Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Verslaving

Wijsheid 2Morya symbool(vervolg van Het lichaam) (...) Je moet je lichaam jou niet laten bevelen. Jij bent meester van je lichaam. Als je tot een verslaving komt, is er een ommekeer gebeurd. Dan is het je lichaam dat protesteert en dat het ritme stelt, en dat zegt: “Kijk, ik wil dit en ik wil dat.” Als je te zwak omgaat met dat lichaam, zal je voortdurend in de verleiding komen om daaraan toe te geven en dan word je de slaaf van je eigen lichamelijk­heid. Dit heeft geen enkele betekenis, want dan leef je niet. Dan word je geleefd. Het element lichamelijkheid grijpt dan naar de verkeerde dingen, want het gaat af op de herinnering en de herinnering heeft een soort ge­schiedenis in zich van wat je het hebt toegestaan te doen. Deze geschiedenis bepaalt dan ineens jouw leven en het is absoluut niet nodig dat je dit ervaart en dit doorleeft, daar komt alleen narigheid van. Weet dat het lichaam niet zelf kan redeneren over zijn toestand en niet zelf kan aangeven wat het eigenlijk wil. Het lichaam is een soort automaat die bestuurd kan worden. Als je het op zichzelf laat draaien, zal het wel zelf draaien omdat het dit gewend is maar het weet zijn eigen ritme niet. Probeer daar heel alert op zijn.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 114-115

Wijsheid 5Morya symbool Wanneer je met je lichaam bezig bent, kijk dan wat je wil beleven met dat lichaam en weet dat dat lichaam een instrument is dat volgzaam kan zijn en dat heel dociel is op bepaalde momenten. Het is eigenlijk een soort slaaf, een instrument dat steeds volgt als je er de wil in plaatst. Er zijn mensen die door het lichaam als het ware ge­bracht worden van hier naar daar. Dan laten ze eigenlijk dat lichaam spreken. Ze zetten niet de wil daarin maar ze plaatsen alleen maar een soort misver­stand in dat lichaam, alsof dat lichaam zou weten wat het belang­rijkste is in het bestaan. Het lichaam heeft een eigen taal. Het heeft zijn eigen uitdrukking. Het heeft zijn eigen verlangens en dat weet je. Maar dat is nog niet wat jij wil in het bestaan. Kijk naar het lichaam als naar iets wat tot onderdanigheid gedwongen moet kunnen worden. Ervaar niet alleen het prettige met je lichaam, maar zie ook dat het lichaam zoiets is als een instrument dat heel volg­zaam moet kunnen worden gemaakt. Als je dit kan, als je een discipline oplegt aan het lichaam dan zal het je dienstbaar zijn als een instrument en zal het je ook ant­woorden. Dus, wat je dan wil van het lichaam, dat zal het doen. Weet dat jouw lichaam voortdurend zijn grenzen kan verleggen.

Wanneer je met dingen bezig bent in de uiterlijke wereld, waar je lichaam aan moet voldoen, dan is het zo dat je het tot op een bepaald niveau kan dwingen en dat mag je ook doen. Wees niet te zacht met je lichaam. Weet dat er een structuur moet worden aangebracht in je leven en dat je dat kan doen met een zekere overtuiging en dat het belangrijk is dat je lichaam daaraan beantwoordt. In veel gevallen, in de moderne wereld, weten de mensen dit niet en volgen ze soms zelfs in hoofdzaak hun lichaam in zijn verschillende noden. Daaruit ontstaan heel veel versla­vingen want zowel in eten als drinken als in wat dan ook van het lichaam, kan de mens een soort verslaving ontdekken wanneer het lichaam de bovenhand neemt en zegt wat er moet gebeuren in het leven.

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz.171-172