Meester Morya

In zijn boeken heeft Meester Morya het gewoonlijk over zaken die praktisch en nuttig zijn en die inzicht geven in de persoonlijke evolutie van de lezer. Over zichzelf heeft Meester Morya het doorgaans niet. Toch zijn er ook enkele passages waar Meester Morya spreekt over zijn eigen leven, over zijn taken en over zijn band met mensen.

Onderaan deze pagina vind je ook enkele getuigenissen van mensen die over hun eigen ervaring met Meester Morya spreken.

Getuigenissen over Meester Morya
Meester Morya
...
Er komt nooit een einde aan de weg

Er is geen kloof tussen jou en Mij

De ervaring van het leven ligt in jezelf besloten. De ervaring van het echte, van het werkelijke, is een deel van je ziel. Deze ziele-ervaring, die in jou besloten ligt en die tot uitdrukking gebracht wordt in je leven, is het doel van je bestaan. Het is een bewustzijnsverruiming, waardoor je gelukkig kan zijn met deze momenten, omdat je weet dat ze nooit van je weggaan. Je bent daardoor ook in staat om de anderen te begrijpen. Er is geen kloof tussen jou en de ander. Er is geen kloof tussen jou en Mij. We kunnen elkaar begrijpen: jij kan Mij begrijpen en Ik jou.

Dat komt omdat de Goddelijkheid aanwezig is zowel in jou als in Mij. Vandaar dat er een grote uitwisseling mogelijk is. Dit houdt ook de mogelijkheid in om jezelf te leren kennen.

We kunnen elkaar begrijpen: jij kan Mij begrijpen en Ik jou

Ook voor Mij is er nog een evolutie

Er is een evolutie voor jou zoals er een evolutie is voor Mij. Een evolutie staat nu eenmaal nooit stil

Ook Ik ken Mijzelf maar ten dele, want hoewel Ik met oneindige mogelijkheden toegerust ben, zijn er toch dingen die Ik niet kan begrijpen. Er is een evolutie voor jou zoals er een evolutie is voor Mij. Een evolutie staat nu eenmaal nooit stil.

Het is een proces dat nooit afgesloten is. We kunnen in elke richting bewegen, in elke richting ontdekkingen doen en vooruitgaan.

Stap uit de sleur

Er komt nooit een einde aan het ontdekken, maar het mag nooit een last worden. De tocht moet vreugdevol zijn. Leer met vreugde te evolueren en leer ook de vreugde een plaats te geven in je hart. Dit is wat Ik altijd zal beklemtonen: dat het werkelijk nodig is dat mensen uit de sleur stappen zodat ze vreugde kunnen beleven en in staat zijn om steeds verder te gaan in het ontdekken van de levens."

Meester Morya

Geert Crevits - Bron: Morya Wijsheid 8:
In het centrum van je leven staan
, uit hoofdstuk 11: 'Samen mediteren' © Mayil.com

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan
...
Ik zal er voor jou zijn als je Mij nodig hebt

Ik zal altijd aan je zij staan

Als je naar mensen kijkt met een liefdevolle houding dan zal je jezelf vernieuwen en zal je aan kracht winnen. Wanneer je dit gaat doen en wanneer je er rekening mee houdt dat het kan, dat je dus in die vernieuwing kan komen, zal Ik altijd aan je zij staan.

Je zal het soms beginnen te merken en soms zal je het idee krijgen dat je Mij ook voelt. Het zal zo zijn dat Ik je zal zegenen, dat Ik steeds met je bezig zal zijn en op een bepaald moment krijg je het idee dat het ook werkelijk zo is. Weet dan dat je met nieuwe dingen bezig bent en dat Ik er voor jou zal zijn als je Mij nodig hebt.

Je zal het soms beginnen te merken en soms zal je het idee krijgen dat je Mij ook voelt. Ik zal er voor jou zijn als je Mij nodig hebt

Kom naast Mij staan zoals Ik naast jou sta

Ik weet wat Ik wil en Ik weet wat Ik zeg en Ik weet wat Ik doe. Dat betekent dat je in je eigen leven ook kan weten wat je wil, dat je kan weten wat je zegt en dat je kan weten wat je doet. Het is zo dat je ook naast Mij moet kunnen komen staan.

Dat vraag Ik absoluut: dat je naast Mij zou komen staan zoals Ik naast jou sta.

Dat betekent dat je in de vernieuwing gelooft en in de verandering van jezelf, dat je daar uitdrukking aan geeft en dat je het gevecht durft te leveren op deze aarde.

Het is een tijd om hard te werken op deze aarde

Ga niet naar de hemel maar vraag aan de hemel dat hij naar hier komt. Vraag dat je gesteund wordt in je dagelijkse werk maar ga niet naar de andere zijde. Het is nog niet de tijd.

Vraag dat je gesteund wordt in je dagelijkse werk. Vraag dingen die jij belangrijk vindt in je leven

Het is een tijd om hard te werken op deze aarde en aan deze aarde maar op de eerste plaats aan je eigen innerlijkheid, je eigen goddelijke wezen. Probeer dit te ontdekken. Probeer daarmee te leven en vraag hulp als je het niet kan.

Vraag wijsheid, vraag steun, vraag liefde, vraag geduld. Vraag dingen die jij belangrijk vindt in je leven en weet dat je gesteund zal worden. Ik zegen je."

Meester Morya

Geert Crevits - Morya Wijsheid 5:
Het woord in de stilte, uit hoofdstuk 17: 'Kom naast Mij staan zoals Ik naast jou sta' © Mayil.com

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte
...
En toch blijf ik op de aarde

Een boeiende oneindigheid

Wanneer Mijn eigen bewustzijn naar deze aarde kijkt, dan is het zo omvattend dat Ik bij manier van spreken elk ding op deze aarde kan doorgronden, opnemen, verwerken en teruggeven. En toch blijf Ik op deze aarde, omdat er een oneindigheid is die Mij steeds boeit en omdat de energie van het Goddelijke Mij hier behoudt.

Het maakt dat Ik, in verbinding met de oneindigheid, deze aarde zichzelf kan laten zijn en steeds beter zichzelf kan laten zijn."

... En toch blijf Ik op deze aarde, omdat er een oneindigheid is die Mij steeds boeit en omdat de energie van het Goddelijke Mij hier behoudt

Meester Morya

Geert Crevits - Morya Wijsheid 3:
God woont in je hart,
uit hoofdstuk 4: 'Het oneindige Zelf' © Mayil.com

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart
...
Het is Mijn taak mensen te helpen

Liefde kan mensen veranderen

Open je zover je kan voor de Goddelijke Werkelijkheid, daarin is zoveel meer mogelijk dan in het dagelijkse leven.

Daar wil Ik de nadruk op leggen, dat er Meesters en Wijzen zijn en dat er mensen zijn die elkaar kunnen helpen en dat jouw liefde gelijk is aan Mijn liefde. Er is misschien een graadverschil, maar het is dezelfde liefde. Liefde is liefde, liefde komt uit God. Liefde geeft een energie die in staat is om mensen en het zelf te veranderen, te openbaren.

Jouw liefde is gelijk aan Mijn liefde. Er is misschien een graadverschil, maar het is dezelfde liefde

We gaan in dezelfde richting voruit

Als je dit zal beseffen, zal je met je eigen kracht beginnen te werken en staan wij schouder aan schouder, gaan wij in dezelfde richting vooruit.

En je zal merken, als je eerlijk bent met jezelf, dat je tot dezelfde conclusies komt, dat je tot dezelfde ideeën komt als Ik. Alleen, jouw verwoording zal misschien helemaal anders zijn dan de Mijne, maar de waarheid zal dezelfde zijn. Wat wij naar voren brengen zal hetzelfde zijn. De diepte van het leven kunnen wij raken en kunnen wij tot uitdrukking brengen. 

Het is haalbaar, vooral voor deze generatie

Het is heel belangrijk dat de mens dit probeert en dat hij zijn eigen leven probeert te verdiepen zodat hij aansluiting vindt bij degenen die op dezelfde manier durven en kunnen leven. “Dit is een hele weg” zal je Mij zeggen, en toch is het haalbaar. Het is haalbaar vooral voor deze generatie. 

Met ons verstand kunnen we niet verder

Nooit eerder op deze wereld zijn de kansen voor mensen zo groot geweest, in bepaalde sectoren althans. Niet overal op deze wereld, maar in bepaalde delen van deze wereld is er een ontwikkeling op het mentale gebeurd die nu ongeveer af is, en waar de vraag zit: ‘en nu, hoe moeten we nu verder? Met ons verstand kunnen we niet verder want wij vinden geen oplossingen meer die wij eigenlijk redelijkerwijze kunnen halen.’

Contact met de diepte

Dan zou je moeten kunnen vinden dat er toch nog oplossingen zijn, maar vanuit een andere richting. En dan is de vraag: ‘waar zit deze richting? Waar zit de diepte en hoe kunnen wij met deze diepte in contact komen?’ 

Deze diepte, moet je weten, is bevolkt. Zij is niet wezenloos. Ze is een diepte die een mond heeft, die ogen heeft, die oren heeft, die een groot bewustzijn heeft. 

Sommigen zullen de diepte van het leven herkennen als een bewuste energie, zonder daarin een persoon of een persoonlijk iets te zien. Anderen zullen deze diepte kunnen zien als een persoonlijk iets. Dat maakt eigenlijk niet veel verschil want het bewustzijn van het Goddelijke is werkzaam in elk van deze elementen.

Op weg naar het Goddelijke zal je Mij tegenkomen als een leidende figuur. Het is Mijn taak mensen te helpen

Ik wil maar zeggen dat je op weg naar het Goddelijke, Mij zal tegenkomen als een leidende figuur. Dit ben Ik altijd geweest op deze aarde en dit zal Ik ook altijd blijven. Het is Mijn taak mensen te helpen."

Meester Morya

Geert Crevits - Morya Wijsheid 2:
De weg van eenvoud,
uit hoofdstuk 5: 'Schouder aan schouder met de Meester' © Mayil.com

Morya Wijsheid 2: 
De weg van eenvoud
...
Een innerlijke leiding die je toont wat je kan doen

Rustig worden ondanks dat het moeilijk gaat

Je kan de dingen niet forceren. Dat moet je ook niet willen doen. Je kan wel het geduld opbrengen om rustig te worden ondanks het feit dat het zo moeilijk is. Dan hecht je ook een andere waarde aan het leven, je bouwt een dieper begrip op.

Mensen die met een zuiverheid leven worden innerlijk altijd geholpen, er is geen uitzondering. Waar je met een zuiverheid leeft, worden de dingen die je moet begrijpen naar jou toegeschoven.

Telkens zijn er dan momenten dat je die dankbaarheid voelt ondanks de moeilijkheden, en dat je weet: ‘het is net alsof de puzzel in elkaar valt en dat ik nu meer begrijp, want ik begrijp de dingen die ik vroeger zelfs niet kon benoemen en nu ineens worden ze mij duidelijk.’

Mensen die met een zuiverheid leven worden innerlijk altijd geholpen. De dingen die je moet begrijpen worden dan naar jou toegeschoven

Als je het moeilijk hebt, zal er iemand naast je staan

Er zijn zaken die wezenlijk belangrijk zijn in jouw leven en het is wel dat er ook altijd een troost is. Er zijn momenten dat je het moeilijk hebt, maar te midden van de moeilijkheden zal je ervaren dat er iemand naast je staat, dat er in jou iets gebeurt, dat er iets is wat je duidelijk gemaakt wordt en dat er zo’n diepe, grote vreugde kan zijn te midden van het lijden, zelfs te midden van een opstandigheid of iets dergelijks in jouw leven.

Weet dat de onzichtbare werkelijkheid in jouw bestaan voor Mij zichtbaar is en dat ze ook voor jou zichtbaar kan worden

Weet dat de onzichtbare werkelijkheid in jouw bestaan voor Mij zichtbaar is en dat ze ook voor jou zichtbaar kan worden. Wees nooit ontgoocheld maar wees blij met het leven, in welke richting het ook gaat. En weet dat je desondanks fouten kan maken, maar aan die fouten hoef je niet zwaar te tillen.

Als je fouten maakt, vraag dat je het zou inzien, dat je zou zien wat je wel kan doen en hoe het anders kan.
 

Er zal altijd leiding zijn, want wanneer je een eerlijke vraag stelt, zal je een eerlijk antwoord krijgen. Het leven zal jou niet misleiden. Probeer te kijken in je innerlijk, leer te kijken in je innerlijk en dan zal je werkelijk tot vreugde komen, ook in de moeilijkheden, en zal je zien dat er een innerlijke leiding is die je toont wat je kan doen.

Je zou kunnen denken: ‘ja maar, dat is moeilijk’, in werkelijkheid is het niet zo. De werkelijkheid van het leven is heel eenvoudig, heel eerlijk, heel mooi en er is een enorme kracht werkzaam in de harten van de mensen, in jouw hart, vergeet dat nooit."

Er is een innerlijke leiding die je toont wat je kan doen. Er is een enorme kracht werkzaam in de harten van de mensen, in jouw hart, vergeet dat nooit

Meester Morya

Geert Crevits - Morya Kracht 1:
Kiezen om jezelf te zijn
, uit hoofdstuk 10: 'Het moeilijkste en het mooiste: je leven maakt een sprong' © Mayil.com

Morya Kracht 1: 
Kiezen om jezelf te zijn
...
Ik ben bezig met je hart, Ik ben bezig met je leven

Ik wil je wakker maken

... Ik kan je op bepaalde punten helpen en dit zal Ik ook doen, en dat zal niet zijn door te praten, wat je er ook van denkt. Ik praat vandaag tegen je met een bedoeling: Ik wil je wakker maken. Maar de werkelijke hulp zal er zijn in het echte leven van elke dag. Daar grijp Ik in, daar laat Ik voelen wie Ik ben, daar regel Ik de situaties, daar keer Ik bepaalde dingen om, daar ben Ik bezig met energie, met verwittigen, met aanhalen, noem maar op, met bewegingen in je te brengen die dan maken dat je andere realiteiten naar je toehaalt. Maar jij zal het doen, niet Ik.

Mijn hulp zal er zijn in het leven van elke dag. Ik zal omstandigheden scheppen om je wakker te maken

Ik ben met je bezig

Ik zal de omstandigheden scheppen, Ik zal bijvoorbeeld iets zeggen, dit of dat; je zal Mij niet begrijpen, je zal Me zelfs niet horen maar doordat Ik het heb gezegd, zal het zijn uitwerking hebben. Dus Ik ben met je bezig.

Dit is een totaal ander werk dan jij denkt dat Ik doe. Mijn wereld is zo anders dan jouw wereld, hoewel we in dezelfde wereld leven

Dit is een totaal ander werk dan jij denkt dat Ik doe. Ik kan je daar ook geen uitleg over geven, want Mijn wereld is zo anders dan jouw wereld, hoewel we in dezelfde wereld leven. Toch reken Ik met andere maten, verwijs Ik naar andere dingen, zet Ik je in andere werkelijkheden, confronteer Ik je met andere energieën die jij nog niet kent.

Maar binnen nu en een korte tijd zal er zoveel in je omgaan, dat je meer zal begrijpen, dat je meer zal kunnen en dat er meer duidelijkheid zal zijn voor jezelf.

Ik werk in het Goddelijke

En daar komt het op aan: jij moet iemand worden. Ik ben iemand - jij moet iemand worden. Er is een klein verschil tussen ‘zijn’ en ‘worden’.

Ik ben iemand, hoewel Ik op andere terreinen weer aan het worden ben; maar op het terrein waar Ik hier over spreek, heb Ik Mijn weg afgelegd. Ik hoef daar niet meer in te zoeken. Ik weet waarover Ik praat. Ik weet wat Ik doe. Het houdt Mij niet op dezelfde manier bezig.

Ik ben bezig met je hart, Ik ben bezig met je leven. Ik speel in het Goddelijke, Ik werk in het Goddelijke, Ik reken met het Goddelijke. Mijn maat is een andere maat.

Op het terrein waar Ik hier over spreek, heb Ik Mijn weg afgelegd. Ik hoef daar niet meer in te zoeken

Daarom is het zo gemakkelijk voor Mij wanneer Ik met mensen bezig ben. Het kost Mij geen energie, niet in diezelfde mate. Aan de andere kant lijd Ik meer dan jij, want Ik zie duidelijk wat de mens te kort komt.

Daarom is het zo gemakkelijk voor Mij wanneer Ik met mensen bezig ben. Maar aan de andere kant lijd Ik meer dan jij

Dit is Mijn lijden, dat Ik weet: hij zou dit en dat en dat en dat moeten doen, en Ik raad het hem aan in die mate dat hij het aankan. Wanneer hij het dan niet neemt, is dat jammer maar het is zo. Dus Ik moet rekening houden met de tijd. Geduld, geduld, geduld. Ik kan niet anders dan rekening houden met honderden jaren.

Mijn leven spreidt zich uit over honderden jaren

Zo is Mijn leven, het spreidt zich uit over honderden jaren. Ik ben met plannen bezig die op deze aarde verwezenlijkt zullen worden, zeg maar binnen pakweg twee-, drieduizend jaar. Daar zijn Wij nu mee bezig. Het heeft geen zin daarover iets naar voren te brengen want tegen die tijd, waar ben je dan? Dan kan je net zo goed Mijn collega zijn, maar dan staan we anders tegenover elkaar. 

Nu moet Ik rekening houden met wie je nu bent en dat doe Ik op elk moment, en dat is ook Mijn reden waarom Ik nu dit boek dicteer. Ik bedoel daarmee een leiding te geven, een werkelijke steun, en eigenlijk is dat alleen maar een contact. 

Dat is ook Mijn reden waarom Ik nu dit boek dicteer: om een leiding te geven, een werkelijke steun

Een contact met jouw ziel, jouw geest, jouw innerlijk. En dit contact is weer heel belangrijk voor Mij én voor jou, als je dit kan zien. Als je het niet kan zien, dan gaat het maar tot daar, het is niet belangrijk. Als je het wel kan zien, kan het heel belangrijk worden omdat je daarmee heel veel dingen kan doen in je leven en je zal merken dat in de toekomst deze ideeën die Ik hier breng, steeds duidelijker worden voor je. Dat je ermee gaat leven, dat je er je leven mee kan richten en dat je van daaruit tot klaarheid kan komen in deze veranderende, woelige en omvormende wereld.

Deze wereld zit in een fantastische verandering, je zal het meemaken

Want deze wereld zit in een fantastische verandering, je zal het meemaken. Daar wil Ik blijven op terugkomen, dat je - met wat geduld - toch durft te kijken in deze richting."

Meester Morya

Geert Crevits -  Morya Wijsheid 2:
De weg van eenvoud,
uit hoofdstuk 5: 'Schouder aan schouder met de Meester' © Mayil.com

Morya Wijsheid 2: 
De weg van eenvoud
...
De Meesters zijn er voor jou

Ik vorm je tot wie je moet zijn, maar jij doet het

Heel wakker zijn in het leven, durven leven, oneindigheid in het bestaan, hartelijkheid in de omgang, stilte in het geheugen, verdienste in wat je doet, het zijn allemaal dingen die Ik herhaal en herhaal en herhaal omdat ze de waarheid zijn van dit leven. Op deze manier gaan we samen onderweg. Ik vorm je tot wie je moet zijn maar jij doet het.

Trek je niets aan van wat Ik doe. Jij doet het en toch ben Ik het die jou vorm. Hoe kan je dit begrijpen? Daar laat Ik je even mee zitten op dit moment.

Jij doet het, en toch ben Ik het die jou vorm

Je wordt gesteund

Je zal later ondervinden dat je gesteund wordt, heb Ik je gezegd, en je zal het zelf moeten ontdekken want de steun die je zal krijgen, zal komen uit je eigen leven, het vertrouwen dat je krijgt in je eigen bestaan.

Je zal Mij niet zien en toch sta ik op je weg

Je zal Mij niet zien en toch sta Ik op je weg. Heel soms zal je Mij zien, maar je zal Mij niet herkennen, want Ik ben in de mens die naast je is, en Ik kan hem dingen laten doen en zeggen die je niet herkent maar die door Mij ontstaan.

We zijn er voor jou

De Meesters zijn verbonden met elkaar. Wij zijn leraren en Wij doen dingen die nodig zijn voor de mens, door hem, met hem en in hem. Daardoor kan je Ons niet vinden, maar We zijn er.

Het is geen fabeltje, het is een werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontdekken brengt ons samen - want ook daar is een streven, een streven naar eenheid, ook met Mij. Ik ben iemand die in het leven staat op Mijn manier. Ik heb Mijn weg en op deze manier samen met jou maak Ik weer Mijn weg. Ik ben niet anders dan jij en het is zo dat wij van elkaar kunnen leren. Ik kan van jou leren, veel meer dan jij van Mij kan leren."

Het is zo dat wij van elkaar kunnen leren. Ik kan van jou leren, veel meer dan jij van Mij kan leren

Meester Morya

Geert Crevits -  Morya Wijsheid 2:
De weg van eenvoud,
uit hoofdstuk 14: 'Jij en de anderen' © Mayil.com

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud
...
We kunnen tot eenheid komen

Ieder moment van vrijheid is belangrijk

Vrijheid beleef je wanneer je je bewust bent dat je iets doet wat mooi is en wat goed is. En iedere keer dat je dit beleeft, zelfs als je alleen bent: het is belangrijk, het is vrijheid, het is werkelijke vrijheid. Je werkt aan je doel, je werkt aan een groot doel van deze aarde en je doet iets wat samenbrengt, wat samenwerkt, wat samengaat.

Wanneer je dit bewust doet, dan zal je dit ook kunnen wanneer je bij mensen bent en dan krijg je een kracht in je handelen en in je woorden.

Anderen zullen dan opkijken van wat je te bieden hebt, maar het is omdat je het geleerd hebt in stilte en omdat je het geleerd hebt in je eigen leven op het moment dat je wakker was voor het moment waarin je leefde.

En zo moet Ik het zeggen: dat je voortdurend dit moment kan wakker roepen in jezelf en dat, wie je ook bent en waar je ook staat, je dit moment kan en mag beleven. 

Vrijheid beleef je wanneer je je bewust bent dat je iets doet wat mooi is en wat goed is. En iedere keer dat je dit beleeft, zelfs als je alleen bent: het is belangrijk

Op dit punt ontmoet je Mij

Ik ben ook met vrijheid bezig, en Ik ben ook met licht bezig, en Ik ben ook bezig met liefde. Op dit punt zijn we samen in een gemeenschappelijk werk

Het zal zijn dat je Mij op dit punt ontmoet. Want Ik ben ook met vrijheid bezig, en Ik ben ook met licht bezig, en Ik ben ook bezig met liefde.

Op dit punt zijn we samen in een gemeenschappelijk werk en dat betekent dat er telkens een vonk overslaat van Mijn hart naar jouw hart, van jouw hart naar Mijn hart. Want we zijn broeders en zusters van elkaar. Dat houdt in dat we tot eenheid kunnen komen. Wanneer we dat willen, kunnen we tot eenheid komen. Wanneer we dat niet willen, kunnen we dat niet."

Geert Crevits -  Morya Kracht 7:
Open komen voor de werkelijkheid,
uit hoofdstuk 2: 'Een bewustzijnssprong voor de mensheid' © Mayil.com

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid
...
Je bent niet verweesd

Je zal Mij op je weg vinden

Altijd zijn er wegen die zich zullen openen, wat betekent dat je heel concreet aangesproken wordt. Je bent niet verweesd en je zal Mij op je weg vinden. Niet onmiddellijk misschien - hoewel dat natuurlijk wel kan - maar je zal Mij ervaren en sommigen zullen Mij zien, sommigen zullen door Mij getroost worden.

Weet, als je met deze boeken in contact gekomen bent, dat het Mijn wens is geweest, en het is ook Mijn streven om je daar steeds meer in te betrekken.

Weet dus dat je niet alleen bent. In je leven zal Ik op je letten, je zal gezien worden door Mij en gevolgd worden door Mij, tenzij je dat zelf niet zou willen. Op dit moment is dat natuurlijk niet zo, maar het zou kunnen gebeuren dat we een dispuut, een meningsverschil hebben en dat jij je eigen leven leeft op een andere manier dan dat Ik zou hopen voor jou en dat je Mij ergens buiten jouw leven plaatst. Dat mag je, dat is niet verkeerd. Maar zolang je dat niet doet, trek Ik Mij van jou aan en dan zal je zien dat je Mij ervaart en dat je Mij ontmoet.

Je bent niet verweesd en je zal Mij op je weg vinden. Niet onmiddellijk misschien - hoewel dat natuurlijk wel kan - maar je zal Mij ervaren en sommigen zullen Mij zien, sommigen zullen door Mij getroost worden

Als je je richt tot Mij, help ik je

Het kan zijn dat je precies daardoor reeds je leven herinricht. Dat er dus bepaalde momenten zullen zijn dat je je richt tot Mij en dat Ik je dan help, werkelijk help, en dat je dat stilletjes aan leert zien - want dat kan je niet onmiddellijk. Maar je zal daar wel in betrokken worden doordat je ervaringen krijgt die van die aard zijn dat ze je blij kunnen maken en je naar de vreugde kunnen brengen die je eigenlijk zou moeten kunnen ervaren en vinden in je persoonlijke leven.

Dit is persoonlijk; dat wil niet zeggen dat het ook voor je familie of voor andere mensen geldt. Het is voor jou persoonlijk en het is aan jou persoonlijk gericht, dat wil Ik nog eens duidelijk stellen.

Het is niet gemakkelijk om tegen jullie allemaal tegelijk te spreken

Aan de andere kant is het zo dat er heel veel mensen zijn die daar eveneens in betrokken kunnen worden en die zich daar ook voor kunnen openstellen, het is dus niet exclusief. Het is wel heel betekenisvol, het kan heel betekenisvol zijn, en het is zeker belangrijk dat je weet dat dit zo is. Want het zou kunnen zijn dat je in bepaalde omstandigheden van je leven opstandig wordt en niet meer weet waarin of waaruit en als je dan Mijn hulp vraagt, dat je daardoor als het ware tot inzicht kan komen.

Het is niet gemakkelijk om tegen jullie allemaal tegelijk te spreken, maar het is wel Mijn bedoeling dat je je hart openstelt voor Mij en dat je van daaruit de weg probeert te gaan die je te gaan hebt.

Hou rekening met jezelf in alles

Het is ongetwijfeld belangrijk om je te openen voor de Meesters, voor het Goddelijke en voor de wegen die je in je eigen hart ontdekt. Dat laatste is zeer belangrijk: dat je niet buiten je hart gaat leven, maar dat je in je hart gaat leven en dus met jezelf rekening houdt in alles.

Het is niet goed om alleen maar naar anderen te kijken, anderen na te bootsen of anderen te zien leven en zelf niet te durven leven. Het is heel belangrijk om tot een eigen leven te komen, om jezelf te verbinden met dat leven en van daaruit te proberen tot inzicht te komen, want dat is de vernieuwing die er ook komt.

Mensen moeten tot inzicht kunnen komen vanuit het leven zelf, niet zozeer vanuit het denken of vanuit lectuur of vanuit wat dan ook dat buiten hun leven staat, maar van in hun leven zelf, door deel uit te maken en steeds meer deel te worden van het leven."

Het is niet goed om alleen maar naar anderen te kijken, anderen na te bootsen of anderen te zien leven en zelf niet te durven leven

Meester Morya

Geert Crevits -  Morya Kracht 4:
De stap naar oneindigheid
, uit hoofdstuk 11: 'De spanning van vrede' © Mayil.com

Morya Kracht 4: 
De stap naar oneindigheid
...
Ik zal er altijd zijn wanneer je het moeilijk hebt

Probeer te leven met vreugde

Je draagt een grote verantwoordelijkheid, je kan een grote verantwoordelijkheid dragen, je kan een grote verantwoordelijkheid opnemen, en toch hoef je daar niet altijd mee bezig te zijn. Probeer gewoon te leven zoals ieder mens, maar doe het met de vreugde van je hart en weet dat er altijd een genade is die naar je toe kan komen op gelijk welk moment. Bid om die genade en wees eerlijk met jezelf.

Weet dat er altijd een genade is die naar je toe kan komen op gelijk welk moment

Mijn vreugde en Mijn aanwezigheid

Mijn vreugde zal Ik in je hart uitstorten en het is wel dat Ik altijd, dat wil Ik herhalen, aanwezig zal zijn op momenten dat je het moeilijk hebt.

Innerlijk ben Ik bereid om stappen te zetten met iedereen op deze aarde die vooruit wil gaan in deze vernieuwing. Er is altijd een kracht die Mij begeleidt, en er zijn ook zeer veel engelen die deelnemen aan het werk, die samenwerken met de mensheid. Weet dat je ook daar een objectieve opvatting over kan hebben, dat je daarin ervaringen kan krijgen. En het is goed dat je weet dat je een grote betekenis kan geven aan en kan zien komen in jouw leven. 

Er is altijd een kracht die Mij begeleidt, en er zijn ook zeer veel engelen die samenwerken met de mensheid

Alles is mogelijk. Wanneer je rustig bent en vol geduld vooruitgaat, wordt alles mogelijk in jouw leven. Je zal zien dat er een vreugde komt en dat er dingen zijn die op een absoluut mooie manier gebeuren. Geef daarvan een stukje weg aan anderen. Doe dingen voor andere mensen, maar zonder je in wat dan ook te forceren." 

Meester Morya

Geert Crevits -  Morya Kracht 5:
Trouw aan jezelf
, uit hoofdstuk 11: 'Een innerlijke zekerheid' © Mayil.com

Morya Kracht 5: 
Trouw aan jezelf
...
Als je het gevoel hebt alleen te staan...

Ik weet raad met jouw verdriet

Als je het gevoel hebt alleen te staan en een weemoed te kennen in jouw leven, als je denkt: ‘ja, ik ben niet goed bezig en ik vind het niet en niemand helpt me en niemand steunt me, ik ben verdrietig’, dan kan dat inderdaad een heel lastig moment zijn, maar dan moet je nooit wanhopig zijn.

Probeer dan je verdriet te geven aan Mij, Ik zal het van jou overnemen, Ik weet raad met jouw verdriet. Het is niet omdat jij verdrietig bent, dat je ook zelf je verdriet moet dragen. Als je het niet kan, geef het aan Mij, Ik zal jou zegenen, Ik zal je de liefde van God sturen, de liefde van God die in Mijn hart is, Ik zal luisteren naar je en Ik zal je troosten. Probeer dat van Mij te aanvaarden, maar probeer ook te zien dat je zelf een goed iemand bent en vanuit die goedheid kan leven."

Het is niet omdat jij verdrietig bent, dat je ook zelf je verdriet moet dragen. Als je het niet kan, geef het aan Mij

Meester Morya

Geert Crevits - Morya Kracht 6:
Thuis in je eigen leven
, uit hoofdstuk 10: 'God brengt mij vervulling' © Mayil.com

Morya Kracht 6: 
Thuis in je eigen leven
...
Ik ben als een broeder

Als je contact wil met mij

Mijn liefde zal altijd met jullie zijn als je dat wil. Als je wil dat Ik jou graag zie, als je Mijn liefde wil voelen, dan zal je Mijn liefde voelen. Maar Ik vraag wel dat je het wil. Hier leg Ik even de nadruk op de wil. Dus je moet contact willen hebben met Mij. Als je geen contact wil, komt er geen contact. Je moet het uitdrukkelijk willen en in jouw leven plaatsen, dan zal dat contact daar zijn, en dan zal Mijn steun daar zijn.

Ik hou van mensen die iets willen. Zie wat je in je hart wil en op welke manier je vooruit wil gaan. Wanneer je Mij op je weg wil vinden, dan kan je dat

Ik hou van mensen die iets willen, die ook duidelijkheid willen scheppen voor zichzelf, en die vooral contacten willen hebben, en die daarin de basis zien van vernieuwing. Daarvoor moet je luisteren naar je eigen hart. Zie wat je in je hart wil en op welke manier je vooruit wil gaan. Wanneer je Mij op je weg wil vinden, dan kan je dat.

Mijn leven speelt zich niet af op deze aarde

Wees redelijk voor jezelf, haast je niet in verwezenlijkingen. Denk niet: ‘ik moet dit, en ik moet dat’, want dan maak je de fout dat je in dit leven zoveel op gang brengt dat je dat dan niet aankan. Probeer rustig te staan in het leven. 

Maar voor wat het contact met Mij betreft, moet je het willen. Dat is dus iets anders, je moet het duidelijk in je leven plaatsen en je moet een plaats hebben in je hart voor Mij. Wanneer je het op deze manier speelt voor jezelf, dan zal Ik meespelen in jouw leven, en dan zal Ik zaken op je pad brengen die belangrijk zijn voor jou.

Ik ken de wegen van mensen en Ik weet ook wat Ik kan doen voor mensen, maar er zijn ook mensen die Mijn wegen kennen en min of meer samen willen werken met Mij

Mijn leven speelt zich niet af op deze aarde, en nochtans, Ik ben met heel veel energie aan het werk op deze aarde, en Mijn aanwezigheid is kenbaar door mensen. Heel veel mensen die van Mij houden, vinden Mij op hun weg. Ik zal ook altijd op deze aarde zijn om mensen te helpen en om ze vooruit te brengen op Mijn manier. Ik ken de wegen van mensen en Ik weet ook wat Ik kan doen voor mensen, maar er zijn ook mensen die Mijn wegen kennen en min of meer samen willen werken met Mij.

Er is een kracht aanwezig wanneer die samenwerking tot stand komt, want in Mijn vrede is er ook een kracht aanwezig die dingen duidelijk stelt voor mensen.

Mensen van goede wil

Wanneer je bepaalde zaken in je leven wil, moet je duidelijkheid proberen te hebben op een zachte manier. Ga niet willen om te willen, maar ga willen omwille van het feit dat er een goedheid moet kunnen zijn op deze aarde. Het moet dus een goede wil zijn. Het moet een wil zijn die iets uitstraalt van goedheid en van schoonheid. Wanneer je met deze wil aan de gang gaat, dan zal je Mij op je weg vinden.

Ik zal je altijd speciaal steunen en willen steunen, wanneer je met deze goede wil werkzaam bent, en in Mijn richting.

Weet dat Mijn leven niet banaal is. Het staat open voor heel veel wezens en voor heel veel levens, en Ik ben altijd aan het werk waar Ik dat kan, met de goede wil, en ook met de bedoeling om goede wil te scheppen op deze aarde. Want krachten zijn noodzakelijk op deze aarde, en één van de krachten die voor Mij bijzonder zijn, is de kracht van goede wil, en een kracht die verder gaat en steeds verder in de richting van het goede op deze aarde.

Ik ben altijd aan het werk waar Ik dat kan, met de goede wil, en ook met de bedoeling om goede wil te scheppen op deze aarde.

Weet dat het leven eenvoudig is op zich, en wanneer je in het leven staat, dat je dan de juiste dingen kan doen, en door in samenwerking te staan met Mij, dat je heel veel kan bereiken op deze aarde.

Er is moed nodig om je leven tot orde te brengen

Wanneer je slordig bent, wanneer je niet voorkomend bent, wanneer je niet met liefde werkzaam bent, dan kan je Mij in jouw leven niet vinden - dan ben Ik er wel maar je kan Mij niet vinden

Niets is eenvoudiger dan je eigen leven te oriënteren, maar het vraagt wel moed, het vraagt iets wat doorgedreven in een bepaalde richting gaat. Ook om met Mij in contact te komen, heb je moed nodig in het leven. Je moet bepaalde dingen in je eigen leven tot orde brengen. Anders kan Ik niet in jouw leven werkzaam zijn. Wanneer je slordig bent, wanneer je niet voorkomend bent, wanneer je niet met liefde werkzaam bent, dan kan je Mij in jouw leven niet vinden - dan ben Ik er wel maar je kan Mij niet vinden. 

En toch, Ik beloof dat Ik elk van jullie wil steunen, ook de mensen die slordig zijn en ook de mensen die niet op de juiste manier bezig zijn, maar in dat geval kan je Mij niet vinden. Wanneer je ordelijk te werk gaat, wanneer je een goede wil hebt, wanneer je bepaalde dingen in je leven stelt die belangrijk zijn in Mijn richting, dan kan je Mij op je weg vinden.

Ik wil zaken op orde brengen

Ik ben in het leven van heel veel mensen, en Ik zal ook in het leven blijven van heel veel mensen. Mijn bedoeling is om de juiste accenten te leggen, nu, in deze tijd.

Er zijn heel veel verwarringen in mensen, maar Mijn verwarring is er niet. Dat wil zeggen, Ik wil onafhankelijk zijn van de verwarring van deze aarde, en Ik wil dingen doen die belangrijk zijn voor deze aarde. Ik wil niet meegaan in de verwarring. Ik wil zaken op orde brengen, en Ik wil meewerken aan de vooruitgang van deze aarde. Mijn Testament is het dat mensen van Mijn leven kunnen profiteren, en dat Ik dus dingen doe in hun leven die belangrijk zijn.

Mijn Testament is het dat mensen van Mijn leven kunnen profiteren, en dat Ik dus dingen doe in hun leven die belangrijk zijn

Ik ben niet gehaast

Als je Mij niet wil ontmoeten, zal je Mij absoluut nooit op je weg vinden, want Ik ben niet gehaast met het leven, en Ik ben ook niet gehaast in het leven van mensen. Ik weet Mijn weg, en Ik weet ook het vertrouwen te wekken van mensen. Het is heel belangrijk dat we elkaar kunnen liefhebben en dat we zien op welke manier we dingen kunnen verwezenlijken op deze aarde.

Ik ben niet gehaast met het leven, en Ik ben ook niet gehaast in het leven van mensen

Het is goed om bewust te zijn op heel veel verschillende vlakken. Weet dat je een weg aan het gaan bent die rijk is aan inhoud en die een schoonheid brengt op deze aarde, maar er zijn andere werelden waar Ik ook in aanwezig ben, en ook daar kan je Mij vinden.

Heel veel mensen vinden Mij op hun innerlijke weg, een weg van bijzondere aandacht voor het Goddelijke. Daar kunnen ze Mij tegenkomen omdat Ik op dezelfde weg aan het strijden ben. Ik ben bezig met heel veel mensen, dat betekent dat Ik dus heel veel mensen probeer te zien op een manier dat Ik ze ook kan steunen en wil steunen.

Je gaat je weg niet alleen

Ik ben als een broeder, de kleinste van allen onder jullie aanwezig, en Ik zal zorgen dat Ik klein blijf

Heel veel liefde is er in het hart van mensen die streven naar verduidelijking. Ook in Mijn hart is dat aanwezig, en Ik wil altijd aanwezig zijn bij mensen die zoekende zijn in een zekere strengheid voor zichzelf, en in een mildheid voor anderen. En op deze punten moet je jezelf ook kunnen aanpakken, dat je weet: ‘ik heb een weg te gaan, en ik zal die weg ook durven gaan, en ik doe het niet alleen’; want je hoeft de weg niet alleen te gaan; Ik ben als een broeder, de kleinste van allen onder jullie aanwezig, en Ik zal zorgen dat Ik klein blijf."

Meester Morya

Geert Crevits -  Morya Kracht 4:
De stap naar oneindigheid
, uit hoofdstuk 17: 'Ik ben als een broeder' © Mayil.com

Morya Kracht 4: 
De stap naar oneindigheid
...
Getuigenissen

“In een poging iets neer te schrijven welt een diepe dankbaarheid op. Meester Morya, en het werkboek - mijn praktisch maatje, het 14-daags inspirerend en stimulerend samenzijn, dit alles heeft werkelijk een verschil gemaakt in mijn leven. Er is een nieuw soort innerlijk vertrouwen ontstaan dat ‘groeien’ tastbaar haalbaar is geworden. Het heeft me tot de essentie gebracht van wat ‘leven’ werkelijk is. Ik ben getuige van mijn innerlijke verandering en zie als het ware de bomen terug in het bos staan.”

A. L.

“Ik vind de energie van Meester Morya zo liefdevol en zacht. Als ik de boekjes lees voel je gewoon zijn liefde, geweldig!”

Mia

“Ik zelf ervaar de energie van Meester Morya vaak als vol humor. De energie naar elkaar toe tijdens een bijeenkomst is altijd heel respectvol en ik voel me na zo’n samenkomst altijd opgetild.”

Anja

“Voor mij zijn die Meester Morya avonden in het werkboekgroepje, en de voorbereidingen ervan, een ware zegen! Het is alsof door die avonden alles wat ik ooit heb geleerd in mijn leven daar op zijn plaats valt. Het groepje werkt heel motiverend en inspirerend en het werkboek is gewoon de max. Meester Morya brengt echt situaties op je weg die aansluiten op het hoofdstuk dat je hebt doorgenomen in de groep. Als het eens minder gaat door omstandigheden en je neemt gewoon het boek bij jou omdat effectief mee aan de slag gaan niet haalbaar is, ook dan werkt de zachte Liefde en Wijsheid van Meester Morya door. Ja ik lijk wel een beetje een verliefde puber als ik over dat werkboek/Meester Morya heb!”

Arlette

“Dankzij Meester Morya kijk ik heel anders (dankbaarder) aan tegen de gewone dingen in het leven. Een klein vogeltje die voorbij komt vliegen tovert een glimlach op m'n gezicht. Een mooie wolk die voorbijkomt kan mij verbazen, ... Ik ben blij dat Meester Morya in m'n hart gekomen is.”

E.D.

“Het was in de tijd van Kerst, een paar jaar geleden, dat ik de 5 uitgebreide luister-CD’s van MM ontdekte. Passend bij de sfeer toen, wist ik meteen, dit zijn cadeaus waar ik heel blij mee zou zijn. Dankbaar vond ik ze dan ook onder de kerstboom. En jawel, intussen heb ik er al heel veel deugd aan gehad.

Ik ken de boeken en de boodschappen van mijn geliefde Meester al langer. Mijn eerste persoonlijke boodschap, meer dan 10 jaar geleden heeft mij destijds zo heel erg diep geraakt. Eindelijk, na lang zoeken, Iemand die mij op dat diepe niveau begrijpt... Ik heb dan ook doorheen de jaren zo’n 8 persoonlijke boodschappen mogen ontvangen, die van mijn kindjes inbegrepen. Ook een aantal boeken heb ik doorgenomen en in vele lees ik bij gelegenheid een stukje. Maar als werkende mama van drie sloebers is de tijd om boeken te lezen helaas vrij beperkt. Daarom is het voor mij echt een geschenk in mijn vele lange autoritten een Morya CD bij de hand te hebben.

Met grote aandacht heb ik de luister-CD’s beluisterd. Stukje voor stukje. Bezinnend, nadenkend, ontvangend. Een eerste keer heel nieuwsgierig en benieuwd. De grote lijnen volgend. Per stukje wordt er zoveel informatie weergegeven. Eenvoudig en puur eigenlijk maar al bij al een heel pak wijsheid bijeen. Daarom is het voor mij heel goed om regelmatig te luisteren en niet teveel ineens.

Stuk voor stuk zijn het levenslessen, in het kleine en het grote, die mij beetje bij beetje vormen. Die mij richting geven, die me aansturen. Die me met veel liefde leren waar het beter kan maar die me evenveel bemoedigen en bevestigen. Ik zie Morya dan ook als een echte coach voor mij.

Intussen heb ik de CD’s al veel beluisterd en toch blijven ze interessant. Steeds opnieuw hoor ik weer iets anders of begrijp ik iets beter of wordt net datgene uitgespit, waar ik op dat ogenblik zelf mee zat te worstelen.

Naderhand werden ook de volle maan CD’s uitgebracht die ik me meteen aanschafte. Hier zijn de ingesproken boodschappen veel korter maar niettemin to the point en deugddoend. Wat mij meermaals opvalt is dat die korte stukjes af en toe precies op mijn lijf geschreven zijn. Heel herkenbaar en raak. Ook merk ik er vaak overlappingen met mijn eigen persoonlijke boodschappen van voorheen. De Volle Maan boodschappen zijn heel erg toepasselijk. Ze bieden oplossingen en klaarheid in alledaagse moeilijkheden en problemen. Geen grootse theorieën, geen zware filosofieën. Integendeel. Elk kort zinnetje dat je beluistert, is een ware uitnodiging, een zachte aanmoediging en een liefdevolle steun om net die Mooie Mens te zijn die we elk voor zich diep van binnen echt willen zijn.

Ik ben heel erg dankbaar dat Morya me op die manier zo nabij kan zijn.”

Joke

Geert
Geert samen met Rita Pulmans, schilderes van het portret van Meester Morya

Meer ervaringen over Meester Morya vind je ook tussen de vele rouwberichten voor Geert

Lees meer getuigenissen

Bekijk de video met het interview met Geert Crevits, of kijk naar een fragment telepathie met Meester Morya

Video's

Probeer een van de Morya meditaties en zet een nieuwe stap in je leven

Meditaties