December 2014

Mayil eNieuws

Liefste enieuws lezer(es), 

Het wonder ligt in elke dag, maar we zien het niet, als het niet is wat we dachten dat het zou zijn. We blijven plannetjes maken en we hebben niet door dat duizend zachte lijntjes ons vandaag op dit punt hebben neergezet. Het wonder ondertussen doet erg zijn best om onze aandacht te trekken, maar we zien het niet als we de andere kant op kijken, naar gisteren of naar morgen… en het lieveheerbeestje slaat zijn vleugels uit en verdwijnt. E-groetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 6 december 2014

Meester Morya, 

"Werkelijke liefde staat open voor nieuwe wegen, ze sluit zich niet af, ze toont niet van: ‘ja, ik ken dat wel.’ Neen, ze is nieuwsgierig, maar op een andere manier. Werkelijke liefde studeert en houdt van, en weet wat het betekent open te zijn en voortdurend open te zijn en in die zin verliest ze geen tijd. Ze kan stil zijn, ze kan luisteren, ze kan aandachtig zijn, ze wordt dus betrokken bij het feit van het aanwezig zijn. 

Wanneer je bij mensen bent en je gedachten vluchten, weet dan, dat komt door je persoonlijke vermoeidheid, misschien doe je te veel in het dagelijkse wereldse leven. Zorg ervoor dat je niet voortdurend te veel doet. Dat mag soms wel gebeuren, maar niet voortdurend. Je moet ontspannen genoeg zijn in je leven om die wereld te kunnen overstijgen en te weten: ‘okay, het is een werk dat ik doe op deze aarde, maar er is meer te ontdekken dan deze aarde alleen.’ 

Op een bepaald moment moet je vrij staan van deze aarde, tot een zekere vrijheid komen en weten dat je dat mag, maar niet in een vlucht van de fantasie, niet om te ontsnappen aan je dagelijkse werkelijkheid, maar integendeel, om je als het ware in dit dagelijkse contact meer te kunnen concentreren en je aandacht daarbij te houden. 

Als je in die aandacht komt ten opzichte van je medemens, zal je meer beleven. Het is minder strak, minder stresserend en tegelijk gaat het veel dieper. Die aandacht moet je kunnen houden bij ieder moment van je leven. Dat is niet gemakkelijk, maar het is wel op deze manier dat je kan vinden wat echte liefde betekent. 

Echte liefde heeft aandacht voor alles en voor iedereen en weet zichzelf daarin te vinden en tot uitdrukking te brengen. Met echte liefde ga je steeds vooruit omdat je de dingen samenbrengt. Door je aandacht breng je dingen samen - alleen al door je aandacht. Door aandachtig te zijn ten opzichte van je kind of je medemens, zal je daar iets bijbrengen in zijn of haar leven omdat je de wijsheid daarbij betrekt. Door aandachtig te zijn, kan het zijn dat je ineens op het idee komt van: ‘dit zou ik kunnen zeggen of daar zou ik over kunnen spreken’, en dat voegt dan iets toe aan het leven van die ander. Want als jij je opent voor de werkelijkheid, dan is het die openheid die verder overslaat naar die ander. Die ander leert zich dan ook te openen op dezelfde manier omdat de energie van openheid aanwezig is. Kan je dit zien, dan zal je de ander helpen zichzelf te ontdekken. Dan wordt het een nieuwe wereld, een nieuwe aarde die zich telkens weer hernieuwt en vernieuwt vanuit de openheid."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
“Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
uit hoofdstuk 10: 'Liefde openbaart je zielengroep'

Morya Kracht 3: Mens en maatschappij
  Terug naar de volle maan brieven