September 2019

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Mijn papa was meer dan alleen mijn vader, hij was als een vader voor velen, een man die altijd goede raad kon geven en met de boeken van Meester Morya een immense hoeveelheid leidraad en inzicht aan de wereld geschonken heeft. Met zijn overlijden (in september 2012) is er een hoop kennis verloren gegaan maar met Mayil proberen wij de ontelbare teksten die hij nagelaten heeft, op een mooie manier te bewaren en naar de wereld te brengen. Het is niet altijd makkelijk om Meester Morya’s missie met kwaliteit in goede banen te leiden maar met de hulp van velen waren de laatste zeven jaren prachtig en ontroerend. In de komende maanden komt een nieuw boek uit (Morya Kracht 7) en ook voor volgend jaar zijn er verschillende nieuwe plannen en projecten, zowel in het Nederlands als in het buitenland, in verschillende talen. 
Mama en ik zijn erg trots op Meester Morya’s lezers die zo loyaal en geduldig zijn en elke maand met ons meeleven en -lezen.

Mede dankzij de woordkeuze van Geert zijn Meester Morya's teksten zo eenvoudig dat ze soms bedrieglijk simpel en vanzelfsprekend lijken, maar als je met een stukje tekst echt concreet aan de slag gaat, al is het maar een paar alinea’s - een paar keer lezen en daarna wat Hij zegt naar je leven overbrengen, met voorbeelden en met praktische invulling volgens je eigen omstandigheden - dan begin je al snel te beseffen welk een onuitputtelijke bron van hulp en leiding er in elk van die boeken schuilt, half verborgen, maar open voor ieder die wat moeite wil doen. Mijn advies: maak er nooit een zwaar werk van, maar leer op een nieuwe manier naar je eigen leven te kijkenzodat je vreugde vindt waar vroeger sleur was, en licht waar het duister leek. eGroetjes van Marie

Geert

Meditatie voor de volle maan van 14 september 2019

Meester Morya,

"Altijd zijn er mensen die denken dat hun verblijf hier op deze aarde bijzonder moet zijn, maar dat is niet zo. Er zijn mensen die op deze aarde verblijven met het idee dat er iets moet gebeuren in hun leven, en dat is niet zo. Je moet op deze aarde kunnen verblijven en je openstellen voor wat er op deze aarde is, maar voel je niet verplicht tot wat dan ook. Er is geen enkele verplichting in het leven dat je leeft op deze aarde. Ga niet denken dat je jezelf moet dwingen tot een bepaalde stellingname, tot een bepaald inzicht, tot wat dan ook. Nee, er is een totale vrijheid in die zin dat je mag zoeken, dat je jezelf mag uitdrukken, dat je mag genieten van het leven, dat je mag houden van mensen, van dieren, van planten, van de aarde zelf en dat dat niet verboden is! Er zijn dus mogelijkheden die de mens in alle vrijheid heeft, en het is zeker interessant en boeiend om in die vrijheid te proberen te leven. Wanneer je jezelf niet verplicht tot wat dan ook, heb je ineens meer ruimte en meer tijd. 

Je zou tot inzicht moeten kunnen komen in je leven door de last van je schouders te laten vallen en door in alle vrijheid naar de dingen te kijken die ten eerste om je heen zijn, ten tweede in je zijn en ten derde een betekenis krijgen gaandeweg. Want wanneer je naar het leven kijkt, zal je geboeid kunnen zijn als je de openheid en de verwondering van een kind in jezelf toelaat. Wees als een kind op deze aarde. Kijk naar de bloemen, kijk naar de vogels, kijk naar het heelal. Kijk naar jezelf en doe het met een open hart, met open ogen.

Wanneer je je openstelt voor wat er is, zal er altijd een vreugde komen in je leven. Elke keer dat je in jezelf duikt en probeert te zien wat er aan de hand is in je leven, zal je zien dat je verder kan met je leven en dat je ook open komt voor het heelal, voor de dingen, voor jezelf. Het beste en het grootste daarin is dat je ontdekt wie je zelf bent. Zelfs al ben je gefixeerd op de wereld en kan je niet anders, toch is de ontdekking van jezelf het grootste wat je kan doen. Want in jezelf vind je alles wat je nodig hebt. Je zou kunnen denken dat je moet zorgen voor voedsel, voor kleding, voor alles wat je nodig hebt op deze aarde en in zekere zin is dat ook zo, maar zelfontplooiing is het allerbelangrijkste. 

Al ben je werkzaam en zorgend in je leven, eigenlijk moet je weten dat je hier op aarde bent om jezelf te verdiepen, je leven te verdiepen en jezelf te ontplooien. Maar je bent het niet verplicht, je bent daar vrij in. Je kan dus kiezen wanneer en hoe je je wil engageren, als je dat al wil. Je kan altijd keuzes maken. Je kan leren zien wat het leven is en daar kan je steeds verder in gaan, want het leven zelf is boeiend. Het leven is een goddelijk spel en als je daarmee bezig bent, zal je de spelregels leren ontdekken. 

Niet alles op deze aarde is mogelijk. Er zijn dus dingen die op deze aarde mogelijk zijn en die je te leren hebt, en bepaalde dingen die hier niet mogelijk zijn, maar wel in je innerlijk mogelijk zijn. Ik bedoel daarmee dat wanneer je op deze aarde bent en naar deze aarde kijkt, dat je soms de indruk kan krijgen dat je hier je weg kwijtraakt. Dat je niet weet wat je hier loopt te doen, dat je niet weet hoe tot inzicht te komen in je leven. Want je gaat vergelijken, je gaat mensen bezig zien en dan ga je het gevoel krijgen: ‘zo wil ik niet bezig zijn. Wat mensen doen, okay, laat ze maar doen. Maar wat wil ik in mijn leven? Hoe wil ik vooruitkomen?’ 

Dan kan het zijn dat je ontgoocheld bent over het leven omdat je wat jij in je voelt en waar jij werkelijk mee bezig bent, zo weinig om je heen kan zien. En dat je zo weinig mensen ontmoet die daar ook weet van hebben en daar ook mee bezig zijn. Probeer die ontgoocheling te overstijgen, want anders leef je niet ten volle. Leef niet in ontgoocheling. Probeer in een vrede te leven, in een liefde en in een openheid naar de dingen, in een verwondering. 

Wanneer je het wonder leert zien in de dingen, zal je hoop krijgen. Je ziet ineens van: ‘er is nog hoop op deze aarde, want ik begin te begrijpen wat er in mezelf leeft en ik durf daar nu pas mee te leven.’ Dat is altijd het belang, wanneer mensen in zichzelf gaan, dat ze dan leren zien. Ze ontdekken ineens dat daar waarden in aanwezig zijn en wanneer ze die tot uitdrukking proberen te brengen, zien ze dat het van belang is voor henzelf en ook voor de anderen." ...

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Deze tekst is het begin van het boek "Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven" (Eerste paragrafen van hoofdstuk 1: 'Kunstenaars van het leven')

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven
  Terug naar de volle maan brieven