Samenkomen

Praktische richtlijnen voor groepen

Iedere keer dat je deze teksten zal lezen of ermee bezig zal zijn, zal je andere dingen in jezelf ervaren die te maken hebben met een groeiende openheid. Je moet weten dat teksten geboren uit liefde, altijd iets in zich dragen van vernieuwing. Je zal zien dat ieder woord een betekenis kan hebben die vernieuwend werkt in je bestaan."

(uit Morya Wijsheid 6, hoofdstuk 5)

Je hoeft niemand na te bootsen, je hoeft geen enkele groep na te bootsen, je moet jezelf zijn. Ook in de groep moet je jezelf zijn, maar ook met de groep moet je jezelf zijn. Ieder accent dat je legt vanuit je denken is eigenlijk verkeerd. Je moet gewoon vanuit de openheid van het leven durven staan ten opzichte van alles wat er zich zal aandienen en dat is het grote dat je daarin moet kunnen vinden. Het is heerlijk om op deze manier samen te zijn je bestaan."

(Morya Wijsheid 7, hoofdstuk 16)

Inhoudelijk

Elke groep maakt zelf de keuze wat er wordt gedaan en hoe dat gebeurt. Meestal kiest de persoon die het initiatief neemt om het nieuwe groepje te starten zelf de eerste invulling. Vaak groeit dit vanuit de ervaring gaandeweg uit tot een unieke formule waar iedereen zich goed bij voelt. Het opzet hoeft ook niet vast te liggen, het kan gerust veranderen en verder blijven evolueren.

Meest voorkomende ingrediënten van een samenkomst:

Morya teksten bespreken

Over het algemeen zijn de teksten van Meester Morya de basis van de samenkomsten. De werkboeken maken het extra gemakkelijk omdat ze de bijeenkomsten structuur geven en geen enkele voorbereiding vragen van de organisator, maar men kan ook gewoon een van de Morya Wijsheid of Kracht boeken nemen, of bijvoorbeeld de volle maan tekst uit de nieuwsbrief.

Iemand leest een stukje voor, daarna kan de inhoud van de gelezen tekst samen besproken worden. Het is altijd het meest leerzaam wanneer de deelnemers proberen om dat wat in de tekst stond, te illustreren met voorbeelden uit hun eigen leven.

Mediteren in groep

Meester Morya benadrukt steeds het enorme belang van samen mediteren, samen stilte in acht nemen. Je kan één meditatie doen, of meerdere. Op deze website en in de werkboeken vind je heel wat voorbeelden van meditaties die je samen kan doen, maar je kan het ook gewoon samen stil maken, zonder dat er een bepaalde invulling aan de meditatie wordt gegeven.

De meditaties mogen kort zijn of langer. Als je samen mediteert, maak het dan niet donker, zorg dat er genoeg licht en zuurstof is en probeer te maken dat de ruimte niet te koud en niet te warm is.

Vergeet zeker niet om Meester Morya ook uit te nodigen bij jullie meditatie, en vraag innerlijk om Zijn leiding voor het gebeuren. Als je Hem vraagt, komt Hij!

Gebed voor de wereld

... Bijvoorbeeld door hulp te vragen aan de engelen:

Als het erg moeilijk gaat in bepaalde gebieden op deze aarde, dan moet je daar niet heen snellen, maar je kan daar je engel naartoe sturen door het hem te vragen. Dat je dat beseft, kan heel belangrijk zijn en dat je dat in groep doet, is ook belangrijk. In deze tijden zou Ik jullie willen vragen: kom samen met enkele mensen en stel bewust de vraag aan de engel dat hij van bij jullie naar ginder zou gaan om te helpen. Dan zal je een kracht voelen vertrekken vanuit de groep en tegelijk zal je een enorme gelukservaring kunnen beleven met elkaar. Maar het moet, en dat is de voorwaarde, eerlijk gebeuren, anders is het niet juist en niet goed wat je doet, en dan zou het beter zijn dat je er niet aan deelneemt. Maar als het met een eerlijke bedoeling gebeurt, juist en goed, dan kan het zijn dat je de functie die de engel in jouw leven heeft en die de engel vervult op deze aarde, heel bewust doorleeft en heel bewust meemaakt."

(Morya Wijsheid 6, hoofdstuk 7)

Morya kaartjes trekken

Heel wat groepjes houden er ook van om de samenkomsten te beginnen of af te sluiten met de Morya kaartensets. Iedere aanwezige trekt dan een kaartje. Dit kaartje kan al dan niet voorgelezen of besproken worden in groep. Veel mensen vinden hun getrokken kaart zo frappant dat ze ze nadien overschrijven of er een fotootje van nemen met de smartphone, om ze later nog te kunnen herlezen. Dat is een heel goed idee!

Praktisch

Wie komt, betaalt normaal 2 euro aan degene die organiseert, deels als deelname in de kosten (voor koffie/thee, koekjes, verwarming en licht,...) en deels als dank dat deze persoon zijn of haar huis openstelt.

De samenkomsten van Morya zijn altijd vrijblijvend, niemand is verplicht om te blijven komen of om elke keer aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en vrij om te komen of niet.

Meester Morya raadt groepjes aan om tamelijk regelmatig bijeen te komen, en bij voorkeur in dezelfde ruimte:

(...) maak daar een gewoonte van op bepaalde tijdstippen. Breng er een ritme in. Dat wil zeggen dat je op geregelde tijdstippen bij elkaar komt, op bijvoorbeeld eenzelfde plaats. Wissel niet te veel, kies liefst één bepaalde plaats die je heiligt door de meditatie en de Aanwezigheid. Doe dit regelmatig zodat je elkaar kan vinden op een getrouw tijdstip. Daaruit kan er iets groeien wat heel wezenlijk is."

(Morya Wijsheid 5, hoofdstuk 7)

Lees de praktische inzichten van Meester Morya voor mensen die samenkomen

Inhoudelijk advies van Meester Morya

Maak kennis met 9 belangrijke basisprincipes uit het werk van Meester Morya

Kennismaking

Ken je "Vraag het aan Morya" al? Gratis online Morya kaartjes trekken op Mayil.com!

Vraag het aan Morya (op Mayil.com)