Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Liefde en seksualiteit

Wijsheid 1Morya symboolLiefde zal dingen naar buiten brengen, naar boven brengen. Dat is het verschil met bijvoorbeeld seksualiteit zonder liefde. Seksualiteit behoort tot een buitensfeer en niet tot een binnensfeer, maar gaat wel van de buitensfeer naar de binnensfeer. Dat wil zeggen dat seksualiteit steeds een beroep doet op een verder gaan, op een dieper gaan. Ze snakt eigenlijk naar het zoeken, het vinden van het zelf. Want binnen de seksualiteit is er altijd de vraag: “En ik, hoe kom ik aan mijn trekken, hoe moet het gebeuren zodat ik het kan beleven?”

Deze afstand leg je af met zijn tweeën

Er is altijd een ‘meer’ waarvan je wel weet dat het er is, maar als je in een samenzijn bent, is dat ‘meer’ ineens weg. Dan kan je het niet vinden, dan vind je niet de vrede waarvan je weet dat ze er zou moeten zijn. Er is een afstand af te leggen binnen de seksualiteit en deze afstand leg je af met zijn tweeën. Er is een polariteit aanwezig, een werkelijkheid die eigenlijk weer gespeeld wordt, en zo wordt spelenderwijs ontdekt wat het zelf eigenlijk zou moeten zijn.
Je ziet de parallel tussen de heel grote uiterlijke werkelijkheid en de seksualiteit, want er is een heel grote overeenkomst. Het is niet voor niets dat het hele leven als het ware doortrokken is van seksualiteit. Als je vanuit alle richtingen naar de werkelijkheid kijkt, dan zie je overal wel die polariteit, die aantrekking tussen het één en het ander. Daarom is het ook zo belangrijk dat je daar iets over weet, omdat je het anders toch telkens weer tegenkomt zonder het te begrijpen.

Seksualiteit is ritme

Seksualiteit kan men natuurlijk bij zichzelf beleven, maar slechts ten dele, want seksualiteit verwijst altijd verder: naar de ander, het andere, het grotere, het wijdere, het ruimere, het kosmische zelfs, want dat ligt binnen de seksuele ervaring ... als ze tenminste op de juiste manier gespeeld wordt. Met andere woorden: als men het zelf erin toelaat.

Dit betekent dat het ‘ik’ in het ritme komt van het zelf. De liefde leert je dit. De liefde leert je de harmonie tussen de tegenstellingen. De liefde leert je dat het zelf, bijvoorbeeld van een man, kan meetrillen met het zelf van een vrouw, en dat je daarom in de diepte van de seksualiteit -wanneer ze eenmaal liefde in zich draagt - dezelfde trilling en hetzelfde ritme kan vinden. Iedere vorm van seksualiteit is ritme. Dikwijls weet men dat niet en gaat men van start op een verkeerd ritme. Je moet weten dat seksualiteit in wezen ritme is. In zekere zin kan een vrouw dit beter begrijpen dan een man en in zekere zin kan een man het beter begrijpen dan een vrouw, en daar zie je al het gevecht. De man denkt dat hij weet wat ritme is en de vrouw denkt dat zij weet wat ritme is. Het is niet gecoördineerd, niet op elkaar afgestemd. Het is niet de echte seksualiteit, omdat het begrip liefde er niet in wordt gevonden.

Omwille van de vruchtbaarheid

Seksualiteit zal de mens altijd ontgoochelen als er geen liefde is die de harmonie brengt. Zonder liefde is er geen harmonie mogelijk. Bijgevolg is er ook geen diepe bevrediging en echt contact mogelijk. Het contact mag dan al belangrijk zijn, omwille van de vruchtbaarheid bijvoorbeeld, maar het zal toch altijd weer tekortschieten in het verwezenlijken van de mens.
Weet dat er een levensgrote weg af te leggen is binnen de seksualiteit, binnen het geheel van de persoon, van zijn wezen. Weet dat de mens een goddelijk wezen is en dat hij met energieën kan omgaan die hem steeds verder en verder brengen.

Als men God wil bereiken

In wezen brengt liefde een energie uit het Goddelijke. Maar een liefde die goddelijk is, is een andere liefde dan een liefde die menselijk is. In iedere liefde zit goddelijkheid, of ze nu seksualiteit, naastenliefde of goddelijke liefde is. In seksualiteit kan je goddelijkheid leren begrijpen, maar toch moet je seksualiteit niet verwarren met goddelijkheid. Het is niet omdat je met seksualiteit bezig bent dat je met God bezig bent; er is een onderscheid. Leven draagt goddelijkheid in zich en openbaart het al dan niet. Als men God wil bereiken, kan men dit niet met seksualiteit, er is een verschil. Je moet zien dat seksualiteit goddelijkheid in zich draagt, maar niet zo dat je door seksualiteit God kan beleven. Dit is een totaal ander niveau, en toch heeft het ermee te maken.

Vanuit een verkeerd begrijpen

Dit is weer de moeilijkheid. Als over iets gepraat wordt, zijn mensen dikwijls geneigd dit vanuit een verkeerd begrijpen zo te veralgemenen dat men daardoor ook met de verkeerde dingen bezig is. Men gaat bijvoorbeeld denken dat, als men bij elkaar komt en niet seksueel met elkaar omgaat, men dan zogezegd het Goddelijke niet kan vinden in elkaar. Zo gaat men de seksualiteit gebruiken om zichzelf iets wijs te maken en op de verkeerde manier met seksualiteit bezig te zijn.

Een goddelijk element dat tot uiting wordt gebracht in seksualiteit, is het begrip ‘tegenstellingen’. Man en vrouw vinden elkaar in de seksualiteit; dat wil zeggen dat man en vrouw seksuele mensen zijn.

Geïnspireerd door het dierlijke leven

Seksuele ‘mensen’. Ik gebruik opzettelijk dit woord, want veel seksualiteit is niet eens menselijk. En toch is de mens in staat seksualiteit te beleven op een menselijke manier. Dit is tamelijk nieuw in deze wereld, want heel veel mensen worden, als het om seksualiteit gaat, geïnspireerd door het dierlijke leven, wat heel normaal is. Men moet kunnen zijn wat men is. Men moet, als men dierlijk is, deze dierlijkheid binnen de seksualiteit kunnen beleven en niet bang zijn dat dit verkeerd zou zijn. Het is een basisgegeven. Het is dus iets wat logischerwijs bij de mens hoort, maar wat bij hem verder kan en moet gaan.

Seksualiteit op de juiste manier

Menselijke seksualiteit is iets totaal anders dan dierlijke seksualiteit. Hoewel je zou kunnen denken dat het hetzelfde is, is het in wezen totaal anders. De mens kan een affectie tonen die eerder dierlijk is, en hij kan een idee naar voren brengen dat eerder menselijk is, maar het is niet door te denken dat men de seksualiteit goed beleeft. Nee, het tegendeel is waar. Als elke partner alleen maar met zijn of haar eigen gedachten en verlangens bezig is, kan er niet veel ruimte zijn voor de ander. Wanneer men binnen de seksuele beleving een eigengereid plan afwerkt en zomaar iets bedenkt dat men dan doet, gaat het fout. Het is niet zo eenvoudig om seks op de juiste manier te beleven, op een menselijke manier. ‘Menselijk’ wil niet zeggen dat men het vooraf bedenkt, in tegenstelling tot de dieren die dat niet zouden kunnen. Zo moet je het niet zien. De mens is in staat binnen het kader van zijn seksualiteit iets totaal anders bij te dragen. Menselijke seksualiteit heeft alles te maken met liefde en de kracht van de liefde die in de mens geboren wordt.

De kracht van de liefde

Liefde is een kracht die uit het Goddelijke komt en die zich kan transponeren. Ze is een kracht die zich kan verlagen, die een andere trilling kan aannemen, die tot in het lichamelijke kan neerdalen en toch liefde kan blijven. Liefde kan dus tot in het lichamelijke, de gevoelswereld en de gedachtewereld gaan. Ze kan dit niveau, dat lager dan zij zelf is, telkens helemaal doordringen en omvormen; daarin zit de kracht van de liefde. Daarin zit de kracht van de mens. De mens is in staat een andere liefde, een andere seksualiteit, een andere lichamelijkheid, een ander denken en een ander voelen te doorleven dan het dier. Dit betekent ook dat hij dan aan kracht wint in zichzelf.

Een begin maken met seksualiteit

Pas als de mens op een nieuwe manier omgaat met zijn seksualiteit - vanuit een goddelijkheid die afdaalt tot in het dierlijke en dan dierlijk durft te zijn op een menselijke manier, op een goddelijke manier - kan hij beginnen te beseffen wat echte seksualiteit is. Toch zeg Ik ook dat mensen die een begin maken met seksualiteit en daarin dierlijk durven zijn, fout zitten. Je ziet hoe complex het allemaal is.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 92-98

Wijsheid 1Morya symboolEen relatie met een toekomst

Als je gaat leven vanuit het Goddelijke, dan trek je andere kinderen aan. Het is belangrijk dat je dit ziet. Wanneer seksualiteit beleefd wordt door jonge mensen, zouden ze moeten beseffen dat ze bezig kunnen zijn zowel met het Goddelijke als met vruchtbaarheid, het zelf en alle facetten daar tussenin. Het is eigenlijk iets om spelenderwijs te ontdekken op een verantwoorde manier, maar wel zo dat je er ook weer een diepte in durft te zien. Dat je dus niet zegt: “Seks, ja, eventjes tussendoor” waarna je weer verlangt naar het volgende moment, zonder dat het ooit naar een diepte gaat. Dit mag niet, het moet naar een diepte streven. Vandaar dat je het moet kunnen zien binnen een relatie met een toekomst. Als je dat kan, zal je ontdekken dat je er een grotere kracht aan kan geven.

De kloof tussen mensen

Mensen die seksualiteit zomaar even oppakken en dan weer laten vallen, proeven een bittere nasmaak, want ze zullen ondervinden dat het niet is wat ze zoeken, dat het zelfs ontgoochelt en een soort verwarring in zich draagt. En als men in die verwarring is gekomen, zal men zichzelf moeten ontwarren. Als je dus alleen maar met seks bezig bent, zonder liefde, kom je in een verkeerd straatje terecht. Je hebt wel dit en dat en dat als ervaring, maar je kan met deze ervaringen niets aanvangen, omdat je niet weet waar ze de mens naartoe brengen. Het zijn ervaringen zonder uitzicht en ook zonder betekenis of met een verkeerde betekenis. Daar zit je midden in een strijd. Je weet niet wat je ermee moet doen en je haakt af. Het is als een heel kort, hevig vuur. Het kan zelfs zijn dat je daarna de seksualiteit voor de rest van je leven niet meer oppakt, enkel vanwege die verkeerde benadering. Daardoor valt de seksualiteit weg en durf je er niet meer mee te leven. Dat is jammer, want zo ontstaat dikwijls de kloof tussen mensen. Ze kunnen elkaar niet meer aanhalen en het verlangen dat er in hen is, niet meer op een juiste manier tot uitdrukking brengen. Dit schept een verwijdering binnen veel koppels en tussen veel mensen omdat seksualiteit, op de verkeerde manier gestart, geen uitweg vindt en geen uitwerking krijgt in het dagelijkse leven. Ze is buiten de werkelijkheid geplaatst, omdat er een verkeerd soort energie aangebracht is.

Liefde brengt daarin altijd de oplossing en het is nooit te laat om dit te leren. Zelfs mensen die helemaal op de seksuele toer gegaan zijn, kunnen nog altijd weer leren wat liefde is en dit kan dan ook weer heel belangrijk zijn voor de seksualiteit.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 105-107

Wijsheid 1Morya symboolLiefde brengt het leven aan. Liefde zal de derde zoeken binnen de relatie, liefde zal het kind aanbrengen, liefde zal het Goddelijke opsporen in wat tegenwoordig is. Liefde zal dus telkens die energie aanbrengen die belangrijk is voor de harmonie tussen de twee. Liefde doet het werk. Liefde is dat wat licht brengt in de duisternis, liefde is de energie die zacht maakt wat hard is. Want veel mensen knappen af op seksualiteit vanwege hun eigen innerlijke hardheid. Veel spelletjes worden gespeeld binnen de seksualiteit die niets te maken hebben met seksualiteit, maar met uitdaging, met verrekenen, met afrekenen zelfs, met haat en jaloezie en met alle mogelijke denkbare toestanden. En dit maakt de liefde tot een vals spel, waar men niet weet wat het eigenlijk is om liefdevol te zijn en seksualiteit te beleven.

Het gevoeligste punt tussen de mensen

Vandaar dat er zoveel schort aan deze toestanden van seksualiteit. Het is iets wat heel gevoelig ligt, het is misschien wel het gevoeligste punt tussen de mensen. Waar het ooit samengaat met liefde, zal je ondervinden dat dit een hele weg veronderstelt, dat je dus een weg af te leggen hebt, misschien wel van jaren, eer je daarbij kan. Wat je dan beleeft, is buitengewoon, want dan heb je in één keer de rust, de vrede en het Goddelijke, het harmonieuze in je leven.

Samen in het Goddelijke treden

Dit betekent dat, als je zoveel van de weg hebt afgelegd, je dan pas gaat vermoeden wat het zou kunnen zijn om samen in het Goddelijke te treden. Maar daar is op de hele aarde nog geen begin mee gemaakt. Er zijn uiterst weinig mensen die binnen het Goddelijke seksualiteit kunnen beleven. Het is ondoenlijk, men haakt meestal af. Toch zeg Ik: “Seksualiteit kan samengaan met het Goddelijke.” Wanneer men denkt aan het Goddelijke, leeft vanuit het Goddelijke en de kracht van het Goddelijke aanvaardt in zijn leven, kan seksualiteit tot een extase worden die men niet begrijpt op deze aarde. Het is iets wat in de verre toekomst ligt.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 111-112

Wijsheid 1Morya symboolDe gevoelssfeer is iets onbestendigs. Als je in de gevoelens zit, dan ga je je de ene keer zo voelen en de andere keer weer anders. Dat kan je heel goed weten. Het is een wisselend gegeven; er bestaat niet zoiets als duurzame gevoelens. Je kan dus een bepaalde ervaring hebben en je daar zo of anders bij voelen. Liefde is totaal anders. Liefde staat boven de gevoelens. Je kan seksualiteit beleven vanuit liefde en dan is ze zoals ze is, maar je liefde is daarom niet meer of minder en dat maakt een totaal verschil. Je kan in een veel grotere ontspanning dezelfde seksualiteit beleven. Het wordt een heel andere, veel diepere ervaring, die gericht is zowel op de ander die bij je is als op het kind dat je eventueel aantrekt, omdat je het verwacht. Want dit behoort ook tot de mogelijkheden van de seksualiteit, dat het over vruchtbaarheid en over personen en een reëel contact gaat. Dit zijn allemaal heel belangrijke momenten in het leven en alles wordt gedragen door de seksualiteit. De seksualiteit geeft er als het ware voeding aan.

Gevoelens moet je eerst leren kennen

Als je met seksualiteit bezig bent, ben je eigenlijk met je leven bezig, en dat gaat veel verder, duizendmaal verder dan gevoelens. Maar gevoelens moet je eerst leren kennen. Dat wil zeggen: je moet iets kunnen voelen voor elkaar. Als zelfs dat er niet is, is het heel moeilijk om seksueel om te gaan met elkaar; dan wordt het prostitutie. Dat bestaat dus ook, dat men zichzelf verkoopt, maar dit is maar een schijn, het is niets in vergelijking met wat het werkelijk kan zijn.

Net zoiets als het droomleven

Het betekent ook voor de mens zoiets als een zoeken naar de diepte van het leven. De diepte kan je stelselmatig en systematisch proberen te benaderen, maar in het leven zelf gaat het niet zo, in het leven is het heel afwisselend. Als je seksueel bezig bent met de ander, kan je de ene keer dit beleven en de andere keer dat. Het is net zoiets als het droomleven. Het brengt stukjes ervaring aan, in die zin dat je de ene keer dit hebt ervaren, de andere keer dat, en in zijn geheel genomen kan het dan een heel rijke inhoud krijgen die een evolutie in zich draagt.

Altijd hopen op een verdieping

Naarmate je je leven verder verdiept, zal je zien dat ook de seksualiteit een andere beleving brengt en laat ervaren. De mens moet dit zien en daarin evolueren. Denk nooit: ‘dit is hopeloos, ik ben hier met iets bezig wat geen schijn van kans maakt in mijn leven, of wat wegvalt of totaal onredelijk geworden is’. Nee, je moet altijd hopen op een verdieping en dit is een boodschap die Ik zou willen geven aan mensen die soms op een dood spoor zitten met hun seksualiteit: ze kunnen en mogen en moeten verder gaan dan de gevoelens.

Gevoelens dragen de uitdaging in zich om verder te gaan, want doordat je in de gevoelens leeft, zal je zien dat seksualiteit onbevredigend blijft. Het kan wel even leuk zijn, maar als je binnen de gevoelssfeer leeft, gaat het op de lange duur echt vervelen.

Het is wel zo dat seksualiteit in zichzelf altijd weer de uitdaging vindt om dingen te gaan doen die niet afstompend zijn en niet anders dan men denkt dat ze moeten zijn. Want als de seksualiteit anders is dan dat men denkt dat ze moet zijn, komt men in onvrede met zichzelf.

De dominante figuur

Veel vrouwen leven in onvrede met zichzelf, omdat de man dikwijls de dominante figuur speelt in de seksualiteit, wat natuurlijk is, maar niet bevredigend voor de vrouw. Zij vindt dan haar eigen ritme niet in de seksualiteit en voor haar gevoel mislukt het, want dan gaat ze niet meer mee in de seksualiteit, protesteert ze en haakt soms zelfs af. Maar dit kan evengoed voor de man het geval zijn, daar is geen algemene regel voor. Waar het samen kan gaan, is het mooi als het kan groeien. Waar het samengaat en niet kan groeien, is het weer anders. Er valt daarover zoveel te zeggen, maar Ik zal nu niet verder op dit probleem ingaan.

Niet uit te spreken

Het is belangrijk dat je je binnen de seksualiteit bewust bent van hoe je je daarin voelt, en dat je dit gevoel tot uitdrukking probeert te brengen en zo zacht bent met de ander dat het voor hem of haar mogelijk wordt om ook zijn of haar gevoelens tot uitdrukking te brengen. Dit is heel belangrijk, want daar waar je niet oppast, zal je de ander kwetsen. Het ligt uiterst gevoelig binnen de seksualiteit want veel dingen zijn niet uit te leggen of uit te spreken, omdat dat ten eerste zeer storend werkt en er ten tweede eigenlijk geen aanleiding toe is. Want seksualiteit is zoiets als een stroom, het komt en het gaat en er is zoveel in te beleven dat de beleving zelf zeer afwisselend is van het ene moment op het andere. Er is als het ware sprake van een opbouw en een neergang. Er zijn duizenden fragmenten die besproken zouden moeten worden en wanneer men er dan daadwerkelijk over spreekt, haalt men maar één fragmentje naar boven. Vandaar dat men de ene keer zus en de andere keer zo over dezelfde seksuele ervaring kan spreken.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 112-116