Juni 2017

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer, 

De bezinningtekst van deze volle maan gaat terug naar vrijdagvoormiddag 28 januari 1994. Jonge mensen van 16-17 jaar in een secundaire school (in Nederland heet dit voortgezet onderwijs) woonden een lezing bij van Geert over telepathie. We hebben enkel de audio van het stukje Meester Morya en een aantekening in de agenda van Geert. En ja, er staat in deze algemene boodschap voor de groep, vele malen het gewone woordje ‘moeten’ dat in het Vlaams ook andere betekenissen heeft dan ‘verplicht zijn tot iets’, en in de spreektaal heel frequent gebruikt wordt.

Later, bij het uitgeven van de boeken, raadde Meester Morya aan om in de regel 80% van de ‘moeten’ te doen verdwijnen. Makkelijker gezegd dan gedaan, we hebben ze hier laten staan, omdat je de tekst ook kan beluisteren in audio. 

Geniet van de wijze raad die deze kinderen kregen, midden hun pubertijd, maar even perfect toepasbaar voor ons allen. En geniet ook terloops van de ‘wonderzoete Vlaamse taal vol onzegbare schoonheid’. (*Guido Gezelle 19e eeuw)
e-groetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 9 juni 2017

Beluister dit fragment:

Meester Morya,

Ik wil het vandaag hebben over vernieuwing; en je moet vooral bedenken dat vernieuwing betekent dat je jezelf wordt. Dus wanneer je denkt dat je moet vernieuwen door nieuwe dingen te kopen of door nieuwe dingen te doen, dan moet je bedenken dat je fout zit. Je moet jezelf worden. Wat er in jezelf zit, moet je tot uitdrukking brengen. Je moet dus niet op de eerste plaats luisteren naar een ander, je moet luisteren naar jezelf en dat is een hele opgave. Ga in jezelf, kijk naar jezelf, luister naar jezelf en vraag je af: ‘wie ben ik, wat ben ik komen doen in deze wereld en waarom loop ik hier rond en wat ga ik daarmee doen?’ Indien je dit durft, want daarvoor moet je de moed hebben, indien je dit durft te doen, dan ga je jezelf leren uitdrukken, ga je jezelf worden en kom je in de vernieuwing. 

Dus probeer de wereld niet te vernieuwen, probeer geen verandering aan te brengen aan de wereld. Je vader veranderen, kan je dat? Je moeder veranderen, probeer het maar eens! De leraar, de lerares veranderen, zou je durven? Ik denk dat je niet zou slagen in deze dingen. En toch moet er verandering komen in deze wereld en komt er voortdurend verandering en dit kan je wanneer je jezelf aanpakt. Ga jezelf veranderen door in jezelf te gaan en probeer dit op een manier dat je tevreden bent met jezelf, gelukkig met jezelf. Wanneer je dit doet, dan zie je dat je op korte tijd een enorme weg aflegt in jezelf en dan ga je dingen doen en dingen zeggen die anderen zullen verbazen en jijzelf zal jezelf verbazen. Probeer dit, en zie dat je op zeer korte tijd grote dingen verwezenlijkt, grote vernieuwing aanbrengt in jezelf. Dit is de weg van de verandering, dit is de weg van de vernieuwing. Dit is de weg die gegaan wordt door duizenden mensen en die ook voor jullie een pad brengt in je leven, een verandering brengt in je leven en meer licht brengt in je leven. 

Wanneer je met problemen zit, spreek deze problemen niet uit tenzij je er eerst over hebt nagedacht. Als je er eerst over nadenkt, dan ga je licht krijgen in jezelf. Flap je het probleem er zomaar uit, dan wordt dit geen licht, je lichtlichaam blijft even dof. Je licht breng je in jezelf door na te denken, want bewustzijn groeit wanneer je nadenkt. Het zijn eenvoudige dingen en toch brengt het een enorme reactie teweeg in de mens wanneer hij dit kan. Denk over deze dingen na.

 

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
Groepsboodschap voor de jongeren van de DePelichyschool op 28 januari 1994

Geert Crevits
  Terug naar de volle maan brieven