Volle maan brieven

Al sinds 2002 stelt Mayil vzw elke volle maan een nieuwsbrief samen voor haar lezers. De inspirerende tekst van Meester Morya wordt voorafgegaan door een persoonlijke inleiding en verstuurd per mail. In de loop van de jaren is zo een hele schatkist aan inzichtelijke 'volle maan brieven' opgebouwd, die je hier deels kan raadplegen.

Klik op de Kies-knop en laat je verrassen, of snuister in de lijst en maak je eigen keuze. Sommige brieven gaan gepaard met audio, video of een pdf om uit te printen (let op de icoontjes). Als de bezinningstekst uit een gepubliceerd boek komt, zie je de cover er ook bij.

De meest recente nieuwsbrieven vind je op mayil.org. Iedereen kan gratis het Mayil eNieuws ontvangen; abonneer je via www.mayil.org. De nieuwsbrief bestaat ook in het Engels, Duits en Pools.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mayil eNieuws

Laat het lot een nieuwsbrief
voor jou uitkiezen:

Kiezen maar!

2014

 • januari 2014
 • Met de feestdagen achter de rug heeft de gewone routine opnieuw zijn plaats ingenomen in het leven en alles is weer zoals het was. Of toch niet? Zelfs in de herhaling van dingen die we al honderd keer gedaan hebben, is er de mogelijkheid om origineel te zijn:...

  "Voortdurend zijn er zaken die terug zullen komen in je leven. Je wordt geconfronteerd met moeilijkheden, ze gaan van je weg, en achteraf komen dezelfde moeilijkheden terug."

 • februari 2014
 • Op een openbare avond, 20 jaar geleden, waren er slechts drie mensen komen opdagen in ons open huis in Brugge. Er lag dikke sneeuw en alleen zij die te voet konden komen, waren aanwezig. Geert verwelkomde hen,...

  "Wanneer je kijkt naar je eigen leven moet je rustig worden en vooral een bepaald gevoel krijgen dat de dingen die je wil bereiken, haalbaar zijn. Want het is soms niet goed om al te grote doelstellingen te hebben in jouw leven." 

 • maart 2014
 • Mensen lopen soms een heel leven aan de rand van de stroom zonder er ooit maar één keer in te durven stappen. Tot ze erin geduwd worden en het leven kunnen proeven. Of ze lopen tegen de stroom in, en..

  "Er kunnen dingen zijn die je voor jezelf wil en dat is niet fout. Dan moet je niet onmiddellijk gaan denken aan een stukje egoïsme: ‘ja, maar ja, ik wil dat voor mezelf.’ Ik herhaal: het is niet fout."

 • april 2014
 • Er is soms heel veel moed nodig om moedig in het leven te staan. Ik heb daar een oefening voor, niet moeilijk en erg lonend...

  "Lichtwerkers zijn werkers die in zichzelf en in hun eigen leven staan. Ze hebben het aangedurfd om met liefde te leven en staan daardoor in een verbondenheid met het Goddelijke."

 • mei-juni 2014
 • Mei en juni zijn twee maanden van vernieuwing, niet voor niets van oudsher bloei- en zomermaand genaamd. Neem net als wij, wat tijd voor jezelf om ruimte te geven aan je innerlijke weten...

  "Liefde ligt in het hart van God verborgen en als je in de liefde staat, dan ben je in Zijn hart. En het is van daaruit dat je kan handelen op een zuivere, eenvoudige manier, zodat de kracht vanuit God in jouw leven komt en zodat je van daaruit de bloemen van het leven kan plukken voor jezelf én voor anderen."

 • juli 2014
 • In het donker van het ei verlangt het vogeltje naar de weidse hemelen. Zal het geboren worden in een weelderig bos en hoge takken aandoen? Of zal het in een minder idyllische plek met minder perspectief, een minder ideaal leven slijten?...

  "Het leven is één grote school. Het kan volslagen verwarring lijken, maar in werkelijkheid is dit niet zo. In werkelijkheid kan je de grootheid van het leven zien in de kleine dingen."

 • augustus 2014
 • Mijn tuin lijkt op een klein bos, wild en woest, een genoegen voor kinderen en eenvoudige zielen. Vanuit het keukenraam kan ik een afgeknotte beuk zien. Soms denk ik dat hij bedroefd is omdat zijn top en de bovenste takken er vorige winter zijn afgehakt...

  "Er kunnen mooie momenten zijn in jouw leven en dat moet je proberen ergens vast te houden. Denk niet: ‘het is niet aan mij besteed’, want ieder mooi moment kan de aanleiding zijn tot iets nieuws in jouw bestaan en dat moet je koesteren." 

 • september 2014
 • Papa kende de diepe, geheime kracht van gebed. Hij had een warme, levendige en constante band opgebouwd met het Goddelijke, en het was vooral zijn enorme vertrouwen denk ik dat zijn eenvoudig gebed zo bijzonder maakte...

  "Loop niet vertwijfeld rond maar heb vertrouwen in de werking van het Goddelijke. Wanneer je dit kan, zal je ondervinden dat je steeds meer geleid wordt. Je zal zelfs tot in de details van je leven kunnen ondervinden dat je geholpen wordt"

 • oktober 2014
 • Qua werk en problemen zitten we goed met de missie van Morya. Er kruipt enorm veel tijd en energie in het op orde brengen, rangschikken en bewaren van al het materiaal van telepathie, teksten en audio...

  "Het is onmogelijk om een kracht tot je bezit te maken. Je kan er altijd gebruik van maken, maar ze is nooit je bezit. Vandaar ook dat je ermee moet handelen en tot een oriëntatie moet komen in het leven"

 • november 2014
 • Het is tegenwoordig altijd een plezier wanneer boeken af zijn en naar de drukker vertrekken. De spanning valt voor een groot deel weg, alle leestekens en lettertjes zijn nagekeken en meermaals nagelezen,...

  "Het denken is voldoende om je dag te ordenen, om vooruit te gaan, om de dingen te leren zien op een beperkte manier, maar je hart kan meer zien,"

 • december 2014
 • Het wonder ligt in elke dag, maar we zien het niet, als het niet is wat we dachten dat het zou zijn. We blijven plannetjes maken en we hebben niet door dat duizend zachte lijntjes ons vandaag op dit punt hebben neergezet... 

  "Werkelijke liefde staat open voor nieuwe wegen, ze sluit zich niet af, ze toont niet van: ‘ja, ik ken dat wel.’ Neen, ze is nieuwsgierig"

2015

 • januari 2015
 • Het oude jaar maakt blij plaats voor een nieuw jaar, met nieuwe mogelijkheden, een nieuw begin, een nieuwe cyclus van seizoenen en momenten die jullie hopelijk kunnen inspireren om...

  "Er is heel veel mogelijk op deze aarde en de liefde is een kracht, een energie, die voortdurend intenser kan worden. Het is een nieuwe tijd, een tijd van samenwerken, een tijd van groepen en verenigingen. Het is een tijd van opkomen voor het Zelf,..."

 • februari 2015
 • Ons Meester Morya Materiaal of ‘MMM’ zoals wij dat graag noemen, zijn dozen met letterlijk kilo’s papier telepathie...

  "Want zelfs als je maar één minuut zou mediteren: je zet jezelf in mekaar en je zal zien, je ontmoet andere mensen en je ziet andere dingen. Dat is misschien eigenaardig, maar zo werkt dat." 

 • maart 2015
 • Tijdens de verdiepingsavond vorige week bij ons thuis op papa's verjaardag deden we een mooie meditatie die ik graag met iedereen zou willen delen; ze is brilliant in haar eenvoud...

  "Wie je ook bent, er zijn altijd mensen die tot dezelfde groep behoren. En of ze nu uit Amerika of uit Australië of welk land of werelddeel ook komen, er zijn mensen die bij elkaar passen en het heeft niets te maken met grenzen, met landen, met cultuur, met wat dan ook, het heeft te maken met een zielengroep."

 • april 2015
 • Een tijdje terug droomde ik dat ik een ontmoeting had met een heilige in een groen landschap ver van de bewoonde wereld...

  "Je moet weten dat je met zachtheid heel veel kan bereiken, maar het is een strenge zachtheid die je moet kunnen hanteren. Het betekent dat je werkelijk wil zacht zijn op momenten dat anderen misschien hard zijn en streng voor jou. Dit is niet gemakkelijk, dat weet Ik."

 • mei 2015
 • Telepathie is een contact van hart tot hart, en wat gecommuniceerd wordt is essentieel, vol eenvoud, diep herkenbaar, tijdloos, hoopgevend, een bron van kracht. 

  "Men zal ook ondervinden dat, wanneer men in de stilte gaat, men betere resultaten behaalt. Nu doet men dikwijls aan brainstorming en komt men samen om van gedachten te wisselen. In de toekomst zal men niet samenkomen om van gedachten te wisselen maar wel om in de stilte samen te zijn en de dingen te doen die belangrijk zijn."

 • juni 2015
 • Ik wil je graag proficiat wensen dat je deze nieuwsbrief ontvangt en leest, want Meester Morya lezen is niet zomaar vanzelfsprekend (...) Wat Meester Morya schrijft, is niet hapklaar geresumeerd of rechtlijnig uitgewerkt, want eigenlijk zijn de teksten zó opgesteld dat ons mentale er niet echt vat op kan krijgen...

  "Ik hou van mensen die iets willen, die ook duidelijkheid willen scheppen voor zichzelf, en die vooral contacten willen hebben, en die daarin de basis zien van vernieuwing."

 • juli 2015
 • De bezinningstekst van deze mooie maand gaat over hulp vragen en krijgen en aanvaarden. Bij deze drie acties komt soms veel weerstand naar boven, door een veelvoud aan oude patronen en vage gevoelens uit het verleden. Toch hoeft alles wat met hulp te maken heeft, niet moeilijk te zijn, mits je de juiste methode volgt...

  "Zorg dus, iedere keer dat je iets in je leven beslist, dat je daar blij mee kan zijn. Probeer naar de diepte van je eigen leven te gaan, dan kan je altijd in die vreugde komen en steeds meer." 

 • zomer 2015
 • Eens is er een eitje en dan de rups. Lange lange tijd is er die rups. Die rups van meer, meer, meer. De roes van de rups...

  "Laat je niet ontgoochelen doordat je denkt dat je bepaalde dingen moet doen, want door dat ‘moeten’ kom je dikwijls in het verkeerde terecht."

 • augustus 2015
 • Meester Morya vertelt ons in zijn boeken steevast dat we niet hoeven te vluchten van de moeilijkheden. Rustig worden, dat is wel nodig, ...

  "De wereld laat het niet toe dat jij degene bent die je eigenlijk zou willen zijn. Daar zit een moeilijkheid. Moeilijkheden komen er dikwijls doordat anderen jouw leven willen bepalen" (...) "Maar het is niet de bedoeling van het leven dat er moeilijkheden zouden zijn. Integendeel, de bedoeling van het leven is dat moeilijkheden opgelost worden."

 • september 2015
 • Dit voorjaar heb ik heel veel tijd besteed aan het bestuderen van de boeken van Meester Morya. Geleidelijk kon ik herkennen hoe Meester Morya een heel aantal grote wijsheden vaak herhaalt op verschillende manieren...

  "Wanneer je bidt voor de mensen die in oorlog zijn, breng je daar een rust in. Wanneer je opkomt voor mensen die in nood zijn, breng je een rust in hun leven."

 • oktober 2015
 • Je mag al geen oorlog gekend hebben misschien, je ouders of grootouders wel en zonder die oorlogen waren we er misschien niet geweest. Ik alvast niet met de ouders die ik gekregen heb... 

  "Het leven is niet zo dat je denkt: ‘ik ben hiermee bezig, zoals een breiwerkje en dan komt de ene naald na de andere, de ene steek na de andere.’ Neen, zo is het niet. Ook niet als je al eens een steekje laat vallen, dat het dan weer opgenomen wordt. Neen, het leven is met catastrofen, dat wil zeggen: je naald breekt, of het breiwerk valt uit elkaar,"

 • november 2015
 • De volle maan tekst van deze maand ligt al een tijdje op stapel voor de nieuwsbrief. Het is een fragment over 'de wil' uit Morya Wijsheid 2. Deze tekst is een van die heerlijke momenten waarop Meester Morya op niet meer dan enkele bladzijden tijd een aspect van het leven zó belicht dat je er ontzettend veel uit kan leren. 

  "De wil is een motor die op zichzelf draait en die, als hij niet gebruikt wordt, toch zijn plaats inneemt in het leven, maar dan op de verkeerde manier."

 • december 2015
 • Wens je voor jezelf dat het Nieuwe Jaar beter wordt dan het vorige jaar, vraag dan licht. Zet je hart in het licht, zet je leven in het licht. Zet je dromen in het licht... 

  "Wanneer je een aandacht geeft aan mensen die rond je zijn, heel nabij, je eigen gezin, de mensen op het werk,… weet dan dat je er niets mee moet doen. Je hoeft ze niet te veranderen, (...)"

2016

 • januari 2016
 • De echte wereld is de wereld van waarden, zegt Meester Morya. Het is een innerlijke wereld met krachten zoals liefde, vrede, schoonheid, geduld en zuiverheid.

  "Hier gebeurt het wonder: naarmate jij tot rust en vrede komt en tot kracht in je eigen leven en dat je je leven verder brengt, dat je steeds mooier durft te leven met de grote waarden van het bestaan, zullen je medemensen het in zichzelf ook leren begrijpen." 

 • februari 2016
 • Als het moment van publicatie voor een cursus is aangebroken, wordt de hele tekst door mama en mij in totaal zo'n viermaal zorgvuldig gelezen, gekamd en geredigeerd. Ellenlange zinnen worden korter en overzichtelijker, omslachtige verwoordingen eenvoudiger...

  "Je zou ’s morgens en ’s avonds vijf minuutjes of één minuutje tijd moeten kunnen maken voor God, om Zijn energie toe te laten in jouw hart. Dan krijg je bij wijze van spreken een wasbeurt, krijg je een inzicht, een vernieuwend inzicht."

 • maart 2016
 • Mythes en legenden hebben een openbarende uitwerking, vooral bij het slapengaan en met de onschuld van een gelukkig kind. De tekst van deze maand waar ieder woord zijn juist gewicht heeft, vertelt een geheim van de schepping en heeft ook zo’n uitwerking... 

  "Je bent een kwetsbaar iemand. Maar je moet ook weten dat er in je hart een oprechtheid kan zijn die alles aankan."

 • april 2016
 • Als inspiratiebron voor deze maand kozen we een tekst over ‘het juiste perspectief in het leven’. ... Het iets langere fragment van negen minuten opname, met de mooie stem van Geert, kan je beluisteren op youtube als video met inspirerende foto's.

  "Wees niet bang van de grootsheid van de schepping, maar plaats alles in jezelf, alsof het een klein iets is, alsof je weet: ‘het is één stapje, het is één moment in de eeuwigheid, maar ik ben er helemaal in aanwezig."

 • mei 2016
 • Net terug van een schitterende cursus "Telepathie en Intuïtieve Ontwikkeling" in Hossegor, een gezellige Franse badplaats met in de verte nog net zicht op de Pyreneeën. Een van de deelnemers bedankte me de dag nadien in een mailtje hartelijk voor de bijzondere dagen en schreef:...

  "Alles op deze wereld geeft de indruk voorbijgaand te zijn. Toch is er altijd iets aan het werk wat heel fundamenteel en blijvend is. Durf dit na te speuren, durf dit te beleven."

 • juni 2016
 • Ik kijk naar mijn kleinzoon met zijn rustige heldere blik. Hij is klein en heeft nog geen woorden. Hij kijkt naar de man die voor ons staat aan te schuiven aan de kassa, hij kijkt van boven naar onder, van onder naar boven,...

  "Als je naar rust streeft, doe het dan bewust. Weet dan wat het betekent de dingen te leren zien op een rustige manier. Zonder je druk te maken om kleinigheden. Want de wereld zit vol kleine dingen en je kan daardoor erg benomen worden"

 • juli 2016
 • Ik hou van raadsels en de tekst die Marie gekozen heeft voor deze maand komt uit het boek Kracht 6 dat dit jaar zal verschijnen en nog geen titel heeft. Ja best wel pittig.

  "Informatie is ook zo. Als je intuïtie spreekt is het zo dat er een aanleiding is, dat er iets is wat vraagt, en dan komt je intuïtie naar je toe om te zeggen: ‘kijk, zo en zo kan het.’ En dan is het niet dat je onmiddellijk het idee moet hebben van: ‘dat moet ik nu doen’,..."

 • augustus 2016
 • Alle grote meesters, Meester Morya incluis, dragen de boodschap uit dat het belangrijk is om in het nu te leven. Het verleden is voorbij, en wat de toekomst brengt, dat weet je nooit zeker. En dat nu, dat vind ik nu juist het moeilijkste. Neem nu het verleden,...

  "Zeg af en toe tegen jezelf: ‘ik kan alles aan.’ En ook als het moeilijk is, weet: ‘ik weet de weg om te vragen, te vragen om hulp, te vragen om tot wijsheid te komen, te vragen om licht.’"

 • september 2016
 • Goed nieuws. Zes maanden geleden kreeg onze vzw iemand over de vloer voor een grondige btw- en belastingcontrole. Facturen, inkomsten, uitgaven, onkostenvergoedingen e.d. werden zorgvuldig onder de loep genomen... 

  "Geef de ander wat hij nodig heeft, maar neem ook voor jezelf wat jij nodig hebt, dit is heel erg belangrijk. Dan kan je vooruit, dan kan je ook werkelijk gelukkig zijn."

 • oktober 2016
 • Onlangs vertelde een van mijn zussen over een alternatieve cursus communicatie die ze volgt. In een bepaalde oefening mochten alle deelnemers met behulp van kernwoorden hun eigen visie rond (gebrek aan) communicatie delen; de conclusie was dat iedereen dringend meer gehoord wilde worden, maar ...

  "Beter is om langzaam te gaan, want wanneer je met je hart streeft, sta je in een eenvoud en dan breng je vooral de zaken tot een orde. En die orde is moeilijk, want deze aarde is een chaos."

 • november 2016
 • De boeken van MM zijn ontstaan op een heel bijzondere manier, uit een diep spiritueel contact van Meester Morya met Geert... 

  "Denk dus niet dat het onmogelijk is om wat dan ook te bereiken, maar dat kleine stapje moet er zijn, dat klein beetje vuur dat je in jezelf ontdekt om het goede te doen."

 • december 2016
 • 'Zelfvertrouwen is het grootst bij iemand die heeft durven leven', zegt Meester Morya in Wijsheid 2 (blz. 153), en daar ben ik het volledig mee eens. "Durf een overwogen risico te nemen", zegt Hij op hetzelfde blad... 

  "De uiterlijke dingen in de wereld zijn er dikwijls de oorzaak van dat je je laat storen, dat je je ergert aan toestanden of aan dingen of aan lawaai of aan de mensen die om je heen zijn en dit moet je proberen te doorzien van jezelf."

2017

 • januari 2017
 • Het nieuwe jaar is met frisse moed begonnen. Onze email-nieuwsbrief ging precies 15 jaar geleden van start!

  "Het is belangrijk dat een mens een zekere levensrijpheid krijgt, dat hij niet bang is om zijn eigen ervaringen op te bouwen, of die nu lichamelijk zijn of emotioneel of mentaal, dat je jezelf een vorming geeft, dat je jezelf toestaat een aantal dingen te ervaren"

 • februari 2017
 • Nu de energie van 2017 al goed is ingezet, zouden we op een vernieuwende manier goede voornemens kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld door...

  "Wat je ervaring ook is, of je ze nu negatief of positief beleeft, je moet er de rust in vinden, want geen enkele oorzaak heeft een negatief gevolg als jij erin tot rust kan komen. "

 • maart 2017
 • Er zijn mooie vooruitzichten: rond 24 maart arriveert het pallet met de nieuwe, versgedrukte boeken bij ons aan de deur, waarna het blije versturen onmiddellijk begint naar alle mensen die een exemplaar van 'Morya Kracht 6' bestelden in voorverkoop...

  "De intuïtie is een stukje licht dat uit God komt en dat jou toont wat zou kunnen. Als je die intuïtie volgt, als je die momenten van licht volgt, word je geleid."

 • april 2017
 • Mooi en lelijk, goed en kwaad, je kan het tegenwoordig niet meer altijd van elkaar onderscheiden, de een zegt dit, de ander zegt dat en een derde zegt nog wat anders, en hoe zit het dan echt, wie heeft gelijk? Meester Morya zegt...

  "ik peil naar die innerlijke glimlach, naar daar waar ik zelf Boeddha ben, daar waar ikzelf verheven ben boven de wereld, daar waar ik heb geleerd in het licht te staan."

 • mei 2017
 • Het gaat over het aanpakken van een geniepig probleem, namelijk strijd voeren met de omstandigheden, iets wat het leven danig kan verpesten. Meester Morya geeft hier een eenvoudige fijne manier om tot rust te komen...

  "Daar waar je het gevoel hebt een bepaalde strijd te voeren met de omstandigheden om je heen, moet je op de eerste plaats proberen die rust te creëren in jouw leven zodanig dat je het kan zien."

 • juni 2017
 • Geniet van de wijze raad die deze kinderen kregen, midden hun pubertijd, maar even perfect toepasbaar voor ons allen.

  "Dus probeer de wereld niet te vernieuwen, probeer geen verandering aan te brengen aan de wereld. Je vader veranderen, kan je dat? Je moeder veranderen, probeer het maar eens! De leraar, de lerares veranderen, zou je durven?"

 • juli 2017
 • Er komt een gloednieuw werkboek uit! Zij die in mei of juni deelnamen aan het Morya Samenzijn, konden al een prototype doorbladeren. De eerste reacties waren unaniem zéér enthousiast...

  "Als je aandacht krijgt van iemand, dan sta je in het centrum van bepaalde energieën. Wanneer die aandacht dan vanuit liefde wordt gegeven, krijg je ook de energie van liefde."

 • augustus 2017
 • Op momenten in het leven waar je hard je best wil doen, loop je soms jezelf voorbij. Meester Morya geeft altijd die herhaling: om onszelf niet te vergeten, onszelf niet te verliezen in wat we doen, wat we willen, wat we proberen...

  "Als je te actief bent en met te veel bezig bent en je te veel confronteert met dingen van deze aarde, dan kom je al gauw in een verstrooidheid terecht die nadelig is voor je gezondheid, voor je ijver, voor je opvattingen… voor je leven, zeg maar."

 • september 2017
 • Op 6 september is het precies vijf jaar geleden dat Geert als een ware yogi zijn lichaam verliet. Het zijn bewogen jaren geweest voor ons, waarin toch veel tot stand gekomen is bij Mayil... 

  "Wanneer je aandacht verslapt bij de zaken waar je mee bezig bent, is het belangrijk dat je je weer herpakt. Soms is dat niet zo vanzelfsprekend en moet je je daarin oefenen."

 • oktober 2017
 • Omdat ik liefst geen fouten wil maken, wat op zich onmogelijk is - vallen en opstaan nietwaar - trek ik bij ongeveer elke twijfel een “Morya kaartje” en soms heb ik het gevoel van een heus gesprek met Meester Morya te hebben... 

  "Het is niet om het even wat je doet. Het is niet om het even op welke manier je spreekt met je medemens. Als je door je spreken iemand naar beneden haalt, dan ga jij mee naar beneden. Als je door je spreken iemand naar boven brengt, dan ga je in jouw leven mee naar boven."

 • november 2017
 • Al toen ik nog heel jong was, toonde zij me hoe ik mijn wil moest leren beheersen. Meester Morya schrijft over hoe je de wil in jezelf moet houden, maar zij liet mij al vroeg aan den lijve ondervinden waaróm... 

  "De zekerheid van het leven ligt niet in het materiële, maar ligt in het bezielende. Als de mens ziet dat zijn leven bezield is, heeft hij een grote zekerheid in zijn leven. Hoe meer de mens bezield is - hoe meer hij door de ziel geraakt is en met de ziel verbonden is - hoe zekerder hij zich zal voelen in alle omstandigheden."

 • december 2017
 • Geert en ik hebben altijd veel geschreven, en vanaf 1981 schreven we af en toe in elkaars dagboek. Maar vanaf 1985 werden de schriften letterlijk overgenomen door de Meesters...

  Lahiri Mahasaya - "Als ik er even blijf bij stil staan, dan betekent het dat we deze Christuskracht voor alles, zelfs in deze nieuwe tijden, nodig zullen hebben, want geen enkele kracht gaat daarboven."

 • Nieuwjaar 2017-2018
 • Ik kom tot rust door te schrijven, zo geef ik de dingen van mijn leven een plaats. Ook Geert heeft heel veel geschreven. Toen Meester Morya in ons leven kwam, was het ook al schrijvend...

  "De aarde en de mensheid in haar totaliteit staan voor een uitdaging: ‘kunnen de mensen zichzelf worden? En wat belet er hen om zichzelf te zijn? Zijn het de structuren, de politiek of de religie of welke structuur dan ook, ..."

2018

 • januari 2018
 • Vorige maand sprak ik met een vriend wiens vurige wens het is dat de mensen en de wereld eens wat meer goedheid en schoonheid zouden toelaten. Ik zei: heb je de nieuwsbrief gelezen? Daar geeft Meester Morya een mooi praktisch antwoord precies op dat verlangen van jou. Hij antwoordde:... 

  "Ik spreek over mensen die in contact zijn met deze subtiele werelden en zich daardoor laten leiden. Het is niet zo dat je overal naartoe moet rennen. Integendeel"

 • februari 2018
 • Op 20 februari zou papa 74 jaar geworden zijn. Het was een dag zoals een ander, op het eerste gezicht, ware het niet voor enkele van die kleine maar opvallende 'toevalligheden' waarmee papa laat weten dat hij nooit veraf is. Er zijn dagen dat ik me afvraag: 'wat als het allemaal anders gelopen was?' 

  "Ook als het moeilijk is in het leven, moet je proberen die rust te vinden, die concentratie te vinden om te zeggen: Dit is mijn leven."

 • maart 2018
 • Toen ik een jonge tiener was, begon papa bij ons thuis met het regelmatig organiseren van openbare dagen waar iedereen een persoonlijke boodschap van Meester Morya kon ontvangen. Zelf kreeg ik ook vaak een boodschap,...

  "Gedachten dragen dikwijls de verkeerde gevoelens en dan gaat het fout in je leven. Als je een bepaalde gedachte hebt met een bepaald idee daarachter, moet je zorgen dat je daar goede gevoelens bij krijgt ..." 

 • april 2018
 • De laatste weken was ik tussendoor bezig met de voorbereidingen voor de Morya groeigroep van vrijdag 27 april, een avond rond 'positiviteit'. Ik zoek daarvoor op wat Meester Morya in zijn boeken rond dat thema zegt, en dat bekijk ik dan ook in mijn eigen leven. Opvallend: normaal ben ik het optimisme zelf, ...

  "Het heel grote wat je moet leren is dat je durft te kiezen en dat je in je keuze niet afhankelijk bent van anderen." - "Wanneer je op deze aarde een blij mens kan zijn, heb je jezelf veroverd en heb je een deel van de wereld veroverd, want dan krijg je bijval."

 • mei 2018
 • ... Door mijn vele pogingen om het onrecht te herstellen, raakte ik zo gefocust op het probleem, dat àlles op de duur als een probleem begon aan te voelen. Als Meester Morya in zijn boeken over problemen spreekt, waarschuwt Hij steevast voor die val waar ik nu zelf in gelopen was...

  "Het is een echte uitdaging om te worden wie je bent. Je moet in de diepte van het bestaan leren kijken, je bewustzijn daarop richten en verder leren gaan dan waar je bent. "

 • juni 2018
 • De meeste mensen wonen te ver om op een doorsnee vrijdagavond bij ons te kunnen geraken, maar misschien zouden ze toch graag eens een van onze meditatie-avonden meemaken. Wel, er is goed nieuws! ...

  "Het kan wel eens moeilijker zijn met je eigen geluk te leren leven dan met het geluk van anderen. Heel eigenaardig, maar het komt voor dat mensen het er lastig mee hebben zichzelf gelukkig te zien."

 • juli 2018
 • Een paar jaar geleden zat ik met enkele mensen samen om te mediteren en over persoonlijke problemen te bezinnen. Ik kwam heel spontaan bij de boeken van Meester Morya maar de meerderheid van ons groepje was het er over eens dat ...

  "Je moet de spiegel van het zelf kunnen doorbreken om de ander werkelijk te leren zien zoals hij of zij werkelijk is en dan ga je vooruit." 

 • augustus 2018
 • Voor deze volle maan heb ik een bezinningstekst gekozen uit het lievelingsboek van papa: "Morya Wijsheid 3 - God woont in je hart". Laat je niet afschrikken door het woord 'God' in de titel van het boek; Meester Morya heeft een super nuchtere kijk op ...

  "De mens staat altijd voor een opgave over wie bij hem is: ‘hoe kan ik dat aanvaarden?’ Want er is zoveel wat anders is in de medemens, dat men daar altijd mee geplaagd zit."

 • september 2018
 • Enkele weken geleden ontmoette ik enkele fervente eNieuwslezers; ze vertelden mij enthousiast hoe ze elke maand uitkeken naar de nieuwsbrief en dat de volle maan tekst altijd preciés paste bij wat ze nodig hadden...

  "op een bepaald moment moet je leren die keuze maken. Niet zozeer van: ‘wat willen anderen van mij?’ Maar: ‘wat ligt in mij verankerd, misschien zelfs een beetje verborgen? Wat ontdek ik in mezelf, wat is mijn kwaliteit in het leven? Wat kan ik goed, wat doe ik graag, wat is belangrijk?’"

 • oktober 2018
 • De omstandigheden in het leven kunnen soms erg symbolisch en beeldend zijn. Neem nu onze straat, waar ik vanuit mijn bureau op uitkijk... 

  "Het is goed om trouw te zijn aan jezelf, dat heeft een heel diepe betekenis. Denk niet dat je je moet plooien in de richting van anderen, omdat je zou kunnen denken: ‘zij weten het misschien beter, zij hebben meer ervaring, ze zijn objectiever.’ Niet doen."

 • november 2018
 • Eerder dit jaar is er op youtube een online archief opgedoken met een uniek interview met Geert, gefilmd in 1999 en toen ook uitgezonden op tv. Papa spreekt er op een ontspannen en humoristische manier over zijn leven,... 

  "Het Rijk van God is zo, het contact met de Hiërarchie is zo. Aanvankelijk is de mens zeer aarzelend, zo van: ‘is dit wel waar, is dit echt en kan ik daarop vertrouwen?’ Maar in de loop van zijn leven, van de maanden en jaren die volgen, krijgt hij voor zichzelf een steeds grotere duidelijkheid."

 • december 2018
 • ... Maar eerst is het tijd voor onze  nieuwjaarswensen, een traditie die 17 jaar geleden begon in onze allereerste online nieuwsbrief... 

  "Wees een vechter, kom op voor je eigen dingen, kom op voor je eigen leven. Je moet er werkelijk iets van maken. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten." 

2019

 • januari 2019
 • Eind december had ik een droom waarin een reusachtige orkaan op komst was ... De hemel was helder behalve een enorme, langzaam naderende wolkenmassa. Toen de orkaan ons eindelijk bereikte,...

  "Als je tot stilte en vrede komt in jezelf, dan maak je een rust, een eiland van rust, een koepel."

 • februari 2019
 • Geert werd 68 jaar op 20 februari 2012, 7 jaar geleden. Ik zou graag even terugblikken op zijn leven, met de inspiratie van de dag. ...

  "Ik zeg altijd tegen mensen: ‘Ga traag.’ Daarmee heb Ik de bedoeling dat ze kijken wat ze eigenlijk willen, wat ze van plan zijn in het leven te doen, welke verantwoordelijkheden ze op zich willen nemen en hoe ze vooruit willen gaan."

 • maart 2019
 • Morya is voor mij als een grote broer, zacht en toegankelijk, zakelijk en strikt als het moet, altijd liefdevol, soms wat droog als het humor betreft, en altijd in de buurt of om de hoek. Mijn leven met Meester Morya is iets wat gegroeid is over de jaren. Toen ik heel jong was,...

  "Waar je wegen je ook leiden, als je wil, Ik ben bij jou. Dat is de innerlijke kracht van ons wezen. In jouw ziel kan je één zijn, met Meesters, Avatars, met God, met grote heiligen, met de ander. In jouw wezen kan je alles opnemen wat belangrijk is."

 • april 2019
 • Vorige maand nam ik deel aan een van de samenkomsten van het Morya groepje in Stekene. ... Het was voor mij absoluut een openbaring om mee te maken. Als ik eropuit ga ben ik gewoonlijk degene die lezingen houdt, maar deze keer...

  "Er is moed nodig om vreugdevol te durven zijn, omdat je daar soms geen reden voor hebt. Er zijn zoveel dingen op deze aarde die tegengaan en als je je daarop focust, dan kan het wel eens zijn dat je geen enkele reden ziet om vreugdevol te zijn."

 • mei 2019
 • Het is aan de mens gegeven om te kiezen voor liefde. Alle kleuren van de regenboog zijn mooi en je hart is blauw met groen verweven. Als je kiest voor liefde, dan straal je die kleuren uit en je hart glimt als een pauwveer...

  "Heel veel mensen begrijpen niet wat het betekent om vanuit het hart te leven, omdat ze die stroom naar de ander toe niet willen ontketenen, omdat ze niet naar de ander willen kijken met de ogen der liefde."

 • juni 2019
 • De meeste kinderen hebben een rijke verbeelding maar dit wordt verondersteld af te nemen met de jaren. Een van mijn grootmoeders spreuken was: “Dromen doet geen pijn” en dit nam ik dan ook heel letterlijk...

  "Je verlangen moet niet kleiner worden, maar groter. Je verlangen moet groeien, steeds maar groeien, steeds oneindiger worden. Je moet steeds minder tevreden kunnen zijn met je leven, omdat je meer uit je leven kan halen."

 • juli 2019
 • Je hebt wellicht al ondervonden dat onze nieuwsbrief altijd losstaat van actualiteit en politiek. Dit is een bewuste keuze die ook de inhoud en stijl van de Morya boeken weerspiegelt. Hoewel Meester Morya tussen de lijnen door toch wel vaak over...

  "Wanneer je naar je hart gaat, wanneer je in je hart verblijft, wanneer je vanuit je hart leert denken, dan kom je in die kracht, dan kom je in die eenvoud, en dan weet je raad. Want in deze tijd is er - en komt er - heel veel verwarring."

 • augustus 2019
 • Deze maand is onze nieuwsbrief extra luchtig en licht, aangepast aan de sfeer van zomer en vakantie. Een mooie tijd gewenst aan iedereen!

  "De werkelijkheid van deze aarde verlangt eigenlijk naar ontspanning. De vrede die op deze aarde vorm moet kunnen krijgen, komt mede door de ontspanning in de mens. Wanneer je onophoudelijk bezig bent, hou daar dan mee op."

 • september 2019
 • Mijn papa was meer dan alleen mijn vader, hij was als een vader voor velen, een man die altijd goede raad kon geven  ... Mede dankzij de woordkeuze van Geert zijn Meester Morya's teksten zo eenvoudig dat ze soms bedrieglijk simpel en vanzelfsprekend lijken,... 

  "Dan kan het zijn dat je ontgoocheld bent over het leven omdat je wat jij in je voelt en waar jij werkelijk mee bezig bent, zo weinig om je heen kan zien. En dat je zo weinig mensen ontmoet die daar ook weet van hebben en daar ook mee bezig zijn. Probeer die ontgoocheling te overstijgen, want anders leef je niet ten volle."

 • oktober 2019
 • De Roodborst is er weer. Er wordt gezegd dat sommige van die kleine vogeltjes van de Poolcirkel naar Afrika trekken en terug. De Roodborst ziet het ruim en schrijft lijntjes van licht van mijn tuin naar het bos, van het bos naar verre bossen op een ander werelddeel...

  “Ga dus niet mee in alles. Blijf nuchter, kijk, studeer, zoek en onthoud dat je rechtschapen moet zijn en dat je eenvoudig moet worden. Niet alles wat op je weg komt, zal goed zijn. Weet dat je geleid wordt."

 • november 2019
 • Op 22 november is het exact 34 jaar geleden dat Meester Morya officieel in ons leven kwam. Vierendertig jaar... Dat is bijna heel mijn leven. Zijn aanwezigheid was altijd onopvallend, eenvoudig, begripvol en geduldig. Meestal zie je pas...

  "Het is een kwestie van seconden, misschien minuten. Maar dit gevecht is belangrijk, dit gevecht om gelukkig te durven zijn en om niet te veel dingen op te nemen van anderen op het moment dat je gelukkig bent."

 • december 2019
 • Onlangs kwamen twee vriendinnen langs om eens hun hart te luchten. Ze zaten met problemen. De ene op haar werk, de andere met haar man. We trokken kaartjes van Morya, maar de antwoorden waren niet direct wat ze hadden willen horen. Liefst...

  "De ander is anders dan jij bent. Dat is ook zijn naam: de ander. Hij of zij is dus anders, en dat betekent ook dat je in een verstandhouding moet leven tegenover die ander. Daarvoor moet je naar binnen kijken, in de mens kijken. Kijken naar zijn ziel. Kijken naar zijn bewustzijn,"

2020

 • januari 2020
 • 2020, voor veel mensen is het tijd voor een nieuw plan, nu of nooit, hoe pak ik het aan? ...

  "In deze meditatie nodig ik jou uit om met één van je medemensen samen te zijn in liefde, in vrede, in vreugde, in woede, in angst, wat je ook wil, om van daaruit een gevoel te krijgen wat het betekent samen te zijn met die ene iemand die jij dan uitkiest."

 • februari 2020
 • Voor de nieuwsbrief van deze maand koos ik een kleine meditatie uit een workshop in Arnhem in 2009 met een mooie audio erbij... 

  "Nu zou Ik willen dat jij in deze korte meditatie van vijf minuten, niet langer, probeert terug te gaan naar een moment van geluk in jouw leven, waar je spontaan naartoe gaat, van: ‘toen ik dit hoorde of toen dit in mijn leven kwam of toen dat gebeurde, was ik zielsgelukkig, was ik echt gelukkig.’ "

 • maart 2020
 • Bij momenten ontspringt in mij geheel onverwacht een grote vreugde en een intense dankbaarheid voor het feit dat ik Meester Morya ken, dat zijn prachtige boeken in mijn leven aanwezig zijn.

  "Goed en slecht, het is altijd gemengd. Rustig worden in het leven is belangrijk op dit moment. Als je in je eigen leven tot die rust kan komen en tot die vrede van het hart, dan kan je op de juiste manier vooruit en dan kan je aansluiting hebben bij mensen die op dezelfde manier bezig zijn." 

 • april 2020
 • Voor deze volle maan hebben we twee teksten uit de oude doos voor jullie; allebei zijn het vollemaan boodschappen van Meester Morya uit 1997, vijf jaar vóór de eerste volle maan nieuwsbrief...

  "Wanneer het is dat je tot angst komt dat je bepaalde dingen niet zou kunnen, dan moet het zijn dat je rustig wordt in meditatie. In meditatie kan je al je zorgen van je laten afvallen, want op dit moment is er geen onheil mogelijk."

 • mei 2020
 • Met deze wassende maan en een rustige tijd om hier orde op zaken te stellen (o.a. de back-ups verzorgen van geschreven, getypt en audio materiaal), maar ook naar aanleiding van de vraag "Wat zou MM gezegd hebben over deze tijd?" werd de aandacht van Marie... 

  "Met andere woorden, door veranderingen in de maatschappij kan het zijn dat er plots iets in je leven komt wat zeer belangrijk is, maar wat je niet ziet. En als je rustig bent, dat je toch aanknopingspunten vindt waardoor je ineens een bepaald beleid gaat voeren dat vroeger strak was, maar dat nu heel soepel wordt."

 • juni 2020
 • ... bij elke nieuwe maan gaat mijn innerlijke alarm af en denk ik aan jullie allemaal en begin ik aan het samenstellen van de nieuwsbrief voor de daaropvolgende volle maan :-) Deze keer zocht ik naar een tekst van Meester Morya over ...

  "Het is dus niet dat je ooit wanhopig moet zijn. Zelfs niet als je zogezegd de ene tegenslag na de ander kent, het moet niet zijn dat je wanhopig bent. Het moet zijn dat je binnen je vertrouwen blijft omdat je weet: 'ik sta in dat contact, ik sta in die verbinding.' En daar moet je wel tijd voor maken. 's Morgens als je opstaat, 's avonds als je gaat slapen, even de tijd..."

 • juli 2020
 • Deze maand hebben we voor jullie ook de inleiding van de internationale Newletter in Nederlandse vertaling. We willen onze Engelstalige, Poolse of Duitse lezers ... De allerbelangrijkste sleutel die Meester Morya beschrijft om toegang te vinden tot de stem en de leiding van je hart, is...

  "Mensen die willen vooruitkomen moeten traag durven gaan, moeten vooral de stilte meerekenen in hun leven. Wie niet traag kan gaan en in stilte weet niet wat vreugde is. De zaligheid in het hart van mensen spreekt van diepte en van traagheid."

 • augustus 2020
 • Het nieuwe boek, 'Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid' wordt op dit moment op papier gedrukt, nog net voordat de drukkerij in zomerstop gaat. Dan blijven de grote, gedrukte vellen met al hun letters noodgedwongen even liggen wachten, tot ze ...

  "Je hoeft dus niet de hele wereld op je schouders te nemen of de heel grote problemen op je schouders te nemen. Je mag er wel een bepaalde opinie over hebben, maar het hoeft geen betekenis te hebben in jouw leven als je dat niet wil."

 • september 2020
 • Ik zocht een tekst uit het nieuwe boek als bezinning voor september, maar het was gewoon onmogelijk om te beslissen. In plaats daarvan heb ik elf verschillende passages uitgekozen...

  "Wanneer je haastig bent om dingen te bereiken die met je innerlijke ontplooiing te maken hebben, dan kan je niet voldoende kijken naar de zaken. Dat heeft als gevolg dat je angstig wordt en dat je vanuit deze angst dikwijls het idee hebt dat je de weg kwijtraakt ..." 

 • 1 oktober 2020
 • Het zijn rare tijden, daar is iedereen het over eens. Moeilijk en confronterend voor veel mensen, maar de uitdagingen op zich blijven wel nog steeds dezelfde voor wie ... In deze nieuwsbrief geven we een kleine inspirerende bloemlezing over "aandacht voor de ander", ...

  "Je hoeft je leven niet te verlaten, je hoeft de techniek niet te verlaten, je hoeft niets prijs te geven: noch ziekenhuizen, noch scholen, noch wat dan ook. Neen, het is allemaal nodig, maar het moet beleefd kunnen worden vanuit liefde, op een nieuwe manier," 

 • 31 oktober 2020
 • In de donkerwordende dagen van de herfst is het niet altijd evident om de zon in je hart te bewaren en positief en licht door het leven te gaan. Meester Morya maakt er een punt van dat licht en optimistisch zijn meer uithaalt dan ‘realisme’ of pessimisme. Makkelijk is zoiets natuurlijk niet, maar ... Deze maand is het thema van deze nieuwsbrief "orde", en verantwoordelijkheid nemen ...

  "Als je er slordig in bent, weet: het komt terug. Vandaar dat het goed is om iets aan te pakken, het uit te werken, af te werken en dan gedaan, uit, over.  (...) Want werk je iets af, dan komt het niet meer op je weg, maar van daaruit wordt de oorspronkelijkheid van je eigen leven duidelijk. Dat is een heel groot iets, dat krijgt een enorme impact op jouw leven."

 • november 2020
 • “Durf in je eigen leven te staan, want dan kan je vooruit.” Het is een zin met alleen maar eenvoudige woorden, zoals we het gewend zijn in onze boeken van Meester Morya. Toch zijn de gewoonste zinnen voor onze vertalers soms de grootste uitdaging... 

  "Het is de liefde die het je uiteindelijk zal leren. Dat wil zeggen: hoe liefdevoller je omgaat met deze wereld, hoe liefdevoller je ook omgaat met jezelf en met de ander, en daardoor leer je. Deze aarde, de materie zal het je leren."

 • december 2020
 • Onze uitgeverij bestaat deze maand precies 25 jaar en het contact met Meester Morya vierde eind november een 35-jarig jubileum. Zoveel moois waar we gelukkig mee kunnen zijn, en tegelijk een kleine ontnuchtering over het vele werk dat we nog voor de boeg hebben liggen...

  "Weet dat je in een vertrouwen vooruit kan gaan op elke weg. Want er is geen weg die bepaald is voor jou, die je moet gaan. Je zou kunnen denken: we zijn niet vrij, we mogen niet doen wat we willen. Maar als je innerlijk rustig bent, kan je alles en kan je iedere weg gaan."

2021

 • januari 2021
 • ... vijf krachtige fragmenten uit de boeken van Meester Morya, voor jou, lieve lezer, voor die momenten waarop je soms denkt dat je er alleen voor staat en dat je leven (en de wereld) verstoken is van Liefde en Goddelijke nabijheid.

  "Weet dat je gedragen bent door het leven. Eén van de dingen die je moet onthouden, is dat er altijd liefde is. Niet alleen in het algemeen, niet alleen in het grote, maar heel concreet in jouw leven, in jouw hart, want dat vormt de grond van jouw bestaan. Het is niet omdat jij de liefde niet ziet, dat ze er niet is."

 • februari 2021
 • Met groot schijnbaar gemak geeft Geert het woord aan Meester Morya. Je ziet nauwelijks hoe ontzettend veel concentratie ervoor nodig was. Elke cursus was trouwens als een bevalling voor Geert, ... 

  "Probeer jezelf tot rust te brengen, althans op sommige momenten van de dag, dat je duidelijk weet: ‘hier maak ik een keuze, niet om nog meer te doen, niet om nog ijveriger bezig te zijn, niet om de lat nog hoger te leggen, om nog meer op mijn schouders te hoeven nemen, maar om orde te scheppen in mijn leven ..."

 • maart 2021
 • Klein of groot, voor het Goddelijke is er geen verschil. Mijn vader Geert Crevits droomde eens van God die zo groot was dat Hij de sterren en planeten kon dragen en sturen; daarna was Hij zo klein dat Hij vanbinnen in een levende cel aan het werk was. ...

  "In de zoektocht die ieder mens kan gaan en misschien zelfs ieder mens wil gaan, kan het zijn dat je ontgoocheld wordt over de mensen, over de wereld, over de toestanden die er zijn, en eigenlijk moet dat niet." 

 • april 2021
 • ... De volgende keer wanneer je het moeilijk hebt met iemand, kan je dus dat kleine zinnetje terughalen uit je gedachten. Op die manier kunnen alle teksten van Meester Morya voor jou een bron zijn van levensverheffende zinnetjes die de zaken eenvoudiger voor je maken en die je helpen om niet te vergeten wat echt belangrijk is in het leven. ...

  "Wanneer je in een strijd zit - met jezelf of met anderen, dat maakt niets uit - moet je niet je best doen om je gelijk te halen of om de ander gelijk te geven, om de puntjes op de i te zetten en dan heel nauwkeurig te willen zijn. Nee, het is heel belangrijk dat je de grote lijn ziet in jouw leven."

 • mei 2021
 • Meester Morya heeft mijn leven veranderd naar een leven van dienstbaarheid en vreugde. Dit was begin jaren tachtig toen ik samen met Geert en met mijn vier kinderen in een tamelijk vervallen huis ben gaan wonen in De Pinte bij Gent.  ... 

  "Er is een liefde in de harten van mensen die hun best doen om het gewone leven van iedere dag op een bepaalde manier aan te pakken. En je moet weten wat je wil, want de dag is zo voorbij. Je kan heel veel dingen doen, maar je kan ook heel veel dingen niet doen. En daar moet je eens aandacht aan geven - wat je doet, wat je ook niet doet."

 • juni 2021
 • Het grote leven kan je binnenbrengen in je kleine leven, zegt Meester Morya. Dat gebeurt wanneer je bezig bent met grote, eeuwige krachten zoals liefde, zuiverheid, eenvoud, vreugde, geduld en vertrouwen terwijl je bijvoorbeeld de afwas doet, eten maakt of papierwerk afhandelt.  ...

  "Het is je bewustzijn dat zich moet verruimen. Geef iedereen een plaatsje in je hart, ook de mensen die niet meegaan in deze verandering. Laat ze los maar hou van hen zoals ze zijn...."

 • juli 2021
 • Heel wat mensen vinden het moeilijk om begaan te zijn met de wereld zonder wanhopig te zijn of overrompeld te worden door angsten, zorgen en twijfels. ...

  "Waar je ook mee bezig bent, wat er ook gebeurt in jouw leven, probeer tot rust te komen op een heel eenvoudige manier. Maak je leven niet ingewikkeld, maar maak het liever eenvoudig en doorzichtig. Als je eerlijk bent met jezelf krijg je inzicht in jezelf en in de dingen die je doet. Dat is van belang. Daaruit leer je dan waar je werkelijk met je leven naartoe wil. ..."

 • augustus 2021
 • We doen soms zo ons best, om spiritueel te zijn, om flink te zijn, om goed te zorgen voor de mensen dicht bij ons, om goed te werken op ons werk en daarnaast om ook onze eigen doelstellingen te voeden en te ontplooien ...

  "... Maar als je het leven ziet zoals het is, dan kan je blij zijn met een klein dingetje dat voor je staat, een glas water, een bloem, een hap lucht, een wandeling. ..."

 • september 2021
 • ... Ik zie het bij mezelf en bij de mensen in mijn omgeving ook, administratieve en andere zaken die vroeger soepel gingen gaan nu vaak moeizaam, kleine dingetjes vragen ineens opvallend veel moeite, heel wat dingen gaan stug en stroef en keer op keer word je getest op je innerlijke eerlijkheid en goede intenties. ...

  "Wanneer je dan in de stilte staat van je bestaan, dan breng je de verbinding tot stand en kom je in twee richtingen die samenkomen. Dit is het punt van stilte. In jezelf tot stilte komen betekent dus dat je zowel de aarde als de hemel aanvaardt. ..." 

 • oktober 2021
 • Deze maand volgde ik een les initiatie in de tai chi. Een van de oefeningen was per twee, de ene moest zijn hand leggen tegen de schouder van de andere en rustig duwen. Als mens heb je dan de keuze over hoe je daarmee omgaat. ...

  "Zeer zeker is het zo dat, als jij de accenten niet legt in jouw leven, dat anderen het wel zullen proberen om het te doen in jouw plaats." 

 • november 2021
 • Woorden. De kracht van woorden verbaast me keer op keer, hoe woorden invloed kunnen hebben op het leven van jezelf en van anderen. ... "Bewust handelen" is een boek dat zo essentieel, fundamenteel en tegelijk actueel is dat het eigenlijk in geen enkele spirituele boekenverzameling zou mogen ontbreken. ...

  "Handelingen worden geboren uit een evenwichtstoestand. Als je dus uit je evenwicht bent, is er geen sprake van een handeling. Dan is er wel een bepaalde reactie, maar dit is geen echte handeling. Handelingen komen alleen wanneer je in evenwicht bent, ..."

 • december 2021
 • “... De beste dingen die je kan doen komen uit een innerlijke vrede, niet uit een negatieve, kritische of verontwaardigde onrust. Goedheid komt uit liefde en liefde is ruim en… liefdevol. In mijn eigen leven heb ik al veel steun gehad van de kracht van dankbaarheid. Als ik het moeilijk vind ... 

  "... Het is belangrijk dat je dit probeert, anders kom je in een slaap terecht. Je denkt dan dat het wel zal gebeuren zoals het moet gebeuren, maar dat is niet zo. De dingen gebeuren niet zoals ze moeten gebeuren, de dingen gebeuren veelal omdat je ze zelf beslist. Mensen beseffen dit niet. Als je niet durft te leven, dan heb jij de beslissing genomen om te traag te gaan, om vervelend bezig te zijn in je leven."

Bekijk de interactieve kaart en maak contact met mensen uit jouw buurt die ook geïnteresseerd zijn in de teksten van Meester Morya

Vind lezers in je buurt

Schrijf je hier in en ontvang elke volle maan het Mayil eNieuws (gratis en vrijblijvend)

Mayil eNieuws

Beluister meer prachtige teksten van Meester Morya

Podcasts