Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Spelen met kinderen

Wijsheid 5Morya symbool Probeer de beperktheid van je gedachten los te laten en probeer in alle mogelijke richtingen te kijken. Probeer je te vormen zodat je een openheid hebt in je bestaan en dat je kan leren van alles en van iedereen, want dit is belangrijk. Als je kan leren van de man of de vrouw die je ontmoet, dan zit je in een juist proces. Dan sta je daar tegenover met open ogen, met een open hart en neem je daarvan wat voor jou belangrijk is. Als je van iemand kan leren dan kan je vooruitgaan. Maar om te kunnen leren, is het belangrijk te weten dat die ander iemand is zoals jij bent. Kijk dus nooit op naar die ander. Kijk ook niet neer. Maar sta open zoals een kind openstaat voor andere kinderen en voor de wereld en voor zijn ouders en voor iedereen. Als je wordt als een kind en je openstelt voor de ander, dan neem je de dingen op die voor jou belangrijk zijn op dit moment en dan spaar je ze niet op, je laat ze ook weer gaan. Dus je neemt op wat er op te nemen is en je houdt je er verder niet mee bezig want straks zijn er weer andere dingen om op te nemen en het is vooral de openheid die telt.

Als je open bent voor elkaar, dan kan je enorm veel leren en dan zal je spontaan met dingen naar voren komen die voor jou op dit moment belangrijk zijn maar straks misschien niet meer. Bekommer je daar niet om. Doe gewoon de dingen waarvan je vindt: ‘dit is belangrijk op dit moment en dit wil ik nu beleven’, net zoals een kind.

Een kind wil dit of wil dat en dan doet het dat onmiddellijk. Het stelt zich geen vragen. Het doet niet alsof. Nee, het is echt en op deze manier komt het ook in de echte werkelijkheid te staan. Het kind draagt de openheid in zich. Het aanvaardt dat God bestaat en het aanvaardt dat zijn medemens een bepaalde betekenis heeft voor hem of voor haar. Dit maakt spontaan zijn leven uit. Het is pas door de hardheid van de wereld dat het zich langzaam zal sluiten. Maar kinderen zijn heel sterk. Ze kunnen in elke situatie komen en er zich toch doorslaan. Kinderen kunnen voortdurend weer fris en nieuw naar de dingen kijken en ook op een nieuwe manier met alles omgaan.

Als je met kinderen omgaat, durf dan van die kinderen te leren. Probeer hun frisheid, hun openheid als het ware na te bootsen als je ze zelf kwijt bent. Of je kan opnieuw worden zoals een kind en meegaan in dezelfde spontaniteit. Speel met hen, wat wil zeggen dat je de vlakken door elkaar haalt en dat je op alle vlakken jezelf kan zijn. Durf dat te leren.

Speel met kinderen maar speel ook in je leven. Probeer het zo te doen dat je niet vasthoudt aan bepaalde ideeën. Je kan dus bepaalde ideeën laten varen om te zeggen: “Morgen is er weer een andere dag, met andere dingen, andere woorden, andere elementen die naar voren zullen komen en waar ik mee kan spelen.”

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het worod in de stilte, blz. 192-194