Zomer 2015

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es), 

Eens is er een eitje en dan de rups. Lange lange tijd is er die rups. Die rups van meer, meer, meer. De roes van de rups. Maar eenmaal de weg op zijn einde komt, telt de vermoeidheid van de reis niet meer. Nu breekt een periode aan van werkzame stilte, de rups wordt pop en heeft toch het gevoel dat ze vooruit gaat. Niet te begrijpen door het rupsenverstand, maar het doel is in zicht. Een cocon wordt gesponnen maar niet ontsponnen, hij breekt open. Daar zit het geheim! De vlinder wordt geboren in een straal van de zon en zijn verhaal gaat verder, naar ei en rups langs een eindeloze spiraal. Als in het hart van een bloem of van eindeloze sterrenstelsels, God schrijft recht op kromme lijnen en er is geen einde aan het verhaal. e-Groetjes van Lydia

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 31 juli 2015

Meester Morya, 

"Er is een oneindigheid in het leven, en deze oneindigheid moet je in je eigen hart durven plaatsen. Er is een oneindigheid in alles wat je doet, en je moet met deze oneindigheid durven leven. Maar wie durft dat? Wie kan de stap zetten naar dat allereenvoudigste, naar het pure leven, naar het weten, en naar het begrijpen van de dingen die oneindig zijn?

Het is aan jou gegeven om het te leren en je hebt er tijd voor nodig, dat weet Ik, maar je beseft wel dat het een mogelijkheid is die groot is, en die aanwezig is in je eigen hart. Als je de plaats van ontdekken weet dan kan je inderdaad een begin maken aan deze weg. 

Laat je niet ontgoochelen doordat je denkt dat je bepaalde dingen moet doen, want door dat ‘moeten’ kom je dikwijls in het verkeerde terecht. 'Wees niet ontgoocheld', omdat je denken dikwijls van die aard is dat het de dingen zal proberen te begrijpen nog vóór je ze beleefd hebt, en dat kan niet. Daarin worden heel veel fouten gemaakt, dat mensen ofwel denken: ‘het is een onwerkelijkheid, het is niet mogelijk’, ofwel dat ze denken: ‘het is zo of zo’, terwijl het niet zo is. En daar tussenin moet je de weg vinden naar het ervaren, naar het beleven, vanuit het geloof dat de werkelijkheid aanwezig is in je hart. Als je het op deze manier kan spelen voor jezelf in het begin, dan kan je leren dat het een echt toneel is, en dat je van daaruit het voertuig maakt om grote ervaringen te hebben in je eigen leven.

Wees niet bang om te veranderen. Wees niet bang om te zoeken. Wees niet bang om je eigen weg te gaan. Want dat zijn grote pijlers in het ontdekken van het leven zelf." 

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
“Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
uit hoofdstuk 7: 'De stap zetten naar het pure leven'

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid
  Terug naar de volle maan brieven