Maart 2018

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Toen ik een jonge tiener was, begon papa bij ons thuis met het regelmatig organiseren van openbare dagen waar iedereen een persoonlijke boodschap van Meester Morya kon ontvangen. Zelf kreeg ik ook vaak een boodschap, die toen soms heel kort was (de kortste ooit was maar één zin) ofwel wat langer. Ik typte elke boodschap uit en stak ze samen in een mapje, een kostbare verzameling waar ik vandaag, meer dan twintig jaar later, nog altijd heel veel aan heb. De eerste boeken 'Levensverdieping' (nu bekend als 'Morya Wijsheid') werden door mama uitgegeven en werden bij de inkom verkocht. In de gang of op de trap naar de lange kamer, vroegen mensen mij soms of ik die boeken ook las, en als ik dan 'nee' zei, wat de waarheid was, knikten ze me steeds stellig toe en zeiden: "Ja natuurlijk, dat is nog veel te moeilijk voor jou", en daar liet ik het dan bij. Maar toen ik jaren later dan toch eens in die boeken begon te lezen, waren ze heel herkenbaar en vroeg ik me af waarom ik er niet vroeger mee begonnen was. 

Het geheim van lezen in Morya volgens mij, is te weten dat Hij gewoon tegen je praat. Die boeken zijn niet ontstaan als geschreven tekst, maar mondeling voor een groep mensen. En als je het op die manier kan aanpakken en de woorden in jezelf kan horen weerklinken terwijl je leest, dan wordt het plots gewoon een gezellig en informeel samenzijn met een vertrouwde vriend of grote broer die spreekt over hoe hij naar de dingen van het leven kijkt.

In de bezinningstekst van deze maand heeft Meester Morya het over het mechanisme dat schuilt achter het realiseren van kleine of juist grote dingen die je vooruit zullen brengen. Namelijk door je bewust te zijn van de ideeën in je leven (wie ben ik, waar wil ik naartoe, wat is mijn doel) en door de gedachten die daaruit voortkomen bewust te verbinden met heel mooie gevoelens van jou. Dit relatief eenvoudige inzicht kan een enorm effect hebben op je leven, als je het begint toe te passen. eGroetjes van Marie

Marie en Geert in 1996

Meditatie voor de volle maan van 31 maart 2018

Meester Morya, 

"Eenheid brengt altijd kracht. Als je dus in jezelf begint te leven, als je vooruit wil met je leven, moet je proberen dezelfde gedachten, dezelfde ideeën, dezelfde krachten te zien als iets wat je verder kan brengen. Wat wil dit zeggen? Dat betekent dat je bepaalde ideeën opwerpt en steeds weer opwerpt tot je ze ziet. ‘Zien’ betekent dan dat je de kracht ervan ontdekt. Als je iets bepaalds denkt, schuilt daarin een bepaald idee. Een gedachte wordt in feite gedragen door een idee en dat idee dat erachter zit, kan een kracht mobiliseren. 

Als je bijvoorbeeld aan een bepaald iets of iemand denkt, heb je daar een gevoel bij en dat gevoel is dikwijls de kracht die daarmee gepaard gaat. Als je dus naar je gevoelens kijkt rond bepaalde gedachten, moet je die gevoelens proberen uit te zuiveren tot je mooie gevoelens krijgt, tot je gevoelens krijgt van aandacht, van eerbied, van openheid… noem maar op. Zorg dus dat je gevoelens hebt die een bepaalde tendens kunnen weergeven bij de gedachten. 

Gedachten dragen dikwijls de verkeerde gevoelens en dan gaat het fout in je leven. Als je een bepaalde gedachte hebt met een bepaald idee daarachter, moet je zorgen dat je daar goede gevoelens bij krijgt (...) Op die momenten moet je jezelf in handen nemen en daar andere gevoelens bij creëren en dat kan je heel bewust doen. 

Je kan heel bewust je gevoelens aan je eigen ideeën schakelen tot je geleidelijk aan een eenheid verkrijgt. Een bepaald idee, dat schitterend kan zijn, kan helemaal omgedraaid en vernietigd worden door de gevoelens die je erbij krijgt. Als je dus bepaalde schitterende ideeën hebt, moet je daar even schitterende gevoelens naast kunnen plaatsen, zodat de ideeën tot uitwerking kunnen worden gebracht op een heel eenvoudige manier. 

Dit is eigenlijk wat Ik bedoel met ‘eenvoud van leven’. Met je ideeën, die door je gedachten worden uitgedrukt, moeten stilaan heel mooie gevoelens kunnen samengaan, bijvoorbeeld gevoelens van liefde, van geduld, van openheid, van vrede. Als je dit kan, kunnen de schitterende ideeën een kracht in zich dragen en openbaren. Als deze twee samengaan - de gedachte die vanuit het idee komt en dus het idee vertolkt, en het gevoel dat uitgezuiverd is - dan kan je daar heel veel mee bereiken in je leven. Dit is de manier waarop je bepaalde dingen kan realiseren."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis
Fragmenten uit het begin van hoofdstuk 3

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis
  Terug naar de volle maan brieven