Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Concentratie

Wijsheid 6Morya symboolDe vreugde, de eenvoud, de liefde die de mens tot uitwerking brengt in zijn leven, maken altijd dat hij een stuk van het pad leert ontdekken. Wanneer je met deze krachten te werk gaat, zal je steeds verder komen. Je moet nooit wanhopig zijn, want eenvoud is altijd mogelijk. Als je ergens in een moeilijke situatie zit, kijk dan naar de essentie in je eigen leven. Ga niet kijken naar je probleem, kijk naar je leven. Dan kom je in de eenvoud van je eigen bestaan, dat kan heel praktisch zijn, dat kan een heel grote waarde hebben. Durf naar je eigen leven te kijken, dan kom je in de eenvoud en dan zal je zien dat het probleem voor de helft opgelost is. Alleen maar door het kijken naar je eigen leven, weet je al wat je werkelijk wil en wat je niet wil.

Dikwijls komen mensen tot de ontdekking dat ze heel veel dingen niet willen maar ze vinden dan niet wat ze wel willen. Dan moeten ze daar een uitzondering in maken, dat ze dan zomaar iets proberen, zonder precies te weten wat, maar ze moeten handelen. En in dat handelen vinden ze dan ook de eenvoud. Want hoe kan je nu drie dingen tegelijk doen? Door met je handen bezig te zijn, leer je zien dat je altijd handen tekort hebt. Je moet dan zien dat je je concentreert en door die concentratie kom je in een eenvoud. Handelen is dikwijls heel belangrijk in het leven van de mens. Wanneer je iets doet, wanneer je met je handen bezig bent, dan kan je in een concentratie komen en dit is precies de bedoeling: de handen leiden de mens tot een concentratie, wees daar heel bewust van.

Als je bijvoorbeeld een bladzijde van een boek draait, is dit eenvoudig gebaar eigenlijk een concentratie. Het laat je toe om op het moment van het draaien van de bladzijde, je verlangen te voelen om verder te gaan met de lectuur. In de concentratie komt altijd het verlangen. Wanneer je je concentreert, dan zal je altijd voelen dat je verlangt naar meer, anders is concentratie niet mogelijk. Concentratie is het systeem wat de verlangens bundelt tot een bepaalde energie die maakt dat je kan doorgaan.

Op dit punt moet je zien, dat, als je verkeerde verlangens hebt, je dan op het verkeerde pad doorgaat. Daar moet je heel alert op zijn, dat je je verlangens uitzuivert, dat je met je verlangens durft te leven, maar dat je durft te kijken naar je verlangens, ook naar wat ze waard zijn. ‘Verlang ik nu dit en wat moet ik daarvoor doen?’ En dan moet je kijken of het werk dat je dan doet in de richting van dit bepaalde verlangen dat je tot uitdrukking brengt, ook werkelijk waarde heeft. Als je met je verlangens bezig bent in je leven, moet je kijken naar de waarde van je eigen leven. Niet naar de waarde van de dingen die rond je zijn, maar naar de waarde van je eigen leven. Wat verlang je in je leven en wat is dan de waarde die je nastreeft.

Je kan zoeken naar uiterlijke zaken en daardoor een bepaalde discipline in jezelf ondervinden en dan is het toch goed wat je doet. Als je bijvoorbeeld verlangt om een nieuwe wagen te kopen en je moet daar echt een discipline voor opbrengen om het geld bij elkaar te krijgen, dan ben je toch goed bezig. Vandaar dat je niet altijd kan weten wat de mens aan het zoeken is. Wanneer hij in zichzelf komt en daardoor in een soort concentratie gaat leven, dan is hij een stukje van de weg aan het afleggen.

Je moet zien, iedere keer dat je eenvoudig bent in je leven, dat je dus met één ding bezig bent en je je daarop concentreert, dat je dan een stukje van de weg aflegt en dat het dan goed is wat je doet. De energie moet aanwezig zijn in je leven om dit te kunnen bereiken. Wanneer je eenvoudig wil zijn in je leven, dan kan het niet anders dan dat je ook de energie daarvoor aanwezig brengt in je leven. Ga je iets doen in je leven, dan heb je daar energie voor nodig en wanneer je energie vraagt, kan je energie krijgen. Want als je een groot werk doet, dan moet je daar ook veel energie in steken en die moet je soms kunnen vragen. Wanneer je een klein werk doet, dan heeft het geen zin daar met een grote energie tegenaan te gaan, want dat is verspilling.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 166-169

Wijsheid 7Morya symboolJe zou altijd in een concentratie bezig moeten kunnen zijn. Je zou je nooit mogen vervelen in het leven, verveling is uit den boze. Het leven vraagt concentratie. Bij het minste waar je mee bezig bent, moet je daar proberen bij te blijven met je gevoelens en met je gedachten. Want gevoelens en gedachten zijn de motor van je leven, ze brengen je vooruit. Maar je moet je er bewust van worden dat het krachten zijn die je vooruit brengen. Wanneer je in een concentratie komt, zal je ook merken dat je vooruitgaat. Dus van dat waar je mee bezig bent in een concentratie, weet je: ‘ik doe iets wat belangrijk is.’ Iedere concentratie is belangrijk, omdat je dan leert. Je maakt dan bewust je leven door en je bent dan in een soort bewustzijn dat je verder brengt met je leven.

Als je niet geconcentreerd bent, bijvoorbeeld als je slaapt - waarbij je je lichaam achterlaat en waar je in een andere bepaalde functie komt van jezelf - dan heb je daar dikwijls geen herinnering aan als je er achteraf de concentratie niet bijbrengt. De concentratie is iets wat je leven als het ware uittekent. Alles wat je beleeft, moet je kunnen zien in een concentratie. Als je dit doet, dan word je je steeds scherper bewust van het feit dat je leeft en van de manier waarop je leeft en dan kan je aansluiting hebben bij je gevoelens en bij je gedachten. Dan breng je het verzamelpunt daar waar het moet zijn; je brengt jezelf in het Licht. Want de krachten rond je zijn eigenlijk lichtkrachten. Het zijn dus krachten die je binnen het bewustzijn plaatsen. Maar stap je daar buiten - dat kan je - dan kom je in een verstrooidheid, los van het verzamelpunt, dan weet je niet waar je mee bezig bent en dan leef je eigenlijk onbewust. Dat kan wel ontspannend zijn voor een deel, maar uiteindelijk kom je in een verveling terecht, waarin je niet weet wat nu vooruit is of achteruit of opzij, en je draait rondjes. Je slaagt er niet in te zien waar je mee bezig bent.

Wanneer je in een concentratie komt kan je zien waar je mee bezig bent en dat heeft een grote betekenis, omdat je daardoor de eenheid in je leven kan bereiken. En dat is wat je moet proberen te bereiken: eenvoud, kracht en eenheid. Je moet dus de dingen kunnen zien op een eenvoudige manier; zodat je ziet dat je gevoelens en je denken samengaan en met hetzelfde bezig zijn, in die concentratie, in het handelen waar je je op dat moment op concentreert. Dan komt er een punt van bewustzijn, dan ben je eenpuntig gericht en dan kan je vooruitgaan. Door deze krachten kan je dan je eigen leven zien veranderen. Want dat is wat je moet kunnen bereiken: dat je leven verandert, dat het zich vernieuwt.

Het is precies alsof je een zaaier bent en dat dat punt van energie, dat punt van kracht, dat punt van concentratie, het zaadje is. Als je nooit zaait, als je geen zaadjes hebt, dan kan je het leven niet zien ontplooien en ontvouwen. Iedere concentratie legt in jou een zaadje van ontplooiing en daarin kan je de krachten zien liggen. Want ga je je concentreren, dan leer je ineens je eigen leven kennen en daar zit een heel speciale kracht in.

Ieder leven draagt in zich een kracht die heel bijzonder is, en wanneer je je concentreert op je leven vanuit je persoon, vanuit je bewustzijn, dan zal je de krachten kunnen ontplooien. Maar je kan het vooraf niet zien, je kan dus vooraf niet weten waar je leven je zal brengen. Je kan wel zien wat je misschien wil bedenken en wat je misschien wil voelen, of waar je mee bezig wil zijn, maar het werkelijke leven kan je niet zien, want het is iets wat gegeven wordt. Het leven is je gegeven en het leven is uit God, net zoals de liefde uit God is. Wanneer je je concentreert op je eigen leven, begin je je leven te zien en kan je zien hoe het evolueert en hoe het groeit en dat is het geluksmoment in je bestaan. In die concentratie leer je je eigen geluk te appreciëren, want het is er altijd, maar op dat moment kan je er bij en aanvankelijk kon je dat niet zien.

Eerst moet je je leren concentreren. Concentreren wil zeggen dat je dingen laat vallen uit je bewustzijn. Je moet dus met één ding bezig kunnen zijn en dat is o zo moeilijk, omdat je altijd de indruk hebt dat je tegelijk dit en dat en dat en dat moet doen, omdat je in verscheidene elementen ingebed bent. Begrijp dat goed: je hebt niet één lichaam, je hebt verscheidene lichamen en daar ben je overal in thuis. Je kan tegelijk voelen en denken en weten en je kan nog andere elementen of functies van je bestaan ontdekken en gewaarworden en je kan op datzelfde ene moment ook nog de uiterlijke wereld - de buitenwereld - gewaarworden. En daarin kan je een veelheid van factoren vinden die allemaal een rol spelen en een blijvende rol spelen in je leven. Dat is ook werkelijk zo, dat is inderdaad aanwezig, maar je moet het kunnen laten vallen.

Je moet dus je Licht kunnen richten op één van de ervaringspunten van je bewustzijn. Je moet zo kunnen leven dat je je op één ding concentreert en dat moet een belangrijk iets zijn, want je kan zowel in je gevoelens leven, als op een ander moment bijvoorbeeld in je denken, als in je denken én je voelen. Je kan dus keuzes maken en je moet je richten op één punt. Concentreer je op één bepaald iets wat jij op dat moment belangrijk kan vinden. En daar moet je zelf het onderscheid in leren maken: ‘wat is nú belangrijk voor mij? Is het nu belangrijk dat ik mij goed voel, dat ik in mijn gevoelens kom en dat ik mijn gevoelens sorteer, dat ik dus probeer te leven met bepaalde gevoelens en andere gevoelens buiten mij zet?’ Want daar kan je bewust proberen mee om te gaan.

Je kan ook ondervinden wat het is bepaalde gevoelens niet buiten jou te kunnen zetten, dat bepaalde gevoelens hardnekkig in jou blijven en dat je ze niet kan overmeesteren, overwinnen. Dat bepaalde gevoelens van anderen naar jou toe komen, kan je ook leren zien. Al deze dingen kunnen jouw concentratie vragen en daar leer je uit en dan kan je je eigen weg daarin vinden.

Het is door concentratie dat je vooruit kan gaan en als je je bestendig zou kunnen concentreren, dan heb je het leven in handen. Het is dus een innerlijk gebeuren. Er zijn bepaalde yogi’s die alleen maar in concentratie blijven, dagen en weken lang en daardoor het leven in handen krijgen, niet alleen van deze aarde, maar ook van de andere werelden. Want je komt met je bewustzijn waar je wil komen en uiteindelijk kan je dit bewustzijn sturen. Maar dat zijn allemaal heel moeilijke facetten van je eigen leven, waar je maar langzaam aan zicht op kan krijgen. En toch is het heel belangrijk dat je in die concentratie leert komen.

Zorg dat je op bepaalde momenten in je leven - al is het maar één minuut - toch die concentratie kan vinden. Dat gaat heel goed als je met een klein werkje bezig bent. Neem wat je wil, bijvoorbeeld dat je een brief moet schrijven; als je je niet goed kan concentreren kan je eigenlijk moeilijk een brief schrijven. Er zullen dan wel woorden op papier komen maar ze zullen zonder veel betekenis zijn, zonder veel samenhang en niet echt met de juiste bedoeling. Als je je kan concentreren op het schrijven van een brief, dan zal je de moeilijkheid daarvan ervaren, omdat je dan ineens ontdekt dat er zoveel verwarring is - in je hoofd, in je gevoelens... Dan kan je beginnen daarmee te strijden: ‘die gedachte buiten, dit gevoel buiten, ik moet mij concentreren op wat ik werkelijk te zeggen heb en op de gevoelens die ik werkelijk wil vertolken.’ Als je dit doet word je in feite iemand die leert schrijven, die zichzelf leert uitdrukken en die leert te weten wat het is om de dingen op de juiste manier te formuleren. Het is heel belangrijk in het leven dat je jezelf tot de juiste proporties kan herleiden en kan zeggen: ‘Kijk, dat wil ik tot uitdrukking brengen.’ Dan word je jezelf.

Als je jezelf tot uitdrukking wil brengen, bijvoorbeeld door bepaalde kledij te kiezen, doe dat dan, maar je moet daarin geconcentreerd te werk gaan. Je moet je eigen gevoelens daarin proberen te volgen. Wat voel ik, wat wil ik uitdrukken in mijn leven met deze kledij? Wil ik er losjes bij lopen, wil ik het aangenaam maken voor anderen, wil ik mezelf comfortabel voelen, wil ik de juiste kleuren proberen te kiezen passend bij het seizoen, wil ik belangrijke dingen naar buiten brengen in mijn eigen leven? Dat kan je dan. Met die kleren kan je bepaalde gevoelens onderstrepen, kan je bepaalde accenten leggen in je leven, kan je een sfeer scheppen, kan je een bepaalde bedoeling tot uitdrukking brengen, enzovoort. Dat vraagt van jou een concentratie. Als je dit gaat doen, kan je daar gelukkig mee zijn, omdat je daardoor gestalte geeft aan je eigen innerlijk. Je brengt het naar buiten, maar in een concentratie.

Wanneer je dit steeds meer gaat doen - bijvoorbeeld in praktische bezigheden zoals koken of tuinieren, of bij contact met anderen, in je relatie, in gesprekken met mensen, uitwisselen van ideeën of bij wat dan ook - kan je met een zekere concentratie in al die activiteiten het juiste bereiken. Want dan begin je het zaadje voeding te geven, dan kan het zaadje zich ontwikkelen. Door die concentratie verzamel je de krachten en ontdek je wie je werkelijk bent.

Je zal altijd in staat zijn de juiste dingen te vinden in je leven, maar je moet je erop kunnen concentreren en het moet kunnen zijn dat je daardoor je gevoelens en je gedachten zuivert. Want vanuit een concentratie kan je de juiste keuze maken in gevoelens en in gedachten. Het is belangrijk dat je dit leert omdat je dan bewust omgaat met bepaalde gevoelens en met bepaalde gedachten zodat je je persoonlijkheid, je karakter vormt. Op deze manier heb je jezelf in handen en kan je op gelijk welk moment, in een confrontatie met gelijk wie, de juiste dingen zeggen met de juiste woorden.

En dat is het goddelijke leven dat je leert op deze aarde: dat je in het evenwicht staat, dat je in het punt van concentratie staat, dat je in het contact verblijft met het Goddelijke dat in jou leeft. Daardoor leer je de juiste waarden in je leven te ontdekken, want je laat toe dat je liefdevol bent, omdat je ineens gaat begrijpen dat het een heel grote betekenis krijgt in je leven. Je laat toe dat je geduldig bent, omdat je ziet dat je met geduld heel veel dingen kan bereiken die je met al de krachten van de wereld soms niet kan bereiken.

Fragment uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, blz. 63-70