Juli 2016

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es), 

Ik hou van raadsels en de tekst die Marie gekozen heeft voor deze maand komt uit het boek Kracht 6 dat dit jaar zal verschijnen en nog geen titel heeft. Ja best wel pittig. Zoiets van: "hoe laat ik de genade van God toe in mijn leven?" Wie kan dat verstandelijk begrijpen? zoals een vertaler al prompt opmerkte.

Ik probeer, als er iets niet helemaal duidelijk is, om het ruimer te bekijken en vervolgens in stukjes te snijden (verkort recept van MM). Zoals bij het koken, wanneer je niet weet hoe het moet en wat het zal worden, maar dat altijd goed uitpakt en dat ‘intuïtief koken’ wordt genoemd :-) . Dit is geen uitleg voor deze tekst, maar een knipoog voor een mooie zomer met veel goedheid en schoonheid.  e-Groetjes van Lydia

pot op het vuur

Meditatie voor de volle maan van 20 juli 2016

Beluister dit fragment:

Meester Morya, 

"Wanneer de genade in je leven komt, zal het altijd zijn dat je dat voor jezelf probeert te ontdekken. Dus wat ook de tussenkomst is van God, het is dat er in jezelf iets op gang gebracht wordt. Met andere woorden, wat God brengt in jouw leven vraagt een antwoord en wat jij in je leven brengt, vraagt eigenlijk een oproep naar God van: ‘God, doe ik het goed? Is het dit wat ik moet doen?’ En die dialoog, die innerlijke dialoog, dat strijdpunt ook in jezelf, maakt in feite de dingen duidelijk. 

Dus, met andere woorden, het is niet zo dat je moet denken dat omdat er moeilijkheden zijn in jouw leven, dat je dan niet goed bezig zou zijn, want dat is eigenlijk een stukje oproep van: ‘wat gebeurt er met mij? Is het goed wat ik doe? Is het dit wat ik moet doen?’ Door de vraag te stellen naar het goede in je leven is het zo dat je in een zekere rust komt wanneer dan het antwoord komt. Met andere woorden, er is altijd een soort aanzet in jouw leven om te zoeken, een soort inleiding van: ‘kijk, nu kan het even moeilijk zijn’, je voelt het al bijna aankomen, en als het dan moeilijk is in jouw leven, dan kan je eruit leren en dan krijgt het een antwoord, stilaan, niet alleen van jou, maar ook van God, want je zal bevestigingen krijgen. 

Met andere woorden, als je leeft vanuit de goedheid, als je je probleem probeert op te lossen met de goedheid van je hart, als je je aandacht geeft aan de juiste dingen is het zo dat er naderhand een antwoord komt van God, dat er dus diep in jezelf een ontwaken is, iets wat aangesproken is en wat dan reageert op de - inderdaad juiste - dingen die komen. 

Informatie is ook zo. Als je intuïtie spreekt is het zo dat er een aanleiding is, dat er iets is wat vraagt, en dan komt je intuïtie naar je toe om te zeggen: ‘kijk, zo en zo kan het.’ En dan is het niet dat je onmiddellijk het idee moet hebben van: ‘dat moet ik nu doen’, maar het is wel dat het je zal aansporen om het te doen. En soms zal je het idee hebben van: ‘dat kan ik niet of dat kan ik nu niet en toch wordt het aan mij gezegd’, het wordt je precies opgedrongen zelfs. Want vanuit de eerlijkheid van jouw leven is het zo dat een aantal zaken naar voren kunnen komen op een vrij onverwacht moment, op een onverwachte manier, waar je naderhand inzicht krijgt om te zeggen: ‘oké, nu begrijp ik wat eigenlijk het antwoord is, niet alleen mijn antwoord, maar wat het antwoord is.’ De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, maar het is wel steeds mooier dan je denkt."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Fragment uit Cursus Levensvreugde 3 (Anna Paulowna, NL, 2000) ofwel Morya Kracht 6, begin hfstk 10 (dit boek was op het moment van deze nieuwsbrief nog niet verschenen)

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven
  Terug naar de volle maan brieven