Februari 2019

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer en lezeres, 

Geert werd 68 jaar op 20 februari 2012, 7 jaar geleden. Ik zou graag even terugblikken op zijn leven, met de inspiratie van de dag. Geert ging zo grondig door alles heen, het was nooit ‘zo zo’, maar altijd tot het uiterste. Met zijn denken is hij lang bezig geweest, omdat hij zoveel mogelijk van het Goddelijke wou begrijpen met het menselijk verstand. Hij zocht de juiste verwoording voor de dingen van de ziel. Daar ging hij uiteindelijk aan voorbij of beter gezegd, hij bleef verder zoeken en heeft zich toegelegd op het contact met zijn hoger bewustzijn en van daaruit steeds verder tot in nog andere vlakken van de innerlijke mens en tot in de kosmos. Meester Morya was ondertussen op zijn weg gekomen en na een tiental jaren ‘privé’ met de geliefde Meester, is hij boodschappen aan mensen beginnen te geven, voor de rest van zijn leven. Vele tienduizenden persoonlijke boodschappen en honderden algemene boodschappen in minder dan twintig jaar openbaar leven. Meester Morya vroeg hem om cursussen te geven en dit gebeurde steeds in groep. Ook de Avatar Swami Premananda had een grote plaats in Geert zijn leven, en dit was een heel intens en mooi contact. 

Geert zijn leven was een leven van dienst. 

In de dagelijkse dingen was hij ook totaal. Voor de kinderen is hij altijd aanwezig en bereikbaar geweest. In keuken en tuin was hij creatief en uitbundig. Bomen, struiken en honderden soorten rozen, geselecteerd op geur of bepaalde kleur of kenmerk gingen door zijn handen. Er was altijd wel een of andere goede vriend om hem te overhalen om een terras te leggen, telkens we naar een ander huis waren verhuisd. Dit zag ik dan met lede ogen, want hoeveel vrije tijd zouden we hebben om op dat terras te gaan zitten en hoe lang zouden we hier blijven wonen? Om de moestuin in orde te brengen zou hij er op het einde van zijn leven een zeteltje bij halen, om tussendoor te gaan zitten. 

Tot een week voor zijn heengaan, is Geert niet blijven stilstaan bij het feit dat hij ging sterven. Geert was niet gehecht aan bezit of geld of wat men van hem zou zeggen of denken. Hij is zijn hele leven lang toegewijd geweest aan de waarheid. De hoogste waarheid was zijn streefdoel en hij zou zich nooit laten misleiden, niet door zichzelf, niet door de wereld. e-Groetjes van Lydia

Geert

Meditatie voor de volle maan van 19 februari 2019

Meester Morya,

"Ik zeg altijd tegen mensen: ‘Ga traag.’ Daarmee heb Ik de bedoeling dat ze kijken wat ze eigenlijk willen, wat ze van plan zijn in het leven te doen, welke verantwoordelijkheden ze op zich willen nemen en hoe ze vooruit willen gaan.

Er zijn altijd redenen om stil te staan bij je leven en te kijken van: ‘waar ben ik eigenlijk mee bezig en wil ik dat werkelijk?’ Als je nu in een bepaald leven zit, is dat omdat je het ergens gewild hebt, omdat je het ergens verlangd en gevraagd hebt. Het kan zijn dat je je dat niet meer herinnert, maar toch gaat het op die manier. Je verlangen schept je eigen werkelijkheid. Door in je eigen werkelijkheid te komen, krijg je de dingen die je verlangd hebt en daar moet je dan mee durven leven. 

Dikwijls zijn er mensen in een leven geplaatst dat ze helemaal niet aangenaam vinden, dat ze niet goed en niet mooi vinden en dan kan het zijn dat ze in het gevecht gaan met hun eigen leven. Op de eerste plaats moeten ze daaruit leren dat ze moeten beseffen: ‘wat heb ik verlangd van het leven en hoe sta ik nu in dat leven?’ Als je daarna bijvoorbeeld ziet dat je in het verkeerde leven staat, moet je opnieuw je verlangen bekijken en moet je kunnen kijken welke ideeën je verlangen dragen. Dan zal je je leven herscheppen, maar het is belangrijk dat je heel nauwkeurig, traag en duidelijk in jezelf te werk gaat.

Je moet dus niet alles opnemen en ook niet met alles willen leven. Zelfs niet alles wat in je leven is moet je willen opnemen; dat is veel te veel. Kijk wat goed is voor je. En als je fouten maakt, word er niet treurig om, want je kan leren uit je fouten, maar durf te kijken naar wat goed is voor je eigen leven. Durf goedheid te beleven, streef naar goedheid, naar goede dingen in je leven en probeer de dingen op de juiste manier te doen. 

Als je juist bezig bent, dat wil zeggen: als je traag gaat, dan komt er zoiets als een verlangen dat gesterkt wordt, dat dan in zekere zin de kracht kan dragen die daarop geladen wordt. Het verlangen schept dus een bepaalde kracht en die bepaalde kracht laat je met dat verlangen samengaan. Denk bijvoorbeeld dat je liefdevol wil zijn, dan wordt die kracht ‘liefde’ naar jouw verlangen toegestuurd. Op deze manier kan je dat ‘meer’ aan en dan zal je zien dat je een gelukkig iemand wordt, en dat is ook de bedoeling. 

Je moet gelukkig durven zijn in het leven en dat kan je alleen als je traag gaat. Loop niet eer je kan gaan. Durf eerst te gaan met de dingen die in je zijn, om stap voor stap in dat geluk te durven komen want dan ben je solidair met andere mensen die eveneens dat geluk zoeken. Als je solidair durft te zijn in het leven, zal je zien dat je door traag te gaan heel veel bereikt, want je zet de stapjes die nodig zijn."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis
uit hoofdstuk 4: 'Verantwoordelijkheid'

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis
  Terug naar de volle maan brieven