Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Liefde, goedheid, sentiment

Wijsheid 3Morya symboolWant wanneer meditatie start in de loop van de levens, dan is dat maar eventjes een moment waarop je je concentreert. De meeste mensen zijn dag in dag uit verstrooid, weten niet waar ze alles gelaten hebben, weten niet waarom ze dit of dat gedaan hebben, en zoveel dingen die ze niet weten. De concentratie is daarin heel flauwtjes, maar op andere gebieden kunnen ze misschien wel heel geconcentreerd zijn. Toch kunnen wij allemaal een grotere concentratie leren. Maar ook concentratie is niet alles - liefde is alles. Liefde is op zich een concentratie, het veronderstelt een concentratie. Wanneer je de concentratie niet hebt geleerd, kan je zelfs niet tot liefde komen. Want liefde beweegt zich rond wat de ander nodig heeft, en dit kan men zien vanuit een concentratie.

Probeer je heel scherp op de ander in te stellen, kijk wie die ander is, wat eraan mankeert, waar hij mee bezig is, wat hij nodig heeft, en op deze manier, in deze concentratie, kan je iets doen voor die ander. Maar pas op, niet te veel. Want dan wordt het echt een ander aspect; dan is het geen liefde, maar een bekommernis die meer op het ego gericht is dan op de ander, want dan wil je de goede zijn en dat is niet de bedoeling. De bedoeling van liefde is niet dat je goed bent, de bedoeling van liefde is dat je ontwikkelt. ‘Goed zijn’ zou kunnen zijn dat je ontwikkelt, dat je het jezelf toelaat - maar meestal wil men in de ogen van de ander goed zijn. Dat is fout. Je moet niet willen goed zijn in de ogen van de ander, je moet willen goed zijn omdat goed op zich iets goeds is. Als je goede dingen doet, vraagt dat geen appreciatie, vraagt dat geen waardering, het vraagt alleen maar dat je jezelf toelaat goed te zijn. En dit goede dat je dan doet, heeft zijn uitwerking, absoluut zeker. Als je goede dingen doet, komt er ooit een goed antwoord in je eigen leven. Maar dit vraagt tijd.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 37-38

Wijsheid 7Morya symboolEen bezinningsmoment is altijd aanwezig wanneer je in de stilte kan komen, zonder meer, wanneer je voor jezelf geen verwachtingen ziet, wanneer je dus ziet dat je bent zoals je bent en dat je daar vrede mee hebt en dat je kan kijken naar dat moment van vrede en dat je kan kijken hoe je leeft en waar je mee bezig bent en dat je gelukkig kan zijn met het leven dat je nu hebt. Er zijn natuurlijk strijdpunten in het leven, in ieders leven, maar dat moet je niet accentueren. Je moet kunnen kijken naar de vrede die er ook is in je leven en wanneer je daarnaar kijkt, is dat een goede basis om vooruit te gaan.

Je zou van vrede naar vrede moeten kunnen evolueren. De krachten die tegengaan zijn miniem, dat moet je heel goed weten. Soms worden de anderen overschat in hun krachten. De grote kracht leidt je en het is altijd belangrijk om dit te beseffen. Wanneer er krachten zijn die tegengaan, weet dat dat kleine dingen zijn. Want mensen die soms een tegenargument hebben, die weten dan dat ze wel iets kunnen zeggen, maar dat is uiteindelijk van weinig betekenis. Je moet kunnen kijken naar je eigen leven, hoe je met je eigen leven vooruit wil en dat heeft altijd een grote betekenis.

Als je te afhankelijk bent van anderen, te veel kijkt naar anderen, te veel vergelijkt, dan werkt dat verlammend, omdat je dan niet weet op welke manier vooruit te gaan. De manier van vooruitgaan is wel belangrijk, als je even kijkt naar hoe je gewoon bent te handelen en hoe je zou kunnen zijn wanneer je liefdevol bent. Wanneer je vanuit liefde van start gaat, wanneer je begint met liefde, zal je een nieuw impuls geven aan je leven en het zal altijd goed zijn. Liefde is niet mak en gehoorzaam en zoet. Liefde is geen sentiment. Liefde is in zichzelf sterk. Ze weet wat ze doet en ze weet waarom ze iets doet. Ze weet op welke manier vooruit te gaan, omdat ze de kennis heeft, omdat ze toont en samenbrengt wat uit alle richtingen komt. In liefde sta je sterk, omdat je op dat moment weet.

Wanneer je liefdevol bent voor jezelf, voor je medemens, dan sta je in het centrum van het Goddelijke, dan weet je dat je in God staat. Iedere kracht in God aanwezig, is dan ook aanwezig in jou, maar uiteraard op een veel kleinere schaal. En met iedere stap die je zet in liefde, zal die kracht van het Goddelijke ook in jou groeien.

Om uiteindelijk één te worden met God heb je de liefde nodig in haar volheid. Daar kan je naar vragen, daar kan je om bidden, daar kan je jezelf voor openstellen en dan zal je zien dat je een enorme weg gaat, een enorme weg van vrede, van rust, van stilte, van diepte, van mogelijkheden die tot uitdrukking worden gebracht.

De mogelijkheden die er zijn op deze aarde, zijn heel groot. Verlang niet naar een andere wereld, tenzij om ook daar thuis te zijn. Als je verlangt naar een andere wereld, blijf dan toch houden van deze aarde, omdat je daar nu op aanwezig bent. Deze aarde draagt in zich de kiem van vernieuwing op dit moment. Als je je dit realiseert, zal je werkelijk gelukkig kunnen en mogen zijn. Durf gelukkig te zijn met deze woorden.

Fragment uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, blz. 143-145

Wijsheid 3Morya symboolZonder liefde ben je eenzaam

Dit is de weg die de mens af te leggen heeft: dat hij vraagt en vraagt en vraagt in alle oprechtheid, in alle openheid en nooit ophoudt met vragen. Hij kan altijd meer ondervinden wat liefde is en hoe liefde werkt en waar hij naartoe kan evolueren. Het is dus niet zo dat je moet ophouden met vragen in die zin dat je moet ophouden met liefdevol zijn. Je kan de liefde steeds beter kennen. Je kan ze niet leren uit boeken, je kan ze niet leren door te horen wat ze is, je kan ze alleen maar leren door ze echt te beleven op ieder moment van de dag. Als je dit probeert met heel je bewustzijn, met al de krachten die er in je zijn, dan kom je in de echte liefde terecht.

Deze liefde zal zo zijn dat je ze nooit meer wil laten gaan en dat je er altijd verder mee wil gaan. Daardoor kom je in de mogelijkheid om je eigen sfeer om je heen te creëren en om in je eigen groep mensen terecht te komen, want zonder liefde kan je dit niet. Als je geen liefde hebt, zit je in eenzaamheid, zit je te kniezen, zit je te dubben, begrijp je niet waar het leven om draait. Er zijn zoveel mensen die, in eenzaamheid verzonken, niet zien waar ze mee bezig zijn en waar ze naartoe gaan, omdat ze niet weten wat liefde is.

Sentiment is nog geen liefde

De voorbereiding voor de liefde ligt in de gevoelswereld. De gevoelens van de mensen zijn zo omvattend dat ze een poging doen om alles naar zich toe te halen op een sentimentele, gevoelsmatige manier. En dat is heel goed, daardoor leert men wat het is om met mensen om te gaan. Maar de gevoelens zullen altijd gekwetst worden. Wie dus met gevoelens bezig is, probeert op die manier een eenheid te vinden in het leven. Hij slaagt daar niet in, omdat de andere mens ook zijn gevoelens heeft en daar kan geen echte eenheid in komen. Toch zijn gevoelens uitwisselbaar en leer je op een lager niveau wat eenheid zou kunnen zijn.

Want als je gelukkig bent, kan het zijn dat je dit geluk naar anderen overbrengt langs de gevoelens, zodat anderen zich ook gelukkig voelen. Dit is niet wat liefde is - dit is wat geluk is en wat gevoelens zijn. Ook verdriet kan je delen met anderen, dit wil zeggen: als je verdrietig bent, kan het zijn dat anderen dit verdriet voelen en dat ze met je meevoelen en dat er een uitwisseling is van gevoelens, een poging tot eenheid. En toch is dit geen liefde.

Liefde neemt alles in zich op en transformeert het

Liefde die met gevoel omgaat is helemaal anders, want ze is niet sentimenteel. Ze neemt de gevoelens van de anderen op en vormt ze om. Zo neemt ze het de anderen niet kwalijk dat ze wenen of dat ze gelukkig zijn of dat ze zo zijn of anders. Neen, de liefde is niet jaloers, ze aanvaardt alles, neemt alles in zich op en transformeert het. De liefde op zich is een grote kracht die nooit uitgeput raakt en die altijd door kan gaan. De liefde heeft altijd redenen om te zoeken, op te nemen, te troosten en bezig te zijn op haar eigen manier. Dat is het mooie, dat is het grote onderscheid tussen mensen die geen liefde hebben en mensen die wel liefde hebben. Mensen die in de liefde bezig zijn, zijn eigenlijk onvermoeibaar en gaan altijd door. Mensen die niet aan liefde toe zijn, kunnen dit niet maar ze zijn het aan het leren. Gevoelens zijn afmattend, uitputtend en maken dat de mens verschrikkelijk moe wordt. Wie in de liefde bezig is, komt in een onuitputtelijke bron, wordt fris, wordt met de dag fitter en gaat steeds meer met grotere energieën om. En daar zit het wezenlijke van de mens, dat hij zich op bepaalde momenten in de liefde leert onderdompelen en op deze manier nieuwe inspiratiebronnen aanboort. Dan heeft hij minder slaap nodig, minder rust en doet hij de dingen juister.

Maar je kan het niet één twee drie. Dit mag ook niet, want liefde is een groot vuur en de mens kan erdoor verbranden. Dit wil zeggen: als je met Goddelijkheid in contact komt, zal je ondervinden dat het in het begin maar enkele seconden zal zijn dat je in contact met God kan komen, en dat daar weer jaren overgaan voordat je opnieuw in contact kan komen met deze heel grote liefde. Het wordt gedoseerd. De mens die leert omgaan met God, wordt daarin langzaam aan ingeleid, en het is de waarheid dat hij dat niet op een andere manier kan doen. Liefde wordt geboren. Geleidelijk aan wordt ze uitgedragen naar anderen, en geleidelijk aan groeit ze. Het kan niet anders. Liefde is niet zo dat ze gemakkelijk bereikbaar is.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 101-104