Podcast

Kies om een buffer te zijn

Klik hier om te luisteren:

18 februari 2006 - Algemene boodschap - Brugge

Meester Morya,

Het kan soms zijn dat je je vernederd voelt door anderen en daar moet je nooit op ingaan. Als mensen kwaad zijn op jou, leugens vertellen over jou, dingen doen die niet kunnen, dan moet je het niet scherp stellen en denken: ‘ah, we zullen eens zien en ik zal eens dit en ik zal eens dat’. Neen, blijf rustig. Want mensen kunnen soms gedwongen worden door een of ander persoonlijke reden om zaken te doen die onbegrijpelijk zijn, zelfs stoute dingen, en daar moet je nooit in meegaan want je kent tenslotte de achtergronden niet van sommige mensen of hun levens of wat er allemaal wringt in hun bestaan en hoe ze tot bepaalde conclusies komen.

Maar voor jezelf is het zo dat je belangrijke dingen kan doen. En een heel groot belang in jouw persoonlijk leven is dat je een buffer bent tussen het kwaad, de kwade gedachten, de kwade uitspraken van mensen en de realiteit van het Leven, van jouw leven.

Er moet een kleine mate van incasseringsvermogen zijn in jouw bestaan, dan leef je makkelijker. Als je van het minste wat in jouw richting komt, wat moeilijk ligt en gevoelig kwaad wordt, boos en uit je krammen schiet, dan kan het wel eens nog moeilijker zijn. En het is zeer belangrijk dat je inderdaad je gevoelens tot rust kan brengen, ook als je bij anderen staat, ook als je vernederd wordt en je gedachten op orde kan houden, dat je dus voelt van: ‘kijk, zo ben ik dan.’

Als er mensen kwaad willen voor jou, ga daar niet in mee, betaal het niet op dezelfde manier terug, maar wees die buffer, sta in het licht van jouw hart en weet dat je een sterk en krachtig iemand bent. Je kan alles aan. Als je op een spirituele manier leeft, kan je alles aan want er is licht en liefde in je hart, en liefde heeft geduld en liefde begrijpt, ook waar bepaalde zaken moeilijk zijn en heel moeilijk kunnen zijn.

Maak nooit een verwijt maar zoek naar oplossingen, op de eerste plaats in je eigen leven. Je moet je eigen leven graag kunnen zien. Maar je moet ook weten dat er een enorme kracht is in je bestaan, je moet nooit denken: ‘ik ben maar een arme zus of een arme zo.’ Neen, je bent een sterk en krachtig iemand en je kan alles aan.

En dit moet je durven zien in jouw leven, dat je de moeilijkheden inderdaad aankan, ook de moeilijkheden van anderen. Maar je moet er niet in meegaan, je moet niet denken: ‘nu moet ik sleutelen aan die zijn moeilijkheid of aan deze moeilijkheid of ...’ Neen, je moet dingen kunnen doen vanuit je hart, dat je weet van: ‘ik heb erover nagedacht, we hebben erover gepraat en dit is mijn reactie, ik wil liefdevol zijn.’

En daar kan inderdaad een enorme kracht van uitgaan als je dit een keer begrijpt, want niets is krachtiger dan liefde, en niets is krachtiger dan een juiste spirituele houding en die kan je leren. Dat betekent een enorme draagkracht en terzelfder tijd een openheid naar dit wat echt belangrijk is, naar de goddelijke vonk in jezelf.

Als je het moeilijk hebt in jouw leven, maak geen verwijten, maak ook nooit jezelf een verwijt maar kijk naar de moeilijkheid en weet: het zal zijn dat je geholpen wordt om die moeilijkheid te overwinnen, om moeilijkheden te overwinnen.

Je moet nooit ontgoocheld zijn in het leven want er is een diepe kracht in het leven die je kan leren kennen en die vol goedheid de zaken tot ontplooiing brengt. Het is dikwijls pas na jaren dat je begrijpt wat eigenlijk de betekenis is van bepaalde ervaringen, zelfs negatieve ervaringen die je in je eigen leven kan hebben, om van daaruit toch wel op een heel positieve manier vooruit te kunnen.

Zonder duisternis is geen licht, en vanuit het licht kan je begrijpen wat duisternis maar vermag. Want het licht kan meer, één klein lichtje kan veel meer dan een grote kamer vol duisternis, en zo moet je het kunnen zien ook in het leven, ook in jouw persoonlijk leven. Jullie zijn krachtige mensen en je kan alles aan. Als het eens moeilijk is, zal je ook Mijn hulp krijgen en het is wel heel belangrijk dat je dit weet."

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Morya.org
Deze tekst is de algemene boodschap van Meester Morya voor het programma in Brugge op 18 februari 2006