Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Geluk en gelukkig zijn

Wijsheid 2Morya symboolWaar kan ik het ware, diepe geluk vinden?

De Meester is diegene die in jou spreekt, er is geen andere Meester. Wanneer de Meester ooit zal praten tegen jou, dan zal dat zijn langs jouw ziel, langs jouw eigen innerlijk. Vandaar dat elke werkelijkheid van het bestaan te benaderen is langs je eigen wezen, langs je eigen innerlijk. In de diepte van je wezen weet je alles en als je het nu niet weet, zal je het leren, maar het zal op die plaats zijn dat je het leert en niet in de buitenwereld.

De buitenwereld zal je zoveel aanbrengen, zoveel dingen die je kan leren, maar het zal niet het echte leven zijn. Het zal het leven zijn op deze aarde, met al zijn mogelijkheden, maar niet dat waarvan je zal zeggen: “Dit brengt mij het ware diepe geluk.” Het ware diepe geluk vind je in jezelf, doordat je tevreden kan zijn met jezelf, doordat je handelingen kan stellen in de richting van de openheid naar de diepte van het leven.

Wanneer je daarmee begint, zal je ondervinden dat je steeds meer jezelf wordt, en dat je aansluiting krijgt en vindt bij mensen die belangrijk zijn in jouw leven.

Hoe belangrijker je wordt voor jezelf, hoe belangrijker jouw ontmoetingen zullen zijn op deze wereld. Hoe liefdevoller de uitdrukking is die je in je eigen leven plaatst, hoe meer liefde je zal ontvangen in deze wereld.

De juiste persoon op het juiste moment

Maar pas op, denk niet te vlug dat je liefde zal ontmoeten voordat je een hele reeks daden hebt gesteld die getuigen van liefde. En daar heeft de mens dikwijls geen geduld voor. Hij wil niet zichzelf worden, hij wil direct resultaat, en dan gaat het even fout. Dan kom je mensen tegen die niet op dezelfde golflengte leven of je komt de verkeerde mensen tegen en je zit jaren te ploeteren in een systeem van leven dat niet past bij jouw leven. Dat moet dan achteraf ingezien en rechtgezet worden. Daar hebben de meeste mensen heel veel moeite mee: ze komen de verkeerde personen tegen. Als ze met de diepte zouden hebben geleefd van hun eigen ziel, van hun eigen leven, dan zouden ze de juiste persoon tegenkomen - op het juiste moment, ook dat nog, want het is haalbaar. Dit veronderstelt dan weer dat men de diepte van zichzelf te pakken krijgt.

Je ziet welke belangen eraan vastzitten. ‘Het juiste kind dat geboren wordt bij mij? Maar hoe doe ik dat? Alweer door mij open te stellen voor de juiste diepte van míjn leven. Niet van het leven van de ander maar van het míjne. En zoveel gevolgen kan dit hebben: dat mijn leven anders is, in een openheid in plaats van een geslotenheid.’

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 56-57

Wijsheid 4Morya symboolWanneer je geen aansluiting hebt met dat diepe van jezelf, zal je in je zoektocht naar ware antwoorden ontgoocheld worden door het oppervlakkige, dagelijkse leven. Gewoonlijk is de mens zodanig begaan met en bekommerd om de buitenwereld dat hij enkel in die wereld zoekt naar oplossingen en dingen die belangrijk zijn. Die vindt hij dan maar ten dele of zelfs helemaal niet. Naarmate je ziel echter de woorden zal vinden om zichzelf uit te drukken, zal zij tussenkomen om je bestaan door te lichten en te tonen wat de echte waarden zijn. Zo zal je in een steeds groter geluk en een grotere vrede komen en grotere antwoorden op je vragen krijgen. Als je niet luistert naar dat diepere in je, kan je nooit oplossingen vinden die echte oplossingen zijn. Dan heb je altijd stapjes die maar ten dele waar zijn.   

      
Welk probleem je ook hebt - of het nu met je auto, met je fiets, met geld, met mensen of met iets anders is - de oplossingen die je haalt uit de dagelijkse werkelijkheid zijn altijd maar ten dele oplossingen. Welke oplossingen je ook maar kan bedenken, het zullen altijd maar ten dele oplossingen zijn. Je kan een nieuwe auto of een nieuwe fiets kopen, je kan nieuwe mensen leren kennen en aan nieuw geld geraken, maar toch kan je je daarna nog steeds ongelukkig voelen.

De echte oplossing

De echte oplossing ligt erin dat je met het gebrekkige dat er rond je is, toch een diep geluk en een diepe vrede kan ervaren. Dit betekent dat je, als het nieuwe er is, deze vrede en dit geluk ook kan voelen en dat je zelfs als je het moet zien te redden zonder het noodzakelijke, toch een diepe vrede kan hebben. Want de mens komt en gaat. Dat wil zeggen dat er voortdurend iets is wat naar je toe komt en iets wat van je weggaat. De heel grote structuur van het leven omvat zowel opbouw als afbraak.          

Als je alles halsstarrig vasthoudt, kan je nooit gelukkig zijn. Als je een doorsnede maakt van het leven en zegt: “Kijk, het leven zoals het nu rond me is, zou ik willen bewaren en ik zou het zelfs nog een beetje beter willen hebben”, kan het zijn dat je streven toch verkeerd uitdraait want dan kan je de innerlijkheid niet zien, enkel de uiterlijkheid. En in deze uiterlijkheid zit hoe dan ook altijd verandering. Je kan nooit evenveel geld bewaren, dat is niet mogelijk. Je kan nooit evenveel gezondheid hebben, nooit evenveel ‘fiets’ hebben. Er vormt zich roest of er is een band lek. Kortom, er is altijd iets dat stukgaat en vernieuwing is altijd noodzakelijk. Dat is met alles zo. De uiterlijke wereld is er één van constante vernieuwing en verandering en dat moet je kunnen zien. Dan kan je dit ook loslaten.

Het leven is een wisselend landschap

Zie het leven als een weg die voortdurend verandert en voortdurend nieuwe perspectieven biedt en voortdurend langs andere huizen, langs andere mogelijkheden en langs andere landschappen loopt. Het leven is dat wisselende landschap. Het leven komt voortdurend in een verandering. Grootmoeders tijd is allang voorbij. Iedere keer dat er mensen geboren worden, brengen die iets nieuws mee. De nieuwe jeugd, de nieuwe kinderen brengen dingen mee uit het leven van de ziel en de geest die onmogelijk door anderen begrepen kunnen worden, omdat vernieuwing in het wezen van de mens zelf meegegeven is. Ook in jouw hart ligt er vernieuwing.

Het is niet de bedoeling dat je alles wat er rond je is, zomaar aanvaardt en daarmee leeft. Je moet vanuit de diepte het antwoord kunnen geven op de dingen die noodzakelijk zijn. Wanneer je met vragen rondloopt, kijk dan even naar je hart en vraag je af wat je echt wil. Wil je voor die dingen waar je mee bezig bent een oplossing vinden of wil je dat eigenlijk niet? Doe je iets omdat het van jou verlangd en gevraagd wordt? Doe je het omdat het misschien een gewoonte is, omdat mensen - je vader, je moeder of wie dan ook - het van jou verwachten? Of doe je het omdat je dat werkelijk zelf wil, omdat het in jou leeft en je dat naar buiten wil brengen? Dat maakt een heel groot verschil uit.

Net zoals je naar dat boek kijkt in alle mogelijke richtingen voor je begint te lezen, moet je, wanneer je in jezelf een vraag stelt en een oplossing zoekt in jezelf, ook naar jezelf kunnen kijken in alle mogelijke richtingen. ‘Wat wil ik eigenlijk in het leven? Wat wil ik beleven?’ Dan moet je veranderingen aanbrengen in dit leven om datgene binnen te halen wat je werkelijk wil beleven. Maar dat moet uitgaan van je eigen hart, niet alleen van je denken, maar van de zielenkwaliteit in je. Want de ziel draagt in zich de grote waarden van het bestaan.

Probeer tot rust te komen in je leven

Wanneer je de grote waarden van het bestaan kan beleven en steeds meer kan beleven, zal je een steeds duidelijker zicht krijgen op jezelf, op wat je werkelijk wil en op de structuur die je rond je wenst. Want het kan zijn dat je te rijk wordt, te arm bent of te ziek. Die te’s bestaan allemaal in het leven. Heb daar aandacht voor en probeer elke ‘te’ tot redelijkheid te brengen zodat je een zekere middenweg gaat bewandelen. ‘Te’ is nooit goed, op enkele uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld ‘tevreden’, die uitdrukking ken je wel. Maar in het algemeen is het noodzakelijk dat elke ‘te’ weggewerkt wordt zodat je in een evenwicht kan komen. Zorg dat je leven, met zijn normale en alledaagse werkelijkheid, tot rust kan komen. Als je geen geld hebt, dan verloopt je leven moeizaam en moet je dus zorgen dat je op de een of andere manier geld verdient. Dit kan je verwezenlijken door dingen te doen die meevallen, dingen die je graag doet. Hou je ook bezig met wat voor jou belangrijk is. Durf te zoeken in de richting van zaken die je echt zou willen beleven. Hou dus absoluut rekening met jezelf. Wanneer je dit probeert, kan het zijn dat je daar niet onmiddellijk aansluiting bij vindt, maar door te zoeken kom je bij mensen terecht die je iets aanreiken. Het kan ook zijn dat je op ideeën of op krachten komt of de gelegenheid krijgt om te veranderen. Dan moet je heel alert zijn en durven veranderen. Sommige mensen durven niet te veranderen omdat ze vooraf al willen weten wat de toekomst alle-maal brengt en dat kan niet. Dan kan je ook niet veranderen. Veranderen kan je daarentegen door die dingen te durven doen die een belang in zich dragen, dingen waarvan je gaandeweg wel zal zien: ‘kijk, hier ben ik mee bezig en dit is goed en zo kan ik het doen’. Als je dat voortdurend doet, kan je oplossingen vinden waar je aanvankelijk geen oplossingen gevonden zou hebben. Het vertrouwen brengt dat mee.

Hoe krijg je vertrouwen in jezelf?

Het vertrouwen krijg je door te leren kijken in de diepte van het bestaan en door met deze diepte te durven leven en vooruit te gaan. Dan zal je zien dat er in je bestaan onmogelijke dingen mogelijk worden. Je hoeft niet te twijfelen aan jezelf of je dit kan. Probeer, en leer vooral de dingen te zien op een nuchtere, klare, zakelijke wijze. Ga niet fantaseren, loop niet vooruit op de tijd, ga niet verder dan je kan, maar ga rustig vooruit. Dit wil zeggen dat je heel veel dingen in je bestaan overweegt, langs alle kanten kijkt wat je werkelijk wil en op deze manier jezelf wordt. Nadien zal je de indruk krijgen dat je steeds méér wil, maar dan moet je aan de rem trekken. Het is niet goed voortdurend meer te willen. Het is naar de diepte van je leven dat jouw wensen steeds meer moeten uitgaan. Hou dit heel goed in het oog want de correctie die je moet kunnen en durven aanbrengen bestaat erin dat je niet in de ruimte rond je, maar wel in de diepte van je eigen wezen meer bereikt. Maar daarvoor moet er voldoende energie zijn.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 19-24

Wijsheid 7Morya symboolEr zijn altijd redenen om stil te staan bij je leven en te kijken van: ‘waar ben ik eigenlijk mee bezig en wil ik dat werkelijk?’ Als je nu in een bepaald leven zit, is dat omdat je het ergens gewild hebt, omdat je het ergens verlangd en gevraagd hebt. Het kan zijn dat je je dat niet meer herinnert, maar toch gaat het op die manier. Je verlangen schept je eigen werkelijkheid. Door in je eigen werkelijkheid te komen, krijg je de dingen die je verlangd hebt en daar moet je dan mee durven leven.

Dikwijls zijn er mensen in een leven geplaatst dat ze helemaal niet aangenaam vinden, dat ze niet goed en niet mooi vinden en dan kan het zijn dat ze in het gevecht gaan met hun eigen leven. Op de eerste plaats moeten ze daaruit leren dat ze moeten beseffen: ‘wat heb ik verlangd van het leven en hoe sta ik nu in dat leven?’ Als je daarna bijvoorbeeld ziet dat je in het verkeerde leven staat, moet je opnieuw je verlangen bekijken en moet je kunnen kijken welke ideeën je verlangen dragen. Dan zal je je leven herscheppen, maar het is belangrijk dat je heel nauwkeurig, traag en duidelijk in jezelf te werk gaat.

Je moet dus niet alles opnemen en ook niet met alles willen leven. Zelfs niet alles wat in je leven is moet je willen opnemen; dat is veel te veel. Kijk wat goed is voor je. En als je fouten maakt, word er niet treurig om, want je kan leren uit je fouten, maar durf te kijken naar wat goed is voor je eigen leven. Durf goedheid te beleven, streef naar goedheid, naar goede dingen in je leven en probeer de dingen op de juiste manier te doen.

Als je juist bezig bent, dat wil zeggen: als je traag gaat, dan komt er zoiets als een verlangen dat gesterkt wordt, dat dan in zekere zin de kracht kan dragen die daarop geladen wordt. Het verlangen schept dus een bepaalde kracht en die bepaalde kracht laat je met dat verlangen samengaan. Denk bijvoorbeeld dat je liefdevol wil zijn, dan wordt die kracht ‘liefde’ naar jouw verlangen toegestuurd. Op deze manier kan je dat ‘meer’ aan en dan zal je zien dat je een gelukkig iemand wordt, en dat is ook de bedoeling.

Je moet gelukkig durven zijn in het leven en dat kan je alleen als je traag gaat. Loop niet eer je kan gaan. Durf eerst te gaan met de dingen die in je zijn, om stap voor stap in dat geluk te durven komen want dan ben je solidair met andere mensen die eveneens dat geluk zoeken. Als je solidair durft te zijn in het leven, zal je zien dat je door traag te gaan heel veel bereikt, want je zet de stapjes die nodig zijn.

Dan kan je nu eens dit, dan eens dat ervaren en dan zal je zien dat dat een snoer is van ervaringen dat je brengt naar wat je verlangt, naar bijvoorbeeld de liefde en daarmee tot in het Rijk van God. Want kom je in de liefde, dan ga je door de poort. Je moet weten, als je liefdevol bent, dat je over een drempel gegaan bent. Maar liefdevol zijn is niet gemakkelijk, omdat er heel veel weerstanden zijn, omdat je ineens gaat behoren tot een andere wereld, de wereld van liefde, de wereld van het Rijk van God. Het is de moeite waard om die stap te durven zetten in je leven, want zo open je jezelf voor nieuwe gebieden, voor nieuwe ervaringen, voor de nieuwe werkelijkheid.

Fragment uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, blz. 53-55