Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Liefde in de relatie

Wijsheid 1Morya symboolHeel veel mensen lijden aan eenzaamheid en zijn niet in staat om iets aan hun positie te doen. Mensen die eenzaam zijn en vereenzamen, vallen eigenlijk uit de boot vanwege het feit dat zij tot een maatschappij behoren die niet in staat is dit te zien. Als je in staat zou zijn dit probleem te zien, dan zou je ook in staat zijn te zien dat daar oplossingen voor gevonden kunnen worden.

Menselijke liefde

Elke maatschappij lost dit probleem op haar eigen manier op. In bepaalde landen zet men mensen bij elkaar zonder te kijken naar hun persoonlijke voorkeur, in de hoop dat er liefde groeit tussen hen, en in veel gevallen is dit mogelijk. Mensen kunnen elkaar leren kennen en waar ze elkaar leren kennen, kan in veel gevallen liefde ontstaan. Een liefde die men dan menselijke liefde zou kunnen noemen, want Ik spreek hier niet over goddelijke liefde - wat weer een totaal andere zaak is - maar over menselijke liefde, over seksualiteit die gedragen wordt door een genegenheid. Deze liefde kan geboren worden tussen mensen en kan gaandeweg ontdekt worden.

Men durft veelal geen vriendschap aan

Daarom kan je beginnen, steeds beginnen, met vriendschap. Je moet vriendschap niet uit de weg gaan. Binnen die vriendschap kan dan een echte relatie groeien. Als je niet begint met vrienden te zijn, is dit uitgesloten, dan kan er niets komen, want dan ga je als het ware met een vreemde om die een vreemde blijft. Veelal durven mensen geen vriendschap aan. Anderzijds begint men dikwijls veel te snel met seksualiteit en met een relatie en daar zit dan in feite een grote offerkracht in verrekend, want als men te snel met een relatie begint, springt die ook veel sneller af.

Mensen zouden veel schade kunnen vermijden als ze veel zachter, veel reëler te werk zouden gaan en voorzichtiger zouden zijn, zowel met hun eigen gevoelens als met de gevoelens van anderen, want daar zit dikwijls veel omheen. Mensen komen uit een bepaalde situatie, uit een verleden, en hebben vaak nog heel wat te verwerken. Als men dan met een nieuwe relatie begint, springt die stuk omdat de mens zichzelf niet is en niet kan zijn.

Een relatie is altijd moeilijk

Als men de mens zou helpen om zichzelf te worden, dan zouden veel meer mensen in staat zijn tot een relatie. Vergeet niet, een relatie is altijd moeilijk, het is altijd een gevecht en een kwestie van aanpassen. Het is geen evident iets. Mensen kunnen dikwijls beter alleen leven dan in een relatie. Is een relatie van die aard dat ze het leven kapot maakt, dan kan je beter geen relatie hebben. Dit moet je durven zien. Er zijn heel veel facetten die daar een rol in spelen.

In het algemeen geef Ik de mensen de uitdrukkelijke vraag mee: “Ten eerste, wat wil jij zelf? Ten tweede, ben jij er nu toe bereid om deze stap te zetten? En ten derde, zou het niet kunnen zijn dat je het binnen korte tijd of binnen afzienbare tijd beter zou kunnen dan nu?”

Eerst moet men zichzelf worden

Dat werpt de mensen op zichzelf terug, en dit is dikwijls al voldoende om ervoor te zorgen dat ze een open visie krijgen ten opzichte van de medemens. Dat ze weten dat het niet om het even wat is, dat ze zichzelf daarin kunnen leren vinden, en daardoor is het dan veel makkelijker om een relatie uit te bouwen. Eerst moet je inderdaad jezelf worden. Doe je dat niet, dan moet je jezelf worden binnen de relatie die je hebt, maar dat is dikwijls nog moeilijker en het brengt dan ook veel leed met zich mee.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 50-52

Wijsheid 6Morya symboolHet is prachtig wanneer de mens in zichzelf gelovend, in zichzelf vertrouwend, open kan staan voor zijn medemens en het goede kan zoeken samen met zijn medemens. Dan komt zoveel tot stand dat je als het ware het licht kan ervaren dat daarin aanwezig is. Wanneer twee mensen aanwezig zijn met goede wil, dan kan je de vonken zien overgaan van de een naar de ander, dan wordt er licht geboren en uitgewisseld en dan kan men heel zeker de aura voelen en van de een en van de ander. Probeer dit te ervaren.

Het is een goede oefening om wanneer je bij mensen bent, te proberen het goede te bereiken met deze medemensen. Dan zal je zien dat je spontaan wordt in wat je te zoeken hebt en dat je spontaan wordt in wat je te ontvangen hebt. Dan is er een grote uitwisseling. Mensen die gehuwd zijn of een relatie hebben met elkaar, zouden dit moeten kunnen beseffen. Dan kan er een vreugde komen in hun relatie en die zal anders zijn dan wanneer ze alleen maar bij elkaar zijn om bijvoorbeeld bepaalde dingen te beleven die ze dan willen beleven, maar die niet met goedheid te maken hebben.

Wanneer mensen beiden goed ingesteld zijn en het goede willen beleven, dan komt er een vermenging in de aura’s die ook een uitzuivering teweegbrengt in diezelfde aura’s en dan komen deze mensen open voor zoveel meer. Dan kan als het ware het leven op deze aarde verlicht worden en dan zal ook het denken verlicht worden. Want op deze manier gebeurt dat dan. Wanneer de aura gezuiverd wordt, komen vanuit het hoger mentale, vanuit de supramentale sfeer, de gedachten van het Goddelijke binnenin deze aarde. Dit gaat langs de ziel. Dat betekent dat de ziel open komt voor de grote universele waarden die aanwezig zijn en die het denken zullen verlichten.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 114-115

Wijsheid 1Morya symboolDe grote drang van de mens is om zichzelf te durven zijn en om dingen te doen die belangrijk zijn. Maar heel vaak is er een element van vrees, schrik, het element van de materie dat een rol speelt, het spiegelelement dat een rol speelt, de rust die een rol speelt, maar dan de rust als prestatie. Want de mens zegt tegen zichzelf: “Als ik rust, dan doe ik iets wat goed is voor mij”, dus wordt de rust gezien als een prestatie. Maar de rust is geen prestatie. De rust is iets wat volgt op een spanning. Pas als je een spanning ervaren hebt, kan je tot rust komen, tot een echte rust. Want als je geen spanning hebt en ook geen spanning durft te verdragen, als je dus de polen niet durft te ervaren, dan kan je niet tot een echte rust komen.

De polariteiten tot het uiterste drijven

Als je als vrouw nooit vrouw durft te zijn en de man niet man laat zijn, dan kan je nooit tot een ontspanning komen, tot een echte rust. Want dan heb je niet het idee dat er een spanning of een polariteit is geweest en dat is wel noodzakelijk. Het is noodzakelijk dat die afwisseling in het leven gebracht wordt door de polariteiten tot het uiterste te drijven, doordat de man man wordt, steeds meer en steeds anders. Want man worden is een groei. Je bent geen man, maar je wordt man, zoals je geen vrouw bent, maar vrouw wordt. Dit is heel eigenaardig, want vrouw zijn kan op duizenden manieren, zoals man zijn op duizenden manieren kan.

De diepte begint te spreken

Het is een echte uitdaging om te worden wie je bent. Je moet in de diepte van het bestaan leren kijken, je bewustzijn daarop richten en verder leren gaan dan waar je bent. Wat is de kracht in het leven van een man en hoe kan hij deze kracht beheersen? Met andere woorden, hoe kan hij met deze kracht omgaan? Wat is de vormelijkheid, de diepte van de vrouw? Welke energie bezielt haar en hoe kan ze met haar energie weven en steeds verder gaan, zodat ze uitdrukking geeft aan de schoonheid die er in haar ziel is? Dit zijn krachten die een belang hebben in het leven en die dus ‘worden’ wat ze zijn.

De diepte begint te spreken in de mens zodra hij de rust achterwege laat en actief wordt binnen de polariteiten en van daaruit kijkt wie hij kan worden. Het grote punt in het leven is dat je dit durft. Dat je niet het belang ziet, maar het grotere belang en steeds verder gaat in de richting van een ontwikkeling die je vooraf niet kan zien, maar waarvan je gaandeweg leert te ontdekken wat ze is.

Op bepaalde plaatsen van de wereld

Zo word je een nieuwe pool binnen de ontwikkelingsvelden van de wereld. Je wordt anders dan de andere mensen, want naarmate je verder gaat, naarmate je meer man of vrouw wordt en anders wordt, leer je jezelf afzonderen en buiten de werkelijkheid van je familie, je land en je wereld te stellen. Op die manier word je zo groot dat je een energie in je draagt die voortdurend een uitdaging is voor anderen. Zo kan je zien dat er op bepaalde plaatsen van de wereld mensen zijn die een enorme uitdaging zijn voor anderen, waar anderen naar kijken zonder ze te kunnen begrijpen. En dit is dan telkens een soort polariteit die vernieuwend werkt en die maakt dat de wereld vooruitgaat. Vanuit de drang van het grotere leven komt het antwoord naar de wereld van wat de wereld zou kunnen worden en zou kunnen zijn. De eerste twintig jaar die nu volgen, zullen dit bij uitstek tonen.

De tijd van Aquarius

Je zal zien dat vrouwen meer vrouw en ook anders vrouw worden, en dat mannen op hun beurt meer man en anders man worden. Het is de tijd van Aquarius die maakt dat de verhoudingen tussen de mensen, mannen en vrouwen, anders zal worden; veel meer uitgesproken, met veel meer harmonie ook. De polariteiten zullen tot een grotere uitdrukking komen, waardoor ook de harmonie tot een grotere uitdrukking zal komen. Bijgevolg zal de liefde anders zijn. Ze zal nieuwe energieën in zich dragen en openbaren en daardoor ook een ander begrip naar voren brengen van wat het bijvoorbeeld betekent om samen te zijn met mannen en vrouwen. In dit samenzijn zal veel meer mogelijk zijn dan vroeger. Dit samenzijn zal maken dat de polariteiten die aanwezig zijn een veel grotere indruk kunnen nalaten op de anderen, zodat er veel meer gebeurt in het leven en het leven veel vlugger gaat.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 153-156

Wijsheid 9Morya symboolHet is altijd belangrijk, als je mensen ontmoet, om jezelf te durven zijn en die dingen tot uiting te durven brengen die je in jezelf ervaart en weet. Blijf jezelf daarin trouw. Engageer je nooit zover in een gesprek of in een relatie bijvoorbeeld, als je niet zeker bent dat die ander aan zal kunnen wat je zegt of doet. Want je moet je altijd aanpassen aan de omstandigheden. Er zijn heel veel verschillende mensen op deze aarde met verschillende basisprincipes, met verschillende ervaringen van goed en slecht, met verschillende normen. Alles wat je zou kunnen bedenken aan verschil is aanwezig op deze aarde. Alles is er op deze aarde. Daarom, wees voorzichtig met mensen, maar niet zo voorzichtig dat je jezelf niet meer durft te zijn. Je moet telkens weer kunnen zien bij wie je bent en waar je naartoe gaat en op welke manier je daar samen kan zijn. Het is belangrijk dat je in jezelf durft te staan, met jezelf durft te leven samen met anderen en dat je rekening houdt met die ander, want ook die ander staat in een groei, in een ontwikkeling en kan op bepaalde momenten sommige dingen niet aan. Dat weet je en het is belangrijk dat je daar rekening mee houdt.

Forceer niets, noch in jezelf, noch bij een ander. Het is belangrijk dat je in jezelf durft te staan op een manier dat je vrede hebt, met jezelf zowel als met die ander. Erger je nooit aan iemand anders. Weet dat die in een groei staat en weet dat die een ontwikkeling nodig heeft en dat hij dus tijd nodig heeft. Als je in een bepaalde evolutie staat voor jezelf, weet dan dat die ander daar misschien nog niet eens aan begonnen is. En dan zou jij misschien al willen dat die ander ook ziet wat jij nu ziet, dat kan gewoon niet. Probeer dus rustig in die dingen te staan en geduld te hebben met jezelf en met die ander. Als je dit kan, dan wordt het wat gemakkelijker want dat betekent dat je meer rekening gaat houden met jezelf en met de ander.

Je moet redelijk kunnen zijn voor elkaar. Dat wil zeggen dat je niets mag forceren en dat je toch open moet kunnen blijven voor de ander. Als er iets is wat die ander wil weten of wil doen, steun hem dan in wat hij of zij wil bereiken in het leven. Ga liefdevol om met die ander maar je moet het niet zelf bepalen. Zeg niet: “Dat is goed voor jou.” Nee, laat de ander kiezen wat goed is voor hem of voor haar. Als je dit ziet, als je dit kan toelaten, kan je die ander werkelijk steunen. Want je moet die ander kunnen helpen in het zoeken van het goede in het leven. Maar je zal wel eens moeten bedenken dat die ander iets anders als goed ziet en dat jij dat moet kunnen leren zien door de ogen van die ander, dat het inderdaad iets kan betekenen voor die persoon.

Niet alles wat jij beleeft geldt als norm voor het leven van anderen. Integendeel, jij leeft je eigen leven en je laat ook die ander zijn of haar leven leven. Dan kan je een echte uitwisseling hebben en kan je heel veel van elkaar leren, want het lijkt dan net alsof je ervaringen vermenigvuldigd worden. Je ziet de ander leven en je ziet dat hij of zij andere dingen doet en andere dingen ervaart en dan kan het zijn dat je daarvan leert en dat je het niet eens zelf hebt moeten ondergaan of meemaken en er toch de wijsheid van meekrijgt.

Zorg dan ook dat je openstaat voor je medemens, in welke richting hij of zij ook vooruitgaat. Of het nu iemand is die atheïst wil zijn of iemand die een compleet ander leven wil leven, laat dat. Zie dat daar ook mooie dingen in zijn en dat het een belangrijk leven kan zijn, op de manier waarop die ander het leeft. Als jijzelf van het Goddelijke houdt, besef dan dat dat iets heel moois is en heel bijzonder. Maar die ander kan dat misschien niet op dezelfde manier tot uitdrukking brengen. Vandaar dat je voorzichtig moet zijn, voor jezelf en voor die ander. Weet dat dat toch een vreugde zal meebrengen omdat je eigenlijk wijs bent en omdat je open kan zijn voor alle mogelijke mensen met alle mogelijke verschillen. Dan kan je de realiteit van werkelijke broederschap en zusterschap op deze aarde ervaren. Je moet dus zo breed en zo ruim kunnen zijn in je oriëntatie dat je heel veel mogelijkheden ziet, ook bij je medemensen en dat je daar zelfs aan kan helpen. Maar ga niemand beperken in die zin dat je zegt: “Wat ik doe is de norm. De anderen moeten dit ook leren. Zien ze dat dan niet? En wat betekent dat toch dat zij zo anders willen zijn dan ik?”

Als je dit begrijpt en als je daarmee rekening kan houden, ben je zoveel rijker en zoveel stralender. Want je weet: ‘het is goed dat de ander anders is. Hij mag zo zijn, daar is niets op tegen.’ Zelfs als er dingen zijn waar je je aan zou kunnen ergeren, laat dat. Beoordeel dat niet. Zie het als gewoon een eigenaardigheid en zie dat je daar ook mee kan leren omgaan, zodat je kan beseffen: ‘die mens ziet gewoon niet dat het iets vervelends of lastig of eigenaardig is en die moet er dus nog achter komen vanuit wat hij rond zich zou kunnen zien.’ Maar als die dat niet kan zien, moet je hem daar niet in helpen. Dan moet je gewoon jezelf proberen te zijn, zonder je te ergeren, zonder je eraan te storen.

Het is dus belangrijk dat je naast ieder mens kan staan, wat hij of zij ook zegt of doet, zonder erdoor gechoqueerd te zijn en terwijl je toch in jezelf blijft. Het is natuurlijk dat jij je aanpast aan je omgeving, maar er zijn grenzen. Dat betekent dat je niet zover mag gaan dat je ontrouw bent aan jezelf. In welk milieu je je ook opstelt, je moet toch jezelf kunnen zijn, maar aangepast aan de omstandigheden en niet dat je een ergernis bent voor een ander. Als het erop aankomt, moet je kiezen voor jezelf en achter je eigen opvattingen en je eigen meningen en je eigen diepere overtuigingen kunnen staan.

Fragment uit Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven, blz. 109-113

Wijsheid 1Morya symboolLiefde betekent dat de mens, rekening houdend met zichzelf, de ander ziet. Dit is heel belangrijk, dat je dus blij bent met jezelf, bij jezelf blijft en toch de ander kan zien. Dat is liefde. Het heeft een zekere uitdaging in zich, in de zin van: ‘zo ben ik, en wie is die ander?’ Dat is de uitdaging. Als ik niet kan zien wie ik ben en wie ik laat zien die ik ben, dan is er ook geen liefde mogelijk. Je moet dus jezelf kunnen zijn binnen de liefde. Dit veronderstelt dan weer dat je, beginnend bij jezelf, tot bij de ander komt en de ander kan zien.

Veel mensen kijken niet naar de ander

eel mensen kunnen wel bij zichzelf komen, maar ze kunnen de ander niet zien. En dit is de moeilijkheid, want de ander zien, dat veronderstelt dat men kijkt. Veel mensen kijken niet naar de ander; wat eigenaardig is, maar toch is het zo. Veel mensen zien in de ander zichzelf, en dan gaat het fout, want dan is er geen liefde. Als men in de ander zichzelf ziet, is er geen liefde. Dit moet Ik duidelijk stellen, want daar zit de fout. Je kan dus de ander zien, maar je moet de ander zien als ‘ander’ en als ‘anders’, niet zoals je zelf bent.

Dit is een grote regel in de liefde, dat je als het ware aan jezelf kan voorbijgaan, jezelf kan opleggen te zwijgen, te kijken, te luisteren en niet te denken, zelfs niet na te denken en dat je toch bij de ander kan zijn zodanig dat je de ander zichzelf kan laten zijn. Dit is allemaal gemakkelijk gezegd, maar doen is iets anders.

(...) Om dichter bij de liefde te komen, zou je het zelf moeten kunnen zien en het benaderen als iets wat zichzelf tot uitdrukking moet leren brengen. Dit is niet gemakkelijk, want je zegt: “Als ik mijzelf volg, dan zou ik dit en dat en dat doen” en onmiddellijk denk je: ‘maar die ander, wat zal die daarvan vinden?’ En dan zit je al fout. Je moet jezelf durven zijn in tegenwoordigheid van de ander en loslaten wat die ander daarvan zou kunnen vinden. Als je dit niet kan, kom je niet tot liefde. Je moet jezelf als het ware geboren laten worden. Je moet jezelf tonen zoals je bent, en als je dit gaat leren, zal je zien dat het steeds beter lukt.

Dit zelf tot uitdrukking brengen is niet zomaar een eenvoudig iets, want eerst zal je bijvoorbeeld gedachten tot uitdrukking brengen, maar je zal jezelf daarbij steeds afvragen: ‘zijn dit nu mijn gedachten of denk ik de dingen die de ander wil dat ik denk? Spreek ik de woorden die de ander wil dat ik spreek?’ Daar is zoveel verschil in. Je kan een hele tijd, misschien wel jaren, bezig zijn met het napraten van anderen en nooit zeggen wat jij eigenlijk wil zeggen. Daar zit de moeilijkheid.

Uiteindelijk zal het zelf spreken

'De ballast die er zit tussen het zelf en dat wat ik gewoonlijk in de werkelijkheid van iedere dag naar buiten breng, kan zo groot zijn, kan zo zwaar wegen ... Eigenlijk zou ik mijn opvoeding, al de dingen die ik heb geleerd, achterwege moeten kunnen laten, maar de cultuuropvatting is nu eenmaal zo dat, hoe meer ik cultureel bezig ben, hoe voornamer ik word. Hoe meer schoolse kennis ik aanbreng, hoe meer ik denk dat ik mijzelf ben, terwijl juist het omgekeerde waar is. Ik ben mezelf als ik mezelf tot uitdrukking breng. Maar wie ben ik? Ik kan voortdurend bezig zijn met dingen naar voren te brengen die niet door mij gedacht werden, maar waar ik gebruik van maak om indruk te maken op de ander of om te tonen wat voor bagage ik meebreng in mijn computertje, of welke boeken ik heb gelezen enzovoort. Dus altijd genoeg stof tot conversatie. Maar wie ben ik? Zit ik daarin, zit ik daar werkelijk in, kan ik mijzelf laten spreken?’

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 81-82, 87-88

Wijsheid 9Morya symboolAls je wanhoopt, kan je niets zien, want dan laat je eigenlijk de ander toe in je eigen leven. Vaak zie je dan niet op welke manier je jezelf moet situeren binnen de relatie of binnen het probleem of binnen wat je op dat moment aan het zoeken bent. Dus, je moet kunnen loskomen van de ander en jezelf kunnen zien binnen dat wat je aan het zoeken bent.

Als je dit kan, is er een voortdurend afwegen en een voortdurend besluiten, want je zal zien dat je sterker wordt. Je zal zien dat je bepaalde stappen zet in je leven, dat je zegt: “Vroeger dacht ik dit, nu denk ik dat. Vroeger deed ik dit, nu doe ik dat.” Omdat je tot inzicht gekomen bent in jezelf zet je bepaalde stappen en de ander zal jou zien evolueren.

Doordat je loskomt, doordat je open komt, doordat je verder durft te gaan met je leven maak je iets duidelijk - ook aan de ander die naast je staat of aan de mensen die rond je zijn of aan de mensen op het werk die bij je zijn - namelijk dat je aan het veranderen bent. Het is dan ook belangrijk dat je bepaalde posities durft in te nemen, dat je durft te zeggen: “Zo zie ik het nu.” Hoe je het morgen zal zien, dat kan je nu niet uitdrukken, maar je moet tot jezelf komen en jezelf proberen uit te drukken zoals je nu bent. Denk niet van: ‘ja maar, dat kan nog veranderen of dat is niet af of ik ben daar niet zeker van.’ Nee, druk gewoon jezelf uit zoals je nu denkt dat het het beste is voor jezelf. Dan heb je weer een stap gezet. Dan heb je iets duidelijk gemaakt voor de ander. Het is belangrijk dat je jezelf profileert, dat je toont wie je bent, wat je denkt, wat er in je leeft, want dan kan de ander daar rekening mee houden en daardoor ook zichzelf meer begrijpen.

Vooral als je in een relatie staat kan het zijn dat je de behoefte hebt om begrepen te worden, en dat die ander de behoefte heeft om zichzelf te laten begrijpen. Wanneer er een uitdrukking is, is dat altijd beter dan wanneer het ingesloten blijft, dat bijvoorbeeld een idee niet tot uitdrukking gebracht wordt, een verlangen niet getoond wordt, een gedachte niet naar buiten gebracht wordt. Het is altijd belangrijker dat je de dingen naar buiten brengt dan dat je ze in jezelf opsluit, anders is er geen uitwisseling van energie en ook geen krachtontplooiing.

Als je iets wil bereiken in het leven, krijg je daar ook de kracht voor. Wanneer je dingen naar buiten brengt, mobiliseer je kracht. Het is op deze manier dat je ook werkelijk vooruit kan gaan. Als je met bepaalde zaken naar buiten komt, dan sluit er iets aan, er is een soort vreugde mee gemoeid, en je ontdekt van: ‘ik ben blij dat ik dit gezegd heb of ik ben blij dat ik dat gedaan heb vanuit mezelf.’ Als je dat kan ontdekken, dat je bepaalde stappen hebt gezet waardoor je blij wordt in je leven, dan word je krachtiger.

Hoewel de ander dat misschien niet kan zien, is het toch jouw werk en is het toch jouw vooruitgang. Durf dus in je eigen leven en in je eigen kracht te staan en op deze manier vooruit te gaan. Het is nooit hopeloos, dat moet je weten. Het is nooit zo dat je niet vooruit kan en dat je jezelf niet tot uitdrukking zou kunnen brengen.

Als de ander het niet wil begrijpen, laat dat dan. Je moet jezelf uitdrukken voor jezelf, om jezelf te leren kennen daarin en jezelf te leren kennen in de moeilijkheden. Dit is altijd belangrijk. Je moet dus niet zozeer handelen om de ander, maar eerder om jezelf te kunnen begrijpen. Als die ander daarna zichzelf ook wil leren begrijpen, moet hij zichzelf ook tot uitdrukking brengen. Dan kan er een echte uitwisseling zijn en dat kan het punt zijn van ontmoeten. Als de ander zichzelf niet tot uitdrukking wil brengen of de verkeerde manier vindt om zichzelf tot uitdrukking te brengen - dat hij zichzelf eigenlijk meer wegstopt dan duidelijk maakt - dan leeft hij misschien in de leugen of in de verwarring en kan hij steeds minder en minder van zichzelf zien en heeft daardoor minder en minder kracht en kan dus niet vooruit. Integendeel, hij gaat achteruit, wordt ziek, depressief, lastig voor zichzelf en voor iedereen en hij begrijpt zichzelf niet. Alleen als je eerlijk bent met jezelf kan je jezelf begrijpen en kan je vooruit.

Fragment uit Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven, blz. 120-123

Wijsheid 1Morya symboolEr gaat een enorme kracht uit van mensen die ieder ander mens kunnen aanvaarden. Deze mensen, die dus die spanningen in zich dragen, hebben een enorme liefde, want zij laten de ander toe zichzelf te zijn. Dat is een spanningspool. Als wij naar een ander kijken, kunnen wij ondervinden dat dit spanningen teweegbrengt. Die ander denkt anders, is anders gekleed, zegt andere dingen, doet andere dingen, weet andere dingen … Dit zijn allemaal spanningen omdat wij niet in deze tegenstellingen durven te leven. Als we daarin zouden durven leven, zouden we zien dat dit best haalbaar is, alleen niet vanuit hetzelfde niveau, maar vanuit een dieper niveau.

Wanneer je in jezelf een spanning hebt die tot een eenheid, een rust en een vrede is gekomen omdat er een aanvaarden van de tegenstellingen is, dan zal je zien dat je die eveneens in de buitenwereld kan aanvaarden. Dan pas kan je dus de grotere tegenstellingen in de buitenwereld accepteren.

Liefde tussen mensen betreft dus liefde tussen tegengestelde mensen; man - vrouw zeg maar. Daar is een enorm spanningsveld en een enorme spannende kracht mee gemoeid. Want de beide seksen, de beide krachten zijn op zoek naar een vereniging, een synthese, een samengaan. En men ondervindt dat dit steeds moeilijker, steeds interessanter ook, en steeds aangenamer kan zijn, maar slechts op een bepaald niveau. Want als men de polariteiten als het ware laat versmelten, dan kan dit weliswaar voor even, waarbij het op dat moment zelfs de indruk kan geven van: ‘zo moet liefde zijn’. Maar toch vraagt dat dan weer naar verder, naar meer, naar een oplossing die er nog niet is. Want liefde schakelt alles in, op alle niveaus. Waar je ook staat in het leven, je zal door de liefde, door de kracht van de liefde, altijd verder gedreven worden. En dat is wat je in het mysterie van de liefde voelt: dat de ene mens die liefheeft niet lijkt op een ander mens die liefheeft, en die ene liefde is niet de liefde van de ander. Want liefde kan steeds voller, schoner, prachtiger en edeler worden. Ik kan geen woorden vinden om te beschrijven wat ze in feite in zich draagt.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 137-138