Terug naar de Werkboek-oefeningen

Werkboek-oefening

Meditatie: De stilte is de achtergrond

Uit het Morya Wijsheid “Werkboek voor het leven”

De stilte is de achtergrond van alles

De stilte is als een oceaan van vrede. Je zou ze op elk moment van je leven kunnen ervaren, maar dit vraagt een heroriëntatie en een eenvoud. Jij kan zelf bepalen welke kwaliteiten je laat groeien in je leven.

Print deze oefening uit
De stilte kan je van alles leren

De stilte die je hebt doorworsteld is zo dat ze je van alles kan leren. Wat er ook in de stilte gebeurt, het heeft een betekenis.

Je hoeft die betekenis niet te vinden. Je hoeft alleen maar te proberen de achtergrond te zien van al de dingen die je ervaart. Dus wat er op de achtergrond gebeurt, wat de grote lijn is van de stilte die bepaalde gebeurtenissen scandeert; de stilte die dus een bepaald ritme aanbrengt en ook de dingen tot een geheel probeert te maken.

Er zijn altijd gebeurtenissen die de stilte doorkruisen maar blijf de achtergrond gadeslaan en kijk naar de stilte die alles verbindt. Dit kan je leren in meditatie.”

Zoek niet naar de betekenis van alles wat er in je stilte-momenten gebeurt. Zoek wel naar de stilte die de achtergrond ervan is en alles met elkaar verbindt.

De stilte is de achtergrond

Er is een soort filter aanwezig, een net dat de geluiden, de bepaalde betekenissen kan vangen en als het opgehaald wordt en de vangst verwijderd, dan blijft er de stilte over. In vergelijking: als je een net in de zee laat gaan, trek je vervolgens de vis naar boven en wat er overblijft, is water.

Als je mediteert, breng je de gedachten, de gevoelens, enzovoort naar boven en wat er overblijft, is de stilte. Probeer begrip te krijgen van de stilte, van de achtergrond.”

De stilte is als het water dat overblijft als alle vis omhoog gehaald is.

Een oceaan van vrede, kracht en bewustzijn

Wat normaal niet naar voren komt, waar je dus geen aandacht aan besteedt, dit moet in de meditatie precies de aandacht krijgen. Dat je niet met de dingen bezig bent waar je gewoonlijk mee bezig bent. Maar dat je ondanks het feit dat er zoveel gedachten en gevoelens zijn die je probeert te begrijpen en tot uitdrukking te brengen, dat je ondanks deze grote activiteit die je aan de gang houdt en waar je mee bezig bent, de achtergrond kan bemerken: ‘er is stilte.’

Als de gedachten uitgewaaid zijn, zal deze stilte naar voren komen als een oceaan van vrede, van kracht, van bewustzijn. Het is belangrijk dat je dit herkent in jezelf, dat ondanks al het gevoel dat er in je is, daar ook steeds de stilte is en dat je daar steeds meer de nadruk op kan leggen in meditatie. Dit is het grote werk dat gedaan wordt. Wanneer je eenmaal een begrip krijgt van bijvoorbeeld je gedachten, van je gevoelens, zal je zien dat er uiteindelijk meer begrip komt voor de stilte in jezelf.”

In je meditatie geef je aandacht aan dat waar je normaal geen aandacht aan besteedt, namelijk: de stilte.

Het vraagt een aandacht

Alles wat je in dit leven kan meemaken aan liefde, aan grootheid, komt vanuit die diepe stilte die je kan ervaren op gelijk welk moment van je leven. Maar het vraagt aandacht, het vraagt een concentratie en een heroriëntatie van de mens. Dit betekent dat je daar rekening mee houdt en dat je dit kan ervaren op gelijk welk moment van de dag.”

Er is zoveel wat je bezighoudt

Dit is niet eenvoudig omdat er voortdurend belemmeringen zijn om dit te kunnen ervaren. Omdat je gewoonlijk in een drukke bezigheid bent of in een ontgoocheling leeft of in verwarring of angst of wat dan ook vanuit een verleden. Omdat je zoveel hebt meegemaakt, niet alleen in dit leven maar ook in andere levens, dat daar van alles in zit wat je bezighoudt en afleidt.”

In feite zou je de stilte kunnen ervaren op elk moment van de dag, als je niet afgeleid zou worden.

Baden in het nu

Zorg dat je op het moment zelf durft te leven en dat je dat verleden kan laten gaan, net zoals je niet bekommerd moet zijn over de toekomst. Als je deze grote dingen op hun plaats kan zetten en zeggen: “Mijn verleden, dat is er niet. Mijn toekomst is er ook niet. Ik leef nu op dit moment en ik leef met de kracht die er nu in mij is”.

Als je dit kan, word je stilaan herboren en dan begin je te kijken in je omgeving en begin je te luisteren naar alles wat er nu is en dan kom je tot het besef van: ‘nu is eeuwig. Wat ik nu beleef kan ik straks ook zien als een nu dat ik dan beleef.’ Dan ga je stilaan baden in het nu en baden in de tijd waarin je leeft. Dan begin je meer en meer te begrijpen van wat er rond je is en van wat er in je is. Dan krijg je de volheid van het leven. Want dan ga je beseffen dat er een groeiende ervaring is in je eigen innerlijk, een ervaring van vuur, van licht, van vreugde.”

Probeer verleden en toekomst los te laten en in het NU te komen. Als je dit kan, word je stilaan herboren en wordt je leven vol.

Eenvoud is de sleutel

Heel veel mensen hebben dit inzicht niet en zijn daarnaar aan het zoeken en ze weten niet hoe ze dit moeten doen omdat de eenvoud van leven hen telkens weer ontsnapt.

Ze zoeken het in ingewikkelde structuren en in ingewikkelde ervaringen en in alle mogelijke situaties die veel te maken hebben met verbeelding, met angst, met verlegenheid, met begeerte, met gehechtheid en noem maar op. ...

En daar ligt een sleutel: wanneer de mens eenvoudig wordt en de dingen nuchter en zakelijk probeert te bekijken zoals ze zijn, dan kan hij leven met alle dingen en ook met iedereen.”

Als je eenvoudig wordt en alles probeert te zien gewoon zoals het is, dan kan je leven met alles en iedereen.

Als je tot jezelf komt, zie je ook de ander

Als je dus tot jezelf komt, zal je ook beseffen wie die mens is die naast je staat. Je zal die mens niet meer ophemelen, je zal die mens niet meer omlaaghalen. Je zal die mens kunnen zien vanuit dezelfde stilte, vanuit dezelfde eeuwigheid, vanuit dezelfde liefde, vanuit dezelfde grote waarden.”

Alles kunnen aanvaarden

Dan laat je de mens zijn wie hij is en wie zij is. Dan aanvaard je de mens en de wereld, de aarde, de kosmos, God en alles, alles, alles... En dan zie je niets meer wat niet goed is. Want dan heb je het zicht van wat God ziet.

God ziet de dingen als goed. Hij ziet ze in een groei. Hij ziet ze in een ontwikkeling. Hij ziet het doel van alles en Hij ziet dat het nu allemaal aanwezig is. Alles wat dus ooit tot stand zal komen, is nu aanwezig in je eigen innerlijk als kleine zaadjes, als iets wat te ontdekken valt maar wat er ook al is en het is belangrijk dat je dat kan laten groeien.”

Als je tot de eenvoud van jezelf doordringt, zie je de anderen ook zoals ze zijn. Dan aanvaard je ze en zie je de kiem van het goede in alles.

Bepaal zelf de kwaliteit van je bestaan

Wat je laat groeien dat bepaal je zelf. ... Je kan bijvoorbeeld aandacht geven aan liefde in jezelf en de liefde laten groeien en vragen aan God dat Hij jou meer liefde geeft.

Dan bepaal je zelf de kwaliteit van liefde in je eigen bestaan, dan maak je daar werk van. Het is precies alsof je het zaadje liefde meer en meer aandacht geeft, meer en meer - Ik zou zeggen - water geeft zodat het kan groeien en bloeien. Dan maak je van de liefde iets wat uitzonderlijk is in jouw bestaan. Dan zal je zien dat het een kans krijgt en dat het meer groeit dan in het leven van anderen. Als je zo bezig bent, leg je iets aan in je eigen innerlijk als een grote kracht.”

Welke zaadjes je laat groeien, dat bepaal je zelf.

Zelfs in drie dagen

Een korte meditatie is goed. Het is een kleine moeite en tegelijk is het heel groot omdat je daardoor tot het besef komt van de werkelijkheid van je innerlijke bestaan.

Als je morgen, overmorgen en de dag daarop telkens vijf minuutjes besteedt aan dezelfde oefening, dan kan het zijn dat je zelfs in deze drie dagen al tot een bepaald besef komt dat het een rijkdom in je leven brengt en dat het de moeite is om het steeds weer te herhalen.”

Doe geen extra inspanning

Maar je hoeft geen extra inspanning te doen. Kijk als het ware in een totale ontspanning naar jezelf en kijk naar de achtergrond van het ervaren dat je hebt.

Proef de stilte van het Al in je eigen bestaan en kom tot het besef dat er leven is in elke mens en dat dit leven één is, één bruisend leven dat gedeeld wordt met het leven dat in God zelf is. Het leven in God heeft natuurlijk andere kwaliteiten dan het leven dat er in jou is, maar stilletjes aan kan God Zijn kwaliteiten in jou laten binnendringen naarmate je het vraagt aan Hem en naarmate je het toestaat dat Hij Zijn leven aan jou schenkt.

Durf het te vragen. God zal het je niet geven als je het Hem niet vraagt want God is iemand die luistert. Hij is de grote kracht die luistert. Hij is de stille kracht van het heimwee naar de mens. Hij is de kracht die wacht, die altijd bereid is om de ander tot volheid te brengen, maar de ander moet bereid zijn om zich te laten vervullen.”

Meditatie

Probeer deze week (minstens) drie dagen na elkaar een korte meditatie te doen.

Span je niet in tijdens de meditatie. Kijk in een totale ontspanning naar jezelf en naar de achtergrond van wat je ervaart. Laat je niet afleiden door alle ‘vissen’ in jezelf (gedachten, gevoelens), maar zoek de achtergrond, het water van die zee binnenin jou. Hou van de stilte, voel er liefde voor.

Proef de stilte en besef dat er leven is in jou, een leven dat je deelt met alle andere mensen en zelfs met het Goddelijke. Vraag God dat Hij Zijn leven aan jou schenkt.

Na je meditatie

Noteer van elke meditatie minstens íets, neutraal en zo getrouw mogelijk verwoord.

Deze oefening komt uit het “Morya Wijsheid - Werkboek voor het leven” punt 20 © Mayil.com, Geert Crevits

De oorspronkelijke citaten van Meester Morya komen uit “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte” (Geert Crevits), hoofdstuk 9: ‘De stilte’ © www.mayil.com

Print deze oefening uit
Morya Wijsheid Werkboek voor het leven