Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Bidden / de kracht van gebed

Wijsheid 4Morya symboolWanneer je bidt, dan ga je de weg vanuit het denken naar het diepste van je eigen wezen en het Goddelijke. Dat doe je door openheid in je gedachten te brengen. Want als je gaat bidden, dan kan je een formule zeggen waar een openheid in zit, waar een openheid in gecreëerd wordt. Vind je die niet voor jezelf, dan kan je formules nemen van anderen. Een Wees Gegroet of een Onze Vader zijn perfecte symbolen en voertuigen van het Goddelijke omdat ze die openheid aanbrengen. Je kan zelf tot gedachten of klanken met een openheid komen, bijvoorbeeld door het OM, dat bij uitstek een contact is met het Goddelijke omdat de goddelijke energie daarin verwoord wordt. De oertrilling is erin aanwezig en de grote afstand van de mens naar het Goddelijke wordt dan afgelegd door de trilling zelf, die buiten de gedachte staat en ook verder gaat dan de gedachte. Dan heb je een gebed.
Er bestaan heel veel gebeden en je kan ook zelf gebeden maken. De bedoeling is, als je bidt, dat je een formule maakt die toelaat dat het Goddelijke tussenkomt. Als je je aandacht naar God richt en vraagt aan God dat Hij jouw bestaan zou verlichten, dan maak je een openheid zodat het licht naar jou zou kunnen komen. Dan mag je verwachten van God dat Hij dat ook doet. Je moet er rekening mee houden dat je dit hebt gevraagd en je hoeft het niet voortdurend te herhalen. Dat mag je natuurlijk wel, maar je hoeft het niet te doen. Want op deze manier breng je het licht in je, door het vertrouwen dat je creëert doorheen de formule. Doorheen de openheid stel je je in een vertrouwen ten opzichte van het Goddelijke en kan er licht naar je komen.

Vrede, liefde, geduld, waarheid, al deze verschillende waarden kan je allemaal vragen. Als je één ding hebt gevraagd in je gebed, hoef je het daar niet bij te laten. Vraag ook andere dingen, durf voortdurend te vragen en hou er voortdurend rekening mee dat je nog verder kan gaan in deze openheid ten opzichte van het Goddelijke. Als je geen formules kan bedenken, als je het te moeilijk en te lastig vindt om met bepaalde zinnen of met bepaalde gedachten bezig te zijn, dan kan je de naam van het Goddelijke gebruiken en deze naam herhalen. Zo heb je een heel grote openheid ten opzichte van het Goddelijke. Als je bijvoorbeeld de naam Jezus herhaalt, dan komt de energie, het licht van Jezus, want Hij heeft dat licht op deze aarde gebracht. Dan komt dat licht naar jou en zal je zien dat je gedachten veranderen en je een openheid krijgt in je mentaliteit, die ook zal veranderen. Je komt open voor andere mensen en andere gedachten, en iedere nieuwe gedachte die je toelaat in jezelf is een verrijking van je eigen denken.

Het werkt dus heel praktisch en ook heel ontnuchterend. Het werkt zo dat je stilletjes aan naar de diepte van het leven geleid wordt en voorbij je eigen denken naar een nieuw denken kan gaan, naar een openheid die rekening houdt met veel meer dingen dan je vanuit je denken zou doen. Als je bidt, kan er van alles gebeuren in je leven. Je leven zal er een kleur en een verandering door krijgen, maar dit kan je niet onmiddellijk zien. En dat is de moeilijkheid.

De bomen groeien traag

Wanneer je bidt, moet je vertrouwen hebben en vanuit dat vertrouwen kan je verder. Het is niet zo dat je haast moet maken. Je moet nooit haastig zijn. Dat wil zeggen, als je iets wil bereiken in je leven, doe dan dingen met de tijd. Heb geduld en ga traag te werk omdat je alleen zo naar de diepte kan gaan. Als je gehaast bent om deze dingen te kunnen begrijpen, zal je ze nooit begrijpen. Het is belangrijk dat je traag te werk gaat en tijd neemt om de dingen op te nemen, te overwegen, opnieuw te beluisteren, te bekijken, om te draaien, enzovoort. Je moet bezig kunnen zijn met deze dingen en dan groei je daarin. Als een zaadje in één twee drie een boom kon worden, dan zouden je gedachten in één twee drie een realiteit kunnen zijn in jouw leven, maar dat kan dus niet.

Als je liefde vraagt

Weet dat je op weg kan gaan met bepaalde energieën en dat een woord een lading kan dekken, een energie kan meebrengen. Een gebed is ook een energie. Het is een goddelijke energie, het laat toe dat de goddelijke energie naar jou komt. Wanneer je dit inziet, zal je merken dat wat naar je toe komt, een energetisch patroon is. Als je licht vraagt, zal de energie van licht naar je toe komen en je bewustzijn verruimen. Als je liefde vraagt, dan zal het hart van God naar je toe komen en zal je hart zodanig verruimen dat je een zachtheid leert kennen in het leven. Alles wat je meemaakt, zal heel duidelijk worden in je bestaan. Je zal zien dat liefde in alles duidelijkheid brengt, want het is de liefde die de kern van het Godsbewustzijn bevat. Het is de liefde die maakt dat de mens open komt voor oneindigheid. Het is de liefde die ervoor zorgt dat het contact dat je hebt met anderen, een reëel contact is. Als je geen liefde hebt, kan je niet ontdekken wie Ik ben en als je geen liefde hebt, kan je niet ontdekken wie Jezus is. Als je geen liefde hebt, kan je niet weten wie God is, want God is liefde.

De bedoeling van het gebed

Als je geen liefde hebt, kan je toch liefde vragen. Zo word je je bewust van het hele grote in het bestaan. Dat bewustzijn is eerst klein als een zaadje dat groeit en wordt uiteindelijk heel groot en ruim. De bedoeling van het gebed is dat je dit ervaart. De bedoeling van het gebed is niet dat je het zomaar lanceert, laat gaan en er nooit meer op terugkomt. Nee, je moet het vasthouden. Als je een gebed bidt, moet je het kunnen loslaten maar tegelijk ook vasthouden. Loslaten wil zeggen dat je het resultaat loslaat; dat je verwacht van God dat Hij het invult in jouw plaats. Vasthouden betekent dat je er blijft op terugkomen. Het kan dan gebeuren dat je voor wonderlijk grote feiten komt te staan in je leven. Visioenen, energieën, kleuren, mensen, ontmoetingen, noem maar op. Alles kan gebeuren wanneer je bidt, want je zal ondervinden dat je gesteund wordt op je weg. Als je gaat bidden, maak je een opening die wezenlijk is. Zonder te bidden kan er niets in jou groeien wat wezenlijk is, want het wezenlijke komt uit God.

Het kan zijn dat je denkt dat je voldoende hebt in je bestaan om te leven en om het leven door te komen, maar vroeg of laat zal je toch een bepaalde behoefte hebben, zal je een tekort voelen. Want in het leven is er een diep verlangen en dat diepe verlangen is uit God. Het is dit verlangen dat je zal doen bidden. Het is dit verlangen dat zucht en verzucht naar het Goddelijke en dat meer wil dan alleen maar wat het al heeft. Als je al de dingen die je rond je hebt, zou kunnen zien in hun ware betekenis, dan zou je een schitterend leven beleven met de kleinste dingen van je bestaan, omdat je er het Goddelijke in kan zien, omdat je daarin het geschenk ziet van God aan jou.

God voorziet je van alles wat je nodig hebt. Hij is een vader en een moeder tegelijkertijd. Hij weet wat je nodig hebt en als je vraagt, kan je daarvan genieten, daarvan beginnen te genieten. Van het kleinste sprietje gras tot de grootste wolk en van de aarde tot het heelal, je kan pas beseffen wat dit alles is en betekent wanneer je met God in contact komt. Want de dimensies breken open, net als het denken, en ook het hart verruimt. Alles wordt groter, stiller en oneindiger. De vrede wordt duidelijker en alles groeit. Wanneer je met het Goddelijke in contact komt, is er geen einde aan je leven, maar wordt het oneindig.

(...) Je moet ook niet voortdurend bidden, want dan kan je de energie niet aan. Dit is dus zeker geen pleidooi om niets anders te doen dan te bidden, nee. Het is een kwestie van voorzichtig om te gaan met alles, ook met het gebed. Want, pas op, wat je vraagt, kan je krijgen. Maar ben je ook bereid om het te ontvangen? Dat moet je voor jezelf uitmaken. Wil je vooruit? Wil je werkelijk vooruit? Dit moet je voor jezelf weten. Het is een levensvraag, een heel groot iets. Voor Mijn part hoef je niet te bidden, voor Mijn part hoef je niet te vragen. Ik wil niet dat je anders wordt. Als je rekening houdt met deze dingen, met deze objectieve feiten die Ik je geef, dan zal je zien dat je leven verandert. Maar je moet ertoe bereid zijn, want het is een heel moeilijke, lastige weg.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz.42-47, 50

Wijsheid 3Morya symboolWanneer je iets hebt met kinderen die op dat moment niet in je omgeving zijn, wees dan hartelijk en bid voor hen. Zo komt er iets nieuws op gang, er komt een energie in hun leven waarvan ze niet weten waar ze vandaan komt, maar die heel reëel is. Als je bidt voor kinderen waar je niet bij kan, dan komt er iets wezenlijk nieuws in hun leven, wat ze niet kennen en wat zeer werkzaam is. Het kan zijn dat je veranderingen ziet, maar niet zo dat je het kan controleren. Misschien hoor je wel iets algemeens van: ‘wat is er toch dat het meezit in mijn leven, of dat we dit of dat gevonden hebben, of dat we dit tegengekomen zijn’. Dan geven ze dat een naam, geven ze daar een beschrijving van, maar zeg niet dat je voor hen bidt. Je kan dit alleen zeggen als je samen bidt. Je mag dus niet spreken over het feit dat je bidt voor iemand, tenzij je die ander uitnodigt om ook te bidden en misschien zelfs op hetzelfde moment. Dan kan je over gebed spreken. Anders bid je in de stilte, in het verborgene van je eigen hart. De grote energie die uit het Goddelijke komt, zal hun leven herscheppen. Het is een element van de ‘hemel’ dat je dan op deze aarde brengt, en daarover zijn we nu bezig.

Het gebed heeft een grote betekenis in het leven van mensen. Waar je zelf geen zin ziet aan het leven, daar kan je voor bidden. Het kan een ziekte zijn, het kan een verkeerd gedrag zijn, het kan iets zonder veel betekenis zijn, maar waar je toch iets voor wil doen. Voor alles kan je bidden en vragen, en je mag het doen. Je mag voortdurend vragen en je kan je richten tot het Goddelijke, tot wie of wat van het Goddelijke dan ook. Je kan je richten tot iedereen die in het Goddelijke leeft: tot heiligen, tot heel grote wezens die op deze aarde verschenen zijn en die tot het Goddelijke behoren, tot de goden en de godinnen. Kortom tot de ene God. Want iedere godheid die op deze aarde verschijnt, is in wezen die ene God onder een bepaald aspect. Er is maar één God. Eén God die alles draagt en die ook in jou verblijft en in Mij en die dezelfde ene God is.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 46-47

Wijsheid 4Morya symboolTelkens als je voor jezelf beslissingen neemt, moet je rekening houden met de omstandigheid waarin je een beslissing genomen hebt. Ga niet willekeurig te werk. Wanneer je een beslissing neemt over je leven - een diepgaande beslissing - moet je eerst bidden, vervolgens geduld hebben en wanneer je geduld hebt gehad, opnieuw overwegen wat je hebt besloten. Je zal zien dat je op die manier anders naar je beslissingen kijkt en er anders mee omgaat. Dan zit je goed. Wanneer je op deze manier een besluit genomen hebt en daarmee doorgaat, bestaat de kans dat je in een heel vlug tempo datgene bereikt wat je wil bereiken.

Het is ook belangrijk dat je je daarbij openstelt voor hulp en beseft dat, wat er op je weg komt, goed voor je is, ook al lijkt het niet zo. Want het kan zijn dat je het ene vraagt en beslist maar iets anders krijgt, waarna blijkt dat dit andere beter is dan het ene. Daar kan je op vertrouwen en dat is de moeilijkheid bij mensen. Ze zien niet in dat het Goddelijke werkzaam is in hun leven en dat ze daar hun vertrouwen in kunnen stellen. Dit moeten ze leren zodat ze daardoor hun leven richting kunnen geven.

Veranderen van werk?

Een voorbeeld: als je op het punt staat om van werk te veranderen, kijk dan eerst wat je echt wil en ga bidden. Overweeg daarna opnieuw of je datzelfde nog altijd wil. Als je dan nog steeds besluit om te veranderen, kan het zijn dat het werk waar je aan denkt, niet het werk is dat voor jou bestemd is en dus niet doorgaat, en dat je op een ander werk komt dat zogezegd minder is maar dat toch beter is voor jou. Op deze manier werkt het. Op deze manier kan het zijn dat je heel veel leert en dat je in situaties terechtkomt die voor jou heel goed en schitterend zijn. Want Wij kennen de mensen, We weten wat ze nodig hebben en We zijn met hen bezig.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz.32-33

Wijsheid 3Morya symboolJe moet nooit twijfelen als je denkt dat je iets nieuws doet wat je nog nooit eerder gedaan hebt. Daar wil Ik altijd de nadruk op leggen, dat de jaren waar je nu voor staat, zeer belangrijk zijn voor je zelfontplooiing. Je moet zien dat je nooit ophoudt met kijken naar deze wereld en met kijken naar jezelf. Maar ga alsjeblieft in jezelf, ga in meditatie en kijk naar de dingen die daar zijn, en vraag hulp. Vraag verlichting, licht, wijsheid, vrede, liefde. Vraag deze dingen, en doe dat niet één keer, maar doe dit voortdurend. Niet als iemand die onzeker is van wat hij gevraagd heeft, neen, als iemand die weet dat het komt. Je moet niet vragen uit angst om het te missen. Je moet vragen omdat je zeker bent dat je het zal krijgen en dan zal je ook krijgen. Op deze manier kan je leren bidden en weten wat echt vertrouwen in het Goddelijke is.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 199

Wijsheid 6Morya symboolWanneer de mens bidt, kan er genezing komen. Dit is zo voor iedereen, maar het zal zijn door de wonden die geslagen worden te aanvaarden. Wanneer je dit kan, dan komt er een zegening over je, dan komt er een kracht bij, een soort gegevenheid die niet meer weg te denken is uit je leven. Het is een vreugde dat je bepaalde dingen kan ervaren, maar het zal doorheen het lijden zijn. Denk niet dat je het leed moet opzoeken. Integendeel, wanneer mensen lastig zijn rond je, dan moet je ze niet opzoeken. Ga ze ook niet verbeteren, maar evenmin moet je op de vlucht slaan. Probeer neutraal te zijn en vooral heel geduldig. Wanneer je het geduld leert ten opzichte van mensen die verschrikkelijk zijn op de een of andere manier, zal je gesterkt worden en krijg je als het ware een doordringbare bolster van licht rond je. Wat Ik je wens, is dat je besef krijgt van het energieveld rond je, dat in een spanning kan komen die juist voldoende toelaat en juist voldoende afweert. Wanneer je in het licht gelooft dat rond je is en de hulp van de engelen aanvaardt, dan zal deze bolster van licht zich spannen op een manier dat je de vreugde kan blijven ervaren, ondanks de grote moeilijkheden waarin je soms kan komen. Dat is wat je bewustzijn verhoogt: dat je de vreugde kan ervaren ongeacht welke toestand, welke uitspraak en welke aanval er gebeurt. Wanneer je dit kan, dan heb je een soort heiligheid bereikt, een volheid in je eigen bestaan, en dit is mogelijk voor mensen.

Je moet nooit wanhopig zijn, dat heb Ik nogal gezegd. Je kan geloven in deze zaken omdat je dan een warm hart kan hebben dat telkens meer open komt voor de werkelijkheid van de vurige wereld. Het is een zeer intens verlangen van de mens om dat te kunnen ervaren en in deze tijd is het mogelijk om dat in een heel snel tempo te bereiken, omdat de hulp aanwezig is. Je kan rekening houden met een vooruitgang in je eigen leven. Wees rustig in het gebed, het is heel belangrijk dat je deze rust vindt en ook dat je deze dingen in overweging neemt.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 106-107

Wijsheid 8Morya symbool Het zou goed zijn mocht je leren bidden vanuit het licht. Als je gaat mediteren, plaats je dan in het licht, en probeer vanuit het licht naar de werkelijkheid te kijken. Dan ontstaat er een nieuwe betrekking met de wereld en de mensen rondom je, zelfs met de andere rijken van de dieren, de planten en de mineralen. Want ook van daaruit is er een soort kracht die gestructureerd en gemanifesteerd wordt. De mens speelt daar ook een rol in. Dit betekent dat je, als je je verantwoordelijkheid opneemt in het leven, je ineens de drang zal voelen om meer rekening te houden met je onmiddellijke omgeving. Bijvoorbeeld het dier waar je voor verantwoordelijk bent, of de planten in het huis en in de tuin. Als je daar op een bewuste manier mee bezig bent, kan dat heel mooi zijn.

Wanneer je bijvoorbeeld eten klaarmaakt, ga dan eens na op welke manier je omgaat met de groenten die voor je liggen. Het koken moet een soort gebed kunnen zijn, een contact dat van binnen naar buiten gaat. Probeer in een gebed te staan, in een openheid, dat je de schoonheid ziet en het offer. Want de plant offert zich op en is daardoor in staat om een grotere wereld te bereiken. Dat is de bedoeling van de plantenwereld. De plantenwereld offert zich op aan de mensheid om daardoor de energie van een andere wereld te bereiken. Het is heel mooi om planten te zien op het moment dat ze geofferd worden. Dan is er een zang die opstijgt, als een mantra. En wanneer je dit kan ontdekken, dan heb je daar aansluiting bij en word je op een andere manier gevoed.

Op dat moment besef je dat voedsel veel meer inhoudt dan alleen maar wat je voor je ziet. In zichzelf draagt het voedsel een energie die jou opbouwt op een andere manier. Er is een intense uitwisseling, want als een bepaalde plant opgenomen wordt in het menselijke gebruik, bijvoorbeeld in natuurvoeding of homeopathie, dan zal de hele orde van planten die daarmee samenhangt eveneens van een kwaliteitsverhoging genieten. Het is niet te beschrijven op welke manier mens en plant met elkaar verweven zijn, omdat het een heel oude verwantschap is. Mens en plant hebben altijd veel met elkaar gemeen gehad. Enerzijds omdat er in alle tijden die intense uitwisseling geweest is, wat evident is. Anderzijds zullen er nog heel veel zaken die daarmee te maken hebben, aan het licht komen. Daardoor zal men grotere inzichten verkrijgen. Mensen zullen daar ook over praten met elkaar en het zal bestudeerd worden. Het heeft dus weer met licht te maken. Het heeft ook met taal te maken, of preciezer: met klank.

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz. 183-185

Wijsheid 3Morya symboolAls je in gebed gaat, vraag dan kracht, vraag licht, vraag wijsheid, vraag liefde, vraag wat je te vragen hebt, en deze verschillende soorten krachten zullen naar je toe komen. Je zal druppelsgewijs inzicht krijgen in wat je hebt gevraagd. Je moet weten dat dit heel werkzaam is en dat dit heel reëel is. Hoe meer je vraagt, hoe meer je zal krijgen. Hoe meer je tot inzicht zal komen, hoe groter je verantwoordelijkheid zal zijn. Hoe groter je vreugde, hoe groter je lijden. Dat zijn allemaal elementen die samenhangen. Wees niet bang dat je het niet zal aankunnen, want altijd zal het nodige op je weg geplaatst worden. En hoe meer je vraagt, hoe meer je zal krijgen.

Het is niet zo dat je bang moet zijn, dat zeg ik nog eens, want mensen houden vaak niet van het avontuur van het Goddelijke. Ze zijn bang omdat ze niet weten waar ze instappen en waar ze zullen inkomen en wat ze dan zullen moeten verwerken in hun leven. Het is nochtans de enige weg om gelukkig te zijn, om de diepte van het leven te leren kennen en om met zichzelf te komen tot wat de diepte van het zelf verlangt. De ziel is het daarmee eens. Op bepaalde momenten van je leven kan je voelen wat je echte diepe verlangen is.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 187-188

 

Wijsheid 5Morya symbool Weet dat het gebed heel krachtig is. Als je bidt voor je kinderen, zullen ze van meet af aan geleid worden en door welke ervaringen ze ook gaan in het leven, ze zullen behoed zijn voor de grootste rampen en de grootste kwalen. Durf te bidden voor je kinderen. Wat ze zonder gebed zouden beleven in een grote verschrikking, zal minder verschrikkelijk zijn als je voor hen bidt en dan gaan ze gemakkelijker door het leven. Wat het ook is, hetzij ziekte, hetzij karma, hetzij toestanden die belangrijk zijn om mee te maken, ze zullen daarin geleid worden.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 146

Wijsheid 6Morya symboolWanneer je kijkt naar je verleden, dan zal je zien dat je misschien duizend keer iets hebt gedaan en dat dat echt versleten was en dat je er toch nog hebt aan gehouden om het nog eens te herhalen. Het betekent dat je de meest gewone dingen van het bestaan kan leren benaderen als iets heel kostbaars. Wanneer je in je leven staat, in het vertrouwen van jezelf, kan je iedere keer dat je een handeling stelt, iets beleven. Je eet bijvoorbeeld soep en je brengt telkens de lepel naar je mond - dan kan dat toch telkens een ervaring zijn, iets anders, want je kiest de plaats in je bord, je kiest wat je in je mond brengt, je kiest de manier waarop je dat doet. Het is banaal, zal je zeggen, het is zo klein. En toch heeft het een betekenis. Als je bezig bent met je leven, geconcentreerd op het hier en nu, dan kan iedere schep soep die je eet een gebed zijn. Dat betekent dat je de grootheid van je bestaan leert ontdekken in de kleinste dingen. Het betekent dat je je vernieuwt. Als je met het heel grote bezig durft te zijn, zal je aan kracht winnen met iedere hap die je tot je neemt. Als je ziet dat je een groot wezen bent dat met grote dingen begaan is, dan sta je in een gebed. En als het eten al een gebed is, zal het andere werk dat je doet nog veel meer een gebed zijn.

In het dagelijkse leven, waar je rustig bent en waar je samen bent met anderen, moet het ook mogelijk zijn om de kleine dingen te doen vanuit het besef van het hele grote, vanuit de ontdekking dat er zoveel meer is in je. Dan kan je de krachten verzamelen en bundelen, dan kan je de oude patronen laten vallen en steeds nieuwe dingen doen, ook in het alledaagse. Dat betekent dat je open komt voor het Goddelijke, dat je open komt voor het wezenlijke van het bestaan. Het is haalbaar altijd en overal. Op ieder moment, waar je ook bent, kan je het grote toelaten in je eigen hart, in je eigen wezen, in je eigen denken. Wanneer je dit doet, zal er altijd een drang zijn om het nog eens te herhalen en nog eens, want ook daar zit weer de kracht van de gewoonte. Maar nu is het een nieuwe gewoonte en het betekent dat elk moment nieuw kan zijn voor je. Want wanneer je in een gebed bent, dan kom je in de werkelijkheid, dan kom je in het feit van: ‘ik leef hier en nu’. Als je dit herkent in jezelf, dan zal je zien dat je geen reden hebt tot klagen, waar je ook bent, in welke omstandigheid ook. Stel dat je in een situatie verkeert waar je bedreigd wordt, dan weet je toch: ‘ik ben hier nu aanwezig en er gebeurt wat er gebeurt, ik kan er niet onderuit en ik ken de grootheid van het bestaan ...’ Dat maakt het heel grote verschil.

Ooit zullen we van deze aarde weggaan en wat zal onze laatste gedachte zijn? Waarmee zullen we bezig zijn? Dat moeten we ons nu niet afvragen. Toch gooi Ik dit even op om te zeggen: als je leeft met het idee dat dit nu je laatste uur is, hoe leef je dan? Als je leeft met dit idee, kan je steeds weer iets nieuws naar boven halen en zeggen: “O, dat heb ik nog niet geprobeerd terwijl ik hier op deze aarde ben.” Zo zou je het een beetje moeten kunnen zien: dat elk moment het laatste is van je leven en dat er iedere keer een mogelijkheid is om met een nieuwe kracht naar voren te komen.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 22-24