Samenkomen

Inhoudelijk advies voor groepen

Hieronder vind je heel wat nuttig advies van Meester Morya over hoe een Morya groep praktisch kan lukken en waar je best rekening mee houdt. Het zijn fragmenten gesprokkeld uit verschillende boeken. Als je een groepje organiseert, raden we je zeker aan om dit helemaal door te lezen, maar ook als deelnemer kan je er veel van opsteken. Het kan ook fijn zijn om als groep nu en dan een stukje ervan te bespreken.

Niet alle adviezen van Meester Morya staan op dit blad. Hij gaat bijvoorbeeld ook uitgebreid in op het thema “Meditatiegroepen” in het boek “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”, of nog in “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis” en “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid” verkrijgbaar via Mayil.

Om in contact te komen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in Morya zijn er meerdere mogelijkheden:

Vind lezers in je buurt Lijst van groepjes (BE en NL)
Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

Alleen gaat het trager

Een volgende stap in de ontwikkeling van het zelf is dat je een vertrouwen stelt in de anderen, maar een terecht vertrouwen, dat je dus niet alleen bent, dat je niet alleen evolueert. Je moet tot een vertrouwen kunnen komen in de mensheid, in de andere mens, maar niet ten koste van jezelf. Kijk goed naar de mens, weet wie hij is, hoe hij bestaat.

Zoek naar mensen met wie je in een wisselwerking kan staan zodat je vlugger kan evolueren

Je zou vertrouwen moeten kunnen hebben in wie het vertrouwen waard is. Dat is heel belangrijk. Je moet niet alleen willen staan in het leven.

Zoek naar mensen met wie je een vertrouwen kan opbouwen en met wie je kan spreken, met wie je in een wisselwerking kan staan zodat je vlugger kan evolueren. Als je de weg alleen gaat, gaat het trager.”

uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hfst 7

Samen mediteren

Het is belangrijk dat je mensen hebt, vrienden, vriendinnen, met wie je kan praten over diepe dingen, over wezenlijke zaken, en vooral, dit is heel belangrijk, met wie je samen kan mediteren.

Wanneer je dit doet met twee, drie, vier mensen - meer hoeven er niet te zijn - dan kan je Mijn aanwezigheid vragen en dan kom Ik bij jullie. Maar je moet het uitdrukkelijk vragen. Wanneer je dit doet zal je geleid worden in de meditatie. Dan hoeft er niets speciaals te gebeuren en toch zal je weten dat je geleid wordt.

Het is belangrijk dat je mensen hebt met wie je kan praten over diepe dingen, en vooral: met wie je samen kan mediteren

Doe dit niet één keer, maar maak daar een gewoonte van op bepaalde tijdstippen. Breng er een ritme in. Dat wil zeggen dat je op geregelde tijdstippen bij elkaar komt, op bijvoorbeeld eenzelfde plaats. Wissel niet te veel, kies liefst één bepaalde plaats die je heiligt door de meditatie en de Aanwezigheid. Doe dit regelmatig zodat je elkaar kan vinden op een getrouw tijdstip. Daaruit kan er iets groeien wat heel wezenlijk is."

uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hfst 7

Samen delen

Durf te praten over je ervaringen

Je zal merken dat je door de jaren heen een heel grote evolutie kent. Durf het te vertrouwen. Dat wil zeggen, als je dat doet, blijf dan nuchter en blijf zakelijk. Maak praktische schikkingen, zodat je eraan deelneemt in een vertrouwen waarin je elkaar kan vinden, dat je de dingen kan delen met elkaar.

Als je samen mediteert, naast het feit dat jij daar bent en je eigen ervaringen hebt, moet je toch kunnen delen met elkaar en over deze ervaringen durven praten met enkele mensen.

We zijn in een Nieuwe Tijd en het innerlijke moet naar voren komen. Dat wil zeggen dat je woorden probeert te vinden en dat je de dingen die je in het hart verneemt, kan meedelen aan de mensen die je kan vertrouwen.

Zoek mensen die je kan vertrouwen

Vandaar dat het heel belangrijk is om met mensen die je kan vertrouwen samen te kunnen zijn in gebed en in meditatie.

Breid de groepen niet zo uit dat je zomaar iedereen aanvaardt. Doe het op een stille, eenvoudige manier, in samenspraak met enkele vrienden zodat de mensen die er zijn elkaar volledig kunnen vertrouwen. Ook al ben je met twee of met drie, dat is beter dan met tien waar je bepaalde mensen hebt die je niet kan vertrouwen.

Durf te veranderen, durf dingen te doen

Ga langzaam in deze dingen en wees heel nuchter en zakelijk. Het is belangrijk dat je dat durft te doen, dat zeg Ik nog eens, omdat het anders niet verandert. Het is van belang dat je je leven kan veranderen, ook op dit terrein. Dat je dus mensen zoekt en dat je de feeling hebt daarvoor, wie wel en wie niet.

Als de opzet niet lukt, stap uit de groep en begin opnieuw met andere mensen

Durf te kiezen en als de opzet niet lukt, stap uit de groep en begin opnieuw met andere mensen.

Durf het te doen, het maakt niets uit, het is een kwestie van ervaring op te doen, het is een kwestie van groepen maken en het is een kwestie van evolueren."

uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hfst 7

Je kan steeds opbouwen en afbreken

Je kan bepaalde dingen starten en er daarna weer uitstappen. Dit is allemaal mogelijk en dat moet kunnen. Verplicht jezelf niet tot wat dan ook. Het is een ervaring die je probeert voor jezelf. Als je het doet, zal je voortdurend verder gaan en kan je ook op andere groepen botsen, zodat het je weer iets nieuws kan bijbrengen.

Verplicht jezelf niet tot wat dan ook. Het is een ervaring die je probeert voor jezelf.

Verplicht jezelf niet om trouw te blijven tot het einde aan bepaalde mensen. Nee, durf steeds te kiezen want je kan steeds opbouwen en afbreken.

Neem jezelf als de norm

Het criterium is: wat jij vindt dat goed is voor jezelf. Het is niet zo dat de uiterlijke groepen van een essentieel belang zijn. Ze kunnen wel een grote betekenis hebben - zowel voor jezelf als voor anderen - maar durf de dingen te doen die voor jou belangrijk zijn; dit is essentieel. Neem altijd jezelf als de norm daarin, ook in de groepen waarmee je spiritueel op weg gaat.

Wees ook blij als het fout gaat

Het kan heel betekenisvol zijn en het kan groeien. Het is niet zo dat je het moet commercialiseren, dat je voor deze meditatiebijeenkomsten geld moet vragen. Doe het vrijblijvend en op een eenvoudige, eerlijke manier. Hetzij samen met enkele mensen, hetzij met nieuwe groepen waarin je dan terechtkomt.

Commercialiseer het niet, vraag geen geld voor de meditatiebijeenkomsten. Doe het vrijblijvend en op een eenvoudige, eerlijke manier.

Wees altijd blij met wat je daar beleeft. Als het fout gaat, wees daar toch blij mee, want dan moet je dat kunnen aanbieden aan het Hogere. De scherven die er tussen mensen zijn, kan je opdragen. Je kan ook leiding vragen, je kan ervoor bidden.

Als je de groep verlaat, wees dan niet treurig en blijf toch je eigen weg gaan. Wees niet ontgoocheld in mensen, dat is niet de bedoeling. Zie dat je in een opbouw staat en dat ook de maatschappij in een opbouw staat. Dit is van een heel grote betekenis. Je moet er de grote lijnen in zien en niet de details."

uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hfst 7

Groepen zullen evolueren

Het is niet de bedoeling dat je samenkomt om over koetjes en kalfjes te praten. Het is niet op het vlak van het persoonlijke ontplooien dat je moet samenkomen maar op het vlak van het verder gaan op weg naar de ziel en naar het Goddelijke.

Een trage, eerlijke ontwikkeling

Waar dit gebeurt kan er altijd vreugde zijn en dit heeft een grote betekenis. Dus als er vreugde komt in plaats van haast en in plaats van haat - die twee dingen zet Ik steeds bij elkaar omdat ze veel met elkaar te maken hebben - dan kan je in een ontwikkeling komen die traag gaat, die degelijk is, die eerlijk is en mooi.

Als dit gebeurt zal je jezelf gemakkelijker vinden en zal je ook gemakkelijker respect opbrengen voor de ander. Alles wat op je weg komt, zal jou weer iets nieuws bijbrengen. Want ook de groepen die samenkomen in gebed en meditatie zullen evolueren.

Het is niet de bedoeling dat je samenkomt om over koetjes en kalfjes te praten

Je kan starten met iets, maar je hoeft er niet constant mee verder te gaan. Het kan telkens een andere meditatie zijn en het kan telkens een andere ervaring zijn en je hoeft je niet te houden aan bepaalde schema’s. 

Probeer open te staan voor nieuwe dingen en ga steeds verder in het zoeken van de innerlijke weg. Ook samen. Kom gerust samen en spreek met elkaar over deze dingen. Het is belangrijk dat je dit kan."

uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hfst 7

Bekijk het plaatselijk

Durf initiatief te nemen

Wat het vormen van groepen betreft, je kan het plaatselijk bekijken. Het heeft geen zin dat mensen van de ene kant van het land naar de andere kant gaan. 

Organiseer het in je eigen stad, in je dorp, in de streek waar je bent, zodat de vorm gemakkelijk is, bruikbaar en praktisch. 

Durf initiatief te nemen daarin en weet dat je jezelf ervoor kan inspannen, maar niet ten koste van jezelf. Je moet er niet voor opdraaien als mensen wegblijven of als mensen lastig doen. Dan kan je er uitstappen en zeggen: “Sorry, ik heb het zo niet gezien, ik laat het vallen, ik doe het niet meer.” Dat kan allemaal, want het is heel reëel en betekenisvol.

Je zal geleid worden

Wanneer je voor jezelf staat en nieuwe dingen durft te doen, dan zal je geleid worden, dat heb Ik je gezegd. Dat betekent dat je voortdurend in vernieuwing kan en mag komen en dat je dan toch de rust vindt. Dat is wat er dan gebeurt.

Als je de leiding aanvaardt zal je ondervinden dat je van het ene naar het andere gaat, maar dat je de stilte, de vrede en de liefde in je hart ontdekt en bewaart en dat je voortdurend verder kan gaan in deze dingen."

uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hfst 7

Het licht komt op je weg

De lijnen van liefde en de lijnen van licht

Weet dat er een groot verwachtingspatroon bestaat ten opzichte van mensen van goede wil op deze aarde. Wanneer Wij met de mensen bezig zijn, dan zien Wij de lijnen van liefde en de lijnen van licht en kunnen We volgen wat er gebeurt in de verschillende groepen en in de verschillende mensen. Het is zo dat dit gestimuleerd wordt, dat er liefde naar je toegestuurd wordt en dat er licht naar je toegestuurd wordt.

Wanneer je zelf stappen zet in de richting van het licht, dan zal het licht op je weg komen

Wanneer je dus zelf stappen zet in de richting van het licht, dan zal het licht op je weg komen omdat het gestuurd wordt.

Dan zal je ondervinden dat je van het een in het andere komt, dat je mensen ontmoet, dat je in zaken komt die meevallen, dat je een vertrouwen krijgt in het leven en dat het steeds mooier wordt.

Weet dat de moeilijkheden op je weg altijd zullen blijven, hoe dan ook, maar dat ze lichter zullen vallen en dat je er met meer gemak doorheen gaat. Dit heeft een grote betekenis."

uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hfst 7

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

De grote betekenis van samen mediteren

Deze teksten zullen de wereld rondgaan en heel veel mensen zullen ze begrijpen. Het zal fantastisch zijn om in het eigen hart te kijken en daar te zien welke grote krachten er tot stand komen in de loop van de volgende jaren, wanneer je met deze dingen durft te leven als gebed.

Deze teksten zullen de wereld rondgaan en heel veel mensen zullen ze begrijpen

De kracht van het gebed ligt erin dat je vertrouwen hebt in het Goddelijke, dat je het Goddelijke kan zien in Zijn vele dimensies, schakeringen, en dat je in een openheid kan staan ten opzichte van alles wat met God te maken heeft. De wereld van deze aarde is oneindig, maar de wereld van het Goddelijke is nog veel groter en grootser dan je je kan voorstellen. De oneindigheid daarvan komt steeds meer naar de mensheid toe.

Wanneer je in meditatie samenkomt

Je zal begrijpen dat, wanneer je in groep begint te mediteren, je dan voor krachten staat die oneindig veel groter zijn dan wat je zou kunnen bereiken wanneer je alleen maar bij elkaar komt om met elkaar te praten.

Wanneer je in meditatie samenkomt, kunnen er heel veel ervaringen naar je toe komen die een heel diepe betekenis kunnen hebben. Daardoor kan je een weg afleggen naar bepaalde ervaringen, waar je een begrip krijgt van wat een bepaalde groep zou kunnen betekenen voor de mensheid.

Als je met elkaar wil samenkomen, moet je een idee hebben van wat je zou willen bereiken in het bestaan, en vraag dan in meditatie dat je geleid wordt naar dat wat je wil bereiken.

Je zal niet altijd krijgen wat je vraagt. Je zal wel altijd geleid worden naar dingen waar je deels reeds contact mee hebt vanuit je leven, en die deels nieuw zullen zijn. Dat nieuwe zal je dan verder brengen naar nieuwe ervaringen en op deze manier kom je op je eigen weg in groepsverband.

Vraag in meditatie dat je geleid wordt naar dat wat je wil bereiken

Het betekent een nieuw soort leven, het betekent dat je echt in de Aquariustijd stapt en dat je een begin maakt met nieuwe gedachten, met nieuwe energieën. Dan ontstaat een nieuwe manier van leven in jezelf en naar de ander. Want wanneer je van deze ervaringen uitgaat, zal je ondervinden dat je gedragen wordt naar nog meer ervaringen. Mensen zullen zich kunnen aansluiten en op deze manier zullen zich veel groepen op deze aarde kunnen vormen.

Blijf nuchter bij alles

Het is niet zo dat je bang moet zijn voor de ervaringen die je zal hebben. Je moet ook niet denken dat je een plicht hebt ten opzichte van de engelen, dat je dus dingen moet doen die bijna onmogelijk zijn.

Nee, het is vaak een kwestie van met alles zo gewoon mogelijk om te gaan, maar dan werkelijk met alles. En dat moet je leren, dat je niet bij de oude gedachten blijft, maar de oude gedachten opgeeft, dat je open komt voor de ervaringen die gegeven worden, en dan daarover opnieuw denkt, nadenkt, misschien samen over deze dingen spreekt, en je weg zoekt in al die nieuwe dingen.

Het is vaak een kwestie van met alles zo gewoon mogelijk om te gaan

Want op dit moment is heel veel mogelijk. Heel veel komt naar de mensheid toe en het wordt geleid. Het is dus niet iets wat zomaar gebeurt en wat ongecoördineerd uit de lucht valt, integendeel. Het wordt in gang gezet en heel veel mensen zullen geleid worden naar nog ruimere, diepere ervaringen en van daaruit kan een zalf op de wonden van de mensheid worden gestreken.

Als je dit begrijpt, zal je ondervinden dat je bijna gedwongen wordt om daar vanuit je eigen hart aan deel te nemen. Maar je moet niemand overtuigen. Je moet nooit de inspanning doen om iemand daarheen te sleuren, werkelijk nooit.”

uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, hfst 6

Het geduld wordt beloond, niet het werk

Kijk wat je zelf wil bereiken, doe daar de nodige stappen voor en probeer vooral het nodige geduld op te brengen. Heel veel mensen zullen in deze groepen komen, ongeduldig te werk gaan en onmiddellijk resultaat nastreven, maar zo werkt het niet.

Waar staat de mens, wat moet hij leren, wat moet hij eerst ervaren, welk karma moet hij doorworstelen, wat heeft hij te maken met de groep? Enzovoort. Er zijn dus heel veel dingen die in het werk worden gesteld, en op een bepaald moment wordt het geduld beloond.

Veel mensen zullen onmiddellijk resultaat nastreven, maar zo werkt het niet

Je tijd en je liefde investeren

Het is het geduld dat beloond wordt, en niet het werk. En dit is eigenaardig. De mens wil er werk van maken, en dit moet juist niet gebeuren. Hij moet er wel zijn tijd in investeren, en vooral zijn liefde naar de groep.

Wanneer dit gebeurt komt er een beloning. Ik zeg dat niet zomaar om mensen te sussen en te zeggen: “Je bent goed bezig en je zal er wel komen.” Nee, het is een echt werk. Het is een werk dat niet te vergelijken is met enig werk op deze aarde.

Je moet andere principes handhaven, met een ander idee te werk gaan, vanuit een andere hartelijkheid. Het is het leren op een nieuwe manier samen te komen en met andere energieën om te gaan, het is compleet nieuw leren leven. Dit is wat je zou moeten kunnen doen: alle oude gedachten weglaten, samenkomen in een openheid, in een liefde, in een zachtheid en in een geduld - zodat je tot het gebed en tot de vraag kan komen. Op deze manier kan je een grote weg afleggen."

uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, hfst 6

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Samen op weg

Als je samen met anderen in de vernieuwing kan gaan, dan moet je weten dat je een verbinding hebt met elkaar, van hart tot hart en dat daardoor nieuwe inzichten zullen komen. Wanneer je met twee, drie, vier mensen of met meer - wat Ik natuurlijk verlang - deze vernieuwing kan aanvaarden in jezelf, komen er schakels tussen jullie. Dan ga je als het ware samen op weg en dat betekent een oneindige kracht, dat betekent heel veel mogelijkheden. Dat betekent dat je andere dingen gaat doen.

Door samen met anderen in de vernieuwing te gaan, zal er vernieuwing op vernieuwing komen, want elk lid van de groep heeft de sleutel tot de vernieuwing. Elk kan een eigen inzicht naar voren brengen dat de ander kan helpen en dit is heel belangrijk. Maar het moet komen vanuit de vreugde.

Elk lid van de groep heeft de sleutel tot de vernieuwing

Hoe gelukkiger je durft te zijn, hoe beter voor deze aarde. Zie het als een opdracht, als een geschenk. Zie het als een uitnodiging, als iets nieuws wat belangrijk is voor deze aarde in haar totaliteit.

Een vonk van vreugde

(…) Het is niet belangrijk dat je kan zien of die ander daaraan meewerkt of niet aan meewerkt. Je moet weten, ook al sta je alleen en kan je niet zien of de ander meewerkt, dat je het toch moet durven doen. Als je alleen durft te staan, zal het zijn dat je mensen meekrijgt, want dat gaat vanzelf. Je zal zien: als het tot een groep komt, blijft het doorgaan.

“Dit is vreugdevol. Ik ben blij dat ik je heb ontmoet en ik ben blij dat het kan doorgaan.”

Er zullen verschillende mensen zijn die contact houden met elkaar, die blijven samenkomen. Dat moet je niet zoeken, dat moet vanzelf gebeuren. Het is een vonk die moet overslaan waarvan je zegt: “Dit is vreugdevol. Ik ben blij dat ik je heb ontmoet en ik ben blij dat het kan doorgaan.” Op deze manier kan je verder gaan en kan je in een structuur terechtkomen van dien aard dat ze de engelen en het werk van de engelen toelaat in jezelf.

Wees open als groep

(…) Maak geen exclusieve groepen. Zeg niet: “Deze mensen behoren tot onze groep en de anderen niet.” Nee, je moet je kunnen openstellen voor alle mensen. Het is niet de trots die je moet leiden, het is de liefde en die is totaal tegengesteld aan trots. Liefde opent, trots sluit. Liefde draagt de sleutel in zich, trots verliest de sleutel. Zo moet je het kunnen zien.”

Fragmenten uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, hfst 2 en hfst 5

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

Geduld, liefde, vrijheid

Telkens weer geduld opbrengen

In groepen zal heel veel gebeuren. Wanneer je zelf een groep begint of deel uit gaat maken van een nieuwe groep, dan moet je daar echt veel geduld voor hebben en niemand veroordelen. Wie er ook naar je groep komt, je zal telkens weer het geduld moeten opbrengen om naar die mens te luisteren en hem als een broer of een zus te zien. Wanneer je dit van jezelf verkrijgt, zal er een zachte energie geboren worden en zal je daardoor de kracht hebben om binnen deze groep jezelf te zijn.

Veroordeel niemand, maar heb het geduld om naar mensen te luisteren en hen als een broer of een zus te zien

Breng zelf liefde tot uitdrukking

Als er iets verkeerd is in de groep, moet je dit niet aanklagen en daar proberen iets aan te doen. Nee, probeer alles te aanvaarden.

Wees zelf diegene die de zachtheid en de liefde tot uitdrukking weet te brengen. En trek je van de rest niets aan. Wat de andere zegt en doet is van weinig belang.

Als die ander de liefde ook tot uitdrukking kan brengen, dan zal je met twee zijn, en als er een derde komt die op dezelfde zachte manier bezig is en voor alles openstaat, dan ben je al met drie. Op deze manier gaat het door. Ben je alleen dan moet je niet treuren, want Ik ben bij je. Ik zal bij je zijn als je alleen staat. Als je denkt dat je het niet haalt, zal Ik je steunen en zo zijn we steeds met twee.

Ik zal bij je zijn als je alleen staat. Als je denkt dat je het niet haalt, zal Ik je steunen en zo zijn we steeds met twee

Het is niet nodig om met velen te zijn, je kan zelfs een groep hebben met twee of drie. Dit is al voldoende.

Laat elkaar vrij

Ga niet trekken en sleuren aan elkaar. Laat elkaar vrij. Wie komt, komt, en wie niet komt, die komt niet. Dit is geen enkel punt.

Ga ook niet zeggen dat de ander zus of zo moet denken en dat hij in de lijn moet lopen van wat Ik heb gezegd. Nee, dit is absoluut niet belangrijk. Het is belangrijk dat je jezelf vindt en dat je jezelf tot uitdrukking brengt in liefde en in vrijheid. Dit brengt je automatisch naar Mij, naar de anderen en naar de waarden die belangrijk zijn.

Laat elkaar vrij. Wie komt, komt, en wie niet komt, die komt niet.

Als je dit voor jezelf wil waarmaken, dan kan je dit met Mijn steun. Ik zeg dat nog eens en Ik doe dit herhaaldelijk, omdat Ik weet wat Ik zeg. Het is een moeilijk pad, dat weet Ik, en toch zal je steun krijgen.”

uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, hfst 8

Engelen met een opdracht

Als je samen bent met anderen dan is de ervaring krachtiger

Als je bevorderlijke omstandigheden wil scheppen opdat engelen aanwezig zouden komen, probeer dan een groepsmeditatie te plannen op een regelmatige basis en op een voor de groep geheiligde plaats. Als de engel komt, als dit gebeurt, dan is de ervaring krachtiger wanneer je samen bent met anderen dan wanneer je alleen bent. (…)

Er zijn heel veel soorten engelen en er zijn heel veel buitengewone engelen die voor het eerst naar deze aarde komen met een bepaalde opdracht. Het kan zijn dat je visioenen krijgt in die zin, maar je moet daar niet op zitten wachten. Het zal zich voordoen wanneer het naar je toe gebracht wordt en dat kan heel onverwacht zijn. Daar staat geen tijd op.

Je moet niet ontgoocheld zijn als je in de eerste tijd nog geen contact gemaakt hebt met een engel. Dan moet je niet denken: ‘dat lukt mij niet.’ Integendeel, je moet weten dat er een structuur aangelegd wordt telkens als je bidt of in groep mediteert of Mij vraagt om zegen.

Telkens als je bidt of in groep mediteert of Mij vraagt om zegen, wordt er een structuur aangelegd

Weet dat deze ontmoeting heel precieus en wonderbaarlijk is en dat ze heel veel kan betekenen voor mensen. Je moet geen tijd zetten op dit contact, maar het moet wel een openheid in je scheppen zodat de mogelijkheid kan ontstaan en dit is werk dat je vanuit vreugde moet durven doen.

De kracht zal er zijn. Dat wil zeggen: Ik zal ervoor zorgen dat de nodige kracht aanwezig is op het gepaste moment om je daar te brengen."

uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, hfstk 4

Je hoort erbij

Vanuit het contact met de engelen is er heel veel mogelijk op deze aarde en zelfs als jij de engel niet ervaart op een bepaald moment, heb je toch deel aan het gebeuren en het is essentieel dat je dit weet.

Je moet nooit jaloers zijn op een ander en je moet je nooit achteruit gesteld voelen als je zelf de ervaring niet hebt, want je kan toch een heel groot werk doen in je groep, even groot als dat van de anderen, zelfs als je de ervaring helemaal niet hebt.

Je doet even groot werk als de anderen, zelfs als je geen ervaringen hebt

Dat moet je weten, anders maak je de fout dat je jezelf buiten je groep sluit en dit is niet de bedoeling. Weet dat je iemand bent die erbij hoort en die in de kracht van dit veld kan leven en in de kracht van deze vreugde kan staan. Dit is belangrijk."

uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, hfstk 7

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

De groep is een levend geheel

Zie de lijn van de groep

In elke groep zouden er mensen moeten kunnen zijn die de lijn, de ontwikkeling van de groep zien. En dat er dan af en toe dingen bij gebracht worden, dat kan, maar het is niet goed om telkens weer alles in vraag te stellen en iedereen mee in die richting en dan weer iedereen in een andere richting, weer voor acht dagen, weer voor een maand, weer voor een half jaar. Nee, blijf rustig bij de ontwikkelingen en leer het onderscheid te maken in diepe tendensen en in zaken die oppervlakkig zogezegd belangrijk kunnen en zouden moeten zijn.

Het is niet goed om telkens weer alles in vraag te stellen

Als het nu nog niet belangrijk is, dan is het niet belangrijk, het kan misschien belangrijk worden maar dat moet je dan nog zien.

Tijd geven aan nieuwe ontwikkelingen

Weet dan ook, als je een stapje zet in een bepaalde richting, dat je daar tijd aan moet geven, net zoals aan een kind. Als een kind geboren wordt, weet je dat dit een grote taak is. Het is niet zomaar eventjes vandaag dat kindje eten te geven en dan morgen te zeggen: “Zo, red je nu maar zelf”, dat gaat uiteraard niet. Dat is net zo voor een idee, dat is net zo voor iets nieuws wat je aanpakt in jouw leven. Je moet dat nieuwe een kans geven, je moet het voeding geven, je moet er iets voor doen, je moet ermee bezig zijn en dat kan je allemaal leren.

De meerderheid en het individu

(...) En uiteraard kan je niet alle kanten op en kan je niet alle wegen gaan, dat hoeft ook niet. Maar er moet een soort vanzelfsprekendheid kunnen zijn voor de meerderheid van de groep, dat ze het goed vinden om nu op die manier verder te gaan.

En als er iemand is die in zijn eigen oorspronkelijkheid een accent wil leggen waar hij de anderen niet warm voor kan maken, dan moet er toch ruimte zijn voor die ene iemand om bijvoorbeeld iets uit te proberen, zelfs in de groep hoewel hij of zij alleen staat met dit idee, dat moet kunnen.

Je kan een kleine reserve hebben daartegenover, maar het kan toch ook ingebouwd worden, zodat er eigenlijk een lijn is van ontwikkelingen, maar dat er tegelijk ook individuele ontwikkelingen bezig zijn, die op een bepaald moment iets kunnen toevoegen aan de groep, maar het is ook niet altijd noodzakelijk dat dit gebeurt.

Een soort levensstroom in de groep

Het moet een levend geheel kunnen zijn. Een groep is iets heel specifieks, het is iets wat moeilijk te omschrijven is. Als er iemand bij komt kan dat soms een heel ander klimaat scheppen in de groep, schrik daar niet voor terug.

Je moet de dingen niet steeds willen kaderen, niet steeds helemaal willen bespreken. De groep zou een levend geheel moeten kunnen zijn.

Je moet de dingen ook niet steeds willen kaderen, dat het uitgesproken wordt tot en met, want dat is te belastend, te moeilijk.

Eigenlijk moet er een soort levensstroom zijn, een leven dat van de groep is, een ziel die van de groep is, en het is die ziel die je moet leren begrijpen. Daarom moet je in een groep met waarden kunnen leven.

Vragen om te stellen

Wat is de liefde die beleefd wordt in de groep? Wat is de aandacht die in de groep gebracht wordt? Wat is er werkelijk interessant? Op welke manier kan je het beste van jezelf geven in een groep? Op welke manier kan je in een bepaalde groep tot een ontwikkeling komen op verschillende punten?

Je kan je heel veel vragen stellen over wat de volgende stap kan zijn, zodat het logisch voortvloeit uit de eerste of uit een aantal stappen die gezet zijn. Je kan dan ook zien dat je eruit kan leren, dat je dus in iets nieuws kan komen waar je misschien weliswaar voorzichtig in bent voor een tijdje, maar waar je vervolgens ziet hoe het evolueert en hoe je tot nieuwe vragen komt en hoe je nieuwe antwoorden probeert te vinden op dingen die reëel belangrijk zijn in de vraagstelling.”

uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, hfst 14

Als er spanningen zijn

Het kan zijn dat er spanningen zijn in de groep en dat die spanningen de zaak als het ware vertroebelen en dat het telkens uitkomt op een bepaald twistpunt of een twistgesprek tussen een aantal mensen.

Als het gaat tussen een paar mensen kan je vragen dat die mensen eens samenkomen met een derde of met een vierde, om dit apart uit te spreken zodat het niet belastend is voor de groep. Dit moet je heel omzichtig doen.

De groep moet kunnen aanvaarden dat er dingen gebeuren los van de groep die er onrechtstreeks toch mee te maken hebben.

Het is dus niet dat je daar de hele groep in moet betrekken, de groep moet kunnen aanvaarden dat er dingen gebeuren los van de groep die er onrechtstreeks toch mee te maken hebben."

uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, hfst 14

Aanvaarden wie de anderen zijn

Geen kritiek

Geen kritiek. Dit is moeilijk, dat je gewoon leert te aanvaarden wie die ander is, is moeilijk. Want als je eraan begint, dan wil je dit of dan wil je dat en dan kan het zijn dat je mislukt in wat je wil. En toch hoef je niet verdrietig te zijn. Leer te houden van het leven, ook van jouw leven, ook van jouw leven in samenhang met de anderen.

Het is belangrijk dat je voor jezelf gelukkig durft te zijn zodat je je geluk meebrengt in de groep en je spontaneïteit meebrengt in de groep."

uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, hfst 14

Een verlangen om goede dingen te beleven

De ene keer gaat het vooruit, de andere keer blijft het hangen

... Daarom is geduld ook heel belangrijk in een groep. Het gaat er niet om dat je voortdurend in een opbouw staat, dat kan niet. Er zijn ritmen in een groep, ritmen van de ziel, de ene keer gaat het vooruit, de andere keer blijft het hangen en dan weer komt er iets nieuws en je kan het niet altijd beoordelen.

Er zijn ritmen in een groep en dat kan je niet altijd beoordelen

Daarom mag je niet ontgoocheld zijn als het niet helemaal is wat je er zelf van hebt verwacht. Maar stilaan kan er een soort vrede komen wanneer je met mensen in contact komt.

In een groep moet er ook gewerkt worden, er moet iets gedaan worden. Het is niet om het even wat. Er moet tijd zijn voor stilte, er moet ruimte zijn voor aandacht, er moet ruimte zijn voor objectiviteit en er moet zoiets zijn als een verlangen om mooie, goede dingen te beleven. 

Maak het niet persoonlijk

Dit is allemaal makkelijk gezegd, maar als je ermee bezig bent, kan het zijn dat je ontgoocheld bent in de mensen, in de dingen, in de reacties en dat het telkens afglijdt tot iets persoonlijks.

Het kan zijn dat het telkens afglijdt tot iets persoonlijks - daar moet je waakzaam in worden

Daar moet je waakzaam in worden, dat je daar voor jezelf niet te ver in meegaat. Het moet geen koffieklets worden, het moet iets zijn wat een goedheid laat voelen. Iets waar er echte vreugde is."

uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, hfst 14

De energie van allen is nodig

Wacht op de anderen

Als je als mens individueel tot het begrip komt van de grotere waarden van het leven, verricht je werkelijk een bijzonder groot werk. Het kan zijn dat je dit alleen maar beleeft met twee, drie mensen. Dan moet je wachten op de anderen.

Loop niet vooruit, denk niet: ‘wij weten en jullie weten niet.’ Nee, want zo verdeel je de groep en dat is niet de goede manier. Niet alles kan dus in de groep gebracht worden, maar op een bepaald moment is die vonk daar en is er een werkelijkheid die inderdaad bespreekbaar is.

Niet alles is bespreekbaar, dat hoeft ook niet

Maar niet alles is bespreekbaar, dat hoeft ook niet. Toch kan je heel veel in de groep brengen, en vooral wanneer je werkzaam bent, dat er effectief gewerkt wordt, zijn er heel veel dingen die getoond worden en kunnen mensen stilaan een begrip krijgen.

Iedereen in de groep is belangrijk

Het kan gebeuren dat jij iets ervaart en weet dat het belangrijk is voor de groep en als je erover begint sta je ermee alleen, maar na korte tijd heeft iemand anders van de groep plots een veel groter inzicht dan jij. Jij zou kunnen denken: ‘ja, maar ik was de beste’, maar dan zit je op persoonsniveau en dan zie je dat het anders ingevuld wordt door de groep.

Het gaat er niet om dat je ineens een graad bereikt en beter bent dan de ander, zo werkt een groep niet. Het gaat erom dat je eerlijk bent met jezelf, met de anderen en dat je weet: ‘iedereen in de groep is belangrijk’, want anders kan jij in de groep niet ervaren wat zich aandient, want de energie van allen is nodig om iets te tonen door iemand.

Het gaat er niet om dat je beter bent dan de ander, zo werkt een groep niet. Iedereen in de groep is belangrijk, want de energie van allen is nodig om iets te tonen door iemand

Je moet weten dat jouw leven heel belangrijk is en dat het samengaat met de levens van anderen. De minste kon wel eens de grootste zijn en de grootste de kleinste, vergis je niet."

uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, hfstk 9

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

Vrede is geduldig

Je merkt de belangrijke dingen niet altijd op

Het kan zijn dat je mediteert, of dat je stil bent - laat het ons maar zo even noemen - en dat je geen enkele noemenswaardige ervaring hebt hoewel er toch heel grote en belangrijke dingen gebeuren. Achteraf merk je dat dan, doordat je ineens weet: ‘hé, dit is naar voren gekomen tijdens die stilte, ik heb daar een enorme vrede ervaren.’ En later kan je je daar dan bewust van worden.

Er zijn mensen die een paar jaar lang in die vrede leven en zich daar niet eens bewust van zijn. En pas na die paar jaar zijn ze er zich van bewust dat er zoveel gebeurd is in die stilte, in die vrede. Je moet dus geduld durven hebben met jezelf, en zeker wanneer je met groepen samenkomt moet je heel geduldig kunnen zijn.

Het lijkt soms op een afvalkoers

Het lijkt er soms op dat het een afvalkoers is, men begint heel sterk en stilaan ziet men niet waar het op aanstuurt en waar het eigenlijk voor nodig is dat men samenkomt. Maar wanneer je geduldig kan zijn en wanneer je de vrede in je hart uiteindelijk zal kunnen vinden, zal het heel aangenaam zijn om met elkaar samen te zijn in die stilte en in die vrede.

Het is niet spectaculair, althans niet in het begin

En toch zal het helemaal niet spectaculair zijn, althans niet in het begin. Op de duur kan het zijn dat je bepaalde wegen ziet en dat je met de afspraak die je hebt met mensen bepaalde richtingen inslaat en dat je zegt: ‘Kijk, dat is iets voor ons.’ En dan gaat het in een versnelling.

Oude groepen die elkaar terugvinden

Wanneer je dus door de stilte in een vrede komt - die je samen kan beleven en waardoor je een weg aflegt en waardoor je later in een bepaald werk komt dat dan een grote duidelijkheid gebracht heeft in je leven - dan ga je plots met anderen op pad en dan kan er heel veel gebeuren.

Dit is nieuw op deze aarde. Er zijn bij Mijn weten op dit moment geen groepen die dat pad opgegaan zijn, tenzij oude groepen die al van lange tijd geleden samengesteld zijn en die ook in deze functie op deze aarde zijn gekomen. Er zijn heel veel afspraken gemaakt tussen mensen om elkaar te vinden in het leven en hun groep te reconstrueren om verder te gaan.

Zo kunnen oude groepen die lange tijd met elkaar samen zijn geweest, nu in een vernieuwing komen en in een grote openheid, zodat er een stroom ontdekt kan worden in deze groepen die op de lange duur een heel groot iets kan worden.

Grote avonturen in de diepste stilte

Durf dus contact te nemen met anderen en zelfs als je er niet altijd bij kan zijn, is het toch goed om je in de geest samen te voegen omdat je dan in dezelfde energie staat.

Het maakt eigenlijk niet uit of je daar dan fysiek bij aanwezig bent of niet, maar het betekent wel dat je op een bepaald moment toch wel fysiek aanwezig moet kunnen zijn, al was het maar af en toe, om je steun daarin te vinden en om te zien: ‘kijk, ik word daarin eigenlijk ook geleid.’

Als je er niet altijd bij kan zijn, is het toch goed om je in de geest samen te voegen

Het zijn grote avonturen die je dan aangaat, maar het gebeurt werkelijk in de diepste stilte, bijna in verborgenheid en bijna in een soort strijd om jezelf daarin te zijn.

Wees nooit afhankelijk van een ander daarin. Weet dat je je eigen pad te gaan hebt en wanneer je in die stilte kan zijn, kan het zijn dat het voor jou absoluut niet spectaculair is, dat het misschien zelfs de indruk geeft vervelend te zijn, maar dat maakt helemaal niets uit.

Op andere momenten zal je wel de indruk krijgen dat het iets groots betekent en iets moois is en dat je dan ineens gaat begrijpen van: ‘hé, het is waar, die stilte was daar, die vrede was daar en nu begin ik het pas te begrijpen.’

Ook in groepswerk is er een passage van moeilijkheden waar je door moet met de groep

Ook als er zogezegd niets gebeurt is het okay

Dus je moet eigenlijk de weg van het mentaal stil worden kunnen afleggen en de tunnel achter je laten. Dat is wat je moet leren: dat je door een passage van moeilijkheden heen gaat. Ook in een groepswerk is een passage van moeilijkheden waar je door moet, met de groep dan.

Als er bepaalde spanningen zouden komen omdat men de indruk heeft dat er niets gebeurt, dan moet je dat kunnen aanvaarden en daar stil bij staan en weten: ‘okay, het is goed dat er niets gebeurt.’

Engelen leggen structuren aan

Wanneer je in die rust kan komen, in die vrede, dan kan je vooruit en dan leg je een weg af, hoe dan ook. De Engel van de Tegenwoordigheid die dat registreert, de Engel die weet wat je aan het doen bent, zal onvermijdelijk de groep in samenwerking met andere Engelen begeleiden en je zal komen waar je moet zijn.

Dit is een langzaam proces, want terwijl jullie als groep bezig zijn, zullen die Engelen hun werk doen, zullen ze de verbindingslijnen leggen, zullen ze een duidelijkheid brengen, zullen er dus dingen gebeuren die binnen de etherische structuren tot stand komen. En dat is wat er nu op grote schaal gebeurt op deze aarde.

Het is een langzaam proces en het gebeurt in stilte en vaak ongezien

Er zijn heel veel Engelen die de verbindingsstructuren leggen tussen de ene groep en de andere groep en tussen de mensen onderling, zodat de nieuwe wereld geboren wordt. Maar het gebeurt in stilte en vaak ongezien, omdat er weinig zieners zijn op deze aarde die op zo’n niveau leven dat ze dit kunnen volgen.”

uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, hfstk 16

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Als groep vorm je een soort graal

Dankzij de stilte kan je samen vooruit

Waar mensen samen kunnen zijn in een werkelijke stilte, dat wil zeggen dat ze het verleden loslaten en zich tot een groep ontwikkelen die een echte groep vormt, die dus als het ware een energie vormt, daar kunnen ze vooruit en kunnen ze nieuwe wegen gaan met elkaar. 

Probeer dan ook bij elkaar te komen, maar in alle stilte, in alle vrede, en te zien wat er dan gebeurt, als je in die stilte, in die meditatie samen bent met elkaar. Dan kunnen er nieuwe dingen ontstaan in de groep, want je vormt een soort beker, je vormt een soort graal, je vormt een soort bewustzijn dat ontvankelijk is voor grotere werkelijkheden.

In de stilte van de groep kunnen er nieuwe dingen ontstaan

Wanneer je bij elkaar bent en wanneer je samen mediteert, wanneer je dus rustig jezelf probeert te zijn en wanneer je open komt voor de groep die aanwezig is, dan kan het zijn dat zich een nieuwe energie vormt en dat je van daaruit een grotere ontvankelijkheid kan bereiken in je eigen leven.

Dit is altijd zo geweest, maar het wordt nu op een bewuste manier gedaan. Mensen kunnen bewust de energie in hun eigen hart toelaten en van daaruit ook bewuste contacten maken met de andere leden van de groep en ook met het centrale bewustzijn dat aanwezig komt. 

Een bewustzijn dat lijkt op de zon

Er is een groter bewustzijn op deze aarde en met dat grotere bewustzijn kan je contact maken wanneer je samen bent in alle openheid en in alle vreugde. Vandaar dat je de vreugde in je eigen leven moet kunnen toelaten in het samenzijn met elkaar.

Er is een groter bewustzijn op deze aarde en met dat grotere bewustzijn kan je contact maken

Het kan een eenvoudige, doorzichtige vreugde zijn. Het is bijna de zon zelf. Je zou het ook op deze manier kunnen zien, dat je je openstelt voor de zon in jullie midden. Het gaat er niet om dat je je verbeelding gebruikt, laat gewoon de warmte van de energie toe in je hart. Je zal zien dat het inderdaad een zonnekracht heeft en dat er iets in je tot stand komt wat nieuw is en wat opwekkend is, niet op een verslavende manier, maar op een rustgevende manier, diep en eenvoudig, wanneer je deze structuur aanvaardt, wanneer je jezelf aanvaardt, wanneer je de aarde aanvaardt, wanneer je de groep aanvaardt. 

Probeer om zonder spanning bij elkaar te zijn

Probeer dan ook om zonder ruzie, zonder spanning bij elkaar te zijn, eenvoudig als vrienden en vriendinnen, als gezellen die dezelfde weg kunnen en durven gaan en die weten dat dat een grote betekenis heeft, ook voor de andere werelden.

Er zijn twee verschillende energieën in de groep:
een energie die naar elk van de mensen gaat
en een energie die wezenlijk is voor de groep

Want waar mensen samen zijn in een zoeken dat eerlijk is, daar ontstaat een heel grote energie die wezenlijk is voor ieder mens en die wezenlijk is voor de groep. Dat zijn twee verschillende energieën: een energie die naar elk van de mensen gaat en een energie die wezenlijk is voor de groep. En op deze manier ontstaat ook een groep.”

uit Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid, hfst 11

Niets forceren

Als je met groepen samen bent in alle sereniteit, in alle openheid, hou daar dan een ernst bij en tegelijkertijd een warme genegenheid naar de mensen van deze groep. Het vraagt dus nooit om iets te forceren. Net als een moeder die in verwachting is, mag men niets forceren.

Men moet dragen, wetend dat de ontwikkeling traag kan gaan en dat ze toch wezenlijk is. Dat de verandering wezenlijk is en dat ze te maken heeft met nieuwe dingen die naar voren zullen komen en die wel gezien zullen worden, als de tijd daar rijp voor is.

Net als een moeder die in verwachting is, mag men niets forceren

In het menselijke leven weet je wanneer de tijd van de geboorte nadert, maar dat is niet zo in het goddelijke leven, dat is niet zo in het leven van het hele Grote. In dat grotere leven spreken er andere ritmen. Het vraagt dus dat men tijd neemt daarvoor en dat men helpt dragen, mild helpt zijn en beseft dat het een groot werk is en dat het een werk is dat niet normaal is voor de meeste mensen."

uit Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid, hfst 11

Innerlijke ervaringen van elkaar altijd respecteren

Als je te vlug gaat, is het weg

Vandaar dat je het beste omzichtig kan zijn met de dingen die je in meditatie verneemt en die je deelt met elkaar. Natuurlijk kan je dat ook met anderen bespreken en naar anderen toe brengen, en dat draagt ook een schoonheid in zich, maar die schoonheid moet gerespecteerd kunnen worden.

Daarom, als je met bepaalde innerlijke ervaringen durft te leven, ga daar dan uiterst omzichtig mee om en weet dat het een betekenis heeft die stilletjes aan kan groeien.

De schoonheid van innerlijke ervaringen moet gerespecteerd kunnen worden

Wanneer je te vlug gaat daarin, dan is het weg, dan is het opnieuw verdwenen en dan moet je van vooraf aan beginnen. Vandaar dat je het moet koesteren als een heel mooie bloem of als een kind. Koester het, draag het bij je en weet: ‘ik heb daar tijd voor nodig. Ik moet het kunnen opnemen en ik moet het kunnen dragen en stilletjes aan verwerken.’ "

uit Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid, hfst 11

In iedere groep zijn er spanningspunten

Er moet een weg afgelegd worden

Iedere nieuwe stap moet een blijheid kunnen geven. Wanneer je dit kan, dan kan je die vreugde met elkaar delen.

Dat wil niet zeggen dat je enthousiast moet zijn, daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je lijdzaam wordt, dat je de dingen verdraagt. Dat je weet: ‘er zijn bepaalde spanningspunten die eerst afgelegd moeten kunnen worden.’

Het gaat erom dat je lijdzaam wordt, dat je de dingen verdraagt

Want in iedere groep zijn er spanningspunten. Wanneer men samenkomt, dan is het niet alleen dat je kan beginnen met delen, maar dan moet je ook jezelf leren zijn binnen deze groep. En dat is een groot punt van ervaren.

Het betekent in feite dat je de openheid moet delen met elkaar en dat je van daaruit een vreugde kan zaaien naar elkaar toe, maar in een lichte mate, zonder dat het geforceerd is.

Je weet dus: ‘ik ben aan het delen, maar ik doe het op mijn manier en ik wil niet hebben dat ik daar wat dan ook in forceer.’

Het gaat niet alleen om het leren delen, je moet ook jezelf leren zijn binnen de groep

Ga niet te vlug

En dat is de moeilijkheid waarover veel groepen struikelen: dat ze bepaalde dingen willen zien of meemaken en dat ze dat koste wat kost willen bereiken.

En dat ze het ook te vlug naar buiten brengen, naar anderen toe, zodat ze eigenlijk niet weten waar ze staan, waar hun opbouw ligt en wat ze werkelijk te betekenen zullen hebben.

Er zijn heel veel mensen die rijp zijn voor deze ervaring, vandaar dat er soms druk uitgeoefend wordt om en samen te komen en de dingen te delen en de dingen naar buiten te brengen. Maar dat zijn verschillende bewegingen en die kunnen dus telkens nieuwe spanningen binnen de groep brengen.

Iedere beweging - samenkomen; dingen delen; dingen naar buiten brengen - kan telkens nieuwe spanningen binnen de groep brengen

Een diep, langzaam werk

Want als men in groep begint te werken, dan komen er onvermijdelijk elementen van buiten binnen in de groep en dan moet men dat aankunnen.

Daarom is er een soort orde wenselijk binnen de groep, een soort vanzelfsprekendheid. Dat men niet te vlug wil gaan, is heel belangrijk, want dan kan men zien wat de betekenis is van de groei binnenin de groep. Het is een werk van lange adem, maar het is een heel mooi werk en een heel diep werk."

uit Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid, hfst 11

Nog meer advies voor groepen

Niet alle adviezen van Meester Morya staan op dit blad. Meester gaat uitgebreid verder in op het thema 'Meditatiegroepen' in de boeken “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn” en “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid” verkrijgbaar via Mayil.

Mayil.com boeken

Ontdek groepsmeditaties om samen met anderen te proberen

Groepsmeditaties

Vind gelijkgestemden in jouw buurt waar je jouw inzichten rond Meester Morya mee kan delen.

Vind lezers in je buurt

Probeer een van de oefeningen uit de Morya werkboeken

Ontdek de werkboek-oefeningen