Kennismaking

Als introductie vind je hieronder een selectie van negen thema’s en basisprincipes die je doorlopend in de teksten en boeken van Meester Morya kan ontdekken. Ze tonen een stukje van zijn visie op de wereld en de mens. Heel wat andere aspecten van hoe Meester Morya kijkt naar de dingen lees je bijvoorbeeld in de thema's bij ‘Vraag & antwoord’.

  • 1. Echte spiritualiteit is: leven met waarden
  • 2. Probeer jezelf te worden
  • 3. De stilte brengt je vooruit
  • 4. Een mens is thuis in verschillende werelden
  • 5. De dood is niet het einde
  • 6. Laat de ander zichzelf zijn
  • 7. Anderen vooruithelpen
  • 8. De aarde gaat niet ten onder
  • 9. Je staat nooit alleen

1
1. Echte spiritualiteit is: leven met waarden

Als je met waarden durft te leven, ga je vooruit. Iedere waarde - liefde, geduld, vrede, zachtheid en al de grote waarden van het bestaan - kan je leren in je leven. Als je leert te leven met deze waarden ga je vooruit, want dan bouw je jezelf op en dan komt er een vreugde in je. Het is door met waarden te leven, dat je waarde geeft aan het leven. (...)

Je moet weten dat er heel veel op deze aarde tot stand komt door mensen die durven leven. Durf te leven met grote waarden, met een groot doel en weet dat je dan gesteund en geleid wordt.

Dit is de manier om vooruit te gaan: dat je zoekt en blijft zoeken naar de waarden die bij jou passen. Dat je weet: ‘dit wil ik bereiken in mijn leven, dat heeft waarde voor mij en op deze manier wil ik vooruitgaan.’ ”

Geert Crevits - Bron: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden” (uit hoofdstuk 4: ‘Je denken omvormen’) © Mayil.com

2
2. Probeer jezelf te worden

Als je jezelf kan zijn in alle omstandigheden, zal je zien dat het veel gemakkelijker is om met mensen om te gaan want heel veel redenen om niet met mensen om te kunnen gaan, liggen gewoon in jezelf.

Het kan zijn dat je niet vertrouwd bent met jezelf omdat je te vluchtig omgaat met de dingen en er dus niet diep genoeg op ingaat. Bijgevolg kan je niet tot een redelijkheid komen.

Het is noodzakelijk redelijk te zijn in alles en te proberen het evenwicht te bewaren, ondanks het feit dat sommige mensen heel lastig kunnen zijn. Soms zijn ze moe, weten ze niet waarin of waaruit, zitten ze met problemen, met ziekten of zijn ze bestendig bezig met een werk dat bijvoorbeeld heel zenuwslopend is. Al deze toestanden komen voor bij mensen. Het is belangrijk dat je dan afstand van hun problemen neemt en jezelf kan zijn.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf” (uit hoofdstuk 1: ‘De twijfel overstijgen’) © Mayil.com

3
3. De stilte brengt je vooruit

Neem vijf minuutjes voor jezelf, alleen maar bijvoorbeeld vijf minuutjes per kwart van de dag - voormiddag, namiddag, avond en morgen - om te denken aan jezelf, aan je eigen leven en wat je daarmee kan doen om daarin belangrijke ideeën gestalte te geven, om daarin een bepaald verwachtingspatroon van het leven in te bouwen. Als je dit kan doen - dat is heel praktisch en Ik zou je dus vragen dat je dit even probeert - en als je daarin slaagt, dan zal je zien dat je een stap vooruit bent gegaan in je leven, eigenlijk een reuzenstap.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” (uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com

4
4. Een mens is thuis in verschillende werelden

De mens denkt meestal dat er één wereld is, de materiële wereld waarin hij functioneert, waarin hij leeft; en de denkwereld is al geen wereld meer, denkt hij dan. Maar het is ook een echte wereld, even echt als de materiële wereld. De gevoelswereld is een even echte wereld als de materiële wereld.(...) Wat de structuur op deze aarde inhoudt, is eigenlijk log en traag. De structuur in de gevoelswereld is veel fijner en anders geordend zodat ze een zekere stabiliteit heeft maar toch fluctuerend en makkelijker afbreekbaar is. De gevoelens zijn niet zo stabiel als de materie. En de denkwereld heeft weer een totaal andere kracht, die gestructureerd wordt op een manier dat het vatbaar is voor het verstand, en dat het verstand kan optellen, aftrekken, vergelijken en al deze bewerkingen maken die het in de gevoelswereld niet kan.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” (uit hoofdstuk 11: ‘De zonnekracht binnen de materie’) © Mayil.com

5
5. De dood is niet het einde

Het heeft geen enkele zin om bang te zijn. De dood is een overgang. Net zoals je een trapje opgaat en dan op een andere trede staat, zo is ook de dood. Het is een stap van hier naar daar. Het is een opstijgen van het één naar het ander. Het is een drempeltje dat je overschrijdt, meer is het niet. Het is niets om wakker van te liggen. Iedere keer dat je gaat slapen, ken je de dood, want dit is hetzelfde.

Er is heel veel liefde in alles, ook in de dood, want de dood maakt weer open wat de mens liever gesloten wil houden. Als de mens doorgaat met zich op te sluiten in zijn ideeën, zal de dood op zijn weg komen om hem open te breken met als doel hem verder te brengen. Als de mens zich opsluit in een verharding, in een haat, in een liefdeloosheid, in een duisternis, in wat dan ook, dan zal het de dood zijn die dit openbreekt en die licht in zijn bestaan laat schijnen. De mens kan dit echter niet zien. Dat hoeft ook niet want hij zal het ondervinden, hij zal het ervaren. En zo is er in het leven heel veel duisternis die de mens openbreekt en naar het licht brengt.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf” (uit hoofdstuk 2: ‘Bidden’) © Mayil.com

6
6. Laat de ander zichzelf zijn

Het is zo dat jij jezelf wakker moet maken en dat je je er niets van moet aantrekken of de ander wakker is of niet. Als de ander niet wakker is, moet je hem ook niet wakker maken want dat neemt hij jou kwalijk.

Als de ander jou ziet als diegene die wakker is, zal hij zich vragen stellen en zal hij dit ook proberen te worden en op deze manier gaat de intelligentie op deze wereld met grote schreden vooruit. Want wakkerheid gebruikt de kracht ‘intelligentie’. Er is zeer veel intelligentie in alle omstandigheden van het bestaan maar die intelligentie wordt niet voldoende aangeboord. Als de kinderen in de klas wakker zouden worden, zouden ze intelligent omgaan met de dingen. Dikwijls kunnen ze niet wakker worden omdat wat hen aangeboden wordt, slaapwekkend is en vervelend. Als een wakker iemand voor hen staat, kunnen ze ook wakker worden. Maar je moet ze niet wakker maken. Ze worden wakker als er iemand voor hen staat die wakker is.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” (uit hoofdstuk 12: ‘Handleiding om van je hart een schatkamer te maken’) © Mayil.com

7
7. Anderen vooruithelpen

Vergis je niet: als je een ander helpt, bouw je aan je eigen leven. Niet aan het leven van de ander maar aan je eigen leven. Je kan dus niet anders dan je eigen leven tot uitdrukking brengen op een manier dat je samengaat met anderen.

Als je bouwt aan het leven van een ander, bouw je aan je eigen leven. Als je het leven van een ander afbreekt, breek je je eigen leven af. Zo is het leven, het is één. Het werkelijke leven is één. Het werkelijke geluk is één. Als je bouwt aan het geluk van anderen, bouw je aan je eigen geluk. Op deze manier kan je zien wat leven is. Het leven maakt geen onderscheid in de een en de ander. Voor het leven is iedereen gelijk. Hoe meer je bouwt aan de ander en hem toch vrijlaat en de dingen die er in hem zijn vanuit het Goddelijke helpt versterken, hoe meer je op deze manier bouwt, hoe meer je jezelf versterkt en ontplooit. Er is geen andere weg.

8
8. De aarde gaat niet ten onder

Deze tijd, die wel eens ‘de Tijd’ wordt genoemd omdat het zo een bijzondere tijd is op deze aarde, draagt voor de mens de mogelijkheid in zich om veel meer te begrijpen dan ooit begrepen werd op aarde. Niet dat er geen mensen geweest zijn die veel meer hebben begrepen dan nu algemeen aangenomen wordt, dat niet. In deze tijd is het echter zo dat de overeenkomst op wereldschaal tussen grote stromingen - ideeën die elkaar gekruist en eigenlijk bevrucht hebben - een soort stabiliteit brengt op grote schaal, op hoog niveau.

Dit is nog niet zichtbaar, maar je komt niettemin in een tijd terecht die tot rust zal komen, na even een heel grote opdonder gekregen te hebben. De grootste veranderingen op aarde moeten nu nog komen, hoewel ze in de geest al lange tijd werden voorbereid en in die geest eigenlijk al voorbij zijn.

Er is zoiets als een opstoot, een opkomen van verschrikkelijk veel energie. Daardoor worden mensen heen en weer geslingerd tussen allerhande ideeën, wat verwarring zaait. De één zegt dit, de ander zegt dat, en dit zal nog toenemen. Daarom moet je erop voorbereid zijn dat je altijd tegenstellingen zal horen, en misschien niet alleen de tegenstellingen, want er zullen zoveel ideeën op je afkomen dat het in de eerste twintig jaar bijna onhoudbaar wordt op mentaal vlak.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen” (uit hoofdstuk 2: ‘Veranderingen op deze aarde’) © Mayil.com

9
9. Je staat nooit alleen

Mensen die zoeken naar spiritualiteit, naar het grote in het leven, worden geleid. Mensen die in staat zijn om daarmee te beginnen, (…) krijgen onmiddellijk een engelbewaarder bij zich die hen leidt naar de echte waarden van het leven.”

Geert Crevits - Bron: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte” (uit hoofdstuk 11: ‘De vrijheid van de kinderen Gods’) © Mayil.com

 

Elke kracht die je gebruikt, zal in zich de beloning dragen. Je moet nooit bang zijn kracht te gebruiken. Dit wil zeggen dat je uit jezelf de energie moet putten om vooruit te gaan. Wanneer je dit doet, zal je voelen dat je gesteund wordt. Ik zeg dit niet voor niets, want iedere steun die je nodig hebt, zal je krijgen.

Probeer een van Meester Morya's inzichten in je eigen leven toe te passen:

Werkboek-oefeningen

Schrijf je hier in en ontvang elke volle maan een inspirerende tekst van Meester Morya:

Mayil eNieuws (op mayil.org)

Wat zegt Meester Morya over liefde, gezondheid, werk & geld, gezin & opvoeding, God, de toekomst, en veel meer?

Vraag & antwoord