Podcast

Een nieuwe dynamiek

Klik hier om te luisteren:

23 september 2006 - Algemene boodschap - Ooike

Meester Morya,

Het kan zijn dat je in een strijd zit met jezelf, dat je duidelijkheden wil, dat dat maar niet lukt of niet op de manier zoals je zou kunnen willen, en dat je soms wanhopig bent omdat je denkt: ‘is het leven nu ineens zo moeilijk geworden in mijn bestaan?’

En het is niet dat je dan op zo een moment alles op een rij moet zetten om te kijken en te kijken. Nee, dan moet je eerst luisteren naar je hart. Niet zozeer: ‘wat willen anderen? Maar: ‘wat wil ik?’ Niet om te denken: ‘ik moet het allemaal zo een beetje in de hand hebben en allemaal sturen.’ Neen, je moet vooral leren jezelf begrijpen ook in de moeilijkheden. Niet om iemand anders te worden, niet om nog meer je best te doen, maar om gewoon te aanvaarden dat er ook inderdaad moeilijke momenten kunnen en mogen zijn.

En neem dan deze specifieke moeilijkheid niet op jouw schouders door te denken: ‘ik doe daar iets mee of ik los dat op.’ Alleen al het vaststellen van een moeilijkheid in je eigen leven kan heel bijzonder zijn. Want eigenlijk niet veel mensen durven dit. Maar het is door te kijken naar je eigen leven op een eerlijke manier dat je kan weten wat je wil of wat je niet wil en dat is het begin van een grote ontwikkeling. Als je dit kleine idee in je eigen hart plaatst van: ‘ik wil iets met mijn leven en ik durf te kijken naar mijn moeilijkheden, welke die ook zijn’, dan is het begin gemaakt van een grote evolutie, want dan kom je in jezelf.

Meestal is het zo dat mensen de schuld geven aan anderen: ‘mijn moeilijkheden die komen van mijn vader, mijn moeder, noem maar op, mijn leraars, dingen die gebeurd zijn vroeger’, en dat kan, uiteraard. Maar er zijn ook zaken die je voor jezelf mag willen. En als er dingen zijn die tamelijk dwingend zijn, dat je voelt van: ‘ik stoot voortdurend op dezelfde moeilijkheden in mijn persoonlijk leven en ik zie niet in wat ik daaraan kan doen’, dan hoef je daar niets mee te doen, maar je moet er wel durven naar kijken. En innerlijk is het zo dat je dan die moeilijkheden met je mee kan nemen, in het gevoel kan komen van: ‘Okay, dit hoort bij mij, dit hoort bij mijn leven en ik weet niet wat ik daarmee kan doen of wat ik daarmee wil doen, ik weet wel dat ik dat nu leer te aanvaarden.’

En dat is een enorm proces, want dan kom je in een nieuwe dynamiek. Als je je eigen moeilijkheden aanvaardt zoals ze zijn en daardoor je eigen leven zoals het is, kom je sowieso in een duidelijkheid, en van daaruit zal het zijn dat je antwoorden krijgt en die antwoorden kunnen van heel veraf komen. Eerst kom je in je eigen leven, in je eigen moeilijkheden, tegenover je eigen moeilijkheden te staan, je durft ernaar te kijken, en dan komt het inzicht dat het inderdaad van veraf kan komen, wat in eerste instantie niet duidelijk kon zijn. Maar dat kan pas als je ruimte maakt in jezelf. Als je dus duidelijk weet van: ‘kijk, hier zit ik dan met mijn moeilijkheden, met mijn problemen, met mijn leven en ik aanvaard’, en dan komt de schoonheid naar voren omdat je ziet dat de verwevenheid met anderen duidelijk wordt en dat dan de juiste dingen naar voren kunnen komen op het juiste moment, op de juiste plek.

Heel veel is mogelijk binnen de logica van je hart, want jouw ziel neemt je mee waar je moet zijn. En als je de indruk krijgt van: ‘ja okay, het is mij om het even en ik wil het niet meer en ik ben moe gestreden en ik zie het allemaal niet meer zitten’, dan gebeurt niets. Maar als je innerlijk weet: ‘mijn leven is van een betekenis, van een waarde, en zelfs wat fout loopt, is van een betekenis’, dan krijgt het een plaatsje in je hart en dan word je meer dan vroeger jezelf, maar dan krijg je ook inzicht in wat gebeurt, want jouw ziel brengt die fundamentele dingen naar jou toe, en dan weet je: ‘dit is ooit ook geweest in mijn leven en nu pas kan ik dat zien.’

Er zijn mogelijkheden in je eigen bestaan die buitengewoon zijn, maar dat gaat niet om de dingen heen. Het kan zijn dat je de indruk krijgt van: ‘ja, maar ik durf niet meer te kijken naar al mijn moeilijkheden’, maar als je weet dat je er niets moet mee doen, dan kan je dit wel, en dan weet je dat je juist door die moeilijkheden zelfs tot rust kan komen en dat van daaruit belangrijke dingen kunnen gebeuren in jouw bestaan.

Je hoeft niet alles te doen, want er zijn fundamentele zaken die in jouw richting komen. En als je innerlijk weet van: ‘ik durf te leven met een klein beetje liefde, voor mezelf en daardoor voor anderen’, dan weet je dat je goed bezig bent.

Weet dat je nooit alleen staat en dat je altijd geholpen zal worden en dat stilaan nieuwe dimensies van het bestaan duidelijk zullen worden aan jou omdat je innerlijk durft te leven en van daaruit te zien welke de betrokkenheid is naar anderen en welke de zaken zijn die heel deugddoend kunnen zijn, waardoor je voelt: ‘mijn leven is rijk en mijn leven is goed.’ Als je tot dit standpunt kan komen dat je voelt: het leven is goed, dan is het zo dat je de rijkdom van ieder mens kan leren begrijpen en van daaruit inderdaad wordt jouw leven steeds mooier.

Je moet niet bang zijn voor wat dan ook, het zal zijn dat je vooruitkomt in je bestaan en dat je ervaart dat je leven gezegend wordt."

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Morya.org
Deze tekst is de algemene boodschap van Meester Morya voor het programma in Ooike op 23 september 2006