Meester Morya, schilderij door Rita Pulmans, copyright Mayil vzw

Meester Morya over zichzelf

In waarheid en toegankelijk over een Meester van Wijsheid spreken is niet gemakkelijk. Maar wie beter dan Meester Morya Zelf kan hier iets over zeggen? Hieronder staan passages uit de boeken waar Hij over zijn leven spreekt, over zijn taken en over zijn band met mensen.

Logo MM"De ervaring van het leven ligt in jezelf besloten. De ervaring van het echte, van het werkelijke, is een deel van je ziel. Deze ziele-ervaring, die in jou besloten ligt en die tot uitdrukking gebracht wordt in je leven, is het doel van je bestaan. Het is een bewustzijnsverruiming, waardoor je gelukkig kan zijn met deze momenten, omdat je weet dat ze nooit van je weggaan. Je bent daardoor ook in staat om de anderen te begrijpen. Er is geen kloof tussen jou en de ander. Er is geen kloof tussen jou en Mij. We kunnen elkaar begrijpen: jij kan Mij begrijpen en Ik jou.

Dat komt omdat de Goddelijkheid aanwezig is zowel in jou als in Mij. Vandaar dat er een grote uitwisseling mogelijk is. Dit houdt ook de mogelijkheid in om jezelf te leren kennen. Ook Ik ken Mijzelf maar ten dele, want hoewel Ik met oneindige mogelijkheden toegerust ben, zijn er toch dingen die Ik niet kan begrijpen. Er is een evolutie voor jou zoals er een evolutie is voor Mij. Een evolutie staat nu eenmaal nooit stil. Het is een proces dat nooit afgesloten is. We kunnen in elke richting bewegen, in elke richting ontdekkingen doen en vooruitgaan.

Er komt nooit een einde aan het ontdekken, maar het mag nooit een last worden. De tocht moet vreugdevol zijn. Leer met vreugde te evolueren en leer ook de vreugde een plaats te geven in je hart. Dit is wat Ik altijd zal beklemtonen: dat het werkelijk nodig is dat mensen uit de sleur stappen zodat ze vreugde kunnen beleven en in staat zijn om steeds verder te gaan in het ontdekken van de levens." Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, blz. 145-146

Logo MM"Als je naar mensen kijkt met een liefdevolle houding, dan zal je jezelf vernieuwen en zal je aan kracht winnen. Wanneer je dit gaat doen en wanneer je er rekening mee houdt dat het kan, dat je dus in die vernieuwing kan komen, zal Ik altijd aan je zij staan.

Je zal het soms beginnen te merken en soms zal je het idee krijgen dat je Mij ook voelt. Het zal zo zijn dat Ik je zal zegenen, dat Ik steeds met je bezig zal zijn en op een bepaald moment krijg je het idee dat het ook werkelijk zo is. Weet dan dat je met nieuwe dingen bezig bent en dat Ik er voor jou zal zijn als je Mij nodig hebt.

Ik weet wat Ik wil en Ik weet wat Ik zeg en Ik weet wat Ik doe. Dat betekent dat je in je eigen leven ook kan weten wat je wil, dat je kan weten wat je zegt en dat je kan weten wat je doet. Het is zo dat je ook naast Mij moet kunnen komen staan. Dat vraag Ik absoluut: dat je naast Mij zou komen staan zoals Ik naast jou sta.

Dat betekent dat je in de vernieuwing gelooft en in de verandering van jezelf, dat je daar uitdrukking aan geeft en dat je het gevecht durft te leveren op deze aarde. Ga niet naar de hemel maar vraag aan de hemel dat hij naar hier komt. Vraag dat je gesteund wordt in je dagelijkse werk maar ga niet naar de andere zijde. Het is nog niet de tijd. Het is een tijd om hard te werken op deze aarde en aan deze aarde maar op de eerste plaats aan je eigen innerlijkheid, je eigen goddelijke wezen. Probeer dit te ontdekken. Probeer daarmee te leven en vraag hulp als je het niet kan. Vraag wijsheid, vraag steun, vraag liefde, vraag geduld. Vraag dingen die jij belangrijk vindt in je leven en weet dat je gesteund zal worden. Ik zegen je." Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, blz. 214

Logo MM"Wanneer Mijn eigen bewustzijn naar deze aarde kijkt, dan is het zo omvattend dat Ik bij manier van spreken elk ding op deze aarde kan doorgronden, opnemen, verwerken en teruggeven. En toch blijf Ik op deze aarde, omdat er een oneindigheid is die Mij steeds boeit en omdat de energie van het Goddelijke Mij hier behoudt. Het maakt dat Ik, in verbinding met de oneindigheid, deze aarde zichzelf kan laten zijn en steeds beter zichzelf kan laten zijn." Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 86

Logo MM"Open je zover je kan voor de Goddelijke Werkelijkheid, daarin is zoveel meer mogelijk dan in het dagelijkse leven. Daar wil Ik de nadruk op leggen, dat er Meesters en Wijzen zijn en dat er mensen zijn die elkaar kunnen helpen en dat jouw liefde gelijk is aan Mijn liefde. Er is misschien een graadverschil, maar het is dezelfde liefde. Liefde is liefde, liefde komt uit God. Liefde geeft een energie die in staat is om mensen en het zelf te veranderen, te openbaren. 

Als je dit zal beseffen, zal je met je eigen kracht beginnen te werken en staan wij schouder aan schouder, gaan wij in dezelfde richting vooruit. En je zal merken, als je eerlijk bent met jezelf, dat je tot dezelfde conclusies komt, dat je tot dezelfde ideeën komt als Ik. Alleen, jouw verwoording zal misschien helemaal anders zijn dan de Mijne, maar de waarheid zal dezelfde zijn. Wat wij naar voren brengen zal hetzelfde zijn. De diepte van het leven kunnen wij raken en kunnen wij tot uitdrukking brengen. 

Het is heel belangrijk dat de mens dit probeert en dat hij zijn eigen leven probeert te verdiepen zodat hij aansluiting vindt bij degenen die op dezelfde manier durven en kunnen leven. “Dit is een hele weg” zal je Mij zeggen, en toch is het haalbaar. Het is haalbaar vooral voor deze generatie. 

Nooit eerder op deze wereld zijn de kansen voor mensen zo groot geweest, in bepaalde sectoren althans. Niet overal op deze wereld, maar in bepaalde delen van deze wereld is er een ontwikkeling op het mentale gebeurd die nu ongeveer af is, en waar de vraag zit: ‘en nu, hoe moeten we nu verder? Met ons verstand kunnen we niet verder want wij vinden geen oplossingen meer die wij eigenlijk redelijkerwijze kunnen halen.’ Dan zou je moeten kunnen vinden dat er toch nog oplossingen zijn, maar vanuit een andere richting. En dan is de vraag: ‘waar zit deze richting? Waar zit de diepte en hoe kunnen wij met deze diepte in contact komen?’ 

Deze diepte, moet je weten, is bevolkt. Zij is niet wezenloos. Ze is een diepte die een mond heeft, die ogen heeft, die oren heeft, die een groot bewustzijn heeft. Sommigen zullen de diepte van het leven herkennen als een bewuste energie, zonder daarin een persoon of een persoonlijk iets te zien. Anderen zullen deze diepte kunnen zien als een persoonlijk iets. Dat maakt eigenlijk niet veel verschil want het bewustzijn van het Goddelijke is werkzaam in elk van deze elementen. Ik wil maar zeggen dat je op weg naar het Goddelijke, Mij zal tegenkomen als een leidende figuur. Dit ben Ik altijd geweest op deze aarde en dit zal Ik ook altijd blijven. Het is Mijn taak mensen te helpen." Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, blz. 44

Logo MM"Je kan de dingen niet forceren. Dat moet je ook niet willen doen. Je kan wel het geduld opbrengen om rustig te worden ondanks het feit dat het zo moeilijk is. Dan hecht je ook een andere waarde aan het leven, je bouwt een dieper begrip op. Mensen die met een zuiverheid leven worden innerlijk altijd geholpen, er is geen uitzondering. Waar je met een zuiverheid leeft, worden de dingen die je moet begrijpen naar jou toegeschoven. Telkens zijn er dan momenten dat je die dankbaarheid voelt ondanks de moeilijkheden, en dat je weet: ‘het is net alsof de puzzel in elkaar valt en dat ik nu meer begrijp, want ik begrijp de dingen die ik vroeger zelfs niet kon benoemen en nu ineens worden ze mij duidelijk.’

Er zijn zaken die wezenlijk belangrijk zijn in jouw leven en het is wel dat er ook altijd een troost is. Er zijn momenten dat je het moeilijk hebt, maar te midden van de moeilijkheden zal je ervaren dat er iemand naast je staat, dat er in jou iets gebeurt, dat er iets is wat je duidelijk gemaakt wordt en dat er zo’n diepe, grote vreugde kan zijn te midden van het lijden, zelfs te midden van een opstandigheid of iets dergelijks in jouw leven.

Weet dat de onzichtbare werkelijkheid in jouw bestaan voor Mij zichtbaar is en dat ze ook voor jou zichtbaar kan worden. Wees nooit ontgoocheld maar wees blij met het leven, in welke richting het ook gaat. En weet dat je desondanks fouten kan maken, maar aan die fouten hoef je niet zwaar te tillen. Als je fouten maakt, vraag dat je het zou inzien, dat je zou zien wat je wel kan doen en hoe het anders kan. Er zal altijd leiding zijn, want wanneer je een eerlijke vraag stelt, zal je een eerlijk antwoord krijgen. Het leven zal jou niet misleiden. Probeer te kijken in je innerlijk, leer te kijken in je innerlijk en dan zal je werkelijk tot vreugde komen, ook in de moeilijkheden, en zal je zien dat er een innerlijke leiding is die je toont wat je kan doen. Je zou kunnen denken: ‘ja maar, dat is moeilijk’, in werkelijkheid is het niet zo. De werkelijkheid van het leven is heel eenvoudig, heel eerlijk, heel mooi en er is een enorme kracht werkzaam in de harten van de mensen, in jouw hart, vergeet dat nooit." Meester Morya

Fragment uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, blz. 148

Logo MM"Ik kan je op bepaalde punten helpen en dit zal Ik ook doen, en dat zal niet zijn door te praten, wat je er ook van denkt. Ik praat vandaag tegen je met een bedoeling: Ik wil je wakker maken. Maar de werkelijke hulp zal er zijn in het echte leven van elke dag. Daar grijp Ik in, daar laat Ik voelen wie Ik ben, daar regel Ik de situaties, daar keer Ik bepaalde dingen om, daar ben Ik bezig met energie, met verwittigen, met aanhalen, noem maar op, met bewegingen in je te brengen die dan maken dat je andere realiteiten naar je toehaalt.

Maar jij zal het doen, niet Ik. Ik zal de omstandigheden scheppen, Ik zal bijvoorbeeld iets zeggen, dit of dat; je zal Mij niet begrijpen, je zal Me zelfs niet horen maar doordat Ik het heb gezegd, zal het zijn uitwerking hebben. Dus Ik ben met je bezig. Dit is een totaal ander werk dan jij denkt dat Ik doe. Ik kan je daar ook geen uitleg over geven, want Mijn wereld is zo anders dan jouw wereld, hoewel we in dezelfde wereld leven. Toch reken Ik met andere maten, verwijs Ik naar andere dingen, zet Ik je in andere werkelijkheden, confronteer Ik je met andere energieën die jij nog niet kent. Maar binnen nu en een korte tijd zal er zoveel in je omgaan, dat je meer zal begrijpen, dat je meer zal kunnen en dat er meer duidelijkheid zal zijn voor jezelf. En daar komt het op aan: jij moet iemand worden. Ik ben iemand - jij moet iemand worden. Er is een klein verschil tussen ‘zijn’ en ‘worden’.

Ik ben iemand, hoewel Ik op andere terreinen weer aan het worden ben; maar op het terrein waar Ik hier over spreek, heb Ik Mijn weg afgelegd. Ik hoef daar niet meer in te zoeken. Ik weet waarover Ik praat. Ik weet wat Ik doe. Het houdt Mij niet op dezelfde manier bezig.

Ik ben bezig met je hart, Ik ben bezig met je leven. Ik speel in het Goddelijke, Ik werk in het Goddelijke, Ik reken met het Goddelijke. Mijn maat is een andere maat. Daarom is het zo gemakkelijk voor Mij wanneer Ik met mensen bezig ben. Het kost Mij geen energie, niet in diezelfde mate. Aan de andere kant lijd Ik meer dan jij, want Ik zie duidelijk wat de mens te kort komt. Dit is Mijn lijden, dat Ik weet: hij zou dit en dat en dat en dat moeten doen, en Ik raad het hem aan in die mate dat hij het aankan. Wanneer hij het dan niet neemt, is dat jammer maar het is zo. Dus Ik moet rekening houden met de tijd. Geduld, geduld, geduld. Ik kan niet anders dan rekening houden met honderden jaren.

Zo is Mijn leven, het spreidt zich uit over honderden jaren. Ik ben met plannen bezig die op deze aarde verwezenlijkt zullen worden, zeg maar binnen pakweg twee-, drieduizend jaar. Daar zijn Wij nu mee bezig. Het heeft geen zin daarover iets naar voren te brengen want tegen die tijd, waar ben je dan? Dan kan je net zo goed Mijn collega zijn, maar dan staan we anders tegenover elkaar. Nu moet Ik rekening houden met wie je nu bent en dat doe Ik op elk moment, en dat is ook Mijn reden waarom Ik nu dit boek dicteer. Ik bedoel daarmee een leiding te geven, een werkelijke steun, en eigenlijk is dat alleen maar een contact. Een contact met jouw ziel, jouw geest, jouw innerlijk. En dit contact is weer heel belangrijk voor Mij én voor jou, als je dit kan zien. Als je het niet kan zien, dan gaat het maar tot daar, het is niet belangrijk. Als je het wel kan zien, kan het heel belangrijk worden omdat je daarmee heel veel dingen kan doen in je leven en je zal merken dat in de toekomst deze ideeën die Ik hier breng, steeds duidelijker worden voor je. Dat je ermee gaat leven, dat je er je leven mee kan richten en dat je van daaruit tot klaarheid kan komen in deze veranderende, woelige en omvormende wereld. Want deze wereld zit in een fantastische verandering, je zal het meemaken. Daar wil Ik blijven op terugkomen, dat je - met wat geduld - toch durft te kijken in deze richting." Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 2, De weg van eenvoud, blz. 51-54

Logo MM"Heel wakker zijn in het leven, durven leven, oneindigheid in het bestaan, hartelijkheid in de omgang, stilte in het geheugen, verdienste in wat je doet, het zijn allemaal dingen die Ik herhaal en herhaal en herhaal omdat ze de waarheid zijn van dit leven. Op deze manier gaan we samen onderweg. Ik vorm je tot wie je moet zijn maar jij doet het.

Trek je niets aan van wat Ik doe. Jij doet het en toch ben Ik het die jou vorm. Hoe kan je dit begrijpen? Daar laat Ik je even mee zitten op dit moment. Je zal later ondervinden dat je gesteund wordt, heb Ik je gezegd, en je zal het zelf moeten ontdekken want de steun die je zal krijgen, zal komen uit je eigen leven, het vertrouwen dat je krijgt in je eigen bestaan. Je zal Mij niet zien en toch sta Ik op je weg. Heel soms zal je Mij zien, maar je zal Mij niet herkennen, want Ik ben in de mens die naast je is, en Ik kan hem dingen laten doen en zeggen die je niet herkent maar die door Mij ontstaan.

De Meesters zijn verbonden met elkaar. Wij zijn leraren en Wij doen dingen die nodig zijn voor de mens, door hem, met hem en in hem. Daardoor kan je Ons niet vinden, maar We zijn er. Het is geen fabeltje, het is een werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontdekken brengt ons samen - want ook daar is een streven, een streven naar eenheid, ook met Mij. Ik ben iemand die in het leven staat op Mijn manier. Ik heb Mijn weg en op deze manier samen met jou maak Ik weer Mijn weg. Ik ben niet anders dan jij en het is zo dat wij van elkaar kunnen leren. Ik kan van jou leren, veel meer dan jij van Mij kan leren." Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 2, De weg van eenvoud, blz. 207