Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Inwijding

Wijsheid 2Morya symboolInwijding is niets anders dan bewuster worden op een bepaald gebied. Als je dit inwijding noemt, heb je mis­schien de vrede in jezelf dat je zegt: “Goed, ik ben ingewijd.” Maar eigenlijk maakt dat niet veel uit of je daar het woord inwijding voor gebruikt of niet. Er zijn natuurlijk enorme bewustzijnsverruimingen, waarvan de mens, als hij ze deelachtig wordt, de indruk krijgt weer een stap te hebben gezet. Maar deze stap die gezet is op een bepaald moment, is eigenlijk alleen maar een ver­duidelijking van waar de mens met zijn eigen energie aan toe was. Inwijding is niet zoiets als een beloning op een bepaald moment. Het is het gevecht van elke dag. Dat is de echte inwijding. Op een bepaald moment bloeit de bloem van dit gevecht open, en dan kan je misschien de indruk hebben dat dat de inwijding is. Maar zo is het niet. De inwijding is waar je elke dag voor vecht, en dat wat in­eens duidelijk naar voren komt voor jou, de beloning, is de bloem van je eigen werk. Dus jij bent degene die jezelf tot inwijding brengt. Jij bent degene die de weg duidelijk maakt aan jezelf. Nu kan je dit misschien ontgoochelend vinden, toch zeg Ik dat dat de enige werkelijkheid is.

Deze weg van jou wordt steeds begeleid, je bent daar nooit alleen in. Steeds word je gadegeslagen. Steeds zijn er engelen die je dienen. Steeds zijn er grote wijzen die je voorgegaan zijn en die met je begaan zijn en die je zullen begeleiden. Steeds is er je eigen ziel die weet en die af­stand neemt van wat je doet, en aan de andere kant weer bepaalt wat je gaat doen. Want die ziel van jou, dat Goddelijke in jezelf, zal je inspireren, waar je ook bent.

Alleen: ‘ben ik er open voor?’ Dat is altijd de vraag. ‘Kan ik mij openstellen voor het grote, het werkelijke, het wijze, het schone?’ en noem maar op, al de idealen die je wil invullen. Dan zal je zien dat dit een groots werk is. Want als ik schoonheid schep op deze aarde - wat heel belangrijk is - dan moet ik weten dat ik nog maar aan het begin ben van de weg naar de uiteindelijke schoonheid die ik in staat zal zijn te scheppen. Daar moeten we niet verder op ingaan, want wat jij op deze wereld zal uitwerken, zal iets heel anders zijn dan wat Ik je zou kunnen zeggen wat je moet doen. Want jij bent iemand die een originaliteit in je draagt, een weten, een scheppingskracht.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz.49-50