Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Levenstaak

Wijsheid 2Morya symboolAls jij ooit een taak op deze wereld wil voor jezelf, heb je ten eerste de taak om jezelf te worden, maar dan totaal. En ten tweede om, ondanks het feit dat je voor jezelf hebt proberen te leven en jezelf tot uitdrukking hebt proberen te brengen, te zien dat je daarmee nog maar halverwege bent.

Er is zoveel werk op deze aarde dat we zeer bewuste wezens moeten proberen te worden, die een bepaalde richting uitgaan, die een bepaalde diepte in het leven nastreven en die zelfs hun vreugde durven te beleven waar anderen het niet zien zitten. Daar kunnen wij mensen mee ómvormen, want onze eigen vreugde zal het doen. Niet de vreugde van de ander maar onze eigen vreugde. Maar kunnen we in deze vreugde afdalen? Kunnen we dit begrip, dit diepe begrip van het leven aanvaarden? Kunnen we ons zo openstellen voor het Goddelijke dat we daar intreden en dat we daarmee kunnen leven?

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 46-47

 

Wijsheid 2Morya symboolDe mens zou moeten beseffen dat wanneer hij durft te leven op deze aarde, hij nooit mag vergeten zijn hart te laten spreken. Op deze manier herschept hij deze wereld. Hij brengt de hemel op de aarde en hij brengt de aarde naar de hemel. Dit is heel praktisch en het is ook heel belangrijk dat dat gezien wordt. Veel mensen hebben daar absoluut geen besef van, noch van de betekenis van hun eigen hart, noch van de betekenis van hun hartelijkheid voor anderen. Want als het voor jezelf een betekenis zal krijgen, zal je zien dat het automatisch overgaat naar anderen. Anderen zullen deze kwaliteit in jou ontdekken. Je hoeft het hen niet te tonen, je moet het hen ook nooit zeggen. Je moet er alleen zelf mee durven leven. Dat is eigenlijk de enige opdracht die Ik jou zou willen geven. Zie het niet als een opdracht. Zie het als een taak in het leven van elk mens.

Je leven wordt anders

Als je dit leert kennen zal je ondervinden dat er geen enkele andere taak is in het leven. Er is alleen maar dit: dat je voortdurend zal openbaren wat er in je eigen hart bestaat. Als je dit kan, ben je waar je moet zijn. Je mag het er dan over hebben naar welke plaats je zou willen verhuizen, of wat je nog zou willen doen in je werk, of wat je zou willen veranderen in je leven, of wie je nog zou willen ontmoeten, … het heeft op zich allemaal weinig te betekenen in vergelijking met de hartenkwaliteit die jij op al deze plaatsen, in al deze afspraken en in al deze dingen, woorden, ontmoetingen legt. Als je op deze manier kan leven dan wordt je leven anders. Het wordt zo anders dat je voortdurend kan zien dat er een groei is en een steeds toenemende groei en dat zelfs jouw omgeving zal veranderen in diezelfde mate.

Zoals het hart vroeger ooit heeft gesproken

Want ook al zie je het niet, de mens zal zichzelf opnemen. Hij zal zichzelf veranderen daar waar hij contact maakt met mensen die vanuit het hart leven. Hij zal ineens zijn eigen leven beginnen te begrijpen. Dit is zo belangrijk, dat mensen deze kwaliteit proberen te beleven, in welk team, op welke plaats of in welk onderling verband dan ook. Dan wordt de fabriek, de school, de kerk, de maatschappij, kortom alles wordt daardoor anders. Het hart moet leren spreken zoals het vroeger ooit heeft gesproken in heel grote figuren op deze aarde. De mensen die in de toekomst de opgang zullen maken naar het hart, zullen hun rol spelen op deze aarde. Je zal het zien: de politiek verandert erdoor, de scholen veranderen, de geneeskunde verandert. Alles gebeurt langs het hart, vanuit het bewustzijn, vanuit het hart.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 135-137

Wijsheid 6Morya symboolDe mensen moeten zich stilaan bewust worden van het feit dat ze een taak hebben op deze aarde. Dat wil zeggen dat ze in zichzelf moeten gaan staan en dat ze vanuit zichzelf moeten durven deelnemen aan veranderingen. Want deze veranderingen zullen komen op ieder gebied van het bestaan. Geen enkel gebied zal uitgesloten worden. Vandaar dat iedereen geconfronteerd zal worden met dingen die zeer groot zijn, maar die ook prachtig zijn. Want kan de mens de werkelijke verandering zien, dan zal het altijd een schittering zijn. Elke verandering zal een schittering in zich dragen en een herkenbaarheid.

De mensen die niet in de verandering zullen meegaan, zullen een soort dofheid vertonen en ook een soort ontgoocheling in alles. Het is niet op die manier dat je je leven moet leven. Je moet de schittering van je eigen bestaan durven aanvaarden en weten, wat je moeilijkheden ook zijn, dat ze vlug voorbij gaan. Want in deze tijd is het zo dat alles verandert, maar ook dat de moeilijkheden heel vlug opgelost worden, vlugger dan voorheen. Dus kom je nu in grote moeilijkheden, dan heb je kans dat je heel vlug door die moeilijkheden heen gaat en dat je op nieuwe wegen gezet wordt en nieuwe wegen kan gaan. Het is dikwijls van belang dat je door die heel enge passage van je leven durft te gaan en dat je dan toch durft te geloven in een vooruitgang en in een verandering. Heel veel mensen blijven haperen, omdat ze niet zien wat er met hen gebeurt.

Vandaar de grote drang om de dingen die met vernieuwing te maken hebben, naar buiten te brengen en openbaar te maken. Er is dus in die zin een grote taak voor hen die met mensen onderweg gaan, dat zij zelf de hoop uitstralen dat het allemaal goed komt. En dat is ook werkelijk zo. Je moet durven leven met die hoop en in die zin aanstekelijk werken. Wanneer je dit durft te doen, dan heb je een taak vervuld die heel belangrijk is op dit moment op deze aarde. Want de moeilijke jaren waar we nu doorheen gaan, zullen wel eens mensen tot wanhoop brengen. En wanneer je dan hoop en zekerheid en vertrouwen kan uitstralen, dan ben je op je plaats. Dan ben je een gezegend iemand, omdat je dan de engel kan overdragen aan de ander zodat de ander beschermd wordt en dat jij gezegend wordt. Zo is dat. Als je de ander kan helpen beschermen door bij hem aanwezig te zijn en door een kracht van je te laten uitgaan - op een bepaald moment kan je dat voelen - dan zal het zijn dat je een heel gelukkig mens wordt en dat je de diepte van het leven zelf benadert. De kracht van het bestaan zal je daarin leiden. Je moet niet bang zijn voor wat dan ook.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 192-194

Wijsheid 7Morya symboolMensen die op de goede manier zoeken hebben elk een eigen soort schittering, die opgemerkt kan worden door de Meesters en door de Avatars. En daardoor krijgen ze een speciale begeleiding. Want als je in de liefde komt, als je in het Goddelijke komt, dan krijg je onmiddellijk speciale begeleiders. Je zou kunnen zeggen speciale gidsen, waardoor je in een welbepaald werk wordt geëngageerd. Dat zal eerst op de innerlijke gebieden zijn, wat je misschien niet gewaar wordt. Je zal misschien eerst ’s nachts bepaalde taken krijgen die je moet afwerken in die andere werelden - soms kan je daar zicht op krijgen, soms niet - en later wordt het dan op deze wereld uitgewerkt, wanneer je ertoe bereid bent om ook deze verantwoordelijkheid op je te nemen, doordat je gevraagd hebt naar meer liefde, en dus naar een ander leven.

Wanneer je dit durft te doen - want dat is je eigen verantwoordelijkheid - dan word je belast met een taak. Sommigen hebben een taak en zijn zich daar niet eens van bewust. Er zijn lezers van dit boek die nu al een taak hebben, die deze verantwoordelijkheid op zich genomen hebben, hetzij in een ander leven, hetzij in dit leven. Dat komt dan eenvoudigweg doordat ze op een bepaald moment in de levens de beslissing hebben genomen om liefdevol te zijn voor hun medemens.

Wanneer je deze stap durft te zetten in je leven, zet je eigenlijk een stap mét je leven. Je komt in een ander leven terecht, je wordt herboren. Je wordt herboren in de kracht van de Christus om te groeien in deze kracht.

Het is heel bijzonder om zoiets te kunnen ervaren. Mensen op deze aarde zullen bewust deze stap kunnen zetten en bewust door de poort kunnen gaan. Dit is uitzonderlijk in die zin dat het meestal onbewust gebeurt, want het gebeurt vanuit een diep zielsverlangen en daar is de ziel op de eerste plaats verantwoordelijk voor. Maar steeds meer mensen zullen op deze aarde met hun zielskracht in contact kunnen komen en bewust deze stap zetten of opnieuw zetten. Wat sommigen vroeger al eens gedaan hebben, zullen ze dus opnieuw doen, maar het gaat niet op dezelfde manier, het is makkelijker voor hen; want als je al eens liefdevol geweest bent, met een universele liefde vanuit de kracht van de Christus, gaat het steeds gemakkelijker. Maar je verantwoordelijkheden worden groter, dus in die zin is het moeilijker.

Weet dat er een voortdurend groeiende solidariteit zal komen tussen jou en mensen die met dezelfde dingen bezig zijn. Als je met de Christuskracht leeft zal je ook als je in andere landen gaat reizen, altijd boeiende contacten hebben met mensen daar, en dat is heel waardevol. Sommige mensen gaan op reis en beleven niets. Ze hebben zich verveeld, ze komen thuis en zijn ongelukkig. Ze hebben van alles gedaan, maar het is niet wat ze eigenlijk zochten. Anderen hebben hun reis zelfs niet voorbereid. Ze vertrekken gewoon en krijgen fantastische ontmoetingen en hebben heel diepe contacten met mensen, schijnbaar toevallig, maar helemaal niet toevallig, want als je eenmaal die poort gepasseerd bent en in het Rijk van God begint te leven, dan kom je in een groep terecht. En deze groep komt hoe dan ook op je pad en dus in je leven.

Er is maar een bepaalde tijd dat je zogezegd alleen bent; daarna kom je mensen tegen waar je aansluiting bij vindt, omdat ze met dezelfde dingen bezig zijn - elk op hun eigen manier, maar met dezelfde dingen. De schittering van je eigen wezen wordt als het ware zichtbaar. Wanneer je met de kracht van de liefde op weg gaat, maakt dat dat je een heel eigen schittering hebt, een heel eigen kleur die opgemerkt wordt door de Meesters, waardoor je een bepaalde, heel persoonlijke taak krijgt. Een taak die je niet nadoet van iemand anders, maar die echt iets van jou is. Wanneer je dit bereikt in je leven, dan krijg je een bijzondere betekenis voor je medemensen en dan komen er heel veel mensen naar jou toe omdat ze voelen dat ze bij jou moeten zijn om een bepaald facet van hun wezen tot duidelijkheid te laten komen.

Fragment uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, blz. 56-59

Wijsheid 8Morya symboolDe eerste stap is dus liefdevolle aandacht op jezelf richten, zodat je kan begrijpen waar je mee bezig bent en waar de essentie van het bestaan ligt. Ineens begin je dan in te zien waar je naartoe wil en krijg je het idee dat er zoveel dingen zijn die je zou moeten doen en dat je die ook inderdaad stilaan aan het realiseren bent. Het heeft geen zin te denken dat je dit niet kan, want dan maak je een fout, in die zin dat je ter plekke blijft trappelen. Als je de indruk hebt van: ‘ik kan niet vooruit’, weet dan dat je op datzelfde moment een fout aan het maken bent. Je ziet dan niet langer in welke richting je vooruit zou kunnen gaan, want je maakt jezelf wijs dat het allemaal opeens geen betekenis meer heeft.

Ook al ben je in je leven nog zo druk bezig met van alles en nog wat te doen, toch kan je ineens de indruk krijgen dat het allemaal zinloos is. Dat komt omdat je in feite gevlucht bent van wat je werkelijke taak is. Je werkelijke taak bestaat eruit dat je datgene in je leven betrekt wat jijzelf waardevol vindt. Probeer dus de waarden te ontdekken die voor jou op dit moment van belang zijn. En dan pas kan je vooruit, want dan durf je de dingen in handen te nemen en op je eigen manier tot uitdrukking te brengen. Weet dat je dan gesteund wordt en er ook altijd een reden is om werkelijk blij te zijn. Je zal voortdurend verder kunnen.

Laat je nooit ontgoochelen als de weg zogezegd lang is. Nee, durf gewoon te genieten van het feit dat je met een bepaald iets bezig bent of geconfronteerd wordt, iets dat voor jou een betekenis heeft die belangrijk is op dit moment. Meer hoef je er niet achter te zoeken. En toch zal je zien dat je niet alleen bezig bent maar dat je in een grotere samenhang staat. Je zal ontdekken dat er meer bloemen zijn, dat er meer pracht is. Dan zal je beseffen dat er andere wezens bestaan die die bloemen daar hebben geplaatst, dat er dus mensen zijn die op dezelfde manier bezig zijn.

Op dat moment begin je het grotere patroon van het leven te ontdekken en zie je ineens van: ‘hé, het is belangrijk dat dit gebeurt.’

Dan ben je klaar om te begrijpen dat de wereld anders is dan je denkt. Want ineens krijg je het idee dat er zovele dingen zijn die je nog zou moeten en kunnen doen, maar tegelijk sta je toch in een rust. Dit is het wonder dat op dat moment plaatsgrijpt.

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz. 51-53

 

Kracht 1Morya symboolStilaan kan het zijn dat jouw gedachten zich vormen rond een bepaald punt dat echt van jou is. Misschien komt er een uniek idee in jouw leven waardoor jouw leven verandert, waardoor je plots gaat voelen: ‘dit is iets wat me geweldig aanspreekt en het is haalbaar.’ Want probeer uiteraard ook altijd realist te blijven, te kijken wat werkelijk belangrijk is, wat werkelijk haalbaar is.

En het is niet dat je alles in jouw leven moet veranderen, want gedachten zijn vlug en ideeën worden soms vlug geformuleerd, maar diep in je is er iets wat spreekt en wat zegt: “Doe dit.” Ook al kan je het niet altijd voelen, ook al kan je het niet altijd weten, toch is er iets in jou wat een volkomen geluk nastreeft binnen de grenzen van het haalbare, binnen dat wat een stukje leven is dat echt van jou is.

Het is in die zoektocht dat je jezelf kan terugvinden. Er zijn dingen die je hebt geleerd van anderen, maar er zijn ook dingen die je weet en die je van niemand hebt geleerd. Elk kind op deze wereld komt eigenlijk met een taak, met een bepaald plan. Sommige kinderen weten meteen heel goed waarvoor ze op deze aarde zijn en enkele jaren later, als ze een jaar of zes, zeven, acht zijn, zijn ze dit compleet vergeten omdat de wereld een rol gaat spelen in hun leven en ze bijna gedwongen worden om rekening te houden met een en ander. Maar in henzelf is er iets wat een leven lang gaat woelen en gaat vechten met de omstandigheden om toch in die dingen te komen die heel erg belangrijk zijn.

Fragment uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 79-80