Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Genezing / genezend werk

Kracht 1Morya symboolAls je vriendelijk en lief bent, als je luistert, als je ruimte maakt voor de ander in je eigen hart, als je de betekenis van het leven aanbrengt, als je de dingen op de juiste manier aan elkaar koppelt dat je weet: ‘dit heeft met dat te maken’, zonder overdrijven, gewoon zakelijk, nuchter. Als je de dingen van hun geheimzinnigheid ontdoet, als je weet van: ‘kijk, dit is gewoon de realiteit van jouw leven zoals ik die nu zie vandaag’, dan help je de ander.

Je bent met andere woorden een broer of een zus voor degene die bij jou is, zonder daar grote dingen rond te vertellen, maar gewoon luisterend, van mens tot mens, drijvend op de ademhaling van het leven: ‘vandaag is het moeilijk en ik heb het er moeilijk mee om dingen te zeggen’, en als je niets forceert is het de volgende keer al een stukje makkelijker, is er al een kleine wonde genezen van: ‘okay, we hebben het overleefd en het is goed geweest.’

Iedere keer dat je je best hebt gedaan voor iemand om geen oordeel uit te spreken en gewoon te leren aanvaarden wie die ander is zodat die ander zichzelf kan aanvaarden, is er al een stukje genezing, is er al iets wat in orde werd gebracht tussen jullie. Maar de diepe dingen gebeuren binnenin de mens, het is iets wat je niet kan zien, maar wat je wel kan doorvoelen. Er zijn mensen die zo fijngevoelig zijn dat ze kunnen meegaan in de gevoelens van iemand anders, dat ze kunnen meegaan in dat genezingsproces en dat ze de openheid ziengroeien.

Fragment uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 100-101

Wijsheid 6Morya symboolWanneer wonderbaarlijke genezingen gebeuren, dan komt dat meestal door engelen die aangesteld zijn om bepaalde functies over te nemen totdat de mens weer op zijn eigen organen kan rekenen en daar weer verder mee kan. Wanneer je met engelen zou kunnen samenwerken, zou je in staat zijn om deze genezingen van dichtbij te leren kennen en te zien hoe het in zijn werk gaat. Dat ligt nog wel voor een deel in de toekomst, maar het wil niet zeggen dat je niet mag hopen dat ooit mee te maken.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 156

Kracht 1Morya symboolMoet je tonen aan de ander dat God bestaat? Neen. Maar het is wel, als je zelf vanuit God leeft, dat je de diepe waarde daarvan begrijpt. Dit is de genezende kracht die naar de ander uitgaat, en het is dit contact dat de eigenlijke realiteit is van jouw leven en van de levens. Als je in die kracht staat, komt er vanzelf een energie en die energie is veelvoudig, ze brengt die dingen aan in het contact die wezenlijk zijn, die zo prachtig zijn dat ze inderdaad de toestand herstellen. Daarom is het belangrijk dat er tijd is voor elkaar en dat je bij elkaar kan zijn in dat objectieve zoeken, want er zijn dingen die inderdaad verbeterd kunnen worden en samen zijn mensen sterk.

Als je iemand ontmoet die goed is, dan kan er heel veel gebeuren wat onzichtbaar is, wat onuitgesproken is, wat diep in de gevoelens van de mensen gebeurt. Er is een manier van healen waarbij de gevoelens kort uitgewisseld worden, waarbij de diepe kracht die bij de ene vermengd is in de gevoelens, overslaat naar de ander en eigenlijk de gevoelens van de ander wast. Het maakt dat de ander zich beter voelt, hij of zij kan het niet uitdrukken in woorden maar het gebeurt wezenlijk. Je bent bij iemand en de ander gaat weg en voelt zich beter, maar weet niet waarom. Dan moet jij niet denken: ‘die is met mijn energie, met mijn gevoelens weggelopen, die zuigt mij gewoon uit.’ Neen, want als je in het Goddelijke leeft, in verbinding met God, in verbinding met de Goddelijke Moeder, is die bron in jou onuitputtelijk. Je hoeft niet mee te gaan met de alledaagse gevoelens, met de lagere gevoelens. Probeer te leven vanuit je hart, vanuit de objectiviteit van je hart, vanuit de kracht van je hart.

Er zijn zoveel gevoelens die in het hart de juiste tonaliteit krijgen, de juiste klank, de juiste kracht, de juiste kleur, en het is van daaruit dat de wezenlijke dingen gebeuren tussen mensen. Ook al kan je dit niet zien, het is een werkelijkheid en het is eigenlijk de werkelijkheid. Als je op dit niveau gaat leven, ben je nooit meer ongelukkig, omdat je eigenlijk het beste geeft van jezelf, maar binnen de beperking van het moment. Daarom moet je ook niet uitzoeken wat de resultaten zijn daarvan, want dat is gewoon niet te meten, het is niet in te schatten. Als jij leeft met God, vandaag, nu, gaat er een stroom door jou die van God komt en naar de ander vloeit. Het is niet te bepalen, dat moet je ook niet proberen. Je kan het wel wezenlijk ervaren.

Fragment uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 102-103

 

Kracht 1Morya symboolHet is goed om af en toe eens stil te staan bij jezelf en in die openheid te staan om eens rond te kijken in je eigen leven van: ‘wat is er allemaal wat belangrijk is?’ En het kan zijn dat je in de gevoeligheid van jouw ziel dingen opneemt die pas jaren later tot uitdrukking worden gebracht op een bewuste manier, maar waar je ondertussen mee hebt leren leven.

Er zijn mensen die plots in verwarring komen en uit de verwarring komt een totaal nieuws iets, waar ze nooit aan hadden gedacht. Je kan het zo gek niet bedenken, of het leven wijst je de weg ergens naartoe wat je aanvankelijk niet kon weten. Het kan zijn dat je je zwak opstelt en dat je plots sterk wordt. Er kunnen zoveel toestanden gebeuren in het leven, het is bijna onvoorstelbaar wat allemaal mogelijk is.

Als je maar enigszins een bepaald gevoel hebt in een bepaalde richting, wordt dat gevoel doortrokken van een nieuwe trilling wanneer je eerlijk bent met jezelf. Je kan met andere woorden kijken in de richting van genezen en plots tot de ontdekking komen dat je een heel grote affiniteit hebt met kruiden of met planten of met iets in die richting. Of je kan in een genezingswerk staan en plots een affiniteit ontwikkelen naar een engelachtige wereld toe, waar een soort genezingsprocessen worden getoond en waar je aan deelachtig wordt. Het kan zijn dat je met genezingswerk bezig bent en dat er plots een groot vertrouwen in je ontstaat wanneer je bemerkt dat je je zo ontfermt, zo een groot mededogen voelt voor een bepaald soort mensen met een bepaalde ziekte, en je vraagt je af: ‘waardoor komt het dat ik mij zo aangesproken voel tot dit soort mensen en waarom komen die mensen op mijn pad?’ Het kan zijn dat je je aangetrokken voelt tot een bepaalde soort leeftijd en dat je denkt: ‘voor die mensen heb ik alles over’, zonder dat je weet waarom.

Er zijn dingen die in jouw ziel gebeuren die maken dat je soms een verlangen hebt in een bepaalde richting. Het doortrekt jouw gevoelens en van daaruit komen er nieuwe gevoelens die je inderdaad in een andere wereld brengen, in een andere strekking, in andere ideeën, in andere intuïties. Dit bepaal je niet zelf. Denk dus niet dat je strikt moet bezig zijn met jezelf en dat je dus moet denken van: ‘zo en zo moet het zijn’, dit kan niet, je kan het niet op die manier bepalen.

Probeer vooral eerlijk te blijven met jezelf. Als er dingen zijn die je hebt ondervonden in een bepaalde richting, merk het op en probeer het verder te dragen, probeer te kijken wat je ermee kan doen en probeer je ten dienste te stellen. Vergeet nooit dat je in het werk dat je doet steeds je persoon moet proberen te overstijgen, door inderdaad open te komen voor de grotere werkelijkheid en te weten dat het eigenlijk het werk van God is dat door jou gebeurt. Als je dit kan zien, sta je dichter bij het hart van de ander, kom je in een objectiviteit, gebeuren er dus dingen in jou waardoor je een juiste informatie kan krijgen in jezelf, over de ander, over de ziekte van de ander, over de toestand van de ander, over de gevoelens van de ander, over de gedachten van de ander, wat God wil dat jij begrijpt over de ander.

Daarom, als je rustig naast de ander staat, laat je inspireren, vraag aan God dat Hij jou de nodige leiding zou geven, dat Hij jou de nodige kracht zou geven om een eindje van de weg te gaan samen met de ander. Maar vul het niet te vlug in en denk niet te vlug: ‘het moet dit zijn’, want het kan alle kanten uitgaan. En toch kan het een groot feit zijn samen te zijn met de ander, wie die ander ook is. Het hoeft ook niet altijd moeilijk te zijn, en je moet er ook niet voortdurend over denken: ‘en als dit gebeurt, wat dan’, want ook dan kan je niet vooruit. Het is dus niet altijd nodig vragen te stellen en vragen op te werpen die eigenlijk moeilijk te beantwoorden zijn.

Leg de weg af vanuit een stukje vertrouwen. Als jouw kind ziek is, weet je ook niet altijd het antwoord, maar of je kind nu gezond of ziek is, het blijft je kind en je zoekt het beste voor je kind, welke de omstandigheden ook zijn of welke de moeilijkheden ook zijn. Je doet gewoon je best en je geeft het beste van jezelf in de hoop dat het snel beter wordt. En dan zal je ook zien dat er inderdaad een grote stap vooruit gezet is met elkaar, dat je je kind niet ontmoedigt in zijn moeilijkheden, maar dat je je kind juist moed geeft omdat je ernaast staat en omdat je inderdaad je best doet. Er zijn zoveel dingen op deze aarde die kunnen gebeuren in een vertrouwen, in een goedheid, in een schoonheid. Het is op die weg dat je jezelf kan vinden, dat je kan weten dat jouw leven veel meer is dan je kan denken.

Fragment uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 113-116