i Morya.org

Grupy

O grupach Mistrza Morya

Zrozumiesz, że kiedy zaczynasz medytować w grupie, możesz sięgnąć mocy o wiele większych niż te, które mógłyś osiągnąć, gdy spotykacie się tylko po to, żeby sobie pogadać".

(Z książki „Morya" - seria „Mądrość", tom 3, rozdział 6)

Nie musisz nikogo naśladować, nie musisz naśladować żadnej grupy, musisz po prostu być sobą — w grupie, jak i z grupą. Każdy nacisk, który kładziesz, będzie niewłaściwy, jeśli będzie płynął z intelektu. Do wszystkiego, co się pojawia, powinieneś po prostu podchodzić z otwartością życiową, i to jest znaczenie, które w tym powinieneś odnaleźć. Wspaniale jest być razem w ten sposób".

(Z książki „Morya" - seria „Mądrość", tom 7, rozdział 16)

Mistrz Morya zachęca nas do spotkań

W wielu swoich książkach Mistrz Morya zachęca ludzi, aby spotykali się wspólnie w małych grupach. Zainteresowani spotykają się, aby dyskutować o książkach Mistrza Morya, wspólnie medytować, czytać oraz omawiać teksty, które pojawiają się w przesłaniach na pełnię księżyca. Każda grupa posiada pełną swobodę i sama decyduje, co i w jaki sposób chce robić.

Informacje ogólne

Każda grupa Mistrza Morya decyduje, co i jak robić. Ogólnie podstawą spotkań są teksty Mistrza Morya - na przykład książki, przesłania na pełnię księżyca lub teksty z najnowszych przesłań, skłaniające do przemyśleń.

Ponadto grupa może przeznaczyć czas na krótsze lub dłuższe medytacje grupowe. Mistrz Morya zawsze podkreśla znaczenie wspólnych medytacji.

Niektóre grupy lubią, gdy na koniec spotkania każdy z członków wybiera kartę Mistrza Morya, może ją potem odczytać na głos i omówić z grupą, ale nie musi tego robić. 

Grupę mogą tworzyć zaledwie dwie osoby, a wtedy z łatwością można spotykać się u kogoś w domu czy mieszkaniu.

Pod linkiem „Porady Mistrza Morya dla grup" znajdziesz wiele użytecznych informacji i rad dla każdego, kto spotyka się z innymi regularnie.

Przebieg spotkań

Każda grupa sama decyduje, co będzie robić i jak ma przebiegać spotkanie. Zwykle ten, kto podjął inicjatywę stworzenia grupy, kieruje przebiegiem pierwszego spotkania. Na podstawie tego doświadczenia następnie stopniowo kształtują się unikalne zasady spotkań, odpowiadające wszystkim ich uczestnikom. Nie trzeba ustalać formatu, może się on z łatwością zmieniać i ewoluować.

Oto, co najczęściej robi się podczas spotkań:

Omawianie tekstów Mistrza Morya

Ogólnie spotkania ogniskują się wokół tekstów Mistrza Morya.

Ktoś odczytuje na głos fragment, gdy inni w tym czasie słuchają lub czytają sobie ten sam tekst po cichu. Następnie można omówić wspólnie treść. Spróbuj własnymi słowami podsumować to, co zostało odczytane. Zapytaj siebie, czy rozumiesz, o czym On mówi i wspólnie z innymi postaraj się znaleźć przykłady ze swojego życia obrazujące to, co wyjaśnia Mistrz Morya.

Jako grupa możecie wymyślić jakieś niewielkie zadanie lub zadania związane z tematem spotkania, coś, na co będziecie zwracać uwagę między spotkaniami albo coś, nad czym będziecie pracować w swoim życiu. W ten sposób możecie nauczyć się praktycznie stosować w życiu mądrość Mistrza Morya.

Na początku kolejnego spotkania możecie potem podzielić się z innymi tym, co odkryliście lub czego się nauczyliście w międzyczasie.

Medytacja w grupie

Mistrz Morya uważa, że bardzo ważna jest wspólna medytacja, wspólne milczenie. Można zrobić jedną medytację lub kilka. Na niniejszej stronie znajdziesz przykłady medytacji, które można wykonywać wspólnie, ale równie dobrze może to po prostu być wspóna chwila ciszy, bez jakiejś szczególnej określonej medytacji.

Medytacje mogą być krótkie lub dłuższe. Kiedy medytujecie wspólnie, niech nie będzie ciemno, dopilnujcie, aby było dużo światła i tlenu, oraz aby w pomieszczeniu nie było ani za zimno, ani za gorąco.

Koniecznie zaproście na swoją medytację Mistrza Morya i w swoim wnętrzu poproście Go o prowadzenie i wskazówki. Kiedy Go zaprosicie, przyjdzie! 


Modlitwa w intencji świata

... na przykład prośba do aniołów o pomoc:


Kiedy w pewnych rejonach świata pojawiają się olbrzymie problemy, nie musisz pospiesznie udawać sie w to miejsce, lecz zamiast tego możesz tam posłać swojego anioła, po prostu prosząc go o to. Świadomość, że możesz to zrobić, bywa bardzo ważna, i równie ważne jest, abyś wiedział, że można zrobić to samo w grupie. W obecnych czasach prosiłbym was - twórzcie kilkuosobowe grupy i świadomie proście anioła, który jest z wami, aby udał się tam z pomocą. Poczujecie wówczas, że energia opuszcza grupę a jednocześnie doświadczycie ogromnego poczucia wspólnego szczęścia. Ale będzie tak pod warunkiem, że zrobicie to szczerze, w przeciwnym razie nie będzie to właściwe ani odpowiednie i lepiej byłoby nie brać w tym udziału. Ale z drugiej strony, jeśli robicie to ze szczerą intencją, właściwie i dobrze, to być może bardzo świadomie doświadczycie, jaką funkcję pełni w waszym życiu i na tej ziemi ten anioł".

(Z książki „Morya" - seria „Mądrość", tom 6, rozdział 7)

Karty Mistrza Morya

Wiele grup lubi również zaczynać lub kończyć spotkanie od wyboru kart Mistrza Morya. Każda osoba wybiera kartę i może, ale nie musi, odczytać ją na głos i omówić w grupie. Często zdarza się, że karta tak bardzo pasuje do czyjejś sytuacji, iż ten ktoś zapisuje sobie jej treść albo robi zdjęcie lub wysyła na maila, żeby móc ją później czytać ponownie. To bardzo dobry pomysł!

Praktyczne porady

Uczestnicy spotkania płacą niewielką kwotę - na przykład równą cenie filiżanki kawy - temu, kto organizuje spotkanie. Służy to częściowo pokryciu kosztów (kawa, herbata, ciasteczka, świeczki, koszt ogrzewania, prądu...) a częściowo jest formą podziękowania za otwarcie swojego domu dla uczestników.

Oczywiście spotkania Mistrza Morya nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami, zatem nikt nie ma obowiązku przyjść lub być obecnym za każdym razem. Ważne, aby wszyscy czuli się mile widziani i wiedzieli, że zawsze moga przyjść, ale nie muszą. 

Mistrz Morya zaleca, aby grupy spotykały się dość regularnie i najlepiej w tym samym pomieszczeniu:

(...) spróbujcie spotykać się zwykle w stałych, określonych porach. Postarajcie nadać temu jakiś rytm. To oznacza regularne spotkania w tym samym miejscu, najlepiej jednym, określonym, które uświęcicie medytacją i Obecnością. Postarajcie się nie zmieniać miejsca zbyt często oraz spotykajcie się w regularnych godzinach, a wyłoni się z tego coś ważnego".

(Z książki „Morya" - seria „Mądrość", tom 5, rozdział 7)