Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Zwangerschap

Wijsheid 2Morya symboolElke centimeter geduld is belangrijk. Alles wat je in je leven doet, zou je kunnen zien als een uitdrukking van geduld. Nu is dat een eigenaardige uitspraak want Ik wil dat je vooruitgaat en Ik wil ook nog dat je in een bepaald tempo vooruitgaat. En toch verbind Ik daar onmiddellijk aan: geduld, geduld, geduld. Want als je dit niet hebt, lukt het niet echt. Als je gehaast bent, zal je nooit komen waar je moet zijn. Als je geduld hebt en in jezelf kan afdalen om te wachten, om te strijden, maar dan vanuit een stilte, zal je vinden wat je nodig hebt. Dikwijls is dat zeer moeilijk, sommige mensen moeten jaren geduld hebben om iets te vinden wat ze echt nodig hebben. Dan moet je weten dat ook Wij dit weten, dat We dat geweldig waarderen, en dat We ook weten wat je nodig hebt, precies op het moment dat je het nodig hebt. Dan zal het er zijn en het zal bovendien het juiste zijn.

Dus als je geduld hebt, kom je het juiste tegen in je leven. Iemand die vanuit dit oneindig geduld zou kunnen leven, kan voortdurend het juiste tegenkomen. Maar dit veronderstelt dat je een ander ritme aanneemt, dat je kan leven met een stilte in je hart, met een verwachting.

Over zwangerschap

Ik kan het eigenlijk niet beter uitdrukken, want de moeder die een kind verwacht, kan zich rond dat kind gaan gedragen als iemand die afwacht, die verwacht, die weet dat wachten het belangrijkste is wat ze kan doen. Ze maakt de groei mee en iedere beweging, ieder contact dat er is met dit kind, is belangrijk. Want dit is het voedsel dat het kind krijgt, de aandacht van de moeder, de aandacht van de vader, het begeleiden vanuit een liefde, vanuit een stroom die een werkelijkheid is voor dit kind. Waar dit niet het geval is, waar er niet zo’n stroom is, waar er geen hartenstroom is, kan het kind niet echt groeien. Het zal wel groeien, de natuur zal haar werk doen maar het eigenlijke kind zal niet zo gemakkelijk komen. Het zal niet zo gemakkelijk aandachtig zijn, het zal niet in zo’n concentratie komen. Het zal niet geboeid zijn door wat er met dat lichaam gebeurt, door de groei van het lichaam.

Wanneer de hartenstroom er is naar dit kind, zal het erdoor geboeid zijn, want het ziet energie en daardoor is het gericht op zijn moeder en is er een echt contact. Het is een ander kind, het wordt anders gemaakt en het is een andere moeder. Daarom is er zoveel meer mogelijk bij een vrouw die weet wat het is om te verwachten, een vrouw die weet wat het is een kind te dragen en daarmee bezig te zijn vanuit liefde. Op deze manier worden alle grote mensen op deze aarde geboren. Het zou verteld moeten worden aan alle toekomstige moeders, dat de manier waarop ze verwachten zo anders is, de ene keer ten opzichte van de andere keer, en dat ze zoveel zelf in handen hebben. Ze moeten het weten opdat ze bewust leren omgaan met dit kind in een stroom van liefde. En die moeten ze zelf aanmaken. Daarvoor moeten ze met hun hart bezig zijn, daarvoor moeten ze durven leven vanuit hun hart met de beste bedoelingen. Maar niet alleen met de beste bedoelingen, ook met de juiste energie, dit wil zeggen, de juiste aandacht. Wat heeft het kind dat groeit nodig? Stilte, zachtheid, schoonheid, alle waarden van het leven heeft het kind nodig, waardoor het zijn geest kan ontwikkelen in de moederschoot. Want zijn ontwikkeling gebeurt niet buiten de tijd, het gebeurt ín de tijd. Zijn ontwikkeling buiten de tijd is af op het moment dat het in contact komt met de moeder.

Een idee voeden is als een kind voeden

Wat Ik zeg over het kind is ook waar voor de nieuwe ideeën die je in je draagt. Je moet ze als het ware bekijken, je moet er een aandachtige, eerbiedige houding tegenover hebben. Een nieuw idee is als een nieuw kind, het moet voedsel krijgen doordat je het aandachtig met een energie van liefde bekijkt. Als je zo omgaat met de nieuwe dingen die er in jouw leven plaatsvinden, juist in de diepte van je hart, dan zal je weten dat het ene idee niet het andere is. Een bepaald idee kan heel mager zijn, heel schraal, geen kans hebben op leven omdat het eigenlijk niet gedragen is vanuit liefde. Een idee dat gevoed wordt vanuit liefde kan een heel groot leven krijgen op deze aarde.

Als je met een plan bezig bent om iets te gaan doen in je leven, wees dan zo goed om dat eigenlijk te beminnen, om daarvan te houden. En je zal zien: het plan zal anders uitwerken dan als je er alleen maar op een verstrooide, afwezige manier mee bezig bent, zo van: ‘hop, heel vlug, dit of dat en nog dit of dat doen.’ Neen, als je praktisch gaat werken in het leven, zal je zien dat het ene idee heel anders is dan het andere idee, de ene uitwerking heel anders dan de andere uitwerking.

Ideeën die gedragen worden door liefde

Ik zou je vragen aandachtig om te gaan met de dingen die je hier gelezen hebt, en dat je daar iets van in je hart probeert te overwegen - Ik bedoel wel je hart, niet je hoofd maar je hart. Dat je iets daarvan in je hart opneemt en dat je dit overweegt wat voor jou praktisch is, waar jij dus iets aan hebt. Zeg niet: “Dit is een huiswerkje, ik zal dat vlug even doen.” Neen, dit heeft geen enkele zin. Je moet ook nooit een taak op je nemen die je niet op je wil nemen. Maar als je iets wil doen, doe het dan vanuit je hart en met liefde en volg dit idee, volg dit begrip, volg deze inzichten op een bepaalde manier dat je ermee gaat leven, dat je verwacht dat daar iets uit voortkomt. Als je dit kan, zal je ondervinden dat er inderdaad iets groeit in je, iets wat mooi is, iets wat een loopbaan tegemoet gaat, iets waar je leven door verandert. Want als het kind eenmaal geboren is, verandert je leven, je mag Mij geloven. Wanneer het idee eenmaal geboren is, verandert je leven. Dit moet je eveneens durven zien want ga je om met dit idee dan verandert het je leven. Ga je om met een ander idee dan verandert het ook je leven, in een andere zin.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 65-69