Terug naar de podcasts

Maart 2021

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers,

Klein of groot, voor het Goddelijke is er geen verschil. Mijn vader Geert Crevits droomde eens van God die zo groot was dat Hij de sterren en planeten kon dragen en sturen; daarna was Hij zo klein dat Hij vanbinnen in een levende cel aan het werk was. De cel leek zo groot als een kamer, en God was daarin aan de slag. 
Zo zegt Meester Morya ook: jouw leven is groot, jouw leven is belangrijk, de dingen die je doet kunnen belangrijk zijn, als je ze maar doet vanuit jezelf en vanuit je hart. 

Als je je afvraagt wat je kan doen om staande te blijven in de chaotische omstandigheden van vandaag, lees of beluister dan onderstaande tekst. Je zal jezelf rustig voelen worden. 
Morgen zal je alweer vergeten zijn wat erin stond, dus lees (of beluister) hem morgen opnieuw. En overmorgen weer, en zo verder. Print hem uit, leg hem bij je ontbijt of bij je toilet en begin je dag met een stapje in de goede richting. Met egroetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 28 maart 2021

Beluister dit fragment:

Meester Morya,

“In de zoektocht die ieder mens kan gaan en misschien zelfs ieder mens wil gaan, kan het zijn dat je ontgoocheld wordt over de mensen, over de wereld, over de toestanden die er zijn, en eigenlijk moet dat niet. 

Je moet niet te dicht staan bij mensen die het moeilijk hebben of die moeilijk doen, want dit op zich moet een keuze kunnen zijn. Laat je niet om de tuin leiden door omstandigheden. Maar als het is dat je iemand wil helpen: kies daarvoor. 

Doe een stap, een bewuste stap in richting van anderen om die ander te helpen. Want op zich is dat niet eenvoudig. De miserie kan zeer groot zijn bij sommige mensen. De moeilijkheden kunnen zo groot zijn dat je het bijna als enkeling niet aankan. En toch is het heel deugddoend om mensen op je pad te vinden die even naar je luisteren en even een klein stukje met je mee kunnen gaan in je moeilijkheden. Als dit er niet zou zijn dan zou eigenlijk de wereld niet mogelijk zijn, dan zou het niet leefbaar zijn. 

Er zijn heel veel mensen die putten uit zichzelf, die geven van zichzelf, en dat is een heel belangrijk iets, dat is een heel mooi initiatief. Dat wil niet zeggen dat dat de wereld redt, maar dat wil wel zeggen dat zonder dit het leven bijna niet mogelijk zou zijn. Het is goed dat mensen een warm hart hebben naar hun medemens, zoals ze ook een warm hart kunnen leren hebben naar dieren en planten, naar de wereld, naar de aarde. Het is goed om op een goede manier met de dingen bezig te zijn, zodanig dat je in dit raakvlak komt van het Goddelijke, dat je weet van: ‘er is meer op deze aarde te beleven dan wat men zegt, dan wat men toont, dan de miseries die wij zien, dan de moeilijkheden, dan de ziekten, dan de frustraties’ en ga zo maar een tijdje door. 

Weet dat jullie gelukkige mensen kunnen en mogen zijn, zelfs op die aarde die het zo moeilijk heeft op dit moment. Men spreekt soms van een moeilijke tijd, een duistere tijd. Maar vergeet niet: er is ook licht, er is ook vreugde, er is ook contact mogelijk, misschien meer dan vroeger. Er zijn ook mensen die veel intuïtiever gaan leven en die in de juiste waarden van het leven komen en die daardoor op zichzelf een licht worden voor anderen - een vlammetje van betekenis - een schoonheid uitstralen naar de wereld, een voorbeeld zijn eigenlijk zonder te willen een voorbeeld te zijn, een mogelijkheid scheppen in de levens van anderen. 

Begrijp dat diepe momenten mogelijk zijn, dat je je echt en terecht moeder kan voelen voor anderen, vader kan voelen voor anderen, dat je terecht die ambitie kan koesteren om het goed te doen voor elkaar. Dit is heel mooi. Als je dit doet dan kom je in een eerlijkheid naar jezelf toe en daarna naar de wereld toe. Denk niet dat je mee moet gaan in elke richting. Denk niet dat je iedereen moet opnemen, iedereen moet steunen, dat je allen een kans moet geven, want dat is te veel. Want straks wordt de nood nog meer tentoongesteld, komen de beelden binnen bij ons en denken we: ‘wat een ellende, wat een miserie’, zoals nu reeds iedere dag. Maar je moet je er niet verslagen door voelen. 

Je moet weten dat je in je leven correct kan zijn, rustig kan zijn, rustig mag zijn en kan houden van dit leven. Dit is geen blaam, dit moet niet moeilijk zijn. Met andere woorden: het is goed om rustig te zijn en af en toe een stukje van je grenzen te verleggen in richting van anderen, zodanig dat je deugddoende dingen kan doen voor elkaar. Het is een boeiende uitdaging, maar terzelfder tijd lost het verdriet op. 

Als je iets doet voor iemand anders dan komt eigenlijk een gouden licht, een sprankel gouden licht in jouw hart en van daaruit wordt hoop geboren, niet alleen voor jezelf, niet alleen voor degene die je helpt, maar ook voor de wereld. Het zijn grote momenten daar waar iedere keer iemand de hand uitsteekt naar iemand anders. Je moet eigenlijk een kind zijn om dit te durven doen, om zomaar belangeloos iets te kunnen doen voor iemand anders en te geloven in de goedheid van het leven, in de goedheid van je eigen hart. 

Daardoor kom je in de oorspronkelijkheid van je bestaan, kom je in de kracht van jouw leven en wordt jouw leven gezegend. Want je doet iets voor iemand anders, maar je krijgt tienvoudig, honderdvoudig terug. 

Het is heel belangrijk dat je dit beseft, want op een ander niveau dan je denkt worden zaken geregeld. Het is op een hoger niveau dat het leven zijn vorm krijgt. Het is op een hoger niveau dat het leven begrepen kan worden en dat men tot vrijheid komt. 

Weet dat er een goedheid is in je hart waar je van kan proeven en het is geen schande om dat te doen. In de goedheid van je eigen leven zal je ondervinden dat je heel veel kan en heel veel vermag. 

En als je miseries ziet bij mensen waar je niet bij kan, die te veraf wonen, of miseries die te groot zijn, probeer dan op een rustige manier voor ze te bidden, probeer ze dan op te nemen in de liefde van je hart en sluit niemand uit. Je kan bidden voor de aarde. Je kan bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Je kan bidden voor je eigen kinderen en je kan zien dat ieder kind op de wereld eigenlijk je eigen kind is. 

Als je zover komt, kom je in een objectiviteit en kom je in een werkelijkheid en word je terecht een moeder en een vader omdat je deelneemt aan het Moederschap en Vaderschap van God. Er zijn heel veel mooie dingen die kunnen op deze aarde. Denk niet dat je alleen staat, het is samen sterk en samen vooruit.”

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
Algemene boodschap van 21 februari 2003 (Brugge) 

Geert
  Naar de andere volle maan brieven