreren, zich verliezen in dat werk, er helemaal in opgaan, daaruit leren en zo ook zichzelf leren kennen.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 116

 

Kracht 1Morya symboolAls je in de rust van jouw leven bent, worden je gevoelens hervormd, herbepaald. Er sluipt een nieuwe dimensie in je gevoelens binnen. Stilaan wordt er een stukje vreugde die niet van deze wereld is, verankerd in jouw hart, kan je een ervaren hebben dat uniek is en kan je in dat ervaren jezelf herkennen. Er gebeuren met andere woorden grote dingen in jouw leven. Deze diepe gevoelens moet je nooit ontkennen en je moet ook weten dat ze jou gegeven worden om misschien een kleine moeilijkheid op te lossen of om een stukje verder te gaan in de hele zoektocht van jouw leven. Je kan weliswaar in verwarring staan ten opzichte van bepaalde gevoelens, maar die diepe, eerlijke, oorspronkelijke gevoelens zullen je uit de moeilijkheden brengen, ze zullen je de weg tonen, een stukje van de weg.

Je gewone gevoelens daarentegen kan je in het algemeen ervaren als een soort aanval. Als je bijvoorbeeld angsten kent of woede of ergernis of ontgoocheling, dan zit dat in jouw gevoelens ingebakken en die gevoelens blijven daar omdat je er geen greep op hebt op een bepaald moment. Maar als je in je hart gaat leven, komen er andere gevoelens, transformerende gevoelens, die een nieuwe aandacht vragen, die iets nieuws meebrengen in jouw leven, een nieuwe energie aanboren en die maken dat je in een groter vertrouwen komt tegenover jezelf. Want te midden  van de moeilijkheden en te midden van de angst kan het zijn dat er iets nieuws doorbreekt in jouw leven, wat inderdaad vanuit een dieper niveau naar jou toe komt. Dingen die uniek zijn, die je niet kan benoemen of die je voor jezelf als een raadsel ervaart: ‘vanwaar komt dat nu dat ik zo blij ben, dat ik zo gelukkig ben, ook al lijkt het in mijn leven nergens op te slaan, ook al komt het nergens vandaan’, maar het ligt wel geweven diep in je hart. Er is iets wat spreekt in jou, wat eigenlijk de genade van jouw leven naar voren brengt.

Fragment uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 82-83