Oktober 2019

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

De Roodborst is er weer. Er wordt gezegd dat sommige van die kleine vogeltjes van de Poolcirkel naar Afrika trekken en terug. De Roodborst ziet het ruim en schrijft lijntjes van licht van mijn tuin naar het bos, van het bos naar verre bossen op een ander werelddeel. Lijntjes van licht kan je je inbeelden als je ze niet ziet. Dit is een mooie oefening of bezigheid, wanneer vogels door de winterhemel trekken, of de laatste wespen in de kier boven het venster binnen en buiten dwarrelen. Ik focus met mijn geest op het licht en ik beeld mij in dat er kriskras lichtlijntjes door de hemel flitsen, in de natuur, door mijn verleden, rond mij nu. Lichtwezens om me heen als ik slapen ga. Ik geef ze geen naam, wel vleugels. Een Lichtwezen links en rechts van mijn auto, van mijn fiets, licht in elke hoek van de kamer, licht in mijn twee handen, in mijn twee voeten, in mijn buik, in mijn hart, in mijn hoofd. Dank je wel, Roodborstje, dat je mij aan het licht herinnert, op deze bewolkte dag. eGroetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 13 oktober 2019

Meester Morya,

“In de jaren die volgen zal er van alles op je weg komen, zal je in een versnelling komen en zal je soms de indruk hebben dat je de jeugd niet kan volgen. Want er treedt een nieuwe generatie aan en nieuwe kinderen worden geboren. Ze komen met totaal nieuwe ideeën en het zal in een heel snel tempo gaan. Je zal verwonderd zijn over wat de ‘nieuwe kinderen’ naar voren brengen en waar ze mee bezig zijn. 

Probeer voortdurend jezelf te blijven want wanneer dit niet het geval is dan zal je absoluut niet kunnen volgen."

“Het is niet zo dat je onmiddellijk hoeft in te gaan op alles wat je hoort en op alles wat aan vernieuwing aangebracht wordt. Je moet wel voorzichtig zijn en de grote pijler in het bestaan moet steunen op liefde. Je kan het belang van de liefde niet overschatten. Zorg dat je zuiver ingesteld bent, dat je de weg probeert te vinden in jezelf. Dit betekent dat je mediteert, dat je het woord leert hanteren, dat je de oprechtheid nastreeft in jezelf, dat je het vertrouwen leert en dat je vooral de dingen kan relativeren. Dat je kan zeggen: “Kijk, de vernieuwingen die naar mij toe komen, die zal ik zelf wel beoordelen.” Het is van belang dat je dat altijd doet.

Sluit je niet aan bij groepen tenzij je jezelf kan blijven in deze groepen. Wat er ook gebeurt in de groepen, blijf nuchter en blijf jezelf. Ga niet in alles mee, hou zelf het roer in handen. Dat betekent dat je de dingen kan afwachten en dat je kan mee-evolueren vanuit je innerlijk. Dit is heel belangrijk, want anders kom je in vernieuwingen waarvan je dan pas achteraf beseft: ‘dat had ik niet moeten doen, want in feite was dat niet wat ik zocht.’

Je moet dus aansluiting krijgen bij je eigen evolutie, bij je eigen zoeken. Dit is zo belangrijk omdat je anders jezelf daarin verliest en meegaat met anderen in hun evolutie."

“Ga dus niet mee in alles. Blijf nuchter, kijk, studeer, zoek en onthoud dat je rechtschapen moet zijn en dat je eenvoudig moet worden. Niet alles wat op je weg komt, zal goed zijn. Weet dat je geleid wordt. Dit is de betekenis van deze boeken, dat je weet dat je altijd een beroep kan doen op Mij en dat je een beroep kan doen op Goddelijke Wezens die samenwerken in dit geheel. Weet dat je je vertrouwen kan stellen in deze Wezens zoals je je vertrouwen stelt in je eigen hart, want dit is de werkelijkheid van Ons bestaan.”

  Terug naar de volle maan brieven