April 2018

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

De laatste weken was ik tussendoor bezig met de voorbereidingen voor de Morya groeigroep van vrijdag 27 april, een avond rond 'positiviteit'. Ik zoek daarvoor op wat Meester Morya in zijn boeken rond dat thema zegt, en dat bekijk ik dan ook in mijn eigen leven. Opvallend: normaal ben ik het optimisme zelf, van kleins af aan zie ik steeds het mooie in alles en heb ik een rotsvast vertrouwen dat alles altijd ten goede gebeurt en dat alles ooit zeker goed komt... Maar de laatste paar weken werd mijn 'positiviteit' vreselijk op de proef gesteld; grote en kleine teleurstellingen en tegenslagen stapelden zich op, en ik heb nog nooit zoveel moeite gehad om niet negatief of emotioneel te zijn. Ja, het was een uitgelezen kans om te oefenen op rustig blijven en nuchter kijken naar wat er precies gebeurt! 

Soms leiden negatieve emoties ons tot het besef dat sommige dingen niet (meer) bij ons passen, maar soms zeggen ze niets meer dan dat we onszelf beter in de hand moeten nemen en de zaken anders moeten gaan bekijken. Een ding is zeker: onze emoties en ons verstand zien de dingen anders dan ons hart; het hart is nooit wanhopig of verbitterd, omdat de liefde altijd opbouwend is en vol vertrouwen. Op momenten dat het écht moeilijk is, kan je het beste dat verschil ervaren: als je in je hart bent, heb je geduld en vertrouwen; als je eruit valt, schiet je meteen in paniek. Dan til je jezelf opnieuw op naar je hart, en dan heb je weer adem; tot je er weer uitvalt... en zo voort. Vertrouwen en radeloosheid liggen zo dicht bij elkaar als je buik en je hart. Een verschil van vijftien centimeter misschien?Kiezen om jezelf te zijn

Als ik hoofdstuk 8 van Kracht 1 (Kiezen om jezelf te zijn) even mag samenvatten, daar zegt Meester Morya: Optimist zijn is beter dan pessimist zijn, maar het is niet altijd mogelijk. Toch is het beter om positief te kijken, de problemen te relativeren, rustig te blijven, niet op te geven en te vertrouwen op de wonderen die de liefde kan doen. 

Mijn conclusie is dat de kracht van positiviteit ligt in de openheid; wie zich laat verleiden tot pessimisme sluit zich, plooit zich terug op zichzelf; maar wie positief kijkt, staat open - open voor oplossingen, voor het goede, voor de toekomst, voor de diepte van het leven en voor verandering. 

Voor deze maand heb ik voor jullie een zonnige volle maan tekst gekozen over het belang van blij te zijn en je eigen keuzes te maken. Geniet ervan! eGroetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 30 april 2018

Meester Morya, 

"Toen je kind was, kon je gelukkig zijn met de zon, met een mooie dag, met de belofte van een wandeling die je zou maken of een spelletje dat je zou doen. Je kon gelukkig zijn met die kleine dingen van het leven en toen je in een oorspronkelijkheid bezig was, niet kijkend naar de anderen, niet vergelijkend maar gewoon vanuit jezelf levend, toen had je eigenlijk het leven in jou te pakken; en dat moet je terugkrijgen. 

(...) Als je met een bepaald iets bezig bent, moet je daar zo lang mee bezig zijn tot je ontdekt: ‘het is boeiend, het is interessant. Ik zou er meer van willen weten of ik zou het zover willen brengen dat ik daar vreugde in vind en dat ik kan zien wat ik daarin werkelijk kan doen en kan beleven.’ Het komt erop aan dat wanneer je met iets bezig bent, dat je daar een tijdje mee bezig blijft, zodat je dat kan volgen in jezelf en dat je jezelf daarin kan zien groeien. 

Maar ben je met iets bezig wat vervelend is, uitgeleefd eigenlijk, iets wat voor jou geen betekenis heeft - en dat kan vaak het geval zijn wanneer je iets doet omdat iemand anders het van jou verlangt - dan ben je in feite niet juist bezig. Dan vind je niet je eigen leven maar boots je na. Je bootst het idee na dat een ander over jou heeft, en je wil daar misschien wel zo goed mogelijk aan beantwoorden. Je wil dat brave kind zijn of je wil dat stoute kind zijn, wat dan ook, als reactie op dat wat er van jou gevraagd wordt. Maar dan leef je niet echt. 

(...) Het heel grote wat je moet leren is dat je durft te kiezen en dat je in je keuze niet afhankelijk bent van anderen. Dat je voor jezelf bepaalt: ‘dit vind ik mooi, dit vind ik goed, dit vind ik interessant. Daar wil ik mee bezig zijn.’ Als je dit doet, krijg je onvermijdelijk de steun van anderen. Dat zal je zien. In het begin niet, in het begin sta je alleen, ruk je je los en ga je een persoonlijke weg op. Maar op de duur beginnen de anderen te zien wat jouw originele waarde is waar jij voor staat, op welke manier jij persoonlijk naar de werkelijkheid, naar de wereld kijkt. Dat kan en dat mag heel origineel zijn, en het heeft altijd een betekenis omdat het iets opent voor de ander. Dus, als je je eigen weg gaat, toon je wie je bent en ben je onvermijdelijk anders dan de anderen, en open je iets voor die ander. Wees daarvan overtuigd. 

Als je overtuigd bent van je persoonlijke waarde, van je persoonlijkheid, van de kracht die er in je leeft, van de schoonheid die in jou aanwezig is, kan je daarmee een heel eind op weg. Het is de weg van de vreugde en daarom is het zo belangrijk. 

Wanneer je op deze aarde een blij mens kan zijn, heb je jezelf veroverd en heb je een deel van de wereld veroverd, want dan krijg je bijval. De dag dat jij blij kan zijn, doet het ook goed aan de medemens. Maar je moet het niet doen voor die medemens. Doe het voor jezelf. Durf blij te zijn met je eigen originaliteit, met je eigen zelfstandigheid, met de kracht die er in je is, met de vrede, de schoonheid, de liefde en alle andere dingen die in je leven zijn."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven
Fragmenten uit hoofdstuk 1: 'Kunstenaars van het leven'

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven
  Terug naar de volle maan brieven