Mei 2015

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es), 

Mei en juni zijn twee maanden van vernieuwing, niet voor niets van oudsher bloei- en zomermaand genaamd. Neem net als wij, wat tijd voor jezelf om ruimte te geven aan je innerlijke weten. Het is er altijd, en het wacht. Als je het de ruimte geeft, kan het zijn licht laten schijnen. Als je aandacht wijdt aan schoonheid en innerlijke rust, kan je dat licht voelen. 

Van schoonheid gesproken, ik ben zo blij bent dat de nieuwe cd's er zijn. Ze zijn zo mooi dat ik ze toewens aan alle mensen die zoeken naar contact met hun eigen vuur en kracht. Ik heb er al veel deugd van gehad, op menige zoektochten tussen hemel en aarde. 

Ik wens je prachtige momenten van vernieuwende inzichten. e-groetjes van Lydia

Marie

Meditatie voor de volle maan van 14 mei en van 13 juni 2014

Meester Morya, 

"Het hart van mensen dat bewust wordt van een verruiming in zichzelf laat toe dat er een liefde komt die schatten aanbrengt uit de hemel. Je moet weten dat er een inhoud komt in jullie leven wanneer je je richt naar het alledaagse leven op een zuivere, authentieke manier.

Probeer jezelf te zijn in alles, probeer ook dapper te zijn als het moeilijk is, en probeer vooral een verstandige houding aan te nemen ten opzichte van de moeilijkheden. Ga je niet nodeloos inspannen maar weet dat er een aantal facetten zijn in het leven die meegaan wanneer je liefdevol bent en liefdevol blijft ondanks de omstandigheden, en ondanks de moeilijkheden.

Liefde ligt in het hart van God verborgen en als je in de liefde staat, dan ben je in Zijn hart. En het is van daaruit dat je kan handelen op een zuivere, eenvoudige manier, zodat de kracht vanuit God in jouw leven komt en zodat je van daaruit de bloemen van het leven kan plukken voor jezelf én voor anderen. Het is in deze uitwisseling dat je dan het mooiste en het beste van jezelf kan geven en kan nemen. 

In je innerlijk is het zo dat je tot bloei komt telkens je de zon van het leven toelaat in je eigen hart, het Goddelijke dat aanwezig is maar dat je tot ontdekking moet brengen in jezelf. Wel is het zo dat er een verstandhouding moet zijn naar anderen bij alles wat er gebeurt en in alle omstandigheden."

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
oorspronkelijke vollemaan meditatie van 16 oktober 1997, 
zoals neergeschreven door Geert

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan
  Terug naar de volle maan brieven