Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Depressie

Wijsheid 2Morya symbool Je moet weten dat de wil een goddelijke energie is, die als ze ín de mens staat, zijn leven kan veranderen, totaal kan veranderen, kan laten groeien en bloeien en al wat je maar wil. Wat er tot uitdrukking moet worden gebracht, komt door deze wil. De wil is iets wat voortdurend opwekt, wat zegt: “Doe dit, doe dat.” Want het is de wil die drijft, het is de wil die de oorzaak is van de verandering in de mens.

Wanneer de mens zijn wil kwijt is, kan hij bijna niet meer veranderen. Door de wil van die ander zal hij dan wel dingen doen, maar het raakt hem niet. Hij is als het ware de slaaf van die ander. Daar moet je goed voor uitkijken, dat je geen slaaf wordt van de wil van een ander. Want als dit gebeurt, voel je niets meer. Je voelt wel een druk op je maar je voelt niets in verband met je eigen leven. Je weet dan niet wat je moet doen. Je vindt het zelfs de moeite niet waard om verder te leven.

Het kan zover gaan dat de wil aan de ander wordt opgelegd, zodat die ene afknapt en zegt: “Ik heb niets meer aan mijn leven. Wat zit ik hier te doen en hoe komt het dat ik geen zin meer heb in het leven?”

Dat is heel fundamenteel want dan gaat die ander afbreken. Dat wil zeggen, dat hij of zij loslaat, dat hij niet meer meewil en dat hij ook niet weet waarom en er nooit uitraakt. Daardoor komt hij in een depressie of gaat hij het leven als iets banaals ervaren, of vindt hij: ‘dat is niet wat er met mijn leven moet gebeuren.’ Het blijft allemaal heel vaag, omdat het zijn energie niet is die dat veroorzaakt. Het gevolg is dat hij tot een triest bestaan komt dat stilletjes, stilletjes aan ondermijnd wordt en waar hij niet weet hoe het verder moet.

De wil in jezelf plaatsen brengt het omgekeerde mee. De wil in jezelf plaatsen wekt een energie op die fantastisch is, die krachtig is, die de mens vooruitbrengt en tot bloei brengt. Het is de staf in de hand van de heilige. Het is de scepter in de hand van de koning, het is zijn eigen wil. Het is iets wat hem draagt, wat hem steunt, wat hem verder brengt. Het is deze energie die zo rechtlijnig is, dat ze tot in het Goddelijke strekt. Want de wil zal nooit tevreden zijn, de wil is oneindig omdat hij steeds verder en verder en verder gaat in het leven.

Als je iets wil - let maar eens op - dan heb je het nog maar eventjes en dan wil je alweer iets anders. Zo gaat het met de wil, hij is nooit bevredigd. Je mag de wil nooit laten ophouden want hij wil altijd weer verder. En dat is heel eigen aan het Goddelijke, dat het Goddelijke nooit tevreden is met zichzelf. Dat het steeds in een nieuw avontuur stapt, in een diepte, in een verandering, in een oneindigheid, en dat deze oneindigheid die nooit af is, steeds de weg vindt om verder te gaan. Het houdt nooit op.

Als je in je eigen leven staat, zie je dat je nooit kan ophouden. Maar waar je zegt: “Ik haak af, ik doe niet meer mee”, waar je je wil verliest en in een sukkelstraatje terechtkomt waar je niet meer verder wil, waar je dus buiten het leven staat, daar is met name de dood.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz.78-80

Wijsheid 5Morya symbool Er zijn op deze aarde veel toestanden waar mensen elkaar verschrikkelijk behandelen en toch is het belangrijk dat je steeds het vertrouwen bewaart dat je door elke situatie heen geleid zal worden. Dan kom je in de diepte van je eigen zelf terecht en zie je steeds weer de mogelijkheid om inventief te werk te gaan. Welke je beperkingen ook zijn, je weet dat je de oneindigheid aan je zijde hebt, dat je op je ziel kan vertrouwen en dat je grenzen kan verleggen. Maar dit veronderstelt dat je niet ontsnapt aan je eigen wezen.

Wat met depressie?

Controleer je geest in alle omstandigheden en zorg ervoor dat je alles aankan. Wanneer je aan een depressie lijdt, dan is het belangrijk dat je absoluut de depressie opgeeft door je geest te bevelen bij de zaken te blijven waar je voor staat. Want dit is juist depressie: dat je je volledig laat gaan en dat je dan je geest niet controleert.

Je moet je geest terughalen. Geef je geest het bevel dat je aan de gang moet blijven en dat je stappen moet zetten in de richting van een ontwikkeling en niet van het verliezen van je vertrouwen, want dan stopt de weg. Je moet de weg blijven gaan en nooit opgeven en voortdurend het vertrouwen herstellen.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz.44-45

Wijsheid 8Morya symboolWeet dat het lichaam een volgzaam instrument is. Wanneer je dit beseft, kan je daar altijd gebruik van maken. Een lichaam dat goed behandeld wordt - want het is belangrijk dat je je lichaam waardeert en graag ziet - zal een goed en volgzaam instrument zijn dat niet protesteert en weet dat het in goede handen is. Jij bent zelf een puzzel en daarom moet je een goede verhouding hebben met elk stukje van die puzzel. Wanneer je beseft dat je een lichaam hebt, is het je plicht om daar rekening mee te houden. Mensen beseffen dat soms niet. Ze zijn zo verdiept in hun geestelijke activiteiten dat ze soms losstaan van de aarde. Ze zitten in hun verbeelding of zijn in hun geest bezig en beseffen niet langer dat ze eigenlijk op aarde leven.

Dan schrikken ze wanneer er iets gebeurt en kan het zijn dat ze zich opnieuw moeten oriënteren: ‘ja, waar ben ik en wat ben ik aan het doen?’ Het lijkt precies een slaap, maar dan een andersoortige slaap. Zulke mensen zijn niet aanwezig want ze zijn op een andere plaats bezig en dat brengt hen in verstrooidheid. Verstrooidheid is niet goed. Wanneer je dus ergens iets aan het doen bent maar eigenlijk met je geest op een totaal andere plaats leeft, dan ben je niet geconcentreerd, dat is ook niet mogelijk. Je denkt misschien dat dit een vorm van ontspanning is, een verstrooidheid die schijnbaar aangenaam lijkt. Maar uiteindelijk is het dat helemaal niet omdat verstrooidheid een soort mist oproept. Er ontstaat een sluier die zich optrekt tussen de werkelijkheid en dat waar je effectief mee bezig bent in de geest. Dat maakt dat het moeilijker wordt om contact te maken met het werk dat rond je ligt, met de aarde die rond je is en met hoe je zelf bezig bent. Deze afstand zorgt ervoor dat je zicht op je eigen werkelijkheid versluierd wordt en dat je dan het gevoel krijgt van: ‘ik zit hier niet goed in deze werkelijkheid, ik moet in een andere wereld bezig zijn.’ En dan kan het zijn dat je in die andere wereld bezig bent, maar daar onaangename ervaringen hebt en niet weet wat je daar hebt gedaan en hoeveel tijd je daar hebt doorgebracht. Uiteindelijk ken je de zin niet meer van wat je daar hebt bedacht en gedaan.

Daarom leeft de mens in een verstrooidheid. Het is voor hem moeilijk geworden om zich nog te kunnen concentreren, want eenmaal de energie van het mentale losgelaten wordt - waarbij je het mentale dus laat gaan waar het zelf wil - dan is het moeilijk om er terug vat op te krijgen. Toch is het de bedoeling om het opnieuw te concentreren. Concentratie vergt altijd een inspanning. Concentratie betekent dat je jezelf werkelijk in handen krijgt, ook op mentaal gebied. Concentratie zorgt ervoor dat je het mentale richt daar waar het hoort. Zo besteed je je aandacht aan de dingen die die aandacht echt vragen. Dan ben je werkelijk bezig met datgene waar je mee bezig bent en moet zijn, om het zo uit te drukken. De zaken liggen echter niet altijd zo eenvoudig want van nature zwermt de aandacht van de mens naar steeds andere dingen uit.

Daardoor is de mens soms niet thuis in zichzelf, en als hij dan een bepaald probleem wil oplossen, doet hij het op de verkeerde manier. Dan keert hij zich bijvoorbeeld tot het verleden om oplossingen te vinden en kan het gebeuren dat hij opnieuw wordt geconfronteerd met bepaalde gevoelstoestanden die hij destijds niet kon voorzien maar die hem toch overkomen zijn en kwetsend waren. Deze levendige herinnering kan ervoor zorgen dat zijn aandacht onvrijwillig maar toch bijna constant naar dat verleden uit gaat. Dit is de oorzaak waardoor hij in die verstrooidheid gaat leven en niet eens beseft dat hij dit doet. Na een tijdje verliest hij de voeling met de werkelijkheid rondom, die de werkelijkheid van het heden is waarin hij leeft. Het voelt voor hem trouwens ook onaangenaam aan wanneer hij in die werkelijkheid getrokken wordt, omdat hij deze saai en vervelend vindt. Zijn bewustzijn is nu anders georiënteerd en dat maakt het ingewikkeld voor hem om zich te concentreren op datgene waar hij mee bezig is.

Nochtans, als hij daar een verandering kon inbrengen en er wel in zou slagen om volledig aanwezig te zijn in het hier en nu in een toestand van concentratie, dan staat de poort open voor een heel aangenaam geluksgevoel. Want op dat moment beseft hij dat dit is wat juist is.

Je zou in staat moeten zijn om op een perfecte manier in je leven te staan. Neem het beeld van de Vader, de Goddelijke Vader, die overal aanwezig is en dus alomtegenwoordig. Alomtegenwoordig wil zeggen dat Hij weet, dat Hij kent, dat Hij ziet, dat Hij er is. Hou dit voor ogen want op dezelfde manier moet ook jij je bewustzijn richten op het punt dat voor je ligt. Dit punt is de werkelijkheid rondom jou. Als je dat kan, dan verlaat je de ‘maya’ en stap je buiten de schijnwereld. De schijnwereld is een wereld die buiten de werkelijkheid van het Goddelijke ligt. De oorzaak ligt bij de mens die in een eigen wereld de dingen gaat samenstellen en construeren zoals hijzelf dat wil en dus zo een schijnwereld creëert.

De aarde is voor jou een perfect systeem. Als je kan inzien dat alles erin aanwezig is wat nodig is, dan kan je gelukkig worden omdat je beseft dat er ook altijd voldoende redenen zijn om gelukkig te zijn. In welke situatie je ook zit, waar je ook mee bezig bent en wat ook je lot is, je hebt altijd redenen om gelukkig te zijn. Dit kan je pas werkelijk beseffen wanneer je het doorleefd hebt. Als je bijvoorbeeld heel ziek bent en bijna geen toekomstperspectieven meer hebt, dan kan je toch heel gelukkig zijn omdat je weet: ‘ik sta in het leven, ik weet dat ik nu leef en ik weet dat ik nu kan genieten, ondanks mijn ziekte.’ Als mensen het zo kunnen bekijken, dan is er een begin gemaakt van genezing.

Want heel veel mensen zijn in een ongezonde toestand gekomen omdat ze in feite zichzelf ziek maken. Ze zijn verdwaald in een mist die hen verhindert om geconcentreerd bezig te zijn. Daardoor gaan ze uit zichzelf, worden ze als het ware verscheurd en ondergaan ze een vertragingsproces. Alles in hen werkt trager: de gedachten, de gevoelens, het lichaam ...

Voorbeelden hiervan zijn mensen die depressief en apathisch zijn. Alles verloopt voor hen vertraagd en ze zijn niet bij de werkelijkheid rond hen betrokken. Als je hen observeert, is het goed mogelijk dat je denkt van ‘die zouden gelukkig kunnen zijn als ze maar konden zien hoe goed alles rond hen is.’ Maar dat zien ze niet. Ze zitten opgesloten in zichzelf, en eigenlijk zelfs niet in zichzelf, want ze zijn afwezig. Ze zijn dus zelfs niet thuis in hun eigen lichaam en er is ook niemand die hen daarin kan terugbrengen. Ze moeten zelf de weg terug leren vinden. Dit is ook noodzakelijk want anders vergiftigen ze zichzelf, want het lichaam ondervindt schade van de toestand waarin ze zich bevinden. Wees daar opmerkzaam voor, ook in het alledaagse leven.

Wil je goed functioneren, een juist ritme hebben en op de juiste manier leven, dan is het noodzakelijk dat je in die concentratie kan komen met je volle aandacht, gevoel en intuïtie. Weet dat dit belangrijk is. Wanneer je biddend in de werkelijkheid staat, dan bevind je je altijd in die concentratie. Vanuit het gebed kan namelijk de goddelijkheid van ieder moment ervaren worden. Dan heeft het geen zin meer om te vluchten. Het juiste gebed plaatst de mens in de juiste verhouding ten opzichte van de wereld en ten opzichte van zichzelf. Wanneer je bidt, wanneer je dus een bepaalde herinnering hebt aan het Goddelijke, dan kan je gelukkig zijn op de plaats waar je bent.

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz.90-95