Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Meditatie

Wijsheid 2Morya symboolJe zal het gevoel krijgen dat alles buiten je in zekere mate leeg is en dat, als je niet oplet voor jezelf, dat wat je beleeft in je eigen leven ook leeg kan zijn. Maar het moet vol zijn. Want het werkelijke zelf geniet een volheid en wat niet werkelijk is, draagt een leegte aan, en met deze leegte is de mens niet tevreden. Hij wil een volheid en daar moet hij naar streven, in zijn leven, zijn denken, zijn voelen … dat hij een volheid kan ervaren. Daarvoor moet hij de stilte in zijn dagelijks leven betrekken en die zal de volheid toevoegen.

Meditatie

Vandaar dat een mens die in zijn werk kan staan en tegelijk het contact kan houden met zijn innerlijk, met deze stilte, een gelukkig iemand kan worden omdat het geluk van binnenuit naar hem toe zal stromen. Hij zal voortdurend verder gaan en verder en hij zal competent worden in het tot uiting brengen van deze stilte, en de vormelijkheid zal zich voegen naar deze stilte. Hij zal een soort versmelting in zichzelf voelen van het ding en hemzelf. En dat is werkelijke meditatie.

Wat men meditatie noemt, is het versmelten van het ding en het innerlijke van de mens, want door deze versmelting wordt hij als het ware dat ding en blijft hij toch zichzelf. Deze capaciteit heeft de mens in zichzelf waardoor hij uiteindelijk één kan worden met God. Hij blijft zichzelf en toch kan hij versmelten met God. Op deze manier leert hij het Goddelijke kennen als een innig ervaren zoals hij dat heeft leren ervaren met iedereen en met alles.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 158-159

Kracht 1Morya symboolJouw leven, jouw bedoelingen hangen samen met de grotere bedoelingen. Jouw leven is niet verkeerd. Het is niet omdat je heel erg je best doet of alleen maar een klein beetje je best of omdat je bezig bent met je kinderen of omdat je bezig bent met je buurman en je buurvrouw en met je werk, dat dit allemaal verkeerd zou zijn. En het is niet zo dat je je hele leven moet omkeren om iemand anders te zijn, om goed te kunnen mediteren. Neen, doe gewoon het werk van iedere dag met liefde als het enigszins kan, en kijk naar hoe je je in dat werk kan concentreren, hoe je daar jezelf in kan verliezen, je persoon kan verliezen om uiteindelijk meer jezelf te zijn, om die dingen te doen die goed zijn omdat je vanuit jezelf, diep vanuit jezelf aanvoelt: ‘dit kan ik doen.’

Denk niet te vlug dat dit gemakkelijk is, want er zijn altijd zaken die moeilijk liggen, die heel gevoelig liggen. Soms ben je gekwetst geweest in jouw leven en als je in meditatie gaat, kan het zijn dat die kwetsuur naar boven komt, dit ellendige gevoel, dit gevoel van angst, van onvrede, van een snijdend iets wat je hebt ervaren in de tijd, wanneer ook, en dat je denkt van: ‘als ik mediteer, dan komen al die vlijmscherpe dingen in mijzelf op en dan kan ik niet tot rust komen en daardoor denk ik dat ik niet kan mediteren, dat ik verkeerd ben, dat ik anders zou moeten zijn en dat al die ellende daar is van al die andere mensen.’ Op dat moment raak je in paniek en ga je denken van: ‘ja, wat is mijn leven eigenlijk, en waarom moet het zo moeilijk zijn?’

Het kan inderdaad zijn dat je heel veel vragen stelt over jezelf en dat je jezelf zou willen veranderen. Maar er is ook een andere beweging in jou en het is belangrijk dat je die probeert te zien: dat als je enigszins tot rust kan komen in je gedachten en je gevoelens, en voor een stukje die scherpte kan aanvaarden zoals ze is, dat je daar een stukje van kan loslaten om in die dingen te komen die op dit moment toch goed zijn.

Want wat is het bedreigende als jij op die stoel zit vandaag, met je ogen dicht? Je zou natuurlijk kunnen gaan denken: ‘ja maar, straks is er dit en dat en dat en nu zit ik hier wel, maar eigenlijk zit ik mijn tijd te verdoen want ik zou dit en dat moeten kunnen doen.’ Maar als je die dingen nu even loslaat voor vijf minuten, wat is dan het bedreigende op dit moment in jouw leven? Er is niets wat jou bedreigt. Er is geen reden voor angst. Als je in je kamer bent en je maakt even tijd voor jezelf en je zegt: “Ja kom, het is moeilijk in mijn leven, maar nu wil ik vijf minuten voor mezelf”, dan is er niets bedreigends in die vijf minuten. Wat kan er fout lopen op vijf minuten tijd?

En toch kan het zijn dat je je angstig opstelt en dat dat verdriet naar boven komt en die verscheurdheid van vroeger, al de ellende van ooit, en dat je dan vindt: ‘daar moet ik eerst iets aan doen.’ In werkelijkheid is dat niet zo. Je hoeft niet te gaan sleuren aan jezelf, je hoeft jezelf niet op te peppen om te zeggen: “Je moet anders zijn, en dit is een probleem, daar moet je aan werken want anders kom je nooit vooruit.” Want dan ga je wel zogezegd in meditatie, maar je neemt jezelf mee en het is één ellende en het is één verdriet. En eigenlijk is dat ook bedreigend op zich en kan het zijn dat je uit die meditatie komt met een ellendig gevoel van: ‘het is allemaal mislukt, er is niets goed, wat helpt het allemaal? Het betekent allemaal niks’, enzovoort. Die gedachten zijn daar dan weer, levensgroot, waar je kritiek uit op jezelf, en dat moet je nooit doen. Je moet nooit zo in het mentale gaan dat je die scherpte hanteert naar jezelf toe en dat je dit ook doet naar anderen.

Gewoonlijk zijn de anderen daar als je gaat mediteren en is daar die scherpte van het mentale. Probeer het mentale tot rust te brengen. Weet dat er een diepe kracht in je is die zalvend is, een diepe vreugde die naar voren wil komen in jouw leven. Als je de aandacht geeft aan jezelf, aan het leven zelf in jou, zal dit onvermijdelijk een vreugde met zich meebrengen. Maar wees niet haastig in die ervaring. Het zou kunnen zijn, als je je ogen dicht doet en in meditatie gaat, dat er werkelijk niets gebeurt. Dan is dat okay, dat is goed. Er hoeft niets te gebeuren in je innerlijk. Het feit dat er niets gebeurt, is al een prestatie. Je moet weten dat het goed is om in die leegte van jezelf te staan, in die gedachteloosheid - in Ik zou bijna zeggen gevoelloosheid, maar dat is het niet - in dat rustige gevoel, met het besef: ‘het is alsof mijn leven zich opbouwt.’ Want er gebeurt altijd iets wat goed is in de stilte. Wanneer je stil kan zijn, wordt er iets naar jou toe gestuurd. Als je mentale rustig is, kunnen er andere gedachten naar je toe komen, die niet jouw gedachten zijn. Anderzijds is het zo, als je angstig bent, dat er een soort energie is die zich aansluit op die angst en dat je dan in verdriet kan komen. Het is niet goed om angstig en verdrietig te zijn en kritiek op jezelf te hebben. Het is niet goed om zo persoonlijk te leven dat je alles persoonlijk in jouw leven ervaart. Doe dat niet, maar probeer te weten wie je bent in de diepte van jezelf en probeer in die stroom te zitten, dan krijgt het leven een kans in jouw hart en kan er van daaruit een bestendige vreugde groeien.

Stilaan zal je opgenomen worden in een groter geheel, in een grotere bedoeling. Daar hoef je niet bang voor te zijn, je moet niet denken: ‘ik zal dat niet aankunnen, ik zal dat niet begrijpen’, want dan ben je alweer mentaal bezig, dan ben je alweer aan het programmeren van: ‘als er dit gebeurt, wat dan.’ Probeer rustig in het moment te leven, zonder grote angst, zonder groot verdriet, zonder al de mensen die ooit bij jou geweest zijn. Alleen de mooie dingen hoef je niet van je weg te sturen, maar je hoeft er ook niet mee bezig te zijn, ze hebben jou gemaakt tot wie je bent. Door de mooie dingen, door de goede dingen, ben jij diegene die je bent. Door de kwade dingen is het zo dat er een soort uitstel komt van het goede wat zou moeten kunnen gebeuren.

Probeer niet verveeld te zitten met situaties die vroeger geweest zijn, maar probeer objectief te kijken naar jouw leven nu, zoals het nu is. Als je dit enigszins kan, als je je verleden voor een stukje loslaat, als je weet dat er nu iets is in jou om te zeggen: “Dit moet ik leren willen”, dan komt er een kracht in je. Als je iets wil wat goed is nu op dit moment, vormt er zich een energie rond je die beschermend werkt. Je bent niet onbeschermd wanneer je op een goede manier wil vooruitgaan in je leven.

Fragment uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 29-33

Wijsheid 2Morya symboolWie in zichzelf gaat duiken in meditatie, komt dikwijls in een polariteit terecht en als hij dat niet ziet, komt hij in een enorme opwelling van kracht. Wanneer hij het hoofd en de voeten als een polariteit kan zien in zijn lichaam, komt hij tot een grotere kracht en komt hij tot een bepaalde eenvoud in deze kracht. Wanneer hij deze polariteit niet kan zien, zal hij zich verscheurd voelen. Hij moet rekening houden met enorme krachten, maar hij moet vooral de polen durven zien in zijn bestaan. Het bovenste en onderste van de ruggengraat zijn polen die heel belangrijk zijn; het hoofd en de voeten zijn eveneens polen die heel belangrijk zijn.

Het hart zelf heeft de polariteit in zich: het is een instrument dat de twee polen bij elkaar brengt en laat versmelten. Waar men in het lichaam de polariteit ervaart: links en rechts, boven en onder, zal men dit in het hart niet ervaren want de polen zitten daar samen. Vandaar dat men daar kan verblijven, dat men daar niet van het een naar het ander loopt. Wie in het hart zit, komt tot een rust en een vrede die hij elders in zijn lichamelijkheid of in de wereld niet kan vinden. Eenvoud van hart, dus de eenvoud in het hart, is iets wat heel positief is op deze aarde. Het wordt op zich een dubbele pool want het hart zal alles naar zich toetrekken wat buiten het hart is. Het streeft voortdurend naar versmelting.

De eenheid van deze aarde

Vandaar dat iemand die in het hart leeft, mensen aantrekt. Als de mens dit weet, zal hij ondervinden dat hij heel veel kan bereiken met mensen samen en dit is het eenmakend principe of de verwezenlijkende eenheid van deze aarde.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 174-175

Wijsheid 3Morya symboolHet zou een heel grote vernieuwing binnen de maatschappij kunnen brengen, als mensen tot zichzelf zouden kunnen komen bijvoorbeeld in stilte, zeg maar in meditatie. Want meditatie betekent dat je de aarde leert aanvaarden. Dit is de echte meditatie. Meditatie is niet dat je naar de hemel probeert te gaan. Neen, je moet proberen de aarde te aanvaarden. En dat is de grote moeilijkheid. De mens staat altijd voor een opgave over wie bij hem is: ‘hoe kan ik dat aanvaarden?’ Want er is zoveel wat anders is in de medemens, dat men daar altijd mee geplaagd zit. De ander ziet het anders, de ander spreekt anders, de ander is anders, eet anders, slaapt anders. Hij doet zijn dingen op zijn eigen manier, of zij doet haar dingen op haar eigen manier, en dat wekt soms een grote wrevel in het hart van de mens. Als je dit leert zien, dan kan je dit loslaten en dat betekent dat je dan in een vrede kan komen. Dit kan je maar wanneer je in je eigen ritme komt. Wanneer je in meditatie gaat en daar in een stilte komt, zonder gedachten aan de ander, zonder gedachten aan de grote aarde, dan kom je in je eigen ritme en dan kan je proberen de aarde, de ander te aanvaarden.

Je kan proberen zo te leven dat je, wanneer je uit de meditatie komt, een vrede ervaart en voelt: ‘de ander mag zichzelf zijn, ik doe daar niets meer aan.’ Zelfs al was het maar een moment dat je dat ervaart, dat je die stilte in je eigen hart voelt en dat je de ander kan loslaten, zelfs dit ene moment zou al belangrijk zijn zowel voor de ander als voor jezelf. En dit kan groeien; deze momenten kunnen toenemen.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 34-35

Wijsheid 4Morya symboolMeditatie is het je verbonden weten met het Goddelijke. Wanneer je je verbonden kan voelen met het Goddelijke, dan ben je in meditatie. Als je je in je dagdagelijkse leven verbonden voelt met het Goddelijke, ben je bestendig in meditatie. Je leven zou eigenlijk één meditatie moeten zijn, en dat kan ook. Je kan dit leren door in de stilte te gaan, door je af te zonderen van de wereld, van de mensheid, van welk element van de wereld ook, en in jezelf te gaan.

Wanneer je in jezelf gaat, dan kan je daar de weg vinden naar het Goddelijke. Want je kan God vinden in je eigen wezen, in je eigen hart. En wanneer je daar een begin mee maakt door het rustig te maken in jezelf en een stukje van de weg effen te maken naar het Goddelijke, dan ben je in werkelijke meditatie.

Het is een langzame weg

De meditatie kan altijd dieper, stiller en vreugdevoller worden. Wanneer je naar je eigen hart gaat, zal je aanvankelijk ofwel in je gevoelens, ofwel in je gedachten, ofwel ergens in een lichamelijk spanningspunt zitten, en dit moet je eerst overwinnen. Het is nodig dat je eerst al deze dingen tot bedaren brengt vooraleer je in de meditatie de rust kan vinden waar je het Goddelijke kan bereiken. Je moet een weg afleggen in meditatie, maar dit kan je niet door het te willen. Je kan het wel door rustig te zijn en in jezelf te gaan op een rustige manier. Zo kan je steeds verder gaan in dat zoeken en steeds meer het Goddelijke benaderen. Meditatie is een weg. Het is een moeilijke, langzame en trage weg, maar wel een heel fundamentele weg. Wanneer je met mediteren begonnen bent, dan zal je leven veranderen - laat dat ook toe. Je moet kunnen inzien dat je leven verandert en dat je anders staat ten opzichte van de mensen nadat je hebt gemediteerd. Je zal zien dat je door te mediteren orde brengt in je gedachten, je gevoelens en ook in lichamelijke kwaaltjes. Je zal zien dat je leert op te komen en te zorgen voor jezelf in al deze facetten. En naarmate je leert omgaan met de facetten van jezelf, leer je wat mediteren is en wat de weg is in meditatie. Je zal dan in meditatie gaan en op het punt komen waar je in je vorige meditatie was geëindigd. Dan leg je een weg af en kom je tot een steeds grotere rust en een steeds grotere vreugde en vrede.

Leer te mediteren op de juiste manier

Het is heel belangrijk te leren mediteren op de juiste manier. Dit kan je doen door de dingen die rond je zijn te aanvaarden. Je mag je niet zo opstellen dat je met iedereen ruzie hebt of alles van je afstoot. Nee, je moet zo kunnen leven dat je overal vrede mee hebt want daardoor kan je op jezelf komen.

Wanneer je in een omgeving bent die angstig of beangstigend is of waar er iets op je af kan komen, bijvoorbeeld een blaffende hond, dan kan je daar niet mediteren. Mediteer in een omgeving die voor jou niet bedreigend is, waar je jezelf kan zijn. Als je dit doet, zal je jezelf gemakkelijk vinden. De plaats waar je mediteert is dus belangrijk, net zoals het feit dat je mediteert en de tijd die je eraan kan besteden belangrijk is. Als je een meditatie begint, dan moet je weten hoeveel tijd je hebt zodat je ongestoord kan blijven. Hierom gaan veel yogi’s op een plaats zitten waar ze niemand zullen tegenkomen, waar ze weten dat ze absoluut alleen zullen zijn en waar ze zo de weg kunnen afleggen naar hun eigen diepste innerlijk, naar het goddelijke ervaren.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 81-83