Geert Crevits

Levensverhaal

 

Geert

Jeugd en eerste jaren daarna

Geerts moeder noemde hem een gelukskind, want op zondag geboren. Dit was 20 februari 1944 ’s avonds, in een dorp niet ver van de Belgische kust. Zijn grootmoeder van vaders kant kwam rond die tijd bij hen inwonen. Van Meetje Lucie heeft Geert ontzettend veel gehouden en hij was ook haar lieveling. De eerste jaren van zijn leven was hij perfect gelukkig met de bezigheden in het gezin en buiten in de natuur rond het huis en in de buurt.

Geert

In de eerste kleuterklas sprak zuster Rosa over Jezus, en dit zou hem nooit meer loslaten. Voor de rest vond hij de kleuterklassen vervelend, neigend naar de nachtmerrie. Wanneer een kind niet stil zat of babbelde werd het op straf gezet, wat Geert pijnlijk vond om te zien.

Geert

In de lagere school was hij niet bezig met de leerstof. Op zijn rapport van het zesde leerjaar schreef de meester: "Geert denkt: laat mij met rust, ik laat je ook met rust."

Na een zevende leerjaar stuurde zijn moeder hem naar het college van Torhout, daar ging hij zes jaar met de fiets naartoe.

Geert

Geert besprak alles met Jezus, dat was zijn innerlijke vriend.

Maar praktisch, studierichting en zo, was het zijn moeder die besliste. Zij koos voor de afdeling Normaalschool en op zijn twintigste was hij gediplomeerd onderwijzer. Zijn leraar piano wou dat hij in de muziek verder zou studeren, zijn leraar tekenen spoorde hem aan om kunstacademie te volgen, de leraar psychologie vond het jammer dat hij in zijn vak niet verder wou gaan, de directeur bood hem een plaats aan in zijn oefenschool, en zijn moeder had zowaar een lief voor hem. En hij wilde niets van dit alles.

GeertGeert zijn kamer thuis

Geert wilde liefst gerust gelaten worden en zich concentreren op God - noch min, noch meer. Maar zijn leefwereld was zo klein. Waar kan je terecht? Een klooster misschien, hoewel hij er nog nooit één betreden had? Maar hierover sprak zijn lieve moeder haar veto uit, samen met veel tranen. Dan maar priesterstudies in Brugge, stelden zijn ouders voor, op voorwaarde dat hij zou stoppen als hij er niet gelukkig was.

seminarie

Het seminarie geeft Geert de kans om bijna tijdloos te leven. Hij gaat heel ver in meditatie en concentratieoefeningen, zelfstudie en gebed. Het gebeurt dat hij van in de eerste seconden heel spontaan in een zalige innerlijke stilte komt. Dit doet hem nog meer zoeken naar het hoe en wat van die innerlijke toestanden.

Later komt hij in een vlucht van zogenaamde mystieke ervaringen, waar zijn hart versmelt in God. In de eerste jaren heeft hij er geen woorden voor maar later wel, en dan zal hij er over schrijven.

Toch staat Geert alleen in een oeverloze zee van vragen, geen echte spirituele Meester te bespeuren. Hij komt in een grote vermoeidheid die bijna niet terug te draaien is. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij, ook voor Geert.

Geert

In 1968 moet Geert naar het leger, als aalmoezenier, in een oude mannen verpleeghuis. Het is een soort part-time job met halve dagen voor verdere studie. Maar de boeren zijn getroffen door watersnood en de soldaten worden ingezet bij het aardappelrooien. Voor het eerst sinds jaren ondervindt Geert wat het is om echt honger te hebben en echt te slapen. En buiten zingen tijdens het werk. Het wordt een gezondheidskuur!!

Laatste jaar seminarie, zomer 1971, de wijdingen komen eraan, maar men mag ook verder studeren. Geert kiest één richting, filosofie. Dat werd hem geweigerd. Hij werd naar een klein stadje van Zuid-West Vlaanderen gestuurd, werd ingezet, op z’n eentje, voor de zorg voor 120 kinderen van het internaat, als lesgever in een paar lagere scholen en nog enkele bewakingsdiensten. Nu hij priester is, komen al bij al de tien saaiste jaren van zijn leven. Tussendoor blijft Geert zich verdiepen van het ene boek naar het andere, op zoek naar wijsheid van goden en mensen. Hij fotografeert bloemen en mensen omgeven door licht, schrijft veel, schildert en tekent.

In 1981 verlaat Geert de kerk en begint met een ander facet van zijn leven. Hij is 37 jaar.

Geert fotograaf

Hij ontmoet Lydia en gaat samenwonen met haar en haar vier kinderen. In 1983 trouwen ze in het gemeentehuis van de Pinte waar ze een natuurwinkel zijn begonnen. Marie en Laura zullen op deze plek geboren worden.

Geert en Lydia

Geert met Sarah, Thomas, Bea, Hermes en sneeuwman Geert met Sarah, Thomas, Bea, Hermes en sneeuwman

Eerste contact met Meester Morya

In het najaar van 1985 krijgt Geert een innerlijk contact met de Meester Morya. De eerste acht jaar blijft het contact binnenskamers. Samen met Lydia wordt elke avond veel studiemateriaal opgetekend, van Meester Morya of soms van andere Meesters. Daarnaast mediteren Geert en Lydia vaak en uiteraard wordt er ook heel veel gewerkt om het huishouden draaiend te houden en financieel rond te komen.

in 1988

Natuurvoedingswinkel De ArkNatuurvoedingswinkel De Ark in De Pinte

met kleine Marie Met Marie (1986)

Het gezin in 1988

Baby Laura Baby Laura

Telepathie als dienst

Elewout centrum

In 1992 verhuist de familie naar Brugge en beginnen het Elewout Centrum, genaamd naar de Engel die sinds begin de jaren tachtig bij hen is gekomen. In de ‘lange kamer’ organiseren ze wat voordrachten en programma’s met spirituele of universele inslag.

Elewout centrum Elewout centrum

De lange kamer De 'lange kamer' in 1993

In 1993 gaat Lydia naar India en krijgt de bevestiging van de Avatar Swami Premananda, dat het werkelijk Meester Morya is. In 1994 gaat Geert eveneens naar India en krijgt dezelfde bevestiging van een glimlachende Swami Premananda, en dat het goed is om dit werk verder te zetten.

met Swami Premananda in 2000 Latere reis naar India in 2000. Swami Premananda

Telepathie als dienst

Elke twee maand, bij het opstellen van een activiteiten-foldertje, overwegen ze om iets te doen rond MM. Op de vraag of het goed is om een avond ‘channeling’ te organiseren, antwoord MM steevast: “Neen, dat moet je niet doen”. Tot Lydia de vraag eens anders formuleert en vraagt of ze een avond ‘telepathie’ zouden aankondigen? Het antwoord is een beetje een schok: “Ja, daar zit Ik al lang op te wachten. Maar voeg eraan toe: als dienst.”

Ze worden erop gewezen hoe belangrijk is om de kwaliteit van het contact tussen Geert en Meester Morya duidelijk te stellen en hoe belangrijk Hij dat vindt.

De avonden rond Meester Morya nemen een start op 3 mei 1993, onder de naam: ‘Telepathie als dienst’. Geert houdt een lezing over hoe het contact is ontstaan en geeft een telepathisch ontvangen boodschap voor de aanwezige groep. Daarna krijgt iedereen een persoonlijke boodschap. Het werd opgenomen op een audiocassette en uitgeschreven. Later zullen de boodschappen langer en langer worden, en zullen uitgetypt worden en opgestuurd. Nog later krijgt iedereen zijn eigen cassette. Dan wordt overgeschakeld op computer met CD en MP3. Wie dan zijn waardevolle boodschap zelf uitschrijft, heeft bladzijden lang informatie van onschatbare waarde.

Telepathie-avond

Tienduizenden boodschappen

Het verhaal van zijn leven met God en met de Meesters zal Geert ontelbare keren vertellen in de groepen. Hij zal veel vragen beantwoorden en tienduizenden persoonlijke boodschappen geven, in zalen en privé. Er worden programma’s georganiseerd in België en Nederland en de laatste jaren ook in Polen.

Workshop in Polen in 2011 Workshop in Polen in 2011

Cursussen Levensverdieping en Levensvreugde

In 1994 vraagt Meester Morya of Geert een cursus wil geven, die ‘Levensverdieping’ zou heten. Geert weet niet wat hij zich daarbij moet voorstellen, maar zo gezegd, zo gedaan. Het worden drie namiddagen telepathie in het bijzijn van een groep mensen. En wat het eerste boek zal worden, wordt ingesproken door Geert zijn mooie stem. In de loop van 18 jaar zullen 42 openbare Morya cursussen komen. In Nederland met de titel: ‘Levensvreugde’. Meester Morya zal op die manier een universele boodschap overbrengen voor de mens van deze tijd en voor later.

Deelnemers aan een cursus LevensverdiepingDeelnemers aan een cursus Levensverdieping in de jaren '90

Contact met Meester Morya

Op vragen rond telepathie legt Meester Morya uit dat het contact met Hem mogelijk is door de eenheid die Geert heeft met zijn ziel en zijn hoger bewustzijn. Deze zelfrealisatie stelt hem in staat om op een diep innerlijk niveau in eenheid te komen met Meester Morya en uit deze gedeelde bewustzijnstoestand kan Meester Morya Zijn boodschappen doorgeven.

Geert

Mayil uitgeverij

Boeken, website, nieuwsbrieven

In 1995 koopt Lydia een computer en begint met Mayil Uitgeverij om het Morya materiaal uit te geven in eigen beheer. De eerste "Levensverdieping 1: Bewust handelen" komt uit als boek, gevolgd door de eerste bezinningsboekjes. In 1998 komt de eerste website, en ook de eerste Morya cursus in Nederland (onder de naam "Levensvreugde 1"). Er zijn meestal bijna dagelijks lezingen, telepathie-avonden, consulten, programma's en activiteiten, en tussendoor zijn er gesprekken aan de telefoon en vragen van mensen om dringend advies.

Lydia

tijdens een telefonisch consult

Boeken worden opgestuurd naar boekhandels en particulieren. Er wordt een begin gemaakt met vertalingen. Regelmatig worden activiteiten-foldertjes en nieuwsbrieven verstuurd met de post. Naarmate de belangstelling voor het werk van Geert groeit, worden deze mailings steeds omvangrijker. Gelukkig is er ook steeds bereidwillige hulp van vrienden om te helpen met het werk, en daar is heel veel liefde mee gemoeid.

We zullen tussen 2000 en 2012 viermaal verhuizen. We voelen telkens dat het geleid is en perfect. De naam Elewout centrum houdt op, maar de Engel blijft uiteraard aanwezig, en het werk van Mayil gaat door.

Bij de jaarwisseling 2001-2002 wordt het eerste ‘e-Nieuws’ verstuurd met een nieuwjaarszegen van Meester Morya. Vanaf dan wordt via email maandelijks een bijzondere "volle maan boodschap" van Meester Morya verstuurd.

Het zijn drukke maar boeiende tijden.

'Morya dagen'

Vanaf 2007 spreekt Geert de boodschappen vooraf thuis in en brandt ze op cd, zodat er tijdens de programma's voor het eerst tijd is voor persoonlijk contact met de mensen. De vroegere ‘openbare avonden telepathie’ worden nu ‘Morya dagen’ waar Geert in een ontspannen sfeer dieper ingaat op de wijze woorden van MM en het beantwoorden van vragen. Geert heeft het talent om diepe, universele waarheden te verpakken in verrassende verhalen met de nodige humor; de mensen hangen steevast aan zijn lippen. Er zijn geen privé consulten meer maar er worden nog steeds boodschappen opgestuurd per post of langs internet.

Signeersessie met workshop in Arnhem

Marie

In de zomer van 2007 begint Marie voltijds mee te werken in Mayil Publishing House en de organisatie rond het werk van Meester Morya. Naast de public relations houdt ze zich bezig met het bijhouden van inschrijvingen en betalingen, het opsturen van boeken, cd's en mp3's, het organiseren van de Morya dagen en het hele computergedoe. Ze geeft ook een nieuw elan aan de websites, de boeken en nieuwe projecten. De vertalingen in verscheidene talen worden gecoördineerd en komen zo goed en zo kwaad als het gaat op gang.

Marie

Marie neemt de plaats in van Frederik om mee te gaan met Geert wanneer hij Morya dagen op verplaatsing doet. Ze zit er aan de ontvangst en verzorgt de verdeling van de persoonlijke boodschappen op cd, de verkoop van de boeken en de bediening van het geluidsmateriaal. Tijdens de soms lange auto-ritten van en naar huis waarbij zij en Geert afwisselend aan het stuur zitten, geniet ze van het gezelschap, de humor en de wijsheid van haar vader.

Tijdens een lezing
Marie aan de knoppen tijdens een lezing in Genk

Vanaf 2008 is er naast de maandelijkse nieuwsbrief in het Engels voortaan ook de nieuwsbrief in het Pools. In enkele jaren tijd groeit de groep lezers in Polen snel. Marie en Geert gaan samen twee keer op reis naar Polen (in 2011 en 2012), waar verschillende drukbezochte programma's georganiseerd zijn. Heel wat mensen zijn er dorstig naar de hoopvolle inzichten en steunende liefde van Meester Morya.

In 2010-2011 ontwikkelt Marie drie kaartensets met citaten uit de boeken van Meester Morya. Wat begon als een klein idee werd uiteindelijk een groots project. Wie had toen ooit kunnen denken dat deze kaarten minder dan een jaar na publicatie de persoonlijke boodschappen van Meester Morya zouden moeten gaan vervangen?

een prototype van de kaartensets wordt uitgetest

Non-profit organisatie met een toekomst

In maart 2012 richten Geert samen met Lydia, Marie en Martine-Maria de ‘vzw MAYIL’ op, een non-profit organisatie om de missie van Meester Morya te bestendigen voor de verre toekomst. 

Marie en Martine op een beursMarie en ‘Martine Maria’ zoals Meester Morya haar noemt

Gedurende mei en juni 2012 worden met Geert nog grootse plannen gemaakt voor het najaar, met een reis naar Engeland, een nieuw concept van 'thema-lezingen' en nieuwe Morya cursussen.

Afscheid van Geert

De ‘telepathie als dienst’ zal Geert blijven doen tot 14 juni 2012. De laatste boodschap is voor de lieve meid Sandra Vogels. Eind mei / begin juni gaat hij nog op reis naar Polen, eind juni geeft hij vòòr de zomer nog een laatste Morya dag in Nederland en ook de jarenlange Groeigroep wordt voorlopig mooi afgerond.

De laatste bijeenkomst van de Groeigroep15 juni 2012

In juli 2012 voelt Geert zich beroerd. Naarmate de weken verlopen, wordt hij ernstig ziek en op 22 augustus wordt hij in het ziekenhuis opgenomen. Op 6 september overlijdt hij in het bijzijn van Lydia en de jongste zoon.

Tijdens zijn laatste momenten hier, kijkt Geert minuten lang naar "de andere kant" met verrukking in de ogen en een gelukzalige glimlach. Toen is hij mooi gestorven. 

Geert en Lydia

Op de begrafenis werden openhartige woorden gesproken door familie en naaste vrienden, getuigenissen uit eerste hand; deze kan je lezen op de pagina 'Getuigenissen van familie en vrienden. Ze geven een goed beeld van wie Geert was, van die 68 jaar als mens tussen de mensen. Heel wat mensen stuurden een rouwbericht met daarin hun eigen verhaal of ervaring met Geert, deze kan je lezen bij de Getuigenissen van anderen.

Aandenken aan Geert CrevitsGeert Crevits 20/02/1944 - 6/9/2012
Aandenken aan zijn gouden hart en leven vol wijsheid

Vandaag

Vandaag zijn er geen persoonlijke boodschappen of live Morya cursussen meer, maar de rest van het werk wordt enthousiast verder gezet door Marie, Lydia en een klein groepje vertalers en vrijwilligers.

Alle nog onuitgegeven cursussen worden één voor één te boek gesteld en vertaald in verschillende talen. Ook kaarten, audio, werkboeken en andere bijzondere projecten komen gaandeweg tot stand. In perioden worden er ook Morya dagen, lezingen en stands op beurzen georganiseerd.

Nog steeds wordt elke maand een nieuwsbrief verstuurd via email met daarin een inspirerende tekst van Meester Morya, een persoonlijke inleiding door Lydia of Marie en nieuws over workshops, lezingen en andere activiteiten, nieuwe publicaties en meer.

Lydia en Marie
Pop-up lezingen door Marie in 2019 Stand op een beurs Lezing rond het boek Thuis in je eigen leven Lezing in Polen in 2016

Meester Morya is er altijd

Met de ontelbare persoonlijke boodschappen heeft Meester Morya duidelijk aangetoond hoe Hij ieder mens kent, Hij weet precies wat Hij moet zeggen om ons te geven wat we nodig hebben - of dat nu troost, kracht of inzicht is. Maar Meester Morya helpt ook op andere manieren. Als je hulp of raad nodig hebt, kan je altijd tot Hem bidden, Hem uitnodigen in je meditatie en in je hart, een van zijn boeken openslaan en er een stukje uit lezen of kaartjes trekken uit de Zoeken en Vinden kaartensets en zo een conversatie voeren met de Meester. Zijn liefde en wijsheid zijn er altijd, klaar om je te leiden en te beschermen.

Meester Morya copyright Morya.org

Meester Morya kent jouw hart en weet wat je zoekt. Als je Zijn hulp wil, kan je Hem vragen om bij je te zijn en je te steunen. Zijn liefde zal je begeleiden en beschermen.

Mayil publicaties
Interview met Geert

Interview met Geert

Bekijk het interview met Geert uit 1999

Bekijk het interview
Telepathie met Meester Morya en Geert Crevits

Telepathie met Meester Morya

Maak een stukje cursus mee waarin Meester Morya via Geert aan het woord komt

Bekijk de telepathie

Wie is Meester Morya?
Lees wat Hij zegt over Zichzelf.

Wat Meester Morya zegt over Zichzelf

Meer over Geert, in de woorden van familie en vrienden:

Getuigenissen door familie en vrienden

Trek een kaartje op Mayil.com en krijg een antwoord van Meester Morya op jouw vragen

Vraag het aan Morya