Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Metaalmoeheid

Wijsheid 6Morya symboolHet kan ook zijn dat je zo betrokken bent bij alles wat er in deze wereld is - en ook dat is fout - dat je eigenlijk niet in staat bent om je eigen geluk te vinden. Dat je dus naar deze aarde kijkt, maar dan met de verkeerde blik, vanuit de kant van de materie, vanuit de kant van het leed. Heel dikwijls wordt dat geaccentueerd in kranten, televisie en radio, omdat men vanuit die hoek de mensen probeert duidelijk te maken wat er aan de hand is. Dat lijkt dan wel vernieuwend te zijn, maar dat is niet zo. In werkelijkheid vertraagt dat de mens.

Het is niet zo dat wanneer een brug ingestort is, men dan heel precies moet weten waardoor dat gekomen is. Men moet gewoon kijken naar de bruggen die men bouwt en men moet onthouden dat het wel eens mogelijk kan zijn dat een brug instort. Vandaar dat men niet slordig te werk moet gaan. Meestal heeft men geen denkfouten gemaakt of werden de fouten zelfs niet gemaakt door mensen die te haastig hebben gewerkt, maar ligt het in fundamentele slordigheden, in die zin dat men er niet aan denkt dat men het bouwwerk moet uitvoeren om mensen te helpen. Veelal is men op zichzelf gericht en niet op de medemens. Veelal handelt men niet vanuit liefde, niet vanuit de vreugde, niet vanuit het licht. En dat maakt dat bruggen instorten, dat maakt dat men op de verkeerde manier bezig is, maar ook met zijn verleden, ook met zijn herinnering. Dikwijls is het zo dat er voldoende energie in de bruggen aanwezig is, maar dat er mensen zijn die fataal bezig zijn in hun leven en die dan eigenlijk aan de oorzaak liggen van rampen, van ongelukken die op deze aarde gebeuren.

Metaalmoeheid bijvoorbeeld wordt voor een groot deel veroorzaakt door mensen die te moe zijn om in hun eigen kracht te staan. De mens die zwaarmoedig is, is 'zwaarder' dan de mens die niet zwaarmoedig is. Hij maakt zijn eigen leven, dat van zijn medemens en het leven van de aarde zwaarder. Dat moet je nauwkeurig kunnen bekijken. Die mens leeft met een andere energie. Dat betekent dat hij eigenlijk invloed uitoefent op de materie en zelfs op die manier dat bepaalde ongelukken gebeuren.

Het kan zijn dat je op de juiste manier gaat leven en dat daardoor machines zich herstellen in je omgeving. Dat is een mogelijkheid, omdat energie gedeeld wordt en omdat, vanuit de schittering van je eigen energie, je in staat bent om herstel aan te brengen in de materie. Zelfs in metalen, zelfs in stenen. Het is een genezende kracht, niet alleen voor de mens, maar ook voor de dingen om je heen. Als je niet zwaarmoedig bent en als je niet gefocust bent op het slechte, het verkeerde van deze aarde - wat er evident altijd is - dan kan je de schittering ontdekken van je eigen bestaan en dan kan er langs jou heel veel genade naar deze aarde komen en meteen ook in je omgeving. De betekenis moet niet zijn dat je dit doet om mensen te helpen, de betekenis moet zijn dat je dit doet om jezelf te worden en uitdrukking te geven aan wat goddelijk is in jezelf.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 33-34