November 2021

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Woorden. De kracht van woorden verbaast me keer op keer, hoe woorden invloed kunnen hebben op het leven van jezelf en van anderen. In de tijd dat ik cursus gaf stond ik telkens opnieuw verbaasd, wanneer ik ‘huiswerk’ gegeven had, als mensen dat dan inderdaad gedaan hadden. Ze vertelden dan enthousiaste verhalen over openbarende ervaringen, zoals bij het huiswerk “liefdevol zijn”, hoe ze ineens heel andere reacties hadden gekregen van familie of collega’s nadat ze er zelf eenvoudig op gelet hadden om bewust liefdevol te zijn. Of na het huiswerk "niet reageren maar handelen" hoorde ik van mensen hoe ze een stuk beter voor zichzelf konden opkomen, of hoe ze leerden om wat vaker gewoon te luisteren in plaats van meteen te reageren en wat een groot verschil dit soms kon maken.

In onze nieuwsbrief proberen we ook steeds woorden te kiezen die misschien een effect kunnen hebben op het leven van jullie, onze lezers, zodat je meer vrijheid in jezelf kan ervaren, meer vertrouwen, meer vrede en meer innerlijke kracht.

Deze maand verblijden we jullie met de audio van het volledige eerste hoofdstuk van het allereerste Morya-boek. Het zal vanaf nu blijvend op ons youtube-kanaal te beluisteren zijn en gaat onder andere over het verschil tussen reacties en handelingen. "Bewust handelen" is een boek dat zo essentieel, fundamenteel en tegelijk actueel is dat het eigenlijk in geen enkele spirituele boekenverzameling zou mogen ontbreken. eGroetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 19 november 2021

Meester Morya,

“Je kan voortdurend met je leven bezig zijn en toch je leven missen. Dit wil zeggen dat je je leven inhoud moet geven, dat je een soort verdieping moet aanbrengen in je leven. Het is om het even wat je doet met je leven. Je kan alles doen in elke richting, dat maakt niets uit. Je kan alles proberen en voortdurend dingen doen die je nooit eerder hebt gedaan. Maar toch moet je nadenken over wat je doet. (...)

Handelingen worden geboren uit een evenwichtstoestand. Als je dus uit je evenwicht bent, is er geen sprake van een handeling. Dan is er wel een bepaalde reactie, maar dit is geen echte handeling. Handelingen komen alleen wanneer je in evenwicht bent, wanneer je rustig bent, de dingen overweegt en met jezelf in orde en overeenstemming bent. Dan verricht je een handeling en stel je een bewuste daad.

Er zijn veel mensen die wel leven maar geen echte handelingen stellen. Ze zijn eigenlijk niet bezig met de dingen die ze doen. Ze leven op automatische piloot en bijgevolg is er in hen geen echte handeling maar enkel een reactie op iets.

Je kan dus zien dat er verschillende elementen zijn in jou die tegen elkaar ingaan waardoor er chaos ontstaat. Dan wordt er in jou iets geboren als een reactie hierop of een reactie daarop, maar nooit is er een echte handeling. (...)

Elke handeling, elke kracht in jou - want daarop is een handeling gebaseerd - moet rekening houden met de omgeving. Een handeling is goed als ze aangepast is aan de omgeving. (...)

De handeling moet zo zijn dat je iets bereikt. Door het feit dat je bewust probeert te handelen, zal je begrijpen dat je iets bereikt met wat je doet. Daarom is het zo belangrijk dat je een doel hebt, dat je weet waar je naartoe wil, wat je wil bereiken in je leven, en dat je dan je handeling aanpast aan wat je wil bereiken.

Ben je iemand zonder doel, dan worden je handelingen futiel en van weinig belang. Heb je wel een bepaald doel in je leven, een groot doel dat heel waardevol is, dan is elke kleine handeling met deze waarde en deze kracht geladen. (...)

Het is goed om in de eerste plaats te bezinnen over wat je eigenlijk wil met je leven. Als je dit kan, zal je tot heldere ideeën komen over je leven. (...) Er zijn veel mensen die blijven steken bij ideeën en nooit tot handelen overgaan. Daar maken ze een fout: ze verspillen energie. (...)

Wat zijn je handelingen geweest tot nu toe? Waar ben je eigenlijk mee bezig geweest en wat is het doel van je leven geweest tot op heden? Dit zijn heel zware vragen, dat weet Ik. Ze zijn niet onmiddellijk te beantwoorden en Ik verlang ook niet dat je dat doet. Ik wil deze vragen enkel even onder de aandacht brengen opdat je je erover zou bezinnen. (...)

Door in jezelf te gaan en je dingen af te vragen, in overweging te nemen en ermee bezig te zijn, vind je rust. De rust is een essentieel element in je leven en in de verdieping van je leven. (...)

Denk even na over de handelingen die je vandaag verricht hebt. Waren het echte handelingen? Betekenden ze iets voor jou, of waren er veel handelingen die uit gewoonte werden verricht? Zo ja, dan hoef je jezelf daarover geen verwijten te maken. De vraag is alleen: ‘wat ben ik aan het doen in mijn leven? (...)

Je moet zorgen dat je, als het even kan, afwisseling brengt in innerlijkheid en uiterlijkheid, om voortdurend bezig te blijven. Als je in een rust kan komen, dan zal je zien dat de innerlijkheid vanzelf handelt. Maar kom je bewust in een rust, dan zal je zien dat deze rust vanzelf achterwege blijft en dat je daar bewust kan gaan handelen. (...)

Boeddha zei: “Het leven zit in de middenweg” en zo is het ook. Licht vind je wanneer je tussen de tweeheid gaat leven. Tussen de tegenstellingen. Daar kom je tot bewustzijn. Dit zijn dingen die heel eenvoudig zijn en toch voor de meeste mensen onbereikbaar blijven. Dit komt omdat ze denken dat de tegenstelling niet goed is.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Fragmenten uit "Morya Wijsheid 1: Bewust handelen (Boek of Luisterboek)" (hoofdstuk 1)

Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn
  Terug naar de volle maan brieven