Volle maan brieven

Al sinds 2002 stelt Mayil vzw elke volle maan een nieuwsbrief samen voor haar lezers. De inspirerende tekst van Meester Morya wordt voorafgegaan door een persoonlijke inleiding en verstuurd per mail. In de loop van de jaren is zo een hele schatkist aan inzichtelijke 'volle maan brieven' opgebouwd, die je hier deels kan raadplegen.

Klik op de Kies-knop en laat je verrassen, of snuister in de lijst en maak je eigen keuze. Sommige brieven gaan gepaard met audio, video of een pdf om uit te printen (let op de icoontjes).

De meest recente nieuwsbrieven vind je op mayil.org. Iedereen kan gratis het Mayil eNieuws ontvangen; abonneer je via www.mayil.org. De nieuwsbrief bestaat ook in het Engels, Duits en Pools.

Mayil eNieuws

Laat het lot een nieuwsbrief
voor jou uitkiezen:

Kiezen maar!

2016

 • januari 2016
 • De echte wereld is de wereld van waarden, zegt Meester Morya. Het is een innerlijke wereld met krachten zoals liefde, vrede, schoonheid, geduld en zuiverheid.

 • februari 2016
 • "Je zou ’s morgens en ’s avonds vijf minuutjes of één minuutje tijd moeten kunnen maken voor God, om Zijn energie toe te laten in jouw hart. Dan krijg je bij wijze van spreken een wasbeurt, krijg je een inzicht, een vernieuwend inzicht."

 • maart 2016
 • "Je bent een kwetsbaar iemand. Maar je moet ook weten dat er in je hart een oprechtheid kan zijn die alles aankan."

 • april 2016
 • Als inspiratiebron voor deze maand kozen we een tekst over ‘het juiste perspectief in het leven’. ... Het iets langere fragment van negen minuten opname, met de mooie stem van Geert, kan je beluisteren op youtube als video met inspirerende foto's.

 • mei 2016
 • "Alles op deze wereld geeft de indruk voorbijgaand te zijn. Toch is er altijd iets aan het werk wat heel fundamenteel en blijvend is. Durf dit na te speuren, durf dit te beleven."

 • juni 2016
 • "Als je naar rust streeft, doe het dan bewust. Weet dan wat het betekent de dingen te leren zien op een rustige manier. Zonder je druk te maken om kleinigheden. Want de wereld zit vol kleine dingen en je kan daardoor erg benomen worden"

 • juli 2016
 • Ik hou van raadsels en de tekst die Marie gekozen heeft voor deze maand komt uit het boek Kracht 6 dat dit jaar zal verschijnen en nog geen titel heeft.

 • augustus 2016
 • "Zeg af en toe tegen jezelf: ‘ik kan alles aan.’ En ook als het moeilijk is, weet: ‘ik weet de weg om te vragen, te vragen om hulp, te vragen om tot wijsheid te komen, te vragen om licht.’"

 • september 2016
 • "Geef de ander wat hij nodig heeft, maar neem ook voor jezelf wat jij nodig hebt, dit is heel erg belangrijk. Dan kan je vooruit, dan kan je ook werkelijk gelukkig zijn."

 • oktober 2016
 • "Beter is om langzaam te gaan, want wanneer je met je hart streeft, sta je in een eenvoud en dan breng je vooral de zaken tot een orde. En die orde is moeilijk, want deze aarde is een chaos."

 • november 2016
 • "Denk dus niet dat het onmogelijk is om wat dan ook te bereiken, maar dat kleine stapje moet er zijn, dat klein beetje vuur dat je in jezelf ontdekt om het goede te doen."

 • december 2016
 • "De uiterlijke dingen in de wereld zijn er dikwijls de oorzaak van dat je je laat storen, dat je je ergert aan toestanden of aan dingen of aan lawaai of aan de mensen die om je heen zijn en dit moet je proberen te doorzien van jezelf."

2017

 • januari 2017
 • "Het is belangrijk dat een mens een zekere levensrijpheid krijgt, dat hij niet bang is om zijn eigen ervaringen op te bouwen, of die nu lichamelijk zijn of emotioneel of mentaal, dat je jezelf een vorming geeft, dat je jezelf toestaat een aantal dingen te ervaren"

 • februari 2017
 • "Wat je ervaring ook is, of je ze nu negatief of positief beleeft, je moet er de rust in vinden, want geen enkele oorzaak heeft een negatief gevolg als jij erin tot rust kan komen. "

 • maart 2017
 • "De intuïtie is een stukje licht dat uit God komt en dat jou toont wat zou kunnen. Als je die intuïtie volgt, als je die momenten van licht volgt, word je geleid."

 • april 2017
 • "ik peil naar die innerlijke glimlach, naar daar waar ik zelf Boeddha ben, daar waar ikzelf verheven ben boven de wereld, daar waar ik heb geleerd in het licht te staan."

 • mei 2017
 • Het gaat over het aanpakken van een geniepig probleem, namelijk strijd voeren met de omstandigheden, iets wat het leven danig kan verpesten. Meester Morya geeft hier een eenvoudige fijne manier om tot rust te komen

 • juni 2017
 • Geniet van de wijze raad die deze kinderen kregen, midden hun pubertijd, maar even perfect toepasbaar voor ons allen.

 • juli 2017
 • "Als je aandacht krijgt van iemand, dan sta je in het centrum van bepaalde energieën. Wanneer die aandacht dan vanuit liefde wordt gegeven, krijg je ook de energie van liefde."

 • augustus 2017
 • Op momenten in het leven waar je hard je best wil doen, loop je soms jezelf voorbij. Meester Morya geeft altijd die herhaling: om onszelf niet te vergeten, onszelf niet te verliezen in wat we doen, wat we willen, wat we proberen.

 • september 2017
 • "Wanneer je aandacht verslapt bij de zaken waar je mee bezig bent, is het belangrijk dat je je weer herpakt. Soms is dat niet zo vanzelfsprekend en moet je je daarin oefenen."

 • oktober 2017
 • "Het is niet om het even wat je doet. Het is niet om het even op welke manier je spreekt met je medemens. Als je door je spreken iemand naar beneden haalt, dan ga jij mee naar beneden. Als je door je spreken iemand naar boven brengt, dan ga je in jouw leven mee naar boven."

 • november 2017
 • "De zekerheid van het leven ligt niet in het materiële, maar ligt in het bezielende. Als de mens ziet dat zijn leven bezield is, heeft hij een grote zekerheid in zijn leven. Hoe meer de mens bezield is - hoe meer hij door de ziel geraakt is en met de ziel verbonden is - hoe zekerder hij zich zal voelen in alle omstandigheden."

 • december 2017
 • Lahiri Mahasaya was mij op de een of andere manier vertrouwd en zeer geliefd. Hij had het vooral over het Universele Christusbewustzijn, waar ook Jezus van Nazareth mee bezig was, en waar onze tijd nu volgens Lahiri nog meer dan vroeger klaardere inzichten mogelijk maakt op veel meer gebieden dan toen.

 • Nieuwjaar 2017-2018
 • Voor het nieuwe jaar 2018 hebben we een bezinningstekst gekozen die de boodschap van Meester Morya goed typeert: universeel, hoopgevend, en vooral met de oproep om jezelf te worden, in je eigen innerlijke kracht te geloven en naar je eigen intuïtie te durven luisteren.

2018

 • januari 2018
 • "Ik spreek over mensen die in contact zijn met deze subtiele werelden en zich daardoor laten leiden. Het is niet zo dat je overal naartoe moet rennen. Integendeel"

 • februari 2018
 • "Ook als het moeilijk is in het leven, moet je proberen die rust te vinden, die concentratie te vinden om te zeggen: Dit is mijn leven."

 • maart 2018
 • In de bezinningstekst van deze maand heeft Meester Morya het over het mechanisme dat schuilt achter het realiseren van kleine of juist grote dingen die je vooruit zullen brengen.

 • april 2018
 • "Het heel grote wat je moet leren is dat je durft te kiezen en dat je in je keuze niet afhankelijk bent van anderen." - "Wanneer je op deze aarde een blij mens kan zijn, heb je jezelf veroverd en heb je een deel van de wereld veroverd, want dan krijg je bijval."

 • mei 2018
 • "Het is een echte uitdaging om te worden wie je bent. Je moet in de diepte van het bestaan leren kijken, je bewustzijn daarop richten en verder leren gaan dan waar je bent. "

 • juni 2018
 • "Het kan wel eens moeilijker zijn met je eigen geluk te leren leven dan met het geluk van anderen. Heel eigenaardig, maar het komt voor dat mensen het er lastig mee hebben zichzelf gelukkig te zien."

 • juli 2018
 • Ik koos het boek ‘Kracht 3: Mens en maatschappij’ waar iemand net een opmerking had over gemaakt en opende op goed geluk op het hoofdstuk 11: ‘Vrij van schuldgevoel’. Een drietal mensen lazen luidop een willekeurig gekozen alinea.

 • augustus 2018
 • "De mens staat altijd voor een opgave over wie bij hem is: ‘hoe kan ik dat aanvaarden?’ Want er is zoveel wat anders is in de medemens, dat men daar altijd mee geplaagd zit."

 • september 2018
 • "op een bepaald moment moet je leren die keuze maken. Niet zozeer van: ‘wat willen anderen van mij?’ Maar: ‘wat ligt in mij verankerd, misschien zelfs een beetje verborgen? Wat ontdek ik in mezelf, wat is mijn kwaliteit in het leven? Wat kan ik goed, wat doe ik graag, wat is belangrijk?’"

 • oktober 2018
 • "Het is goed om trouw te zijn aan jezelf, dat heeft een heel diepe betekenis. Denk niet dat je je moet plooien in de richting van anderen, omdat je zou kunnen denken: ‘zij weten het misschien beter, zij hebben meer ervaring, ze zijn objectiever.’ Niet doen."

 • november 2018
 • "Het Rijk van God is zo, het contact met de Hiërarchie is zo. Aanvankelijk is de mens zeer aarzelend, zo van: ‘is dit wel waar, is dit echt en kan ik daarop vertrouwen?’ Maar in de loop van zijn leven, van de maanden en jaren die volgen, krijgt hij voor zichzelf een steeds grotere duidelijkheid."

 • december 2018
 • "Wees een vechter, kom op voor je eigen dingen, kom op voor je eigen leven. Je moet er werkelijk iets van maken. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten." 

2019

 • januari 2019
 • Eind december had ik een droom waarin een reusachtige orkaan op komst was... - "Als je tot stilte en vrede komt in jezelf, dan maak je een rust, een eiland van rust, een koepel."

 • februari 2019
 • Geert werd 68 jaar op 20 februari 2012, 7 jaar geleden. Ik zou graag even terugblikken op zijn leven, met de inspiratie van de dag.

 • maart 2019
 • Meester Morya geeft geen religieuze richtlijnen, Hij preekt geen dogma’s, maakt geen structuren van godsdienstige aard. Hij zegt gewoon dat God bestaat en dat Hij elk van ons wil helpen om dat voor onszelf te gaan ontdekken. Liefde maakt vrij, en dat is wat Hij met ons doet.

 • april 2019
 • "Er is moed nodig om vreugdevol te durven zijn, omdat je daar soms geen reden voor hebt. Er zijn zoveel dingen op deze aarde die tegengaan en als je je daarop focust, dan kan het wel eens zijn dat je geen enkele reden ziet om vreugdevol te zijn."

 • mei 2019
 • "Heel veel mensen begrijpen niet wat het betekent om vanuit het hart te leven, omdat ze die stroom naar de ander toe niet willen ontketenen, omdat ze niet naar de ander willen kijken met de ogen der liefde."

 • juni 2019
 • Durf je te verlangen naar het oneindige, het hoogste, het mooiste, zoals het werkboek voorstelt in de meditatie-oefening hieronder? Maak je wilde dromen wakker!

 • juli 2019
 • "Wanneer je naar je hart gaat, wanneer je in je hart verblijft, wanneer je vanuit je hart leert denken, dan kom je in die kracht, dan kom je in die eenvoud, en dan weet je raad. Want in deze tijd is er - en komt er - heel veel verwarring."

 • augustus 2019
 • "De werkelijkheid van deze aarde verlangt eigenlijk naar ontspanning. De vrede die op deze aarde vorm moet kunnen krijgen, komt mede door de ontspanning in de mens. Wanneer je onophoudelijk bezig bent, hou daar dan mee op."

 • september 2019
 • "Dan kan het zijn dat je ontgoocheld bent over het leven omdat je wat jij in je voelt en waar jij werkelijk mee bezig bent, zo weinig om je heen kan zien. En dat je zo weinig mensen ontmoet die daar ook weet van hebben en daar ook mee bezig zijn. Probeer die ontgoocheling te overstijgen, want anders leef je niet ten volle."

 • oktober 2019
 • “Ga dus niet mee in alles. Blijf nuchter, kijk, studeer, zoek en onthoud dat je rechtschapen moet zijn en dat je eenvoudig moet worden. Niet alles wat op je weg komt, zal goed zijn. Weet dat je geleid wordt."

 • november 2019
 • "Het is een kwestie van seconden, misschien minuten. Maar dit gevecht is belangrijk, dit gevecht om gelukkig te durven zijn en om niet te veel dingen op te nemen van anderen op het moment dat je gelukkig bent."

 • december 2019
 • "De wereld is een oefenterrein", staat op één van de Morya kaartjes, en zo is het ook. Als we het op die manier kunnen bekijken, vertrekken we meteen vanuit een positie met meer zelfvertrouwen en innerlijke rust. De tekst van deze volle maan gaat hier ook over. Er zitten een paar raadseltjes in van Morya... Lees er niet te snel over!

Bekijk de interactieve kaart en maak contact met mensen uit jouw buurt die ook geïnteresseerd zijn in de teksten van Meester Morya

Vind lezers in je buurt

Schrijf je hier in en ontvang elke volle maan het Mayil eNieuws (gratis en vrijblijvend)

Mayil eNieuws

Beluister prachtige teksten van Meester Morya

Podcasts