Maart 2020

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Bij momenten ontspringt in mij geheel onverwacht een grote vreugde en een intense dankbaarheid voor het feit dat ik Meester Morya ken, dat zijn prachtige boeken in mijn leven aanwezig zijn. Zijn woorden zijn steeds zo hoopgevend, zo optimistisch, zo genuanceerd en kunnen vooral alle onrust op de wereld zo goed in een ruimer, rustiger perspectief plaatsen. 

Zijn woorden ontstaan uit een diepe, zuivere liefde, waardoor ze steeds de dagelijkse zaken van je dagelijkse leven op een originele, frisse manier bekijken, want ware liefde kan in elk klein dingetje een mogelijkheid zien om te groeien naar schoonheid en bevrijding, zodat je leven mooi wordt en zodat je je vrij voelt om gelukkig te zijn, om jezelf te zijn, om mooie en belangrijke dingen te doen. 

"Rustig worden in het leven is belangrijk op dit moment", staat er in de volle maan tekst van deze maand. Want vanuit die rust ontdek je het verschil tussen wat belangrijk is en wat alleen maar belangrijk lijkt. Pas als je dàt onderscheid leert te maken, kan je de echte vreugde in je leven ontdekken. eGroetjes van Marie

Meester Morya copyright Morya.org

Meditatie voor de volle maan van 9 maart 2020

Meester Morya,

"Er is een liefde in het hart van mensen die streven naar verduidelijking in elke richting. (...) Er zijn op deze aarde liefdevolle mensen die schitterend werk doen. En ook tussen jullie, lezers, zijn er mensen die op die manier bezig zijn, die rustig vooruitgaan, dapper vooruitgaan om je persoonlijke problemen tot een oplossing te brengen, en bovendien ook te kijken naar de gemeenschappelijke problemen. 

De maatschappij verandert stilaan. Geleidelijk zal je de indruk krijgen dat er hier en daar mensen opstaan die bepaalde kwaliteiten in zich dragen die echt belangrijk zijn. Je zal ook zien dat er een greep is naar macht door bepaalde tegenkrachten, die bepaalde dingen willen doordrijven en die angstwekkend zullen zijn. Maar dat zijn maar heel kleine strubbelingen op deze aarde. Niettegenstaande de grote drang die er is om liefdevol te zijn, zijn er mensen die het totaal anders bekijken en met totaal andere ideeën rondlopen. Het zal een beetje tot een explosie komen van het één tegen het ander, maar uiteindelijk zal het goede het halen, en je moet niet bang zijn. 

Goed en slecht, het is altijd gemengd. Rustig worden in het leven is belangrijk op dit moment. Als je in je eigen leven tot die rust kan komen en tot die vrede van het hart, dan kan je op de juiste manier vooruit en dan kan je aansluiting hebben bij mensen die op dezelfde manier bezig zijn. In die zin zullen grenzen vervagen. Je zal zien, mensen vinden elkaar over de grenzen heen en er zullen hele tendensen ontstaan die misschien een licht zijn voor de wereld. Ik zeg ‘misschien’ omdat daarin veel verwarring kan zijn, in het begin toch. Uiteindelijk niet, maar wel in het begin. Want mensen kunnen zich mengen onder elkaar. Goed en slecht, het is altijd gemengd. Zelfs binnen de sfeer die je zou kunnen bestempelen als licht, zijn er mensen die niet met het juiste begrip bezig zijn en die niet weten wat ze doen. Of het wel weten, maar in een andere richting. 

Er kan een gevoel van chaos zijn in de eerste jaren die volgen, maar uiteindelijk komt het wel goed en wordt het in goede banen geleid vanuit de Goddelijke Wereld. Het Goddelijke Plan is zich aan het verwezenlijken. Jaren zijn Meesters bezig geweest om dat voor te bereiden en nu is het zover dat er bepaalde stappen op deze aarde gezet worden die belangrijk zijn. 

Wees blij met je eigen leven, weet dat vreugde en blijheid schitterende dingen zijn om de kwade krachten te bestrijden. Laat je niet ontgoochelen door toestanden, door mensen, door zaken. Wees blij met het leven op deze aarde en weet dat het belangrijk is, en dat de tijd waarin we nu leven heel belangrijk is. Je zal een steun zijn voor anderen en je zal soms ook gesteund zijn door anderen. Het maakt niets uit, maar in elk geval is het zo dat je vooruit zal gaan. Je zal zien dat je aansluiting krijgt bij goede mensen en dat het stilaan tot je door zal dringen dat je ook werkelijk iets te betekenen hebt en dat je iets kan doen."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
"Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen"

uit hoofdstuk 10

Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen
  Terug naar de volle maan brieven