Juli 2019

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es), 

Je hebt wellicht al ondervonden dat onze nieuwsbrief altijd losstaat van actualiteit en politiek. Dit is een bewuste keuze die ook de inhoud en stijl van de Morya boeken weerspiegelt. Hoewel Meester Morya tussen de lijnen door toch wel vaak over veel tendensen, problematieken en maatschappelijke bewegingen van het heden en de toekomst spreekt, verbindt Hij die steeds met de oproep om jezelf te worden, jezelf niet te laten meeslepen door wat er in de wereld gebeurt, rustig te blijven, nooit in paniek te slaan, en de leiding en de kracht in je hart op te zoeken. 

In je hart kan je contact maken met een heel groot goddelijk plan dat zich aan het voltrekken is en waar elk van ons aan kan deelnemen. Wat Meester Morya over het heden en de toekomst zegt is steevast hoopvol en positief. Zelfs als het moeilijk gaat, als er veel strijd en verwarring is, als er een kloof komt tussen mensen, het gaat toch de goede kant op omdat steeds meer mensen van binnenuit veranderen, en dat is niet meer te stoppen. 

"Een mens kan heel veel betekenen voor zijn volk, voor zijn maatschappij, maar daarvoor moet hij in zijn eigen hart. Er is geen andere mogelijkheid om deze immense krachten geboren te laten worden." (Morya Wijsheid 1, hoofdstuk 7) Verander de wereld, begin bij jezelf, zegt men, en deze visie vinden we in feite ook terug bij Meester Morya. Neem deze zomer zeker wat tijd om nog eens in je eigen collectie Morya boeken te duiken en een verfrissende hap zuurstof aan je innerlijke zelf te geven! eGroetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 16 juli 2019

Meester Morya,

"Wanneer je naar je hart gaat, wanneer je in je hart verblijft, wanneer je vanuit je hart leert denken, dan kom je in die kracht, dan kom je in die eenvoud, en dan weet je raad. Want in deze tijd is er - en komt er - heel veel verwarring.

Heel veel mensen zullen zich vragen stellen, nieuwe vragen stellen, zullen kijken naar deze aarde en zullen proberen om het te begrijpen, maar zullen er dikwijls niet in slagen om tot begrip te komen.

Wanneer je naar je hart gaat, kan je tot begrip komen van je eigen leven. En langs het begrijpen van je eigen leven kan je komen tot het begrijpen van de levens van anderen. Sla niet in paniek wanneer het lastig wordt in het leven, want de tijd is zo dat er een versnelling komt, een intensivering en een ingewikkeldheid die nieuw is.

De ingewikkeldheid komt er omdat mensen het ingewikkeld maken. Het is niet dat mensen geen zin hebben om de dingen eenvoudig te doen, maar vaak vinden ze niet op welke manier ze eenvoudig kunnen worden. De een zegt dit, de ander zegt iets anders, er zijn nieuwe dingen die gezegd worden en die opgenomen en verwerkt moeten worden en er is vooral een strijd die zich zal vertonen in de mensheid, een strijd die te maken heeft met ideeën en met een vermenigvuldiging van mogelijkheden van communicatie. 

Wanneer mensen in deze communicatie intreden, zullen ze zien dat ze overspoeld worden door nieuwe dingen. Heel veel nieuwe dingen zullen in zekere zin ontredderend zijn en in een andere zin zo dat men het niet zal kunnen vatten in het begin. Er is heel veel informatie die zowel uit oude bronnen als uit nieuwe bronnen naar de mensen zal worden gebracht, zodat ze zich nieuwe vragen zullen stellen en het zal vooral in een versneld tempo gaan, en daartegen zou je je moeten kunnen wapenen.

De stilte kan je het wapen in handen geven. Wanneer je tot een stilte komt, kan je het onderscheid maken in de dingen. Wanneer je dus in de stilte van je hart gaat leven, kan je weten wat het betekent de dingen op een juiste manier te leren zien. Want het hart kan zien. Het hart weet. Het hart kent de weg en het is je ziel die je zal leiden. Wanneer je naar je ziel verlangt, dan kan je die ziel ook in je leven ontdekken en weten wat een zielenkracht betekent. 

Ieder moment in jouw leven zou een moment moeten kunnen zijn van zegen en van stilte. Maar het is zo moeilijk op deze aarde, omdat de aarde in haar verwarring en in haar zoektocht als het ware aan het tollen gegaan is omdat er zoveel is wat ze wil opnemen op dit moment. De aarde is onrustig, de mens is dat mede. De mens die op deze aarde leeft, deelt in die onrust. Dat betekent dat hij dikwijls de dingen als een dreiging ervaart hoewel ze helemaal geen dreiging zijn. 

Heel veel mensen zijn bezig hun eigen leven in handen te nemen. Ofwel worden ze verplaatst, ofwel komen ze in contact met een heleboel dingen die hen uit hun evenwicht brengen - met als gevolg dat ze raad willen van anderen en willen zien op welke manier ze vooruit zouden kunnen gaan. De eenvoud van het leven kan deze raad geven. 

Wanneer je in je eigen leven staat, weet dan dat je geleid wordt, want dit is de manier om vooruit te gaan. Ga niet kijken naar de anderen, of toch niet te veel; ga zeker niet vergelijken waar de ander staat en waar jij staat. Kom in je eigen leven. Leef in je eigen gedachten, in je eigen verlangens, in je eigen bewustzijn, in datgene wat je wil zoeken. Wanneer je in je eigen leven komt, dan krijg je steun. Dan zal je zien dat je je eigen intuïtie ontdekt en dat je je kan ontplooien op een nieuwe manier."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid
uit hoofdstuk 1: 'Een omwenteling op aarde'

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid
  Terug naar de volle maan brieven