December 2016

Mayil eNieuws

Liefste enieuws lezers,

"Zelfvertrouwen is het grootst bij iemand die heeft durven leven", zegt Meester Morya in Wijsheid 2 (blz. 153), en daar ben ik het volledig mee eens. "Durf een overwogen risico te nemen", zegt Hij op hetzelfde blad.

Daarom is het soms nodig om je wat minder zorgen te maken, geloof ik. Zowel om wat er fout kan lopen, als om anderen. 'Zal het wel goed gaan met mijn kind, mijn partner, mijn vrienden,...?' Of ook 'wat zullen zij wel denken als ik dit doe?' Nee, laat de anderen los. En laat je eigen onzekerheden even aan de kant. Probeer de impuls van je hart te volgen; ook al is het klein, het zal nieuw zijn en gedurfd. Ook al is het iets wat voor een ander misschien simpel is, maar voor jou is het een overwinning. Het is op die momenten dat je jezelf het meest leert kennen, dat je jezelf vormgeeft en sterker maakt. Het is op die manier dat je dichter bij jezelf gaat leven en een thuisgevoel creëert. Groetjes van Marie

* * *

We wensen al onze lezers een heel gezellig eindejaar en daarna een mooi 2017 vol licht, verbondenheid en innerlijke ontdekkingen.
Happy New Year vanwege Lydia, Marie en Laura

Meditatie voor de volle maan van 14 december 2016

Meester Morya, 

"Ontdek je eigen ritme in het werk dat je doet. Of het nu studeren is of dat het nu gewone dingen zijn, of het nu koken is of iets schrijven, je moet als het ware de gewone routine proberen te vinden, het rustige werken. En als je dan een werk hebt gedaan, je hebt een brief geschreven en je bent helemaal rustig geworden doordat je je niet druk gemaakt hebt in het schrijven van die brief, dan is het zo dat er in die rust momenten van inspiratie zijn. Ook tijdens het schrijven kan het zijn dat je even gaat zitten, even luisteren naar je eigen hart en dat die inspiratie daar is. 

Het is heel belangrijk dat je die draad van inspiratie probeert te ontdekken in jouw leven. Dat je die vreugde ontdekt in de kleine dingen omdat je het rustig en goed hebt in jouw leven. 

Dit is een heel belangrijke kwaliteit van het leven, dat je in die kracht staat, in die schoonheid van het leven, dat je die aandacht hebt voor de innerlijke dingen die gebeuren terwijl je uiterlijk misschien wel bezig bent. 

De uiterlijke dingen in de wereld zijn er dikwijls de oorzaak van dat je je laat storen, dat je je ergert aan toestanden of aan dingen of aan lawaai of aan de mensen die om je heen zijn en dit moet je proberen te doorzien van jezelf. Je kan dus bijvoorbeeld in een café iets zitten te schrijven en je kan je daarbij ergeren aan mensen, dit moet je niet doen. Probeer rustig met je werk bezig te zijn. Probeer je op een voorzichtige manier te concentreren op het werk, maar eerder zodanig dat je rustig wordt. 

Waar je ook bent, of je nu in een station bent of op een vliegveld of waar dan ook, probeer die innerlijke rust te vinden. Probeer dat contact te hebben met jezelf en niet zozeer met anderen. Als je thuiskomt bij jezelf, als je je verlegenheid opgeeft, je ergernis opgeeft, je kwaadheid opgeeft, je ongeduld opgeeft, als je bijgevolg in die voorzichtig trillende energie binnenkomt van je eigen wezen, van je eigen leven, dan komt op bepaalde momenten die inspiratie, krijg je mooie gedachten, word je geïnspireerd om goede dingen te doen."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
“Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
uit hoofdstuk 5

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven
  Terug naar de volle maan brieven