Terug naar de Werkboek-oefeningen

Werkboek-oefening

Liefde = jezelf zijn + de ander zien

Uit het Basiswerkboek

Jezelf zijn en toch de ander zien

Liefde betekent dat je ten eerste jezelf kan zijn en ten tweede de ander kan zien en zichzelf kan laten zijn.

Print deze oefening uit
Liefde is...

Liefde betekent dat de mens, rekening houdend met zichzelf, de ander ziet. Dit is heel belangrijk, dat je dus blij bent met jezelf, bij jezelf jezelf blijft en toch de ander kan zien. Dat is liefde.”

Liefde =
blij zijn met jezelf, bij jezelf blijven
+ de ander zien

Eerst jezelf kunnen zijn

Het heeft een zekere uitdaging in zich, in de zin van: ‘zo ben ik, en wie is die ander?’ Dat is de uitdaging. Als ik niet kan zien wie ik ben en wie ik laat zien die ik ben, dan is er ook geen liefde mogelijk. Je moet dus jezelf kunnen zijn binnen de liefde. Dit veronderstelt dan weer dat je, beginnend bij jezelf, tot bij de ander komt en de ander kan zien.”

Wie ben ik? Kan ik laten zien wie ik ben? Kan ik de ander zien?

Kijken naar de ander

Veel mensen kunnen wel bij zichzelf komen, maar ze kunnen de ander niet zien. En dit is de moeilijkheid, want de ander zien, dat veronderstelt dat men kijkt. Veel mensen kijken niet naar de ander; wat eigenaardig is, maar toch is het zo.

Veel mensen zien in de ander zichzelf, en dan gaat het fout, want dan is er geen liefde. Als men in de ander zichzelf ziet, is er geen liefde. Dit moet Ik duidelijk stellen, want daar zit de fout. Je kan dus de ander zien, maar je moet de ander zien als ‘ander’ en als ‘anders’, niet zoals je zelf bent.”

De ander zien veronderstelt dat je kijkt en dat je de ander ziet als ‘anders’

Zelfs niet nadenken

Dit is een grote regel in de liefde, dat je als het ware aan jezelf kan voorbijgaan, jezelf kan opleggen te zwijgen, te kijken, te luisteren en niet te denken, zelfs niet na te denken en dat je toch bij de ander kan zijn zodanig dat je de ander zichzelf kan laten zijn. Dit is allemaal gemakkelijk gezegd, maar doen is iets anders.”

Liefde is de ander zichzelf kunnen laten zijn.

In de praktijk

Kan jij de mensen rondom jou zwijgend observeren?

Kan je ze zien als anders dan jijzelf? Kan je anderen zichzelf laten zijn?

Deze oefening komt uit het “Morya Wijsheid Basiswerkboek” punt 17 (In onderwerp 5: Onderweg naar liefde) © Mayil.com, Geert Crevits

De oorspronkelijke citaten van Meester Morya komen uit “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen” (Geert Crevits), hoofdstuk 8: ‘Over liefde en seksualiteit (1)’ © www.mayil.com

Print deze oefening uit
Morya Wijsheid Basiswerkboek