Meditatie-oefening voor groepen

Verbinding maken met de groep vanuit jezelf

Korte meditatie

Ik heb de lezer die bij een bepaalde groep hoort al aangeraden om in groepsverband op elkaar te mediteren, dus van elkaar te leren houden op een authentieke manier, zodat je jezelf in de tegenwoordigheid van de ander kan stellen.

Nu vraag Ik je dat je even zou mediteren op jezelf en op hoe je in verbinding kan staan met deze groep, zonder je gedachten daarop te richten.

Je moet in deze korte meditatie je gevoelens in feite kunnen beheersen en ze naar je hart brengen en dan kan het zijn dat je in je hart ineens de verschillende kwaliteiten van de personen die aanwezig zijn, als een heel subtiele energie kan voelen. Het kan gebeuren dat je daar geen ideeën bij krijgt, maar dat je toch dat subtiele gevoel hebt, als je je richt met je hart, zodat je de kwaliteiten van die bepaalde persoon kan aanvoelen.

Nu vraag Ik je dat je even zou mediteren op jezelf en op hoe je in verbinding kan staan met deze groep. Richt je met je hart en bemerk of je met je subtiele gevoel de kwaliteiten van de andere personen kan aanvoelen

Dat kan een rijkdom geven in je hart en al druk je het niet uit, al toon je niet op welke manier je het voelt - want het is zeer subtiel - het is toch een rijkdom die je in je hart kan gewaarworden en meedragen.

Een subtiel aanvoelen in je hart

Wanneer je met iemand samen bent, moet je letten op wat er in je hart gebeurt en dan kan het zijn dat je heel subtiel aanvoelt hoe die andere persoon bezig is en dit kan een grote waarde hebben in dat contact.

Wanneer je met iemand samen bent, kan je heel subtiel leren aanvoelen hoe die andere persoon bezig is. Van daaruit kan je soms iets heel belangrijks doen voor die ander

Want wanneer je ooit in de gelegenheid bent om iets werkelijk belangrijks te doen voor die ander, dan zou dat moeten kunnen komen vanuit dat subtiele ervaren over die ander dat je in je eigen hart draagt. En als je op dat niveau in contact met die ander komt, zal het zeer wezenlijk zijn, zelfs zonder woorden.

De belofte om tot eenheid te kunnen komen

Dat bijzonder contact is er wanneer je bij mensen bent die authentiek bezig zijn, die in het Goddelijke leven en zonder woorden bezig zijn: je kan er de subtiliteiten van het hart leren ervaren op een heel hoog en diep niveau en daardoor word je gesticht. Je verandert daar dus door.

Want door die kwaliteiten die je van de ander kan ervaren in je eigen hart, kan het zijn dat je herboren wordt in het leven van die ander ook en dat draagt in zich de belofte om tot eenheid te kunnen komen met gelijk welk mens. Het niveau daarvan ligt echter zo hoog, dat het op deze aarde bijna niet te beleven valt, maar het is toch aanwezig.

Vandaar dat je het heel subtiel kan ervaren en dat je daar een heel nauwkeurig idee bij moet krijgen, niet aanvankelijk maar wel later. Uiteindelijk zal je daarin de weg vinden naar elkaar en zal het ook authentiek kunnen zijn.

In de vrede van de groep

Een zielengroep is iets heel bijzonders op deze aarde.
Wanneer je met zielsverwante mensen bij elkaar komt, kan de energie vermenigvuldigd worden en dan kan het zijn dat je je ineens gesteund voelt in heel je verleden.

Alles wat je hebt meegemaakt in je levens kan ineens een stukje opgelost worden en een stukje vrede in zich krijgen. En dan kan het zijn dat je veel dingen ervaart die je niet kan benoemen, maar die wel heel belangrijk zijn, en die maken dat je in de vrede van die groep komt en dat je weet: ‘ik word gedragen en ik word gesteund en het is goed dat ik hier ben, want hier kan ik mezelf zijn.’

Wanneer je met zielsverwante mensen bij elkaar komt, kan je je gedragen en gesteund voelen en vrede vinden met heel je verleden

En dat is wat meer en meer zal gebeuren op deze aarde, dat zielsverwante mensen bij elkaar zullen komen en dat ze die subtiele ervaringen kunnen hebben in de stilte.

Uitnodiging

Ik heb al groepen uitgenodigd om regelmatig bij elkaar te komen in de stilte en dikwijls hebben ze gezocht naar elementen van hoe ze daar moeten zijn samen met elkaar en hebben ze dat niet gevonden. Dat komt alleen doordat ze de stilte van hun eigen hart niet hebben gevonden wanneer ze bij elkaar waren. Het is mogelijk dat ze alsnog deze vinding doen en het zal steeds verder gaan ook, want Ik zal hen daarin leiden.

De stilte in de groep vind je enkel wanneer je de stilte in je eigen hart kan vinden wanneer je bij elkaar bent

Ik zal je daarin leiden

In elke groep is er leiding mogelijk, maar Ik zeg het nog eens: het is een subtiele werkelijkheid die maar langzaam aan naar je bewustzijn kan worden overgebracht, en de stilte is daarin belangrijk.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits
Fragment uit: “Morya Wijsheid 7:
De grote ontdekkingsreis”

uit hoofdstuk 8: ‘Verwantschap ontdekken’
© Mayil.com

...
Print deze meditatie uit