Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Ziekte

Wijsheid 7Morya symboolIedere keer dat je vragen stelt over jezelf, vanuit jezelf, kan je zien dat je meer kracht ontplooit. Je ziet dan wat het is om bepaalde dingen op orde te stellen - voor jezelf alweer. Wanneer je je concentreert in je eigen leven, zal je opnieuw de krachten verzamelen om vooruit te gaan. Soms zijn mensen futloos en soms denken ze dat ze niet vooruit kunnen omdat er bijvoorbeeld een ziekte is waar ze geen raad mee weten, of dat ze in een toestand verzeild raken waar ze niet op gerekend hadden. En dan durven ze niet meer naar zichzelf te kijken omdat ze denken dat ze een grote fout hebben gemaakt, of dat ze iets niet hebben kunnen zien, of dat ze ergens in gebracht zijn zonder dat ze dat wilden, en dan weten ze dikwijls geen raad met zichzelf.

Soms durven mensen niet naar anderen te gaan en durven ze zelfs niet naar zichzelf te kijken en toch is het heel goed om met jezelf in contact te staan, om te kijken naar je eigen zoeken, naar je eigen vragen. En wanneer je je vragen durft te stellen over jezelf - met andere woorden, wanneer je andere dingen durft los te laten, want dat komt op hetzelfde neer - dan begrijp je meer van het leven.

Het is niet door te kijken in alle richtingen, het is niet door voortdurend bezig te zijn op deze aarde, maar door werkelijk naar jezelf te kunnen kijken dat je meer van het leven begrijpt.

De puzzel van het leven ligt verweven in je eigen hart, in je eigen zoeken, in je eigen denken, maar je denken brengt je soms uit jezelf. En daar moet je op bedacht zijn, dat je traag gaat met je denken, dat je nadenkt over je leven. Dat je eerst de ervaring hebt en dat je dan nadenkt over deze ervaring, zodat je woorden vindt die zeer dicht bij de ervaring aansluiten. Je moet dus altijd zien dat je het denken binnen je bereiken plaatst, binnen je leven.Je moet je denken eigenlijk zo vormen dat je met je denken stilaan je leven meer tot uitdrukking kan brengen: ‘wat heb ik precies ervaren en opwelke manier kan ik dat beschrijven en tot uitdrukking brengen?’ Dan zal je ondervinden dat je niet altijd de woorden hebt om dat te kunnen beschrijven en dat is ook niet nodig. Maar door dat scherpe kijken naar je leven, kan je duidelijker vragen stellen over jezelf; hoe je verder kan met je leven. Op deze manier ga je vooruit en op deze manier begrijp je wat er aan de hand is in je bestaan.

Fragment uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, blz.182-183

Wijsheid 8Morya symboolDe aarde is voor jou een perfect systeem. Als je kan inzien dat alles erin aanwezig is wat nodig is, dan kan je gelukkig worden omdat je beseft dat er ook altijd voldoende redenen zijn om gelukkig te zijn. In welke situatie je ook zit, waar je ook mee bezig bent en wat ook je lot is, je hebt altijd redenen om gelukkig te zijn. Dit kan je pas werkelijk beseffen wanneer je het doorleefd hebt. Als je bijvoorbeeld heel ziek bent en bijna geen toekomstperspectieven meer hebt, dan kan je toch heel gelukkig zijn omdat je weet: ‘ik sta in het leven, ik weet dat ik nu leef en ik weet dat ik nu kan genieten, ondanks mijn ziekte.’ Als mensen het zo kunnen bekijken, dan is er een begin gemaakt van genezing.

Want heel veel mensen zijn in een ongezonde toestand gekomen omdat ze in feite zichzelf ziek maken. Ze zijn verdwaald in een mist die hen verhindert om geconcentreerd bezig te zijn. Daardoor gaan ze uit zichzelf, worden ze als het ware verscheurd en ondergaan ze een vertragingsproces. Alles in hen werkt trager: de gedachten, de gevoelens, het lichaam ...

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz. 94

Wijsheid 1Morya symboolDe vreugde van de ene mens is niet de vreugde van de andere mens. Je hebt je eigen vreugde. Je hebt een bepaalde samenstelling van energieën en krachten in jezelf die jouw vreugde maken. Daardoor kan je vreugde de ene keer helemaal anders zijn dan de andere keer, omdat ze samengesteld is uit andere krachten. Hoe meer krachten je kan aanspreken om één handeling te stellen, hoe meer vreugde er in die ene handeling aanwezig kan zijn. Als je dus een handeling kan stellen vanuit een overtuiging, een liefde, een eerlijkheid, een eerbied - dit zijn allemaal verschillende krachten - dan kan de vreugde zoveel groter zijn.

Daarom moet je, als je met krachten bezig bent, een onderscheid leren maken in wat je drijft. Het kan één bepaalde kracht zijn, maar het kunnen ook vele krachten zijn die je in een bepaalde richting drijven. En wanneer dit goede krachten zijn - krachten die je dus drijven naar het goede in je leven - zal je ontdekken dat je zoveel meer aan je leven hebt. Dit brengt weer grotere vreugde.

Kijk naar je innerlijk

Je kan dus groeien in kracht en daardoor ook groeien in vreugde. En pas op, innerlijke kracht gaat niet altijd samen met uiterlijke, lichamelijke kracht. Je kan uiterlijk verzwakt zijn, zelfs ziek zijn, en toch een immens grote innerlijke kracht hebben. Je vreugde kan zelfs tijdens je ziekte nog groeien. Hoe de mens een kracht gebruikt kan je dus niet aflezen aan zijn uiterlijkheid.
Je moet naar je innerlijk kijken en daar zien welke kracht of krachten je gebruikt en hoe van daaruit de vreugde komt. Om tot vreugde te komen, is het belangrijk dat je dit opmerkt in je eigen leven, want je moet iemand worden die het aandurft liefdevol en vreugdevol te leven, op zo’n manier dat je zegt: “Dit is mijn leven, zo is mijn leven.” Als je dit kan doen, word je iemand die aangenamer, krachtiger en interessanter leeft. Iemand die gedragen wordt van de ene handeling naar de andere.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 55-56

Wijsheid 2Morya symboolJe moet niet altijd jonger willen zijn hoor, dat niet, maar je zal ondervinden - hoe oud je ook wordt - als je met een vreugde durft te leven, dat je gezicht toch jonger zal zijn. Dat zelfs je hele lichaam jonger zal aanvoelen, jonger en soepeler zal zijn, wat de ziekte ook is waar je doorgaat en wat je ook te dragen hebt. Een ziekte kan namelijk zo zijn dat ze je in een wanhoop laat leven. Maar als je het leven zelf benadert vanuit een eeuwigheidperspectief, hoef je nooit wanhopig te zijn. Dan kan je met iedere ziekte leven en kan je zelfs in die ziekte gelukkig zijn, zodat je weet: ‘hier heb ik misschien wel een heel groot punt van effect op mijn lichaam.’

In de meest moeilijke, benarde situaties kan je op de meest efficiënte manier vooruitkomen. Als het echt moeilijk wordt in je leven, als je een beproeving hebt in je lichaam, is dit het punt waarin je ongelooflijk veel kan doen voor dit lichaam. Want als je daar vreugde in kan krijgen, dan is er een echte transformatie.

Het contact met je lichaam

Toch kan het zijn dat je het niet kan zien in dit ene leven. Maar dan kom je in een volgend leven en heb je zoveel strijd geleverd dat je daar ineens grip krijgt op dit organisme op een totaal nieuwe manier. Je wordt geboren met een mechanisme in je dat een ontplooiing in zich draagt, en dan voel je je lichaam veranderen en vooral het contact met je lichaam verandert. Dan kan het zijn, in een volgend leven, dat je ineens heel mooie ledematen hebt of heel mooie ogen of een heel mooi lichaam. Fysiek is dat dan, omdat je vanuit die sprankelende tegenwoordigheid met je lichaam hebt geleefd. Zo is het dat het lichaam zich gaandeweg transformeert. Je kan het niet zien in één leven, maar je moet weten dat deze krachten bestaan, dat je over deze krachten beschikt en dat je daar grootse dingen mee kan doen elk moment van de dag.

Tot één minuut vóór je dood blij zijn met je lichaam

Wanneer je naar je lichaam kijkt, dan moet je niet de indruk hebben dat het af is, dan moet je niet de indruk hebben dat je daarmee tevreden bent, maar je mag wel de indruk krijgen dat je daarmee gelukkig kan zijn, dat je blij kan zijn dat je in een lichaam leeft. Kost wat kost moet je het zo kunnen zien.

Wat je lichamelijke toestand ook is - en het mag een ziektetoestand zijn of het mag een vervelend iets zijn - het is belangrijk dat je blij kan zijn met dit lichaam, heel eigenaardig is dat. Tot één minuut voor de dood moet je blij kunnen zijn met je lichaam. Dit zou ideaal zijn. Dan ga je heel anders om met dit lichaam. Dan doe je dingen die ongelooflijk mooi zijn, want dat is het hele punt. De mens durft soms dit lichaam niet te aanvaarden dat hij eigenlijk cadeau heeft gekregen. Hij gaat er zo mee om dat hij het zich toe-eigent en sommigen zeggen zelfs dat ze dit lichaam zijn en als dit lichaam verdwijnt, dat ze dan zelf verdwenen zijn. Ze zijn zo één met dit lichaam dat ze denken dat ze dat lichaam zijn. Dat is een heel grote fout die ze maken, omdat ze dan de werkelijkheid niet kunnen zien van deze lichamelijke toestand waarin ze zijn.

Als de mens blij zou kunnen zijn met zijn lichaam, zou er een totaal andere energie in het lichaam komen. Er zou een soort stroming teweeggebracht worden van de kruin naar de voeten en dan komt er een eenheid in het beleven van dit lichaam, dat weer vanuit verschillende facetten deze zelfde eenheid kan beleven. Dan kan de mens met zijn denken naar elk punt van zijn lichaam gaan en een eenheidsgevoel hebben in zijn beleven.

Het wonder van de lichamelijkheid

Het is heel belangrijk voor welke lichamelijke ervaring dan ook, dat je op een bepaald punt in dit lichaam aanwezig kan zijn met je bewustzijn en dat je toch een eenheidsgevoel hebt. Het wonder van de lichamelijkheid is dat je helemaal in dit lichamelijke aanwezig kan zijn op één punt en de hele structuur en de hele energie van dit lichaam op dit ene punt kan voelen. Dit is een fantastische ervaring.

De grote verleiding is een punt te zoeken waar het wringt, waar er pijn is, waar er een druk is, waar een oorzaak ligt van iets wat aan het veranderen is. Als je daar gaat verblijven met je aandacht, dan zit je in de pijn en niet in het eenheidsgevoel, dan zit je met iets wat gebroken is. Dit moet je niet doen, niet te veel doen, want het signaal van pijn dat je opvangt, moet er maar eventjes zijn, om naar te kijken of je daar iets aan kan doen en dan moet je het weer loslaten. Ga niet in die pijn leven, maar in een ander punt waar je je heel goed kan voelen.

Het punt tussen de wenkbrauwen

Het belangrijkste punt van je hele lichaam om in te durven leven, is het punt tussen de wenkbrauwen. Daar zou je heel regelmatig naartoe moeten kunnen gaan, omdat je daar weer een andere openheid kan krijgen voor het universele gebeuren dat samengaat met je lichaam. Dit punt dat men het derde oog noemt, is het punt dat de opening maakt naar de kosmische ervaring van het Goddelijke ín deze aarde.

Het derde oog is het punt van het zien van de werkelijkheid van deze aarde, maar op een ander niveau. Dit moet je leren. Je moet daar kunnen verblijven zonder daar te kijken, maar vanuit een eenheidsgevoel.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 104-108

Wijsheid 4Morya symboolDe medemens zal er heel verwonderd over zijn dat iemand met een dergelijke kracht kan leven. Want iemand die liefdevol is, verovert de harten. Kijk naar mensen die werkelijk liefdevol zijn op deze aarde: ze worden een magneet, ze worden universeel. Wanneer je zelf met deze krachten van de liefde gaat werken, zal je zien dat je ongelooflijk veel mensen aantrekt in je eigen bestaan en dat je leven totaal verandert. Je moet wel rekening houden met een zeker tijdsverloop, want als je daarmee begint, zal je onmiddellijk het effect voelen. Het zal jezelf transformeren.

Dan kan je ziek worden, of in je innerlijk tot een opstand komen en zelfs in een innerlijke strijd verwikkeld raken. Maar uiteindelijk zal je die strijd winnen want het is je ziel die je zal leiden. Wanneer je met liefde leeft, krijg je een andere stem in je eigen hart: de stem van de liefde. Je zal ondervinden dat je geleid wordt van het één in het ander. Dit maakt dat je de juiste mensen aantrekt, de juiste mensen ontmoet en ook op een nieuwe manier geconfronteerd wordt met mensen die verschrikkelijk lastig kunnen zijn. Want dan trek je zowel goede als slechte mensen aan en heb je daar iets mee te doen, heb je een taak te vervullen.

Dan is het zo dat je je werkelijke taak krijgt omdat je dan pas begint te beseffen wat jouw werkelijke betekenis is op deze aarde. Dan word je licht en liefde voor de anderen. Dan heb je een uitstraling en is het zo dat je zowel door de grote ruimten gaat als in de kleine ruimten komt. Dit moet je niet proberen te begrijpen. Ik zeg dit opdat je daar even over zou nadenken. De grote ruimten, daarmee bedoel Ik de hemelen, en de kleine ruimten, daarmee bedoel Ik wat men wel eens de hel genoemd heeft. Dat zijn dus de mensen, de wezens die met verschillende energieën bezig zijn. Deze zal je allemaal aantrekken. Ze komen op je weg en wat je nodig hebt, wordt door God naar jou toe gebracht.

Want als je vanuit de liefde leeft, komt alles op je weg wat je nodig hebt om te groeien, zowel het witte als het zwarte, het mooie als het lelijke. Het is er allemaal en alles heeft een betekenis vanuit het Goddelijke. Dan wordt je leven een Christusleven. Dan wordt je leven nieuw, want op deze manier volg je wat Jezus heeft gedaan op deze aarde: Hij laat toe dat de Christus Zijn kracht uitoefent over jouw leven. Dan ontwaakt de werkelijke liefde in je hart en zal je zien dat je daarin steeds verder gaat. De gedachte kan daarin niet volgen, maar ze zal uiteindelijk wel begrijpen waarover het gaat.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz.93-95

Wijsheid 6Morya symbool Welke jouw toestand ook is waarin je verzeild geraakt: van duisternis, van leed, van pijn, van verleden, van ziekte, van noem maar op ... je kan altijd een beroep doen op het licht om je te troosten en om je te helpen. Het is het licht dat je verder zal brengen en je kan het zo zien en leren kennen, dat je opnieuw kan gaan geloven in het oorspronkelijke patroon waar je voorheen dus was. Je bent uit het licht, je bent van het licht, maar je komt in de duisternis terecht. Deze krachten zijn wat je zou kunnen noemen: een beproeving. Het is iets ergs, iets wat versluiert, wat tegengaat, waar je niet op gerekend hebt en waar je toch door moet, want daardoor wordt de intensiteit van het licht groter. Je zal meer aankunnen wanneer je eenmaal in het licht komt. Want ga je door de duisternis, dan heb je een enorm verlangen naar het licht en daardoor verhoogt je trilling. Daardoor kan je in een nieuwe sfeer terechtkomen waar je meer licht aankan. Want zou je helemaal in het licht geplaatst worden, dan kan je dat bijna niet doorstaan, dat is het onmogelijke van het licht. Verrassend misschien, maar het licht kan je ook beproeven.

Je komt echter niet in het licht, tenzij onder begeleiding. Als je naar het licht gaat, heb je altijd begeleiders. Je hebt altijd wezens om je heen die je helpen aan te passen aan het licht. De grote uitdaging is om te komen in het licht. Niet in de duisternis, want deze sprong is lange tijd geleden genomen. Nu moet je proberen in het licht te komen.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 72-73

Wijsheid 6Morya symboolHoe groter het licht, hoe groter de duisternis, zou Ik bijna parafraseren. Het is niet helemaal zo, maar in grote lijnen wel. Dus als je meer naar het licht gaat, kom je meer in de duisternis. Vandaar dat je eigenlijk niet goed kan oordelen over mensen. Zijn zij nu gefolterd, zijn zij nu gestraft, zijn ze nu uitgedaagd, is het nu dit of is het nu dat? Dat kan je allemaal niet zien. Ook wanneer je met duisternis, met ziekte, met leed geconfronteerd wordt, moet je niet gaan oordelen en niet onmiddellijk denken aan straf. Integendeel, probeer te zien dat er licht bestaat, dat je naar dat licht kan gaan en omdat je in het duister zit, dat je meer licht aankan.

De momenten waarop het heel moeilijk is - de meest duistere periodes - staan open voor de meest lichtbrengende wezens, voor het meeste en het grootste licht. De aarde verkeert nu in haar totaliteit in zo’n periode dat er enorm veel duisternis is, maar er is ook nog nooit zoveel licht geweest als nu. In deze zin moet je het dus kunnen interpreteren, ook in je eigen leven.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 74-75

Wijsheid 6Morya symboolWanneer je aan anderen overgelaten wordt, bijvoorbeeld als je ernstig ziek wordt en een operatie moet ondergaan, dan kan het zijn dat je in de tussentijd geleid wordt en dat er dus engelen rond je staan om je deze dingen in te geven die je dan moet doen. Dan kan het zijn dat je misschien denkt dat er niets gebeurt en dat je buiten jezelf bent, maar toch worden er veel acties ondernomen, ook innerlijk. Belangrijke dingen die je normaal bewust zou moeten kunnen toelaten en doen, maar wat je niet kan, worden dan overgenomen zodat het toch gebeurt. Er zijn heel veel mogelijkheden aangeboden door de engelen, waar de mens geen weet van heeft en die toch een grote functie hebben in zijn leven. De engelen zijn altijd aanwezig op momenten dat het moet, het is dus nooit zo dat een engel te laat komt, dit is zijn hoedanigheid.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 188

Wijsheid 9Morya symboolHoe dan ook, ieder mens mag zich aan grote moeilijkheden verwachten, want het leven zal hem daarin brengen. Het is niet alleen door de verkeerde keuzes te maken in je leven dat je in moeilijkheden komt of door bepaalde dingen niet te zien - het leven zelf is een uitdaging. Je kan een ziekte krijgen die helemaal niet vanuit jou komt, maar die je vangt vanuit de heel grote wereld, zou Ik bijna zeggen. Omdat de wereld op bepaalde punten in een gebrek aan evenwicht staat en niet anders kan dan in die wanverhouding te staan. Daardoor komt er ziekte naar de mens die dikwijls niet van de mens zelf is. Je moet daar dus niet altijd je eigen karma in zien, het kan ook zijn dat de wereld daarin haar karma vereffent. Zo zie je dat je nooit kan oordelen over een mens.

Als je dus deze punten ervaart in je eigen leven en dat je met iets belast wordt, kan het toch zijn dat je ontdekt hoe je daarin verder kan gaan en daarin toch de vreugde kan kennen.

Dit is een heel moeilijk punt. Je zal zien dat je geconfronteerd wordt met werkelijkheden die jezelf overstijgen en daardoor wordt je leven groter. Zowel in het negatieve en het overwinnen van het negatieve, als in het positieve en het grotere geluk dat je dan kan ervaren. Je zal steeds verder kunnen gaan in steeds grotere werkelijkheden - wat je inwijdingen zou kunnen noemen - omdat je een groter bewustzijn krijgt en een grotere verbondenheid, zowel met de dingen als met de mensen.

Fragment uit Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven, blz. 193-194