Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Eenzaamheid

Wijsheid 1Morya symbool De mens op zich heeft een bijzondere waarde. Niet alleen datgene wat hij doet of waar hij naar verlangt, maar de mens op zich. Je kan de mens dus zien als iemand met een bijzondere waarde, wie hij ook mag zijn. Het mag een oude mens zijn of een jonge mens of een zieke mens, de mensen hebben allemaal een bijzondere waarde.

Als je kijkt naar de maatschappij, dan zie je overal mensen die eenzaam zijn, van kind tot ouderling. Volwassenen hebben eigenlijk een speciaal statuut daarin omdat zij de actieven zijn en ook actief kunnen zoeken. Heel veel mensen lijden aan eenzaamheid en zijn niet in staat om iets aan hun positie te doen. Mensen die eenzaam zijn en vereenzamen, vallen eigenlijk uit de boot vanwege het feit dat zij tot een maatschappij behoren die niet in staat is dit te zien. Als je in staat zou zijn dit probleem te zien, dan zou je ook in staat zijn te zien dat daar oplossingen voor gevonden kunnen worden.

Elke maatschappij lost dit probleem op haar eigen manier op. In bepaalde landen zet men mensen bij elkaar zonder te kijken naar hun persoonlijke voorkeur, in de hoop dat er liefde groeit tussen hen, en in veel gevallen is dit mogelijk.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 50

Wijsheid 3Morya symbool Deze liefde zal zo zijn dat je ze nooit meer wil laten gaan en dat je er altijd verder mee wil gaan. Daardoor kom je in de mogelijkheid om je eigen sfeer om je heen te creëren en om in je eigen groep mensen terecht te komen, want zonder liefde kan je dit niet. Als je geen liefde hebt, zit je in eenzaamheid, zit je te kniezen, zit je te dubben, begrijp je niet waar het leven om draait. Er zijn zoveel mensen die, in eenzaamheid verzonken, niet zien waar ze mee bezig zijn en waar ze naartoe gaan, omdat ze niet weten wat liefde is.

Sentiment is nog geen liefde

De voorbereiding voor de liefde ligt in de gevoelswereld. De gevoelens van de mensen zijn zo omvattend dat ze een poging doen om alles naar zich toe te halen op een sentimentele, gevoelsmatige manier. En dat is heel goed, daardoor leert men wat het is om met mensen om te gaan. Maar de gevoelens zullen altijd gekwetst worden. Wie dus met gevoelens bezig is, probeert op die manier een eenheid te vinden in het leven. Hij slaagt daar niet in, omdat de andere mens ook zijn gevoelens heeft en daar kan geen echte eenheid in komen. Toch zijn gevoelens uitwisselbaar en leer je op een lager niveau wat eenheid zou kunnen zijn.

Want als je gelukkig bent, kan het zijn dat je dit geluk naar anderen overbrengt langs de gevoelens, zodat anderen zich ook gelukkig voelen. Dit is niet wat liefde is - dit is wat geluk is en wat gevoelens zijn. Ook verdriet kan je delen met anderen, dit wil zeggen: als je verdrietig bent, kan het zijn dat anderen dit verdriet voelen en dat ze met je meevoelen en dat er een uitwisseling is van gevoelens, een poging tot eenheid. En toch is dit geen liefde.

Liefde neemt alles in zich op en transformeert het

Liefde die met gevoel omgaat is helemaal anders, want ze is niet sentimenteel. Ze neemt de gevoelens van de anderen op en vormt ze om. Zo neemt ze het de anderen niet kwalijk dat ze wenen of dat ze gelukkig zijn of dat ze zo zijn of anders. Neen, de liefde is niet jaloers, ze aanvaardt alles, neemt alles in zich op en transformeert het.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 101-103