September 2021

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Het is geen gemakkelijke tijd voor deze wereld, er is veel verwarring, er zijn veel moeilijkheden, niet alleen mondiaal maar ook voor mensen persoonlijk op alle vlakken. Ik zie het bij mezelf en bij de mensen in mijn omgeving ook, administratieve en andere zaken die vroeger soepel gingen gaan nu vaak moeizaam, kleine dingetjes vragen ineens opvallend veel moeite, heel wat dingen gaan stug en stroef en keer op keer word je getest op je innerlijke eerlijkheid en goede intenties. Jij voelt het waarschijnlijk ook: de tijd is niet vrijblijvend, dingen worden op scherp gesteld en mensen worden in hun eigen verantwoordelijkheid geplaatst.

Meester Morya geeft daar een antwoord op, dat hij in ieder boek wel op de een of andere manier herhaalt: de stilte. De stilte in jezelf geeft een tegenwicht voor verwarring, voor lijden en voor onwetendheid. Zo simpel, maar je moet er een paar minuten tijd voor nemen, je moet jezelf de kans geven om even los te komen van het getrek van de wereld.

Als je dat moeilijk vindt, hier is een goeie tip: sla eerst een boekje van Meester Morya open, lees een of twee alinea’s; daarna kan je veel makkelijker het ruime perspectief van je hart benaderen en de stilte laten groeien in je binnenste. eGroetjes van Marie

Geert

Bezinning ter gelegenheid van de volle maan van 21 september 2021

Meester Morya,

“De energie van stilte is altijd belangrijk wanneer je met vernieuwing bezig bent. Als je in de stroom van vernieuwing komt, als je in een verandering komt en het vertrouwen terugvindt in je bestaan, zorg dan dat je tot stilte komt. Daardoor wordt er een grond gelegd in wat je doet. Dit wil zeggen dat je ineens gaat zien waar je werkelijk mee bezig bent. Dat is het grote belang van de stilte. Als je in de stilte staat, wordt er altijd iets gerealiseerd, want stilte is uit God en God brengt de dingen op hun plaats.

Wanneer je dus in de stilte komt, en daarmee bedoel Ik dan niet dat het moet stil zijn om je heen maar wel binnenin je, dan is er een aarding. Want in de stilte stroomt de energie van het Goddelijke naar jou uit alle richtingen en door je heen naar de grond, waar er een ontvangststation is. De diepe kracht van dit bestaan ligt erin dat er een verbinding tot stand komt. Laat daar je diepste streven naar uit gaan. Probeer dus de verbinding te vinden tussen wat boven en beneden is.

Als je in de stilte komt, moet je zien je te aarden, en vrede te hebben met de aarde - dat je dus de krachten van de aarde kan aanvaarden. En weet: deze aarde is een planeet om op te leven en om een verandering op door te maken. Want, waar je ook kijkt op aarde, overal is verandering noodzakelijk en ze zal ook altijd noodzakelijk zijn.

De aarde bevindt zich in een opbouw, een ongelooflijk prachtige opbouw. Uiteindelijk zal daardoor de vreugde alomtegenwoordig zijn voor elk wezen op de hele planeet. Je kan je wel voorstellen dat deze weg zeer lang is, want voor de aarde is ieder moment op die weg daarnaar toe in wezen een moment van lijden, van pijn, van ontwikkeling en soms van verschrikking.

Je mag daar oog voor hebben, maar je mag er niet aan meedoen. Dit wil zeggen dat je geaard moet zijn, je moet van de aarde kunnen houden en ze aanvaarden als een planeet die in zichzelf de kiemen draagt voor een goddelijke ontwikkeling. Durf ook zelf in deze goddelijke ontwikkeling te staan.

Wanneer je dan in de stilte staat van je bestaan, dan breng je de verbinding tot stand en kom je in twee richtingen die samenkomen. Dit is het punt van stilte. In jezelf tot stilte komen betekent dus dat je zowel de aarde als de hemel aanvaardt. Dan hoef je jezelf niets meer wijs te maken noch gevoelens op te rakelen noch in je verleden of de toekomst te kijken. Nee, je staat dan op een punt van ontmoeting, en dat is het centrum. Dan ga je in het centrum van je leven staan; je bent dan een centrum geworden.

Op dat moment kan het zijn dat de orde naar je toe komt. Dit houdt in dat de krachten op zo’n manier werkzaam zijn dat ze stilletjes aan je leven tot orde brengen. Daarover hoef je je ook niet te verantwoorden tegenover anderen of jezelf. Ervaar het gewoon en leer het te aanvaarden. De stilte is een prachtig iets. Wanneer je in de stilte leeft, sta je in het gouden centrum van je hart. Als je in de kracht van je leven gelooft, zal je steeds een weg kunnen gaan. Deze stilte is altijd opbouwend, altijd vernieuwend, altijd veranderend.

Omdat je de krachten van de aarde en van de hemel aanvaardt, breng je ze samen in je hart en weet je dat je juist bezig bent in het leven. De stilte is het punt om te bereiken. In de stilte weet je dat je een nieuwe weg aan het gaan bent. Wanneer je tot stilte komt, weet je dat je de dingen uit je verleden kan loslaten en vertrouwen kan hebben in de toekomst. Dat is de echte stilte en als je in deze stilte komt, weet je dat je in een opbouw en in een verandering staat die steeds duidelijker zullen worden.”

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan, uit hoofdstuk 10: 'Het gouden centrum van je hart'

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan
  Terug naar de volle maan brieven