Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Intuïtie

Wijsheid 2Morya symbool Er zijn zoveel gedachten die door je gaan en deze gedachten zijn veelal niet van jou maar komen uit de omringende wereld. Je kan ook tot je eigen gedachten komen en daarvoor moet je stil zijn. Je moet ertoe komen dat je in een stilte gaat. Wat zich dan openbaart, kunnen stukken uit je leven zijn die, als je daarover gaat nadenken, dan je eigen gedachten vormen.

Zelfuitdrukking is de volgende stap

Jouw eigen reacties, de conclusies uit wat je hebt meegemaakt, uit eigen projecten die je je voorstelt om in de toekomst uit te voeren, … heel veel zaken komen naar boven die van jou zijn. Het belangrijke is dat je leert zien wat van jou is en hoe je verder wil in je leven. Maar ga je te veel rekening houden met de reacties van anderen op jouw leven, dan weet je het weer niet. Zet iedereen buiten je. Zoek alle beweegredenen in jezelf, om te weten: ‘waar wil ík naartoe en op welke manier wil ík dit doen?’

Zelfexpressie, zelfuitdrukking, zelfkennis zijn heel belangrijk als de mens wil komen tot het beeld van: ‘wie ben ik?’ Als jij heel diep in jezelf kijkt, zal je ondervinden dat je nooit tevreden bent met dat beeld. Als je een beeld van jezelf hebt, zal je zien dat het niet klopt want er is een ander beeld in jou dat van alle tijden is.

Door de stilte gaan

Hoe meer je jezelf kent als persoon - in je gevoelens, in je denken - hoe meer je intuïtief zal worden ten opzichte van wie je zelf bent. Je zal zien, op een bepaald moment laten de gedachten los en kan je gedachteloos verwijlen bij jezelf en totaal nieuwe aspecten van jezelf ontdekken die ook jezelf zijn. Het zelf van de mens is zo ruim en breed dat je er een oneindigheid in kan ontdekken en dit is je werkelijke zelf. Je werkelijke zelf, dat in het psychische ligt, achter het denken, achter het voelen, achter het lichamelijke ervaren, dat hele diepere zelf draagt in zich een oneindigheid. Deze oneindigheid moet je leren ontdekken in jezelf door voorbij de dingen te gaan die aan de oppervlakte liggen, door in de stilte te gaan.

In deze stilte zal je ontdekken wie je zelf bent. Maar dan moet je er nog een vorm aan weten te geven in het dagelijks leven. Dat betekent dat je in het dagelijks leven kan leven met stilte en kan leven met de dingen die je uit de stilte hebt geleerd. Want gaandeweg zal je ontdekken dat er in deze stilte veel duidelijk wordt wat belangrijk is in je leven. Op deze manier kan je bouwen aan jezelf.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz.156-157

Wijsheid 5Morya symboolAls je naar je hart gaat en vanuit je hart durft te leven, dan sta je onmiddellijk op dat pad. Er is dus geen overgang noodzakelijk. Wanneer je in de denkwereld bent, als je dus dikwijls met je denken bezig bent, dan leef je in een soort verstrooidheid. Want jouw denken gaat altijd mee met het denken van anderen of tegen het denken van anderen. In elk geval, als je in het mentale bent, is alles mogelijk. Je kan voortdurend bezig zijn in het mentale. Er is geen reden om uit het denken te stappen, omdat je het denken voortdurend nodig hebt. In het dagelijkse leven moet je rekening houden met je denken omdat het denken heel praktisch is. Het kan dingen op een rij zetten. Het kan zich afvragen: ‘wat moet ik nu doen en hoe moet ik dat doen?’

In de praktische kant van het leven heb je het denken absoluut nodig. Er is niets tegen het denken maar om met het spirituele bezig te zijn, heb je je denken niet nodig. Je hebt je bewustzijn nodig. Dat betekent dat je zowel met je gevoelens rekening moet kunnen houden als met je denken, als met je intuïtie, als met de grotere waarden van het leven en dat je je daarvan bewust wordt. Het denken kan daar niet in mee. Het denken komt daarin achterop. Vandaar, als je bij het denken blijft, dat je uiteindelijk niet kan komen waar je zou moeten kunnen komen.

Zie dat je hart daarin een betekenis heeft. Als je in je hart gaat leven en met je hart durft te leven en zelfs vanuit je hart durft te denken - maar dan is het een ander denken omdat het vanuit de intuïtie komt - dan zal je precies weten wat je kan en wat je niet kan in het leven. Met je denken weet je dat niet want je denken brengt je voortdurend in twijfel. De ene keer denk je dit en de andere keer denk je dat. Maar het hart weet, want het hart kent de dingen en in de diepte is het zo dat ook jij weet. Als je bij iemand bent dan kan je weten wie die ander is en dat kan je alleen weten vanuit je hart, niet vanuit je denken. Want je denken zal je foefjes wijsmaken, het zal zeggen: “Ja, nee, die ander is zo en zo”. Maar wanneer het erop aankomt dan heeft je hart gelijk. Je intuïtie heeft gelijk omdat je intuïtief hebt aangevoeld wie die ander is. Hier zit het verschil. Het hart weet en het verstand is alleen maar datgene dat denkt en dat de dingen als het ware vervormt. Het denken probeert altijd de werelden te ordenen op zijn eigen manier. Het hart hoeft niet te ordenen. Het hart weet. Het kijkt en het weet. Dat is het verschil. Als je leeft vanuit het hart zal je weten en je zal kunnen omgaan met dat weten en je zal niet misleid worden. Maar dit veronderstelt een oprechtheid, een rechtlijnigheid, een eerlijkheid. Als je met eerlijkheid durft te leven dan neem je de korte weg namelijk de weg van het Goddelijke. Dan zal je ondervinden wat je kan en wat je niet kan en je zal nooit bedrogen worden. Het is de oprechte mens en de zuivere van hart die het kan vinden en de ander kan het niet vinden.

Dit is een koninklijke weg. De weg van de koning is de weg van degene die weet. De weg van degene die niet misleid wordt en die, als al de anderen misleid worden, gelovend in zijn eigen hart toch de juiste dingen zal doen met de juiste maat. Dit is altijd de weg geweest van de Farao’s, van de Ingewijden en van de grote Heiligen op deze aarde.

Als je deze weg wil gaan, dan kan je dat want hij ligt open voor ieder mens. Je hoeft alleen maar te durven leven in je hart en in de stilte van jezelf en er stilaan van overtuigd te raken dat dit de enige weg is die je zou moeten kunnen gaan op deze aarde. Daardoor kom je in de hemel en op de aarde tegelijk. Dan ben je in de wereld maar niet meer van de wereld, zoals Jezus dat heeft uitgedrukt. Dan weet je perfect wat je te doen staat en krijg je contact met de Grote Heren van het heelal.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 157-160